.
DS-260 Confirmation


Immigrant Visa and Alien Registration Application Confirmation


Image
Image
. Tham khảo thêm cách in trang xác nhận

Xác nhận Đơn Xin Visa Di Dân

Đơn DS-260 của bạn đã được tự động chuyển tới NVC và sẽ được xem xét từ 3 đến 5 ngày làm việc.

. Bấm vào Print Confirmation để in trang xác nhận này. Trang này rất cần thiết để liên lạc với NVC, vì sau này nếu muốn thay đổi thông tin trong đơn thì có thể được phép quay vào để sửa đổi, và bạn chỉ cần mang theo trang xác nhận này theo lúc phỏng vấn, chứ không phải in toàn bộ DS-260 mang đi phỏng vấn..

. Bấm vào Print Form DS-260 để in bộ đơn DS-260 này và để lưu trữ.

. Bấm vào Email confirmation để trang xác nhận này chuyển vào email của bạn.


*Bước kế tiếp:

Tất cả đương đơn cần:

1. Thu thập và nộp giấy tờ dân sự
2. Chụp ảnh theo đúng quy cách làm visa theo yêu cầu của Bộ Ngoại Giao Mỹ để gửi cho NVC.
3. Xem lại thông tin định rõ tại Lãnh Sự Quán, nơi bạn sẽ phỏng vấn.

Nếu bạn chưa nộp các giấy tờ theo yêu cầu cho NVC thì phải nộp liền. Nếu các giấy tờ bạn nộp không đủ hoặc không đầy đủ thì bạn sẽ được NVC báo. Buổi phỏng vấn của bạn sẽ không được xếp cho đến khi các giấy tờ của bạn hoàn tất và đúng.

Trong quá trình PV, đương đơn sẽ được yêu cầu ký tên bằng hình thức chữ ký sinh trắc học, ví dụ như lấy dấu vân tay. Bằng cách in dấu vân tay, đương đơn cam đoan trước pháp luật rằng đương đơn đã đọc và hiểu rõ những câu hỏi trong đơn xin thị thực di dân và phần trả lời trong đơn được đương đơn thực hiện đúng như những gì mình biết và đúng với lương tâm của mình. Và sau đó trong buổi PV, đương đơn sẽ được yêu cầu chứng nhận, theo hình phạt về tội khai man, rằng phần trả lời trong đơn xin thị thực di dân cũng như trong buổi PV hoàn toàn đúng như những gì mình biết và đúng với lương tâm của mình.

Các giấy tờ yêu cầu
Hình theo yêu cầu LSQ
Thông tin của ĐSQ/LSQChú ý:

Theo như hướng dẫn trong DS-260 thì sẽ nộp civil documents qua email. Xem:

Image
. Nếu bạn thay đổi người đại diện, luật sư, địa chỉ thì liên lạc với NVC.

. Bạn đã nộp (thành công) DS-260 cho NVC. Nếu bạn muốn cập nhật đơn này thì phải liên lạc với NVC.

. Nếu bạn chưa nộp các giấy tờ yêu câù thì hãy nộp các giấy tờ yêu cầu (civil documents) cho NVC. Kẹp tờ document cover sheet (đóng phí visa) lên trên civil document để gởi cho NVC. NVC sẽ xem xét DS-260 và giấy tờ dân sự.

. Sau khi nhận civil documents NVC cần từ 2 đến 4 tuần để xem xét. Nếu bị bổ túc giấy tờ NVC sẽ gởi thư báo.
Nhưng trong thư của NVC gởi cho thành viên này:

viewtopic.php?f=14&t=12419&start=100000

Trong đó có các links hướng dẫn:
http://travel.state.gov/visa/immigrants ... _5165.html
Important Next Steps: Review U.S. Embassy/Consulate Specific Requirements and Options
At this time, the availability of Electronic Processing is limited to certain selected U.S. Embassies and Consulates.

See the chart below which lists the Embassies/Consulates where immigrant visa applicants will be interviewed, which are using Electronic Processing.

If you will be applying for an immigrant visa at any U.S. Embassy or Consulate not listed below, then paperless Electronic Processing will not involve you.

Country          Embassy/Consulate    Electronic Processing
===================================================================
Canada Montreal (MTL) Optional
China Guangzhou (GUZ) Optional
Jordan Amman (AMM) Required
Mexico Ciudad Juarez (MEP) Required
Syria Damascus (DMS) Required
Turkmenistan Ashgabat (AKD) Required
Yemen Sana'a (SAA) Required
Trong thời gian này chỉ có các Embassy/Consulate tại các quốc gia trong box trên là nhận civil document bằng email. Do đó tại VN bạn phải nộp civil document qua đường bưu điện kèm theo trang xác nhận lên trên.


http://travel.state.gov/visa/immigrants ... _3190.html
Notification from the NVC
All applicants must follow the steps listed below.
1. Read the instructions for Children who are about to turn 21 years of age if the applicant or a child of the applicant is approaching 21 years of age.

2. Obtain the applicant's required civil documents.This process may be lengthy and could be subject to specific in-country local requirements. To review specific requirements by country click Reciprocity by Country. Submit the applicant's original civil documents to the NVC.

3. Complete and submit the DS-260, Online Immigrant Visa Application.

4. Review any additional requirements given in the U.S. Embassy/Consulate General-specific information.

IMPORTANT NOTICE: Pay close attention to the police certificate requirements. Specific police certificate request forms are required in some places to request and obtain the applicable police certificate(s).


P/S:
* Thông tin về việc gởi civil document sẽ thay đổi bất cứ lúc nào.

* Nếu gởi civil document bằng đướng bưu điện thì địa chỉ của NVC là:
National Visa Center
Attn: CMR/DR
31 Rochester Ave. Suite 100
Portsmouth, NH 03801-2914


* Nếu hồ sơ của bạn được xử lý điện tử, bạn scan và email các giấy tờ đến: [email protected]

* Thời gian xem xét đơn và giấy tờ của DS-260 từ 2 đến 4 tuần.

521199 top -

Image
Image
I-130
Điền mẫu I-130I-864
Điền mẫu I-864
Điền mẫu I-864ADS-261
Điền mẫu DS-261DS-260
0. Introduction
1. Sign In - Đăng nhập
2. Getting Started - Bắt đầu điền đơn
3. Personal Information 1
4. Personal Information 2
5. Present and Previous Address Info
6. Mailing and Permanent Address Info
7. Family Information - Parents
8. Family Information - Spouse
9. Family Information - Previous Spouse
10. Family Information - Children
11. Previous U.S Travel Information
12. Work/Education/Training Info
13. Previous Work/Education/Training
14. Additional Work/Education/Training
15. Petitioner Information
16. Medical and Health Information
17. Criminal Information
18. Security Information 1
19. Security Information 2
20. Immigration Law Violations Info 1,2
21. Miscellaneous Information 1
22. Miscellaneous Information 2
23. Social Security Number Information
24. Review Personal, Address and Phone Info
25. Review Family Information
26. Review Previous U.S Travel Information
27. Review Work/Education/Training Information
28. Review Petitioner Information
29. Review Security and Background Information
30. Review Social Security Number Information
31. Sign and Submit
32. DS-260 Confirmation - Xác nhậnDS-160
0. Introduction
1. Getting Start
2. Application Information
3. Personal Information 1
4. Personal Information 2
5. Address and Phone Information
6. Passport Information
7. Travel Information
8. Travel Companions Information
9. Previous U.S.Travel Information
10. U.S.Point Of Contact Information
11. Family Information - Relatives
12. Family Information - Spouse
14. Family Information - Fiancé/Fiancée
15. Family Information - Former Spouse
16. Family Information - Children
17. Work/Education/Training Info
18. More Work/Education/Training Info
19. Security and Background - Part 1
20. Security and Background - Part 2
21. Security and Background - Part 3
22. Security and Background - Part 4
23. Security and Background - Part 5
24. Upload Photo & Confirm Photo
25. Review Address/Phone/Passport
26. Review Travel Information
27. Review Family Information
28. Review Work/Education/Training Info
29. Review Security/Background Info
30. Review Location Information
31. Sign and Submit DS-160
32. Confirmation DS-160 Form
33. Email DS-160 Confirmation
34. Session Timed OutUpdated Apr 22, 2017