.
Practice American Pronunciation With Songs
1, 2, 3, 4, 5 ... 54 - bottom

AMERICAN PRONUNCIATION

LESSON 5

Quy tắc số 5:

t + y = /tS/ (chờ)
I'LL LET_YOU KNOW THAT_I WANT_YOU.
IT'S NOT_YOU!
DON'T_YOU UNDERSTAND WHAT_I MEAN?
HE WILL HURT_YOU.
HOW_ABOUT_YOU?

d + y = /dz/ (dzờ)
I NEED_YOU, AND_YOU?
IT'S_A GOOD_YEAR, ISN'T_IT?
YEAH, WE HAD_YAMS.

s + y = /S/ (shờ)
I MISS_YOU MUCH.
I WANT TO KISS_YOU.
GOD BLESS_YOU.

84983 top -


Chào Cô MeoMup ! Ý kiến của MinhThao rất có lý ! Mình cũng định hỏi nhưng ngại nên thôi. Mình nghĩ nếu post được những bài hát lên VDT thì cũng có thể post được phần phát âm. Không biết mình nghỉ vậy có đúng không? Dù sao thì cũng cám ơn Cô rất nhiều về phần " lực đã tòng tâm " của Cô. Mình đang luyện tập phát âm khi đang chăm sóc cho khách đây !

84988 top -

Hi Phương,
Bài hát thì có sẵn trong trang web nhaccuatui.com, hoặc youtube.com.
Mình chỉ việc đưa đường link, sau đó các bạn nghe nhạc, dò theo phần phát âm của ca sĩ.

Còn những bài học American Pronunciation vừa qua thì... mình phải tự thu âm giọng của mình thôi. Nhưng mình không biết làm.
Thông cảm cho mình nha bạn.

84995 top -


Hi MeoMup ! Mình hiẻu rồi ! " Có sao hưởng vậy người ơi ! " hén. Cố lên nha ! Mình theo dõi VDT hằng ngày thấy nhiều ACE ủng hộ bạn lắm đó ! Mình phát " tị ghen nhan sắc " đây nè ! Hihihi...!

85078 top -

LESSON 6

Quy tắc số 6:

NGƯỜI MỸ CÓ KHUYNH HƯỚNG ĐỌC ÂM /ơe/ THAY VÌ ĐỌC ÂM /a/
CAN /kần/ = có thể
CAN'T /kơent/ = không thể
A MAP /mơep/ = bản đồ
A HAT /hơet/ = cái mũ
FAT /fơet/ = mập
FAST /fơest/ = nhanh
LAST /lơest/ = cuối
CAST /kơest/ = danh sách diễn viên
A RAT /rơet/ = chuột cống
A GLASS /glơes/ = cái ly
A CLASS /klơes/ = lớp học
THAT /thơet/ = đó
CHAT /chơet/ = tán gẫu
A TRAP /trơep/ = cái bẫy
GRASS /grơes/ = cỏ
A CAT /kơet/ = con mèo

85271 top -


LESSON 7

Quy tắc số 7.

CÁCH PHÁT ÂM ÂM /t/ CỦA NGƯỜI MỸ:

* Người nào nói tiếng Anh giọng Anh, chỉ phát âm âm /t/ theo 1 cách.
* Người nào nói tiếng Anh giọng Mỹ, phát âm âm /t/ theo 3 cách.

1. Âm /t/ được phát âm là /t/ nếu:
- đứng đầu từ: TEN, TWO, TELL, TOWN...
- nhấn ngay âm /t/: IN'TEND, AT'TEND, HO'TEL, GUI'TAR, CAN'TEEN, THIR'TEEN, FOUR'TEEN, FIF'TEEN...
- đứng sau phụ âm (Consonant): DOCTOR, SISTER, MONSTER, ALTER, REALTOR...

2. Âm /t/ được phát âm là /đ/ nếu:
- đứng sau nguyên âm (Vowel):
WATER /wo-đờ/ [water]
THEATER /'thiơ-đờ/ [theater]
SWEATER /'swe-đờ/ [sweater]
POTATO /pô'teiđồ/ [potato]
TOMATO /tô'meiđồ/ [tomato]
BETTER /'be-đờ/ [better]
LETTER /'le-đờ/ [letter]
GET_UP /'get-đập/
HEATER /'hi-đờ/ [heater]
LITTLE /'li-đồ/ [little]
BOTTLE /'bo-đồ/ [bottle]
HATED /'hei-đid/ [hated]
WAITER /'wei-đờ/ [waiter]
SHUT_UP /'shât-đập/
THIRTY /'thơ-đi/ [thirty]
PARTY /'pa-đi/ [party]

3. Âm /t/ được phát âm là /n/ nếu:
- đứng sau âm /n/:
TWENTY /'twen-ni/
NINETY /'nai-ni/
CENTER /'sen-nờ/
INTERVIEW /'in-nờ-viu/
INTERSECTION /'in-nờ-sec-shần/
CLINTON /'klin-nần/

85649 top -


PRACTICE PRONUNCIATION 1




Các bạn dò theo cách phát âm giọng Mỹ của ca sĩ.
Chú ý tất cả những chỗ nối âm giữa các từ trong câu.
Các bạn đọc theo, (và nếu được thì) hát theo 3 lần, 4 lần, 5 lần...

FOR_A LOVE /fo-rơ lơv/
PLAYED_IN TUNE /plei-đin tu:n/
THAT_I /thơet đai/
CAN'T /kơent/
THAN /thơen/
PAST /pơest/
MAKE_HER STAY /mei-khơ stei/
FOR_A DAY /fo-rơ đei/

----------

And Aubrey was her name,
A not so very ordinary girl or name.
But who's to blame?
For a love that wouldn't bloom
For the hearts that never played in tune.
Like a lovely melody that everyone can sing,
Take away the words that rhyme it doesn't mean a thing.

And Aubrey was her name.
We triped the light and danced together to the moon,
But where was June.
No it never came around.
If it did it never made a sound,
Maybe I was absent or was listening to fast,
Catching all the words, but then the meaning going past,

But God I miss the girl,
And I'd go a thousand times around the world just to be
Closer to her than to me.

And Aubrey was her name,
I never knew her, but I loved her just the same,
I loved her name.
Wish that I had found the way
And the reasons that would make her stay.
I have learned to lead a life apart from all the rest.
If I can't have the one I want, I'll do without the best.

But how I miss the girl
And I'd go a million times around the world just to say
She had been mine for a day.

86086 top -
Mấy ngày nay, ngày nào con cũng theo dõi topic này, mấy lesson cô post hay quá, những thứ mà trường lớp rất ít dạy. Cô post tiếp đi, bao nhiêu con cũng học. Cám ơn cô nhiều.

86366 top -

PRACTICE PRONUNCIATION 2




Các bạn theo dõi từng lời hát nha, các bạn sẽ thấy cách nối âm nghe tuyệt vời vô cùng...
Các bạn đọc theo, (và nếu được thì) hát theo 3 lần, 4 lần, 5 lần...

IS_IT A KIND_OF
FLOATING OUT_OF /floa-đing ao-đơf/
IS_IT A DREAM
BRIGHT_EYES /brai-đaiz/
HOW CAN YOU /hao kần you/
THE HILLS_UNSEEN /the hill zân-sin/
THERE'S_A HIGH WIND_IN THE TREES
A COLD SOUND_IN THE_Y_AIR

Các bạn chịu khó bắt chước giọng Mỹ của ca sĩ, họ nhả hơi ra bằng họng và đó là một quy tắc về phát âm mà chúng ta cố gắng đừng quên.

----------

Is it a kind of dream,
Floating out on the tide,
Following the river of death downstream?
Oh, is it a dream?

There's a fog along the horizon,
A strange glow in the sky,
And nobody seems to know where you go,
And what does it mean?
Oh, is it a dream?

Bright eyes,
Burning like fire.
Bright eyes,
How can you close and fail?
How can the light that burned so brightly
Suddenly burn so pale?
Bright eyes.

Is it a kind of shadow,
Reaching into the night,
Wandering over the hills unseen,
Or is it a dream?

There's a high wind in the trees,
A cold sound in the air,
And nobody ever knows when you go,
And where do you start,
Oh, into the dark.

Bright eyes,
burning like fire.
Bright eyes,
how can you close and fail?
How can the light that burned so brightly
Suddenly burn so pale?
Bright eyes.

Bright eyes,
burning like fire.
Bright eyes,
how can you close and fail?
How can the light that burned so brightly
Suddenly burn so pale?
Bright eyes.

86368 top -
Mình cũng học trường OLS rồi, trường dạy rất hay phần phát âm theo chuẩn của người mỹ, nhờ học phần nối âm mà giờ mình nghe cũng khá ổn rùi. tiếc là mình không có thời gian để học tiếp :(
Cô ơi cô dạy ở trung tâm nào vậy.

86540 top -

@Tiara: Nếu còn thời gian, con đến trường của cô, Outerspace Language School, chỉ có trường của cô mới chú ý đến phần phát âm giọng Mỹ này.
Nếu không còn thời gian, con luyện phát âm ở đây cũng được, nhưng con phải ráng kiên nhẫn nghen...

@Phuonghuongti: Cô dạy trường OLS, chạy dzòng dzòng các chi nhánh 5, 6, 11, 12, 13.
Lúc trước, em học ở OLS chi nhánh mấy vậy em?

86547 top -


PRACTICE PRONUNCIATION 3




Chào các bạn,
Mỗi ngày, mỗi tuần, cộng đồng VDT chúng ta đều có dăm ba thành viên tạm biệt đất nước, cùng gia đình bay về miền đất hứa.
Nhiều người ra đi hân hoan và vui vẻ, nhưng cũng có nhiều người bịn rịn lúc chia tay...
MeoMup muốn tặng tất cả các bạn bài hát này, vừa để luyện tập phát âm giọng Mỹ, vừa muốn động viên các bạn "nhìn thẳng về phía trước, lạc quan, tin tưởng vào tương lai tươi sáng đang đón chờ chúng ta"!
Các bạn đọc theo, (và nếu được thì) hát theo 3 lần, 4 lần, 5 lần...

YOUR HAND_IN MY HANDS
WE WILL MAKE_OUR PLAN
IN THE_Y_OPEN_AIR
THE SKIES_ARE BLUE
CHANGE_OUR PACE_OF LIFE
I WANT_YOU
YOU_W_AND ME
THIS_IS_OUR DESTINY

* Các bạn có biết bài hát này được hát lên tôn vinh những ai không?

----------

Come on, come on, come on, come on

(Together) We will go our way
(Together) We will leave someday
(Together) Your hand in my hands
(Together) We will make our plans

(Together) We will fly so high
(Together) Tell all our friends goodbye
(Together) We will start life new
(Together) This is what we'll do

(Go West) Life is peaceful there
(Go West) In the open air
(Go West) Where the skies are blue
(Go West) This is what we're gonna do

(Go West, this is what we're gonna do, Go West)

(Together) We will love the beach
(Together) We will learn and teach
(Together) Change our pace of life
(Together) We will work and strive

(I love you) I know you love me
(I want you) How could I disagree?
(So that's why) I make no protest
(When you say) You will do the rest

(Go West) Life is peaceful there
(Go West) In the open air
(Go West) Baby you and me
(Go West) This is our destiny (Aah)

(Go West) Sun in wintertime
(Go West) We will do just fine
(Go West) Where the skies are blue
(Go West) this is what we're gonna do

There where the air is free
We'll be (We'll be) what we want to be (Aah aah aah aah)
Now if we make a stand (Aah)
We'll find (We'll find) our promised land (Aah)

(I know that) There are many ways
(To live there) In the sun or shade
(Together) We will find a place
(To settle) Where there's so much space

(Without rush) And the pace back east
(The hustling) Rustling just to feed
(I know I'm) Ready to leave too
(So that's what) We are gonna do

(What we're gonna do is
Go West) Life is peaceful there
(Go West) There in the open air
(Go West) Where the skies are blue
(Go West) This is what we're gonna do

(Life is peaceful there)
Go West (In the open air)
Go West (Baby, you and me)
Go West (This is our destiny)

Come on, come on, come on, come on

(Go West) Sun in wintertime
(Go West) We will feel just fine
(Go West) Where the skies are blue
(Go West) This is what we're gonna do

(Come on, come on, come on)
(Go West)

(Go West)
(Go, ooh, go, yeah)
(Go West)
(Go, ooh, go, yeah)
(Go West)
(Go, ooh, go, yeah)
(Go West)
(Go, ooh, go, yeah)
(Gimme a feelin')
(Gimme a feelin')
(Go West)
(Gimme a feelin')
(Gimme a feelin')
(Go West)
(Gimme a feelin')
(Gimme a feelin')

86591 top -
Có phải bài này ca ngợi , tôn vinh những người Tây tiến trong thời kỳ Wild Wild West, Gold Rush , gợi nhớ thời kỳ khai phá các vùng đất còn hoang vắng nhưng đầy tiềm năng (nhất là có nhiều vàng) phía Tây Hoa Kỳ phải không cô MeoMup?

86602 top -

Bạn Cherishourlives, bạn nói đúng rồi đó.
Và đây cũng là 1 trong những câu hỏi của kỳ thi lấy Quốc tịch Mỹ.
Thân mến,

86614 top -
admin mới chế ra được this little thing, MeoMup xem có dùng được không hén. Xem bài số 7.

86825 top -
Practice American Pronunciation With Songs
1, 2, 3, 4, 5 ... 54




PRONUNCIATION

LESSON 1
LESSON 2
LESSON 3
LESSON 4
LESSON 5
LESSON 6
LESSON 7
LESSON 8


PRACTICE 1
PRACTICE 2
PRACTICE 3
PRACTICE 4
PRACTICE 5
PRACTICE 6
PRACTICE 7
PRACTICE 8
PRACTICE 9
PRACTICE 10
PRACTICE 11
PRACTICE 12
PRACTICE 13
PRACTICE 14
PRACTICE 15
PRACTICE 16
PRACTICE 17
PRACTICE 18
PRACTICE 19
PRACTICE 20
PRACTICE 21
PRACTICE 22
PRACTICE 23
PRACTICE 24
PRACTICE 25
PRACTICE 26
PRACTICE 27
PRACTICE 28
PRACTICE 29
PRACTICE 30
PRACTICE 31
PRACTICE 32
PRACTICE 33
PRACTICE 34
PRACTICE 35
PRACTICE 36
PRACTICE 37
PRACTICE 38
PRACTICE 39
PRACTICE 40
PRACTICE 41
PRACTICE 42
PRACTICE 43
PRACTICE 44
PRACTICE 45
PRACTICE 46
PRACTICE 47
PRACTICE 48
PRACTICE 49
PRACTICE 50

------


GIỌNG MỸ

------

KARAOKE 1
KARAOKE 2
KARAOKE 3

------

MOTHERS' DAY

-----

THÁI TRINH (9x VN)

-----

CARTOON 1
CARTOON 2
CARTOON 3
CARTOON 4
CARTOON 5
CARTOON 6
CARTOON 7

-----

PROUD OF YOU

-----


CALIFORNIA 1
CALIFORNIA 2
CALIFORNIA 3

-----


. Alone
. And I Love Her
. Around The World
. As Long As You Love Me
. Aubrey
. Autumn Leaves
. Baby It's You
. Billie Jean
. Blowin' In The Wind
. Broken Vow
. Brother Louie
. Careless Whisper
. Close To You
. Diana
. Everyday I Love You
. Everyday I Love You
. Everthing I Own
. Fernando
. Forever Young
. Georgia On My Mind
. Good bye
. Goodbye Yellow Brick Road
. Green Fields
. Hallelujah
. Hallelujah
. Happy Together
. He Ain't Heavy, He's My Brother
. Hold Me For A While
. How Can You Mend A Broken Heart


. I Believe In You
. I Didn't Mean To Hurt You
. I Don't Like To Sleep Alone
. I Have Nothing
. I Swear
. I Will Follow Him
. I Will Surrvive
. I'm Mr. Lonely
. If
. If Life Is So Short
. If We Hold On Together
. I'll Be There
. I Saved The World Today
. It Must Have Been Love
. Kingston Town
. Lay Back In The Arms Of Someone
. Learn To Be Lonely
. Let's Talk About Love
. Livin' On A Prayer
. Loneliness
. Love Letters In The Sand
. Love To Be Loved By You
. Love Will Keep Us Alive


. Memory
. My Destiny
. My Endless Love
. My World
. Night In White Satin
. No Milk Today
. Oh, My Papa!
. One Of Us
. One In A Million
. Over The Mountains
. Rains And Tears
. Rhinestone Cowboy
. Sleeping Sun
. So This Is Christmas


. Soledad
. Sometimes When We Touch
. SOS
. SOS For Love
. Speak Softly Love
. Summer Wine
. Sunny Came Home
. Take Me Home, Country Road
. Tears In Heaven
. Thank You For The Music
. The Day You Went Away
. The Guitar Man
. The Last Waltz
. The Piper
. The Way You Look Tonight
. The World Is Not Enough
. Too Young
. Trouble Is A Friend
. Unbreak My Heart
. YMCA
. You're Always On My Mind
. You're My Everything
. You Decorated My Life
. You Don't Have To Say You Love Me
. You Light Up My Life
. You'll Be In My Heart
. You'll Be In My Heart
. You Sang To Me
. You've Got A Friend
. Wishing You Were Here
. Woman
. Words



update: 30-12-2011
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115



Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCM



Ý kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image