.
Câu lạc bộ F4 - Ngày ưu tiên năm 2001
1, 2, 3, 4, 5 ... 365 - bottom

Image

CLB F4 2001 chính thức ra mắt. Ai là F4 năm 2001 thì nhào dzô nha, rất vui được làm quen với mọi người...

Danh sách Thành Viên CLB F4 - 2001
======================================================================
No Nickname PD Open Complete Nhận PV Ngày PV KQ
======================================================================
01.andycap83 02/01/01 26/05/10 20/10/10 08/05/12 28/06/12 Pink
02.orion337 02/01/01 xx/05/10 12/10/10 08/05/12 15/06/12 Pink
03.hanlinh 02/01/01 28/05/10 08/11/10 08/05/12 29/06/12 Pink
04.Simondang 05/01/01 24/05/10 16/07/10 02/09/10 08/10/10 Pink
05.minhtrang88 08/01/01 21/05/10 10/09/10 09/12/10 05/01/11 Pink
06.Rainie 10/01/01 26/05/10 10/03/11 08/06/12 16/07/12 Pink
07.lhd1004 12/01/01 xx/05/10 22/12/11 05/06/12 26/07/12 Pink
08.hkhanhmy 16/01/01 26/10/10 05/06/12 03/07/12 Pink
09.steventrieu 16/01/01 xx/05/10 06/11/10
10.chienluong77 18/01/01 08/06/10 08/10/10 xx/xx/xx 03/07/12 Pink
11.khanhphuong 19/01/01 01/07/10 19/01/11 13/06/12 10/07/12 Pink
12.nhocboo1989 19/01/01 03/06/10 20/10/10
13.diepthien85 19/01/01 25/05/10 08/12/10 13/06/12 06/07/12 Pink
14.andycap83 19/01/01 26/05/10 20/10/10
15.HongAnh 22/01/01 24/05/10 09/09/10 11/12/10 07/01/11 Pink
16.buihuuphuc 22/01/01 25/05/10
17.tungjacson 22/01/01 24/05/10 10/10/10
18.Socsu 22/01/01 07/06/10 xx/12/10 22/06/12 24/08/12 Pink
19.chantrinh 24/01/01
20.Wenny 26/01/01 12/06/xx 12/07/10
--------------------------------------------------------------------
01.kimchau 01/02/01 28/05/10 28/08/10 09/11/10 03/12/10 Pink
02.nhocngoc 01/02/01 xx/xx/10 xx/xx/xx xx/xx/12 07/09/12 Pink
03.thanhtructvo 05/02/01 09/12/10
04.Phuongvu57 06/02/01 27/05/10 01/12/10 xx/xx/xx 13/09/12 Pink
05.truongthanhhoa 08/02/01 xx/05/10 20/10/10 01/08/12 10/09/12 Pink
06.dinhky 12/02/01 xx/05/10 10/02/11 01/08/12 24/09/12 Pink
07.nganha 13/02/01 xx/05/10 27/08/10 07/11/10 20/12/10 Pink
08.txv00 15/02/01 20/05/10 02/09/10 08/11/10 23/12/10 Pink
09.Truongnhan 16/02/01 xx/05/10 07/12/10 01/08/12 14/09/12 Pink
10.alexdang 22/02/01 30/05/10 02/09/10
11.mnsun 26/02/01 25/05/10 19/11/10 01/08/12 13/09/12 Pink
12.AkamiNguyen 26/02/01 xx/05/10 13/12/10 01/08/12 14/09/12 Pink
13.plumpmouse 27/02/01 25/05/10
14.baolegan xx/02/01 xx/05/10
--------------------------------------------------------------------
01.machbinh 01/03/01
02.binhho2010 03/03/01 10/08/10 28/10/10 01/08/12 10/09/12 Pink
03.mario 03/03/01 11/08/10 18/10/10
04.MINHVINH 04/03/01 10/08/10 03/01/11 06/08/12 18/09/12
05.ghecko 05/03/01 10/08/10
06.huynguyen 06/03/01 12/08/01 14/12/10
07.bluemountain9x 07/03/01
08.MiaViolet 07/03/01 xx/xx/10 xx/xx/xx xx/xx/xx 10/09/12 Pink
09.No679602 08/03/01 10/08/10
10.tqtrung 08/03/01 10/08/10 02/11/10
11.liennguyen 08/03/01 xx/xx/10 xx/xx/xx 14/09/12 09/10/12 Pink
12.hienguyenduc2010 08/03/01 11/08/10 05/11/10 14/09/12 26/10/12 Pink
13.unin 08/03/01 xx/xx/xx xx/xx/xx 17/09/12 25/10/12
14.lelan 09/03/01 12/08/10 14/09/12 12/10/12 Pink
15.baly1956 09/03/01 10/08/10 08/03/11 14/09/12 29/10/12 Pink
16.Vanphuc 12/03/01 17/08/10 13/01/11 14/09/12 30/10/12 Pink
17.VanDinh 12/03/01 17/08/10 11/01/11 14/09/12 26/10/12 Pink
18.hongdang 12/03/01 11/08/10 30/11/10 xx/xx/12 29/10/12 Pink
19.dangcoi100 13/03/01 12/08/10 07/02/11 14/09/12 04/10/12 Pink
20.haidang007 13/03/01 10/08/10 17/02/11 14/09/12 05/10/12 Pink
21.BichHop 13/03/01 10/08/10 18/02/11 14/09/12 02/10/12 Pink
22.yenbui 14/03/01 10/08/10 10/01/11 13/09/12 23/10/12 Pink
23.KopitePit 14/03/01 xx/08/10 28/02/11 14/09/12 19/10/12 Pink
24.baotoan 15/03/01 10/08/10 09/12/10 03/10/12 13/11/12 Pink
25.terreshoangthao 15/03/01 12/08/10
26.lamvy 15/03/01 xx/08/10
27.NguyenTranDai 15/03/01 17/08/10 03/10/12 29/11/12 Pink
28.kiddy287 15/03/01 13/08/10 26/10/10 03/10/12 06/11/12
29.lephuongquach 15/03/01
30.nguyendathoang30516/03/01 xx/xx/xx xx/xx/xx 07/11/12 10/12/12
31.phmtien 19/03/01 19/08/10 03/11/10
32.hanurotring194 19/03/01 xx/08/10 13/12/10 03/10/12 29/11/12 Pink
33.mary2001 19/03/01 04/10/12 30/11/12 Pink
34.khachien 20/03/01 13/08/10
35.lanhcao 20/03/01
36.tuochuynh 20/03/01 10/08/10 17/03/11 04/10/12 01/11/12 Pink
37.thanhtoan 20/03/01 10/08/10 04/10/12 06/11/12 Pink
38.skybboy 20/03/01 10/01/11 11/10/12 20/11/12 Pink
39.ngoquocthai 21/03/01 10/08/10 29/10/10
40.Lactantan 23/03/01 10/08/10 14/10/10 06/11/12 06/12/12 Pink
41.rainvo 26/03/01 11/08/10 14/01/11
42.hienle288 26/03/01 xx/08/01 02/06/11 03/01/13 22/02/13 Pink
43.taianhtran 26/03/01 xx/08/01 26/02/11 05/11/12 21/12/12
44.phamthido 26/03/01 xx/08/10 28/02/11 06/11/12 21/12/12 Pink
45.vantran 27/03/01 10/08/10 18/10/10
46.tranthingoctram 27/03/01 10/08/10 26/10/10 06/11/12 07/12/12 Pink
47.longngoc 27/03/01 11/08/10 xx/xx/xx 30/01/13 22/03/13
48.minnie13121988 28/03/01 13/08/10 24/11/10
49.nghipham 29/03/01 11/08/10 03/12/10 06/11/12 11/12/12 Pink
50.huynhthimainga 30/03/01 12/08/10
51.phuongkyhung 30/03/01 18/08/10 10/12/10 01/02/13 12/03/13 Pink
52.trandinhthuong01 30/03/01 xx/08/10 28/01/11 09/11/12 17/12/12
53.dennisle xx/03/01
-------------------------------------------------------------------
01.nguyenquangnhat 01/04/01 xx/xx/10 03/01/11
02.nguyenquangnhat2 01/04/01 xx/xx/10 15/01/11
03.vankimthanh59 01/04/01 xx/08/10 04/01/11 xx/xx/xx 18/01/13 Pink
04.dinhthiduc 02/04/01 23/08/10 01/12/10 xx/xx/xx 17/01/13 Pink
05.phamdatuit 02/04/01 xx/08/10 21/01/11
06.levanphong 03/04/01 08/09/10 29/10/10 xx/xx/xx 14/01/13 Pink
07.Quybeou 03/04/01 18/08/10 18/12/10 26/11/12 17/01/13 Pink
08.ngasoan 05/04/01 11/08/10 xx/03/12 31/01/13 21/03/13 Pink
09.kanuhung 05/04/01 13/08/10 07/01/11 26/11/12 18/01/13 Pink
10.VuMyDung 05/04/01 11/08/10 27/05/11 03/01/13 22/02/13 Pink
11.ThanhTamF4 10/04/01 12/08/10 12/11/10 09/12/10 14/01/11 Pink
12.maibichop 14/04/01 12/08/10 19/10/10 03/01/13 01/02/13 Pink
13.kphuong 16/04/01 11/08/10 08/11/10
14.taihuunguyen 16/04/01 xx/xx/10 10/01/11 07/02/13 15/03/13 Pink
15.hyukie 18/04/01 10/08/10 20/04/11 07/02/13 26/03/13 Pink
16.hoaico 20/04/01 xx/xx/10 xx/xx/xx
17.lamtuanphu 23/04/01 10/08/10 29/12/10 06/03/13 25/04/13 Pink
18.hug0ken 23/04/01 27/08/10 03/05/11 06/03/13 22/04/13 Pink
19.daotran 24/04/01
20.Hadeti 25/04/01 xx/xx/10 xx/xx/xx 06/03/13 11/04/13 Pink
21.BN88 26/04/01 18/08/10 12/04/11 06/03/13 02/04/13
22.thien_huong145 30/04/01 14/08/10 29/12/10 06/03/13 16/04/13 Pink
23.denise 30/04/01 18/08/10 22/11/10 05/03/13 12/04/13 Pink
24.shami162002 30/04/01 18/08/10 08/11/10 06/03/13 22/04/13
25.PhanThiDinh 30/04/01 17/08/10 13/01/11
26.hungphi 30/04/01 xx/08/10
27.Apologize224 30/04/01 xx/08/10 15/02/11
28.VuSang 30/04/01 13/08/10 28/12/10 06/03/13 11/04/13 Pink
29.minhthu2338 30/04/01 xx/xx/10 04/11/10 06/03/13 18/04/13 Pink
30.sanotaro 30/04/01 xx/xx/10 xx/xx/xx 06/03/13 16/04/13 Pink
31.nguahoang 30/04/01 xx/xx/10 xx/xx/xx 06/03/13 16/04/13 Pink
32.buiquochung 30/04/01
-------------------------------------------------------------------
01.tuyetvan67 01/05/01 xx/08/10 22/11/10 07/06/13 02/07/13 Pink
02.Vanphuc (2) 01/05/01 17/08/10 25/01/11
03.nguyenngoc1001 03/05/01 16/08/10
04.tttrang72 07/05/01 xx/08/10 10/03/11 07/06/13 26/07/13 Pink
05.quynhchi 07/05/01
06.phuong5960 08/05/01 xx/xx/10 xx/xx/xx 07/06/13 01/07/13 Pink
07.hoanguyen1970 09/05/01 15/08/10
08.spdm 10/05/01 xx/xx/10 xx/xx/xx
09.mina 10/05/01 xx/xx/xx 14/03/10 07/06/13 29/07/13 Pink
10.minhchauf4 10/05/01 30/07/13 27/09/13 Pink
11.CherryNguyen 14/05/01 16/08/10 xx/xx/xx 07/06/13 12/07/13 Pink
12.nypham 14/05/01 xx/xx/xx xx/xx/xx
13.tnph23tc1 14/05/01 23/03/11
14.carrotpotato 15/05/01 14/08/10
15.thihoan 15/05/01
16.taihuong117 16/05/01 xx/xx/10 13/12/10 07/06/13 05/07/13 Pink
17.NasuHare 16/05/01 xx/xx/10 xx/xx/xx 07/06/13 05/07/13 Pink
18.myanh13 17/05/01 17/08/10 12/07/11 31/07/13 19/09/13 Pink
19.wks2purin 21/05/01 xx/xx/10 10/01/12
20.quocanhle 21/05/01 05/08/10 04/03/11
21.maih0ang 22/05/01 02/09/10 07/02/11
22.takunwoo 22/05/01 xx/09/10 17/11/10 01/07/13 05/08/13
23.michaelnguyen 23/05/01 xx/08/10 29/03/11 28/06/13 30/08/13
24.phongtruong 23/05/01 14/08/10
25.thuy20966 23/05/01 13/08/10 31/12/12 03/10/13 18/11/13
26.zhouyu3008 24/05/01 19/08/10 04/03/11 28/06/13 23/08/13
27.visa12 24/05/01
28.taisang 25/05/01 14/08/10
29.namly370 25/05/01 19/08/10 03/11/10
30.baoy2010 25/05/01 25/08/10 08/11/10
31.DucDuong 30/05/01 14/08/10 04/11/10 28/06/13 02/08/13
32.tuhongly 30/05/01 xx/08/10 02/08/13 Blue
33.lethanhson 30/05/01 xx/xx/xx 18/11/10 28/06/13 09/08/13
34.hoangkim 31/05/01 17/08/10 02/03/11 28/06/13 22/08/13 Pink
35.nhianhnguyen xx/05/01 xx/08/10 30/11/10 06/07/13 06/08/13
-------------------------------------------------------------------
01.phthanhhuyentran 01/06/01 04/09/10 01/03/11
02.nguyenF4 01/06/01 26/08/10
03.nxtuan 06/06/01 09/09/11 30/07/13 19/09/13 Pink
04.toanphuongkate 08/06/01 27/08/10 09/12/10
05.ngoctruong 08/06/01 30/07/13 18/09/13 Pink
06.pnguyen95 09/06/01 25/07/13 08/08/13 Pink
07.huynhnhi 09/06/01 xx/08/10 13/05/11
08.phucdinh8974 09/06/01 xx/09/10 04/04/11
09 nguyetthanhphan 09/06/01
10.dangngoctruyen 11/06/01 01/08/10 28/01/11
11.Kimoanh1952 11/06/01 06/08/13 28/08/13
12.ngocquyen 14/06/01 01/09/10 23/03/11 28/06/13 27/08/13 Pink
13.nguyenchuong87 14/06/01 16/09/10 22/12/10 28/06/13 09/08/13 Pink
14.hoangpc 14/06/01 31/08/10 28/06/13 12/08/13 Pink
15.maltovo94 14/06/01 20/07/13 12/08/13
16.bela 15/06/01 02/07/13 13/08/13
17.ongxuong0 15/06/01 28/06/13 22/08/13
18.khiem 19/06/01 25/08/10 29/12/10 28/06/13 09/08/13 Pink
19.tuantranqn 19/06/01 31/08/10 13/10/10 28/06/13 01/08/13 Pink
20.cacalics 19/06/01 xx/xx/10 24/08/13 31/10/13
21.Phạm Ngọc Anh 21/06/01
22.minnie13121988 21/06/01 10/09/10
23.Piggy1983 24/06/01 23/10/10 06/08/13 06/09/13 Pink
24.vothuy 25/06/01 03/09/10 16/11/10
25.cadicxxx 25/06/01 xx/09/10 08/04/11 30/07/13 26/09/13
26.hiep295 26/06/01 25/08/10 29/10/10 29/07/13 10/09/13 Pink
27.quochuy 26/06/01 24/08/10
28.vynguyen123 26/06/01 19/08/10 03/12/10 30/07/13 06/09/13 Pink
29.Luc67 26/06/01
30.anhlinh (dì) 26/06/01 30/07/13 06/09/13 Pink
31.victory1969 28/06/01 24/08/13 23/09/13
32.PhuongThach 29/06/01 27/08/10 17/12/10 30/07/13 11/09/13 Pink
33.anhthuqpka xx/06/01 xx/07/10 26/10/10
34.luzyhoang xx/06/01 xx/09/10 10/11/10
--------------------------------------------------------------------
01.buithihao01 02/07/01 03/09/10 30/07/13 06/09/13 Pink
02.BichHop 02/07/01 30/07/13 11/09/13 Pink
03.kimchi12041988 02/07/01 03/09/10 07/02/11 30/07/13 17/09/13 Pink
04.vanessa2010 02/07/01 05/09/10 30/07/13 24/09/13
05.hungphitran 02/07/01 16/09/10 10/03/11 30/07/13 23/09/13 Pink
06.nghiemphuong 03/07/01
07.ngocsonhaiau 05/07/01 23/08/10 03/12/10
08.quangbinh70 06/07/01 25/08/10 03/02/11 30/07/13 10/09/13
09.datrinh 06/07/01 03/09/10 02/12/10
10.minhtan859 06/07/01 30/07/13 12/09/13 Pink
11.hientang 09/07/01 25/08/10 03/02/11 30/07/13 09/09/13 Pink
12.bose2534 13/07/01 24/08/13 22/10/13
13.mytien 17/07/01 25/08/10
14.PPDung 17/07/01 xx/08/10 02/12/10 30/07/13 11/09/13
15.soncao 19/07/01 09/09/10 30/07/13 12/09/13
16.Amyduong18 20/07/01 xx/08/10 11/01/11
17.hoangqueen 23/07/01 26/08/10 06/01/11 24/08/13 04/10/13 Pink
18.Tuton 23/07/01 10/08/10 01/03/11
19.tuyetnga1811 26/07/01
20.duyarsenal176 26/07/01
21.tieudinh (em) 26/07/01 24/08/13 11/10/13 Pink
22.doan cong danh 30/07/01 24/08/10 17/12/10 24/08/13 03/10/13 Pink
23.luutanchuc 30/07/01 24/08/10
24.linhquy1958 30/07/01 01/09/10 19/11/10
25.NgocchauTran 30/07/10
26.trantiendung 30/07/10 01/09/10 06/01/11 24/08/13 04/10/13
27.ngocthuycg 30/07/01 03/10/13 Pink
28.ngomay 31/07/01
29.thanhtran1575 31/07/01 22/09/11 24/08/13 17/10/13
--------------------------------------------------------------------
01.vinhphu65 01/08/01
02.tramtran88 05/08/01 xx/08/10 27/04/11
03.vinhngoc2906 06/08/01 30/12/10 24/08/13 03/10/13
04.hieubody 07/08/01 24/08/13 17/10/13
05.nguyenngocmchau 08/08/01 xx/08/10 15/07/11
06.daovanthinh 09/08/01 03/10/13 05/11/13
07.khanhtrucbui 09/08/01 27/08/10 21/01/11
08.RuBiDuy 09/08/01 25/08/10 15/12/10 03/10/13 04/11/13
09.HoTuan1958 09/08/01 xx/xx/10 xx/xx/xx
10.hathuy 09/08/01 14/12/10 03/10/13 01/11/13
11.hieukabin 10/08/01 26/08/10 08/11/10 03/10/13 01/11/13
12.khanhquocbui 10/08/01 29/09/10 14/02/11
13.huynhphuc1804 10/08/01 02/09/10 22/11/10 03/10/13 01/11/13
14.ThanhTran 15/08/01 26/08/10
15.Worldsun35 17/08/01 25/08/10
16.Vuonlai 20/08/01 xx/xx/10 09/09/11
17.monkeyred 20/08/01 03/10/13 01/11/13
18.hieu154 20/08/01 24/08/10 12/11/10 03/10/13 01/11/13
19.dtrhai 21/08/01 xx/xx/10 23/03/12 03/10/13 12/11/13
20.miukon 22/08/01 01/10/10 13/11/10
21.ngan 23/08/01 02/09/10 24/08/13 08/10/13 Pink
22.Forgot 23/08/01 xx/xx/10 21/01/11
23.nguyenthai 23/08/01 xx/xx/10 16/12/10
24.thaitrinh 24/08/01
25.doanthanhhoang 28/08/01 28/08/10 07/12/10
26.ngthihongnhung 28/08/01 28/08/10
27.aunguyen 30/08/01 30/08/10 30/12/10
28.phamquangvien 30/08/01
--------------------------------------------------------------------
01.heohoivota 04/09/01
02.tuanhuy1994 04/09/01
03.Giavanphat 04/09/01 xx/09/10 23/03/11
04.hongvan407 04/09/01 25/08/10 23/12/10
05.khacthiencao 07/09/01 03/09/10
06.phuonghang 07/09/01 xx/08/10 26/11/10
07.ChauBui 07/09/01 03/09/10 22/12/10
08.Thuytien275 07/09/01
09.huongpham0801 10/09/01 xx/xx/10
10.hanhnkim 10/09/01 25/08/10
11.truonglehang2801 10/09/01 01/09/10
12.lethang 10/09/01
13.supermasil 11/09/01 xx/xx/10 21/01/11
14.BACH 11/09/01 xx/xx/10 26/01/11
15.hoangloc 11/09/01 xx/xx/10 xx/xx/xx
16.tuliphuonganhanh 11/09/01 xx/xx/10 xx/xx/xx
17.lanhuongbm 13/09/01 01/09/10 16/10/10
18.dungletien90 13/09/01 09/09/10 27/10/10
19.pholau7 13/09/01 20/08/10 17/11/10
20.bvdp2 13/09/01 xx/10/10 xx/02/11
21.RobertHai 14/09/01 24/08/10 22/11/10
22.minhquang01 15/09/01 23/08/10
23.nghoa 17/09/01 28/09/10 17/11/10
24.bilylai 18/09/01 25/08/10
25.pnhung1961 18/09/01
26.phamthibichthuy 19/09/01 02/09/10 04/11/10
27.quangthanh111030 23/09/01 xx/09/10 03/02/11
28.davidtom2004 24/09/01 27/08/10 02/12/10
29.Trangthanthien 26/09/01
30.primrose 27/09/01 01/09/10
31.pisces91 27/09/01 04/01/11
32.cowboynguyen 28/09/01 02/04/11
-------------------------------------------------------------------
01.duty348 01/10/01 27/08/10 24/11/10
02.minhhoang 01/10/01 15/09/10
03.trươngthanhhoa 01/10/01 xx/xx/10 23/12/10
04.dungly1972 02/10/01 28/08/10 07/03/11
05.YENLY1968 03/10/01 28/08/10 07/03/11
06.ntnhoa2011 03/10/01 31/08/10 04/03/11
07.vutandat 03/10/01 28/08/10
08.trankhanhvu89 03/10/01 20/08/10
09.anhquan148 03/10/01 01/10/10 17/02/11
10.nguyenducquy 03/10/01 xx/10/10 17/03/11
11.canile 04/10/01 26/08/10
12.thuydao 05/10/01 08/09/10
13.Quang50 05/10/01 xx/xx/xx xx/xx/xx
14.Duydat0415 10/10/01 09/09/10 08/04/11
15.Dchuotsun 10/10/01 02/09/10 13/12/10
16.minhhong 12/10/01 25/08/10 07/01/11
17.sauxe 12/10/01 28/08/10
18.chautran1305 16/10/01 15/09/10 14/02/11
19.toannk 16/10/01
20.huy13582 19/10/01 xx/09/10
21.huynh3108 23/10/01 15/09/10 02/12/10
22.Deepblue 24/10/01 25/09/10
23.kattynguyen 25/10/01 xx/09/10
-------------------------------------------------------------------
01.thanhthaohd 02/11/01
02.trinhthithanhtam 05/11/01 xx/09/10 06/01/11
03.duyvinh2509 06/11/01 xx/xx/10 21/11/10
04.PhamThuy93 06/11/01 xx/09/10 21/04/11
05.babythaouyen 07/11/01 18/09/10 22/02/11
06.doantan 07/11/01 30/10/10 04/03/11
07.kelly85 11/11/01 18/10/10 04/02/11
08.trandong 11/11/01 22/09/10 04/02/11
09.connich900 13/11/01 14/09/10
10.HoangQuyen 13/11/01 xx/xx/xx xx/xx/xx
11.nhandd 15/11/01 20/09/10 07/01/11
12.duyencong61 15/11/01 21/09/10 06/01/11
13.devil88 15/11/01
14.thongyen 15/11/01 xx/09/10 15/06/11
15.nhattin 17/11/01 xx/09/10 22/02/11
16.trquocngocthanh 19/11/01 20/09/10
17.bienbui151 19/11/01 20/09/10 17/11/10
18.tuanbui 19/11/01 16/09/10 16/11/10
19.atuans 19/11/01 17/09/10 15/12/10
20.phongnha47 20/11/01 22/09/10 01/12/10
21.trinhphan69 23/11/01 28/09/10 26/01/11
22.bachsam2001 23/11/01
23.quangtri1807 23/11/01 18/09/10 02/12/10
24.nguyentung26 26/11/01 24/09/10 07/12/10
25.transon 26/11/01 xx/xx/xx xx/xx/xx
26.ngocmaipham 27/11/01
27.thuanduong 27/11/01 xx/09/10 21/01/11
28.ngocmaipham 27/11/01 xx/09/10 23/03/11
29.thaothao 28/11/01 ??/??/10
30.phuong101191 29/11/01 xx/09/10 07/01/11
31.leminhsang 29/11/01 20/09/10
32.tienvi 29/11/01 xx/09/10 20/05/11
-------------------------------------------------------------------
01.xieuxin 01/12/01 xx/09/10 17/06/11
02.phucnguyen 03/12/01 29/09/10 27/01/11
03.anhvumusic 03/12/01 04/10/10
04.anhthu92 04/12/01
05.thongoc87 05/12/01 29/09/10
06.tranthuy76 06/12/01 10/10/10
07.kimanh07 06/12/01 25/09/10 10/01/11
08.manhcuong 11/12/01 08/10/10 04/03/11
09.cuongski 15/12/01
10.xuanhung 17/12/01 01/10/10
11.shinichi2309 17/12/01 30/09/10 29/12/10
12.nguyenhongphuong 17/12/01 01/10/10 28/12/10
13.petuyet1993 17/12/01 02/10/10
14.domylin 24/12/01 05/10/10 20/12/10
15.thaonguyen56 26/12/01 xx/xx/10 16/09/11
16.longtran87 28/12/01 xx/xx/10 xx/11/10
17.anhngoc 31/12/01 04/10/10 01/02/11
18.thuylinh91 31/12/01 xx/xx/10 11/03/11
====================================================================
No Nickname PD Open Complete PV
====================================================================
Tổng cộng hồ sơ: 348 260 143

Các ACE đăng ký tham gia CLB này, xin vui lòng cung cấp nickname (tối đa 16 ký tự, nếu quá dài buộc lòng mình phải cắt bớt), ngày PD và ngày nhận DS-3032, ngày hồ sơ complete, ngày nhận thư PV, ngày PV … cũng vui lòng cung cấp thông tin.

Nếu các bạn thấy nickname, ngày PD, ngày open … không đúng xin vui lòng thông báo, hungphitran sẽ điều chỉnh lại. Cảm ơn ACE.


Danh sách được cập nhật vào lúc 14:02 ngày 17/10/2013


73607 top -

Cám ơn chú lieuvh đã reply.cháu sẽ cố gắng cập nhật danh sách CLB này.để xem F4_2001 nhiều cỡ nào.

73614 top -
Xin chào tất cả mọi người!
rất vui dc làm wen với tất cả ACE VDT,đặc biệt các bạn F4_2001

73618 top -
Cho mình tham gia với nha. Mình không rõ PD, nhưng đoán là khoảng tháng 5 - 2001

73629 top -

Cháu cảm ơn chú lieuvh đã giúp cháu hoàn thiện topic này,sau này nếu có gì thiếu sót thì chú sửa giúp cháu!
Ah,cn 7.2 có offline,nếu sắp xếp dc thì chú cố gắng đi nha vì nhiều người rất cần những người có kinh nghiệm như chú giải đáp câu hỏi trực tiếp.

73852 top -
Chào cả nhà,
Cảm ơn phucnguyen đã lập topic. Mình, PD: 22/01/2001, rất vui được làm quen với mọi người! chúc các bạn vui khoẻ!
HongAnh

73920 top -
Hi PhucNguyen,

Tôi là nguyên đơn chính có Hồ Sơ F4, Priority date January 05th 2001,Case number HCM2005672303. xin được vào danh sách F4-2001.

73966 top -

Chào phucnguyen, chủ xị CLB F4_2001, gia đình tôi có ngày PD : 23/03/2001.
Rất vui khi gia nhập CLB và được làm quen với các bạn.

73978 top -

Hi lactantan401, bây giờ mới biết PD của bạn nhé, 401 = F4/2001.
Cầu chúc cho căn nhà này sang năm 2011 nở rộ tiếng cười, nhất là cháu phucnguyen đó. Nhỏ mà có võ hén. Ráng làm việc thiện nhiều nhé.
Thân ái,

73980 top -
Chúc cho gia đình F4 2001 luôn đông vui nha.

73996 top -

Chào anh lucbinh,
Rất mong được học tập kinh nghiệm của ACE đi trước.

74009 top -

Cảm ơn bạn phucnguyen đã cập nhật nick của tôi vào danh sách F4_2001.

74130 top -
Chào tất cả mọi người:worldsun35,HongAnh,Simondang,lactantan401,
Chú lucbinh và chú lieuvh.
Thật sự là hôm qua đến h phucnguyen bận quá,ko vào topic dc,bi h mới vào thì những thành viên mới của CLB đã dc add nick vào danh sách rồi
Điều kì lạ là ko biết "đại ca" nào đã chiếu cố đến CLB hết mức như vậy
lại ẩn danh ko lên tiếng,cháu nghi là chú lieuvh phải ko.hahaha
Chắc là đoán đúng rồi
Hôm nào topic đủ đông,phucnguyen "hứa" sẽ tổ chức off cafe,tất nhiên là với sự giúp đỡ của những "người nổi tiếng".

Nhưng hiện tại,cn 7/2 sẽ offfline tại DuoExpress, lúc 8h30 sáng, chi tiết tại viewtopic.php?f=11&t=6771

MONG DC GẶP MỌI NGƯỜI TẠI DuoExpress!

74141 top -

_ To phucnguyen: chúc ngôi nhà F4 2001 mà bạn mới xây sẽ ngày càng đông vui nha.
_ To chú lactantan: hôm đi từ thiện con biết chú, mà chú hổng thèm biết con.

74307 top -

@ philong1990 : Vẫn nhớ hôm đi từ thiện, lúc ăn trưa chú ngồi đối diện philong và hoangminh mà? Hơn nữa Chị Chauongco đã nhận xét thế này (hoàn toàn chính xác) :
"Cả 3 cháu trai phucnguyen, philong và hoangminh091988 đều "very good": vừa đẹp trai, học giỏi, chịu khó, có lòng nhân ái mà còn hát rất hay nữa".
Chú chỉ không biết nick yahoo phongnguyen là ai, lúc chat sáng nay chú đã "nhắc" bạn ấy tham gia CLB F4_2001. Không ngờ phongnguyen lại chính là chủ xị phucnguyen, hihi... quê độ quá xá.

74344 top -
Câu lạc bộ F4 - Ngày ưu tiên năm 2001
1, 2, 3, 4, 5 ... 365

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image
Image

Bảng kết quả CLB F4-2001
==========================================
No Nickname P/D Ngày PV KQ
==========================================

Tháng 01/2001
01 andycap83 02/01/01 28/06/12 Pink
02 orion337 02/01/01 15/06/12 Pink
03 hanlinh 02/01/01 29/06/12 Pink
04 Simondang 05/01/01 08/10/10 Pink
05 minhtrang88 08/01/01 05/01/11 Pink
06 Rainie 10/01/01 16/07/12 Pink
07 lhd1004 12/01/01 26/07/12 Pink
08 hkhanhmy 16/01/01 03/07/12 Pink
09 steventrieu 16/01/01
10 chienluong77 18/01/01 03/07/12 Pink
11 khanhphuong 19/01/01 10/07/12 Pink
12 nhocboo1989 19/01/01
13 diepthien85 19/01/01 06/07/12 Pink
14 andycap83 19/01/01
15 HongAnh 22/01/01 07/01/11 Pink
16 buihuuphuc 22/01/01
17 tungjacson 22/01/01
18 Socsu 22/01/01 24/08/12 Pink
19 chantrinh 24/01/01
20 Wenny 26/01/01

-----------------------------------------

Tháng 02/2001

01 kimchau 01/02/01 03/12/10 Pink
02 nhocngoc 01/02/01 07/09/12 Pink
03 thanhtructvo 05/02/01
04 Phuongvu57 06/02/01 13/09/12 Pink
05 truongthanhhoa 08/02/01 10/09/12 Pink
06 dinhky 12/02/01 24/09/12 Pink
07 nganha 13/02/01 20/12/10 Pink
08 txv00 15/02/01 23/12/10 Pink
09 Truongnhan 16/02/01 14/09/12 Pink
10 alexdang 22/02/01
11 mnsun 26/02/01 13/09/12 Pink
12 AkamiNguyen 26/02/01 14/09/12 Pink
13 plumpmouse 27/02/01
14 baolegan xx/02/01

-----------------------------------------

Tháng 03/2001

01 machbinh 01/03/01
02 binhho2010 03/03/01 10/09/12 Pink
03 mario 03/03/01
04 MINHVINH 04/03/01 18/09/12
05 ghecko 05/03/01
06 huynguyen 06/03/01
07 bluemountain9x 07/03/01
08 MiaViolet 07/03/01 10/09/12 Pink
09 No679602 08/03/01
10 tqtrung 08/03/01
11 liennguyen 08/03/01 09/10/12 Pink
12 hienguyenduc2010 08/03/01 26/10/12 Pink
13 unin 08/03/01
14 lelan 09/03/01 12/10/12 Pink
15 baly1956 09/03/01 29/10/12 Pink
16 Vanphuc 12/03/01 30/10/12 Pink
17 VanDinh 12/03/01 26/10/12 Pink
18 hongdang 12/03/01 29/10/12 Pink
19 dangcoi100 13/03/01 04/10/12 Pink
20 haidang007 13/03/01 05/10/12 Pink
21 BichHop 13/03/01 02/10/12 Pink
22 yenbui 14/03/01 23/10/12 Pink
23 KopitePit 14/03/01 19/10/12 Pink
24 baotoan 15/03/01 13/11/12 Pink
25 terreshoangthao 15/03/01
26 lamvy 15/03/01
27 NguyenTranDai 15/03/01 29/11/12 Pink
28 kiddy287 15/03/01 06/11/12
29 lephuongquach 15/03/01
30 nguyendathoang30516/03/01 10/12/12
31 phmtien 19/03/01
32 hanurotring194 19/03/01 29/11/12 Pink
33 mary2001 19/03/01 30/11/12 Pink
34 khachien 20/03/01
35 lanhcao 20/03/01
36 tuochuynh 20/03/01 01/11/12 Pink
37 thanhtoan 20/03/01 06/11/12 Pink
38 skybboy 20/03/01 20/11/12 Pink
39 ngoquocthai 21/03/01
40 Lactantan 23/03/01 06/12/12 Pink
41 rainvo 26/03/01
42 hienle288 26/03/01 22/02/13 Pink
43 taianhtran 26/03/01 21/12/12
44 phamthido 26/03/01 21/12/12 Pink
45 vantran 27/03/01
46 tranthingoctram 27/03/01 07/12/12 Pink
47 longngoc 27/03/01 22/03/13 Pink
48 minnie13121988 28/03/01
49 nghipham 29/03/01 11/12/12 Pink
50 huynhthimainga 30/03/01
51 phuongkyhung 30/03/01 12/03/13 Pink
52 trandinhthuong01 30/03/01 17/12/12
53 dennisle xx/03/01

-----------------------------------------

Tháng 04/2001

01 nguyenquangnhat 01/04/01
02 nguyenquangnhat2 01/04/01
03 vankimthanh59 01/04/01 18/01/13 Pink
04 dinhthiduc 02/04/01 17/01/13 Pink
05 phamdatuit 02/04/01
06 levanphong 03/04/01 14/01/13 Pink
07 Quybeou 03/04/01 17/01/13 Pink
08 ngasoan 05/04/01 21/03/13 Pink
09 kanuhung 05/04/01 18/01/13 Pink
10 VuMyDung 05/04/01 22/02/13 Pink
11 ThanhTamF4 10/04/01 14/01/11 Pink
12 maibichop 14/04/01 01/02/13 Pink
13 kphuong 16/04/01
14 taihuunguyen 16/04/01 15/03/13 Pink
15 hyukie 18/04/01 26/03/13 Pink
16 hoaico 20/04/01
17 lamtuanphu 23/04/01 25/04/13 Pink
18 hug0ken 23/04/01 22/04/13 Pink
19 daotran 24/04/01
20 Hadeti 25/04/01 11/04/13 Pink
21 BN88 26/04/01 02/04/13
22 thien_huong145 30/04/01 16/04/13 Pink
23 denise 30/04/01 12/04/13 Pink
24 shami162002 30/04/01 22/04/13
25 PhanThiDinh 30/04/01
26 hungphi 30/04/01
27 Apologize224 30/04/01
28 VuSang 30/04/01 11/04/13 Pink
29 minhthu2338 30/04/01 18/04/13 Pink
30 sanotaro 30/04/01 16/04/13 Pink
31 nguahoang 30/04/01 16/04/13 Pink
32 buiquochung 30/04/01 30/12/13

-----------------------------------------

Tháng 05/2001

01 tuyetvan67 01/05/01 02/07/13 Pink
02 Vanphuc (2) 01/05/01
03 nguyenngoc1001 03/05/01
04 tttrang72 07/05/01 26/07/13 Pink
05 quynhchi 07/05/01 02/12/13 Pink
06 phuong5960 08/05/01 01/07/13 Pink
07 hoanguyen1970 09/05/01
08 spdm 10/05/01 27/01/14
09 mina 10/05/01 29/07/13 Pink
10 minhchauf4 10/05/01 27/09/13 Pink
11 CherryNguyen 14/05/01 12/07/13 Pink
12 nypham 14/05/01 28/01/14 Pink
13 tnph23tc1 14/05/01
14 carrotpotato 15/05/01
15 thihoan 15/05/01
16 taihuong117 16/05/01 05/07/13 Pink
17 NasuHare 16/05/01 05/07/13 Pink
18 myanh13 17/05/01 19/09/13 Pink
19 wks2purin 21/05/01
20 quocanhle 21/05/01
21 maih0ang 22/05/01
22 takunwoo 22/05/01 05/08/13
23 michaelnguyen 23/05/01 30/08/13
24 phongtruong 23/05/01
25 thuy20966 23/05/01 18/11/13 Pink
26 zhouyu3008 24/05/01 23/08/13
27 visa12 24/05/01
28 taisang 25/05/01
29 namly370 25/05/01
30 baoy2010 25/05/01
31 DucDuong 30/05/01 02/08/13
32 tuhongly 30/05/01 02/08/13 Blue
33 lethanhson 30/05/01 09/08/13
34 hoangkim 31/05/01 22/08/13 Pink
35 nhianhnguyen xx/05/01 06/08/13

-----------------------------------------

Tháng 06/2001

01 phthanhhuyentran 01/06/01
02 nguyenF4 01/06/01
03 nxtuan 06/06/01 19/09/13 Pink
04 toanphuongkate 08/06/01
05 ngoctruong 08/06/01 18/09/13 Pink
06 pnguyen95 09/06/01 08/08/13 Pink
07 huynhnhi 09/06/01 17/09/13 Blue
08 phucdinh8974 09/06/01
09 nguyetthanhphan 09/06/01
10 dangngoctruyen 11/06/01
11 Kimoanh1952 11/06/01 28/08/13
12 ngocquyen 14/06/01 27/08/13 Pink
13 nguyenchuong87 14/06/01 09/08/13 Pink
14 hoangpc 14/06/01 12/08/13 Pink
15 maltovo94 14/06/01 12/08/13
16 bela 15/06/01 13/08/13 Pink
17 ongxuong0 15/06/01 22/08/13
18 khiem 19/06/01 09/08/13 Pink
19 tuantranqn 19/06/01 01/08/13 Pink
20 cacalics 19/06/01 31/10/13 Pink
21 Phạm Ngọc Anh 21/06/01
22 minnie13121988 21/06/01
23 Piggy1983 24/06/01 06/09/13 Pink
24 vothuy 25/06/01
25 cadicxxx 25/06/01 26/09/13
26 hiep295 26/06/01 10/09/13 Pink
27 quochuy 26/06/01
28 vynguyen123 26/06/01 06/09/13 Pink
29 Luc67 26/06/01
30 anhlinh (dì) 26/06/01 06/09/13 Pink
31 victory1969 28/06/01 24/09/13 Pink
32 PhuongThach 29/06/01 11/09/13 Pink
33 anhthuqpka xx/06/01
34 luzyhoang xx/06/01

-----------------------------------------

Tháng 07/2001

01 buithihao01 02/07/01 06/09/13 Pink
02 BichHop 02/07/01 11/09/13 Pink
03 kimchi12041988 02/07/01 17/09/13 Pink
04 vanessa2010 02/07/01 24/09/13
05 hungphitran 02/07/01 23/09/13 Pink
06 nghiemphuong 03/07/01
07 ngocsonhaiau 05/07/01
08 quangbinh70 06/07/01 10/09/13 Pink
09 datrinh 06/07/01
10 minhtan859 06/07/01 12/09/13 Pink
11 hientang 09/07/01 09/09/13 Pink
12 bose2534 13/07/01 22/10/13
13 mytien 17/07/01
14 PPDung 17/07/01 11/09/13
15 soncao 19/07/01 12/09/13
16 Amyduong18 20/07/01
17 hoangqueen 23/07/01 04/10/13 Pink
18 Tuton 23/07/01 10/10/13 Pink
19 tuyetnga1811 26/07/01
20 duyarsenal176 26/07/01
21 tieudinh (em) 26/07/01 11/10/13 Pink
22 doan cong danh 30/07/01 03/10/13 Pink
23 luutanchuc 30/07/01
24 linhquy1958 30/07/01
25 NgocchauTran 30/07/10
26 trantiendung 30/07/10 04/10/13 Pink
27 ngocthuycg 30/07/01 03/10/13 Pink
28 ngomay 31/07/01
29 thanhtran1575 31/07/01 17/10/13

-----------------------------------------

Tháng 08/2001

01 vinhphu65 01/08/01
02 tramtran88 05/08/01
03 vinhngoc2906 06/08/01 03/10/13
04 hieubody 07/08/01 17/10/13 Pink
05 nguyenngocmchau 08/08/01
06 daovanthinh 09/08/01 05/11/13 Pink
07 khanhtrucbui 09/08/01
08 RuBiDuy 09/08/01 04/11/13 Pink
09 HoTuan1958 09/08/01 07/11/13 Pink
10 hathuy 09/08/01 01/11/13 Pink
11 hieukabin 10/08/01 01/11/13 Pink
12 khanhquocbui 10/08/01
13 huynhphuc1804 10/08/01 01/11/13 Pink
14 Myviet 13/08/01 12/11/13 Pink
15 ThanhTran 15/08/01
16 Worldsun35 17/08/01 01/11/13 Pink
17 Vuonlai 20/08/01
18 monkeyred 20/08/01 01/11/13 Pink
19 hieu154 20/08/01 01/11/13
20 dtrhai 21/08/01 12/11/13
21 miukon 22/08/01
22 ngan 23/08/01 08/10/13 Pink
23 Forgot 23/08/01 23/12/13
24 nguyenthai 23/08/01 02/12/13 Pink
25 thaitrinh 24/08/01 10/12/13 Pink
26 doanthanhhoang 28/08/01 16/12/13 Pink
27 ngthihongnhung 28/08/01 05/12/13 Pink
28 aunguyen 30/08/01 30/12/13 Pink
29 phamquangvien 30/08/01

-----------------------------------------

Tháng 09/2001

01 heohoivota 04/09/01 19/12/13
02 tuanhuy1994 04/09/01
03 Giavanphat 04/09/01
04 hongvan407 04/09/01
05 rexkull 04/09/01 09/12/13 Pink
06 khacthiencao 07/09/01
07 phuonghang 07/09/01 23/12/13 Pink
08 ChauBui 07/09/01 16/12/13 Pink
09 Thuytien275 07/09/01
10 huongpham0801 10/09/01
11 hanhnkim 10/09/01
12 truonglehang2801 10/09/01 02/01/14
13 lethang 10/09/01 14/01/14 Pink
14 supermasil 11/09/01
15 BACH 11/09/01
16 hoangloc 11/09/01 07/01/14 Pink
17 tuliphuonganhanh 11/09/01 06/01/14
18 lanhuongbm 13/09/01 02/01/14 Pink
19 dungletien90 13/09/01 02/01/14 Pink
20 pholau7 13/09/01 02/01/14 Pink
21 bvdp2 13/09/01 06/01/14 Pink
22 RobertHai 14/09/01 02/01/14 Pink
23 minhquang01 15/09/01
24 asda 17/09/01 02/01/14 Pink
25 bilylai 18/09/01
26 pnhung1961 18/09/01 13/01/14 Pink
27 phamthibichthuy 19/09/01
28 quangthanh111030 23/09/01
29 davidtom2004 24/09/01 03/01/14 Pink
30 Trangthanthien 26/09/01
31 primrose 27/09/01 06/01/14 Pink
32 pisces91 27/09/01 06/01/14 Pink
33 cowboynguyen 27/09/01 09/01/14 Pink

-----------------------------------------

Tháng 10/2001

01 duty348 01/10/01 10/02/14 Pink
02 minhhoang 01/10/01
03 truongthanhhoa 01/10/01
04 hyvong2011 01/10/01 11/02/14 Pink
05 dungly1972 02/10/01
06 YENLY1968 03/10/01 18/02/14 Pink
07 ntnhoa2011 03/10/01 20/02/14 Pink
08 vutandat 03/10/01
09 trankhanhvu89 03/10/01 20/03/14 Pink
10 anhquan148 03/10/01 13/02/14 Pink
11 nguyenducquy 03/10/01
12 canile 04/10/01 13/02/14 Pink
13 hang2012 04/10/01 24/02/14 Pink
14 thuydao 05/10/01 17/03/14 Pink
15 Quang50 05/10/01 18/02/14 Pink
16 Duydat0415 10/10/01 14/02/14 Pink
17 Dchuotsun 10/10/01 10/02/14 Pink
18 minhhong 12/10/01 11/02/14 Pink
19 sauxe 12/10/01 12/02/14 Pink
20 chautran1305 16/10/01 13/02/14 Pink
21 toannk70 16/10/01 11/02/14 Pink
22 nguyenpooh 16/10/01 10/02/14 Pink
22 huy13582 19/10/01 xx/02/14 Pink
23 huynh3108 23/10/01
24 honghanh70 23/10/01 10/03/14 Pink
25 Deepblue 24/10/01
26 kattynguyen 25/10/01
27 tungnguyen90 31/10/01 03/03/14 Pink
-----------------------------------------

Tháng 11/2001

01 thanhthaohd 02/11/01
02 trinhthithanhtam 05/11/01 04/03/14 Pink
03 duyvinh2509 06/11/01 04/03/14 Blue
04 PhamThuy93 06/11/01 10/03/14
05 thanhsophie12 06/11/01
06 babythaouyen 07/11/01 06/03/14 Pink
07 doantan 07/11/01
08 trantuananh 07/11/01 07/03/14 Pink
09 phanvandung3660 xx/11/01 07/03/14 Pink
10 kelly85 11/11/01 21/04/14 Pink
11 trandong 11/11/01
12 connich900 13/11/01
13 HoangQuyen 13/11/01
14 nhandd 15/11/01 17/04/14
15 duyencong61 15/11/01 15/04/14 Pink
16 devil88 15/11/01
17 thongyen 15/11/01 18/04/14 Pink
18 nhattin 17/11/01 17/04/14 Pink
19 trquocngocthanh 19/11/01
20 bienbui151 19/11/01
21 tuanbui 19/11/01
22 atuans 19/11/01 28/04/14 Pink
23 nguyentung26 19/11/01 24/04/14 Pink
24 phongnha47 20/11/01 15/04/14 Pink
25 trinhphan69 23/11/01 06/05/14 Pink
26 bachsam2001 23/11/01
27 quangtri1807 23/11/01
28 transon 26/11/01
29 ngocmaipham 26/11/01 09/05/14 Pink
30 thuanduong 27/11/01 05/05/14 Pink
31 thaothao 28/11/01
32 phuong101191 29/11/01 xx/05/14
33 leminhsang 29/11/01 05/06/14 Blue
34 tienvi 29/11/01 12/05/14 Pink

-----------------------------------------

Tháng 12/2001

01 xieuxin 01/12/01 xx/05/14 Pink
02 phucnguyen 03/12/01 06/05/14 Pink
03 anhvumusic 03/12/01
04 anhthu92 04/12/01 09/05/14 Pink
05 thongoc87 05/12/01
06 tranthuy76 06/12/01 15/05/14 Pink
07 kimanh07 06/12/01 15/05/14 Pink
08 Phlo59 06/12/01 08/05/14 Pink
09 beojery 06/12/01 15/05/14 Pink
10 manhcuong 11/12/01 02/06/14
11 cuongski 15/12/01 15/07/14
12 xuanhung 17/12/01 17/07/14 Pink
13 shinichi2309 17/12/01 11/07/14 Pink
14 nguyenhongphuong 17/12/01 18/07/14
15 petuyet1993 17/12/01
16 domylin 24/12/01
17 thaonguyen56 26/12/01 05/08/14
18 longtran87 28/12/01
19 anhngoc 31/12/01 01/08/14
20 thuylinh91 31/12/01 04/08/14 Pink

=======================================

Tổng cộng HS:360 PV:222 Pink:189
=======================================


(Danh sách tổng thể xem ở trang 1)

Update: August 04, 2014