.
Quá trình phỏng vấn tại LSQ Hoa Kỳ (2017)
Quá trình phỏng vấn tại LSQ Hoa Kỳ (Apr/2017)
zee

Image

Xin chia sẻ về quá trình phỏng vấn định cư tại Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ - TPHCM.

Bài viết mô tả thực hiện tại thời điểm tháng 4/2017, trải nghiệm cụ thể từ bản thân diện F4/2004, để anh chị em sắp đi phỏng vấn (PV) có thể hình dung trước. (Các diện khác trình tự tương tự, trừ nội dung câu hỏi phỏng vấn/giấy tờ yêu cầu sẽ có khác biệt, tùy diện/trường hợp).


Quá trình thực hiện có thể chia thành các bước như sau: Vào cổng – Lấy dấu vân tay – Sơ vấn – Phỏng vấn – Kết thúc.


1. VÀO CỔNG

Vị trí:

Tại cửa bảo vệ, có 2 lớp bảo vệ: vòng ngoài & vòng trong.

- Vòng ngoài: ngay tại cửa ngoài đường vào Lãnh sự quán.
- Vòng trong: cửa phía bên trong tòa nhà lãnh sự (sau khi vào cửa vòng ngoài).

Chuẩn bị:

- Mỗi thành viên trong gia đình (trong cùng 1 HS# của hồ sơ): cầm sẵn trên tay hộ chiếu (HC) của bản thân + 1 tấm hình kẹp vào trang có hình của HC. Đương đơn chính cầm thêm thư mời PV.

- Dù thời gian ghi trên thư mời là mấy giờ, bạn vẫn nên đi vào đầu giờ, có mặt càng sớm càng tốt, vì thực tế từ khi bắt đầu vào cửa LSQ để thực hiện quá trình PV sẽ không chính xác giờ như trên thư mời PV.

(Sau được phát số thứ tự (STT), việc gọi STT để sơ vấn/phỏng vấn sẽ hoàn toàn theo sắp xếp của Nhân viên Lãnh sự (NVLS), không theo thứ tự trên số đã phát cho người đi PV).

Thực hiện:

- Xếp hàng theo hướng dẫn của bảo vệ.
- Bảo vệ vòng ngoài sẽ xem thư mời PV (đương đơn chính cầm) và HC từng người trước khi vào cổng.
- Sau khi qua cổng ngoài, sẽ vào cổng trong và qua cửa kiểm tra an ninh:

+ Người đi qua khung cửa dò, vật dụng & giấy tờ đưa qua máy quét (nói chung, tương tự như kiểm tra an ninh khi đi máy bay, ai đã từng đi sẽ biết rõ).
+ Các thiết bị điện tử sẽ không được mang vào và sẽ gửi tại đây cho bảo vệ (điện thoại, ...). Nếu có thiết bị gửi, bảo vệ sẽ đưa thẻ gửi đồ, khi PV xong sẽ đưa thẻ này để nhận lại đồ đã gửi.

- Kiểm tra an ninh xong, đi vào bên trong theo hướng dành cho PV định cư (có mũi tên chỉ dẫn theo 2 hướng:

. PV định cư/di dân.
. PV không định cư/du lịch.

- Xếp hàng chuẩn bị lấy dấu tay.


2. LẤY DẤU VÂN TAY

Vị trí:

- Sau khi qua cửa bảo vệ vòng trong, sẽ tới khu vực xếp hàng lấy dấu tay (PV định cư/di dân).

- Lối xếp hàng được đặt bởi dây ngăn (theo kiểu zigzag) dẫn tới cửa sổ lấy dấu tay.

Chuẩn bị:

- Mỗi thành viện vẫn cầm sẵn trên tay hộ chiếu (HC) + 1 tấm hình kẹp trong HC.

- Trong khi xếp hàng, sẽ có nhân viên hỗ trợ làm các việc sau:

+ Hướng dẫn cách đặt các ngón tay lên máy lấy vân tay (trên tường nơi xếp hàng cũng có hình ảnh minh họa).

+ Phát 1 tờ giấy cho đương đơn chính để điền thông tin của hồ sơ vào (Case number#, ngày PV, thông tin HC của từng người trong HS) – Tạm gọi là "Giấy ghi thông tin HS". Giấy này dùng để sau khi PV xong, nếu thành công & được đồng ý cấp visa, người đi PV sẽ dựa vào thông tin mình đã ghi trên giấy đó để ghi vào tờ yêu cầu chuyển phát EMS gửi visa về địa chỉ mình yêu cầu. (Vì khi PV thành công, viên chức lãnh sự sẽ giữ lại HC để in visa, nên sẽ không còn cầm HC nữa. "Giấy thông tin HS" dùng dự phòng khi đó người đi PV không nhớ thông tin về HC của các thành viên trong HS, sẽ nhìn lại vào giấy này để ghi yêu cầu gửi EMS cho chính xác)

+ Lấy STT cho từng HS và đưa cho đương đơn chính. STT là 1 tờ giấy nhỏ có in số trên đó.

Trường hợp cùng ngày đi phỏng vấn, nếu có 2 hay nhiều HS (nhiều hộ gia đình, mỗi gia đình là 1 HS riêng) nhưng cùng chung người bảo lãnh, có thể yêu cầu nhân viên hỗ trợ lấy cùng chung 1 số thứ tự để khi Sơ vấn & Phỏng vấn sẽ thực hiện chung cùng lúc, cho tiện việc kiểm tra/đối chiếu giấy tờ. (Vì nhiều HS cùng chung 1 người bảo lãnh, 1 số giấy tờ bản chính sẽ chỉ có 1 bản dùng chung. Ví dụ như Giấy Khai Sinh của NBL, Hộ Khẩu gia đình của những người được bảo lãnh,...).

Thực hiện:

- Khi đến lượt lấy dấu tay, đến đứng trước ô cửa có viên chức lãnh sự & thiết bị lấy dấu tay:

+ Cầm STT đưa lên cho viên chức thấy số, rồi giữ lại (để dùng tiếp cho các bước sau).

+ Khi viên chức yêu cầu, đưa hình cho viên chức scan. scan xong viên chức sẽ trả lại.

+ Đặt các ngón tay lên thiết bị lấy dấu theo hướng dẫn của viên chức.

+ Lấy dấu tay xong ra ghế ngồi chờ gọi theo STT để sơ vấn.

- Trẻ em không phải lấy dấu tay. (Theo thực tế HS bản thân, gia đình có trẻ em 12 tuổi).


3. SƠ VẤN

Vị trí:

- Các ô cửa sổ ngay tiếp sau cửa sổ lấy dấu tay.
- Có ghế ngồi chờ trước các cửa sổ.

Chuẩn bị:

- Đương đơn chính nên tập lại hợp giấy tờ của tất cả thành viên trong HS.

- Trong khi chờ gọi STT, đương đơn chính nên kiểm tra lại giấy tờ & sắp xếp lại theo thứ tự nếu có xáo trộn do trước đó lấy ra/bỏ vào.

- Từ bước này trở đi, chú ý THEO DÕI LOA & BẢNG ĐIỆN về STT của mình:

+ STT sẽ được nêu lên bằng 2 hình thức:

. Phát thanh bằng loa.
. Hiện lên bảng điện (có các bảng điện gắn trên tường để theo dõi).

+ Có nhiều cửa sổ có đánh số. NVLS phụ trách việc tương ứng trong các cửa sổ đó. Loa & bảng điện sẽ báo cho biết STT nào đến cửa sổ nào. (VD: loa báo "số 101 đến cửa số 5" thì bảng điện hiện lên "101 --> 5").

+ STT sẽ được gọi trên loa & hiện trên bảng sẽ KHÔNG theo thứ tự, mà tùy thuộc vào sắp xếp/xử lý của NVLS, vì hồ sơ được phân bổ dàn trải các cửa sổ nên sẽ không tuần tự theo STT đã phát. (VD: hồ sơ có STT 101, nhưng có thể ở bước sơ vấn được gọi sau số 112, nhưng bước phỏng vấn lại được gọi trước số 93; hoặc ngược lại).

Thực hiện:

- Khi nghe loa & bảng điện báo đến STT, tất cả thành viên của HS đến cửa sổ được báo (VD: "Số 101 đến cửa số 5").

- Đương đơn chính nên là người thực hiện các việc sau:

+ Đưa hồ sơ cho nhân viên sơ vấn (thường là người Việt).
+ Trả lời/giải thích cho nhân viên sơ vấn nếu được hỏi (đưa bổ sung giấy tờ nếu cần).
+ Nhận lại giấy tờ nhân viên sơ vấn trả lại.

- Sau khi hoàn tất sơ vấn, ra ghế ngồi chờ tiếp đến bước PV.


4. PHỎNG VẤN

Vị trí:

- Các ô cửa sổ ngay tiếp sau cửa sổ sơ vấn.
- Có ghế ngồi chờ trước các cửa sổ.

Chuẩn bị:

- Trong khi chờ PV, đương đơn chính nên kiểm tra/sắp xếp lại giấy tờ 1 lần nữa (vì sau khi sơ vấn có thể giấy tờ có xáo trộn một chút).

- Nhắc lại: STT được gọi trên loa/hiện trên bảng sẽ KHÔNG theo thứ tự, chú ý theo dõi loa/bảng điện tử.

- Sẵn sàng tinh thần thoải mái, tươi tỉnh để PV.

Thực hiện:

- Khi nghe loa & bảng điện báo đến STT, tất cả thành viên của HS đến cửa sổ được báo (tương tự bước Sơ vấn, nhưng sẽ là 1 cửa sổ khác).

- Tại cửa sổ phỏng vấn, sẽ có: 1 NVLS người Mỹ & 1 nhân viên phiên dịch người Việt.

- NVLS có thể nói/hiểu tiếng Việt. Có lúc sẽ hỏi bằng tiếng Việt, có lúc hỏi bằng tiếng Anh (khi đó sẽ được phiên dịch sang tiếng Việt).

- Khi được hỏi (dù là tiếng Việt hoặc Anh), nên trả lời bằng tiếng Việt, phiên dịch sẽ dịch sang tiếng Anh cho NVLS.

- Mọi người sẽ được kiểm tra dấu tay (để các ngón tay lên thiết bị như bước lấy dấu tay, theo hướng dẫn của NVLS).

- Nếu có trẻ em không lấy dấu tay trước đó (ở bước lấy dấu tay), sẽ không cần kiểm tra.

- Tuyên thệ theo hướng dẫn của NVLS.

- NVLS sẽ chủ yếu hỏi đương đơn chính. Các đương đơn khác cũng có thể được hỏi, nhưng không nhiều.

- Trong qua trình hỏi/đáp:

+ Có thể cần đưa thêm giấy tờ cho NVLS xem thêm, thường thì họ xem rồi trả, không giữ lại (vì các giấy tờ cần thiết thông thường họ đã yêu cầu đưa ở bước Sơ vấn).

+ Giấy tờ, hình ảnh,... ở bước này chủ yếu đễ diễn giải, chứng minh điều gì đó cần thuyết minh thêm.

+ NVLS thường sẽ gõ máy tính để xem/đối chiếu thông tin trong lúc hỏi.

- NVLS thông báo kết quả phỏng vấn cho đương đơn chính.

5. KẾT THÚC

NVLS thông báo kết quả ngay tại cửa sổ phỏng vấn. Một HS thông thường có 2 trường hợp xảy ra: thành công & bổ túc hồ sơ.

Thành công:

- NVLS thông báo đồng ý cấp visa & giữ lại HC để in visa lên HC.

- Có thể có thêm một số dặn dò (VD: đăng ký nghĩa vụ quân sự với Mỹ đối với thanh niên).

Bổ túc hồ sơ:

- NVLS trả lại HC & giao phiếu yêu cầu bổ túc hồ sơ OF-194.

- Lưu ý: nếu giấy tờ bổ túc chỉ định riêng cho 1 thành viên trong HS (ví dụ HS Sức khỏe do thử đàm,...), và đương đơn chính muốn xuất cảnh trước, thì yêu cầu NVLS cấp visa trước cho đương đơn chính & những người khác tương tự. Lúc này NVLS sẽ thu lại visa của các cá nhân này để cấp visa trước theo yêu cầu.

Rời cửa sổ phỏng vấn:

Nếu PV thành công, đến quầy EMS đăng ký chuyển phát visa.

+ Đến quầy EMS/phát chuyển visa (nằm sát khu vực xếp hàng lấy dấu tay) để yêu cầu gửi phát visa.

+ Nhân viên EMS sẽ đưa 1 tờ giấy (form) ghi thông tin để chuyển phát. Ghi xong đưa lại cho nhân viên EMS.

Đây là lúc cần lấy ra xem "Giấy ghi thông tin HS" (nêu trong phần lấy dấu tay ở trên) để điền form.

+ KHÔNG phải trả phí EMS (không cần thiết đăng ký chuyển hỏa tốc).

Ra về:

- Trước khi ra cổng ra ngoài, kiểm tra lại hồ sơ/giấy tờ lần cuối để tránh thiếu sót, nhất là các bản chính (trừ HC đã được NVLS giữ lại nếu PV thành công). Vì khi đã ra khỏi cửa lãnh sự, muốn vào lại rất phức tạp.

- Đi ra phía cổng theo mũi tên chỉ dẫn hướng đi ra ngoài.

- Nếu có gửi đồ (điện thoại,...): từ ngoài cửa, vào lại phòng bảo vệ (vòng trong), nhân viên bảo vệ sẽ hướng dẫn để nhận lại đồ gửi.

- Đi ra ngoài lại (từ cửa phòng gửi đồ) & đi về.


------------------------
**Vài ý kiến cá nhân:

- Khi xếp hàng lúc vào cổng & lúc lấy STT (chuẩn bị lấy dấu tay), nên nhường cho HS nào có con nhỏ/người già đứng trước.

- Tiện nghi tại nơi phỏng vấn:

+ Ghế ngồi khá nhiều, có lẽ đã được tính toán khi có đông người nhất (ngày bản thân đi PV, ước chừng 200 người).

+ Có bình nước uống nóng/lạnh & ly giấy (dùng 1 lần), nên không cần mang nước theo (trừ khi gia đình có con nhỏ).

+ Khu vực chờ không có máy lạnh, có quạt trần, tuy nhiên khá nóng vào mùa nóng. Nên mặc trang phục chỉnh tề nhưng thoáng mát.

+ Không gian nhỏ cho trẻ em chơi (~16m2, ở cuối cùng khu vực chờ pỏng vấn).

+ Nhà vệ sinh sạch sẽ, đầy đủ vật dụng.

- Các ô cửa sổ (lấy dấu tay, sơ vấn, phòng vấn): là 1 khung vuông/chữ nhật lắp kính (khoảng 1.2m x 1.2m) ngăn cách NVLS với người đi PV; cạnh dưới cùng là mặt bàn chìa ra 2 bên (trong và ngoài, tương ứng cho NVLS & người đi PV), có rãnh ở giữa mặt bàn (chỗ vách kính) để đưa giấy tờ vào/ra & truyền âm thanh --> chỉ cần nói vừa đủ âm lượng là 2 bên có thể nghe rõ, không cần nói to.

- Trong khi ngồi chờ ở bước sơ vấn & phỏng vấn, nên nghĩ về chuyện gì đó khác và/hoặc nói chuyện giữa các thành viên trong gia đình hoặc với người đi phỏng vấn khác, có thể sẽ bớt phần căng thẳng (tuy nhiên lưu ý âm lượng để không ảnh hưởng xung quanh).

- Khi sơ vấn & phỏng vấn:

+ Cố gắng tươi tỉnh, thoải mái (sẽ tự tin); đứng thẳng, ngay ngắn; tươi cười nhưng nghiêm túc.

+ Trả lời ngắn gọn, đi vào trọng tâm; nhìn thẳng NVLS khi nói.

+ Nếu được hỏi bằng tiếng Anh, dù biết TA cũng nên trả lời bằng tiếng Việt (vì có phiên dịch). Tuy nhiên, biết TA sẽ có lợi thế vì sẽ hiểu rõ câu hỏi, và có thời gian (trong khi phiên dịch dịch) để suy nghĩ cách trả lời phù hợp.

+ Lúc NVLS gõ/xem máy tính, có thể có khoảng lặng (không có hỏi/đáp):

. Không nên nhìn chăm chăm vào NVLS (có thể tạo mất tự nhiên cho cả 2 bên).
. Có thể nhìn lướt vài nơi một cách tế nhị, nhưng đừng nhiều quá (VD: nhìn lại bìa hồ sơ của mình + lướt qua phiên dịch + lướt qua các thành viên trong HS,...).
. Không nên nhìn lâu vào bên trong phía sau của NVLS (khu vực nội bộ).

+ Cảm ơn NVLS, nhân viên sơ vấn, phiên dịch sau khi sơ vấn, phỏng vấn.

- Diện F4 hầu như không có tình huống "fail" (rớt/loại), trừ khi không muốn tiếp tục thủ tục định cư nữa. Khi phải bổ túc hồ sơ thì sẽ bổ túc cho đến khi đạt yêu cầu rồi là sẽ được cấp visa (chủ yếu là mất thời gian, công sức, tài chính nếu phải bổ túc).

- Trường hợp bổ túc hồ sơ: đã có nhiều thông tin trong diễn đàn (thư viện, các bài posts), nên trong bài này không đề cập thêm.


*Một số câu hỏi thường được đưa ra (F4):

- Người bảo lãnh (NBL) tên gì, bao nhiêu tuổi, đi diện gì, đi khi nào.
- NBL hiện ở đâu (có thể trả lời ở city/state (thành phố/bang), không cần quá chi tiết, trừ khi được yêu cầu).
- NBL làm gì (nghề/công việc), nơi làm việc.
- NBL có thường về VN không, lần về gần nhất khi nào.
- NBL có mấy anh chị em, nêu tên những người đó.
- NBL có mấy con, với cùng chung một chồng hay thế nào.
- Anh/chị (NĐBL) có từng đi Mỹ chưa, ở Mỹ bao lâu (nếu đã đi).
- Anh/chị kết hôn năm nào, con anh chị lập gia đình chưa.
- Anh/chị có kế hoạch làm gì khi qua Mỹ (nếu chưa có kế hoạch cụ thể, có thể nói: sẽ tìm & làm bất cứ việc gì hợp pháp và theo khả năng).
- Cho xem hình ảnh gia đình (có NBL & NĐBL)


Trên đây là mô tả theo trải nghiệm thực tế và ý kiến cá nhân, không phải là hướng dẫn/khuyến nghị, nên sẽ không có sự ràng buộc pháp lý đối với nội dung bài viết.

Chúc tất cả thuận lợi, may mắn, sớm đạt được mong muốn trong quá trình thực hiện thủ tục định cư.

605778 top -
VietDitru A-Z
quản thủ

VietDitru
Sức Khoẻ
Sử Dụng Điều Hành

Bảo lãnh
  Tổng quát
 Công dân Mỹ
  + Anh chị em
  + Cha/mẹ
  + Con ruột dưới 21
  + Con ghẻ dưới 21
  + Con nuôi dươí 21
  + Con độc thân trên 21
  + Con có gia đình
  + Hôn phu thê
  + Vợ chồng
  + Vợ, con riêng

 Thường trú nhân
 (Green card)
  + Con độc thân dươí 21
  + Con độc thân trên 21
  + Vợ chồng
  + Vợ, con riêng


Bảo trợ tài chánh
. Cách tính income
. Điều kiện
. Giấy khai thuế
. Income tối thiểu
. Lệ phí AOF
. Người đồng bảo trợ
. Ý nghĩa I-864
. Ý nghĩa I-864A


Cẩm nang
. Bảo lãnh, định cư
. Nhập cư

Câu hỏi thường gặp
CSPA
. Khiếu nại
. Tính tuổi


Di trú định cư
. Anh chị em
. Cha mẹ có quốc tịch
. Cha mẹ có thẻ xanh
. Con có quốc tịch
. Định cư
. Hôn phu thê
. Lao động
. Vợ chồng


Di trú không định cư
. Chữa bệnh
. Công tác (B-1)
. Du lịch (B-2)
. Du học (F-1)
. Lao động ngắn hạn (H)
. Phóng viên, Báo chí (I)
. Trao đổi khách (J-1)


Du học Hoa Kỳ
. Việc làm du học sinh I
. Việc làm du học sinh II
. Việc làm du học sinh III
. Visa du học


Du lịch Hoa Kỳ
. Cách điền đơn DS-160
. Du lịch Hoa Kỳ
. Thư mời thân nhân


Khám sức khoẻ
. Bệnh cấm nhập cảnh
. Chích ngừa
. Chợ Rẫy
. IOM
. Kiểm tra sức khoẻ
. Thử đàm

Mẫu đơn
. G-325A
. G-1145
. G-884
. I-90
. I-129F
. I-130
. I-131
. I-134
. I-290B
. I-360
. I-485
. I-601
. I-601A
. I-751
. I-765
. I-797
. I-797C
. I-824
. I-864
. I-864A
. I-864EZ
. I-864W
. I-865
. I-912


Mẫu thư liên hệ
. Mẫu thư/Email


Quốc tịch
. Bài học thi quốc tịch
. Bài tiếng Việt
. N-400
. N-565
. N-600

Sức khoẻ (Khám)


Thường trú nhân
. Green card
. 2 năm
. 10 năm
. Giấy miễn thị thực
. Hồi hương
. Mất thẻ xanh
. Mua nhà tại VN
. Quyền lợi trách nhiệm
. Re-entry permit
. Rời Hoa Kỳ
. Rời Hoa Kỳ hơn 1 năm
. Sanh con ngoài HK
. Thay đổi địa chỉ
. Thẻ xanh hết hạn
. Trở về VN làm việc
. Visa nhập cảnh VN


Tiến trình NVC
. Bổ túc người đi kèm
. Cách điền tên
. Các từ tiếng Anh
. Chuẩn bị hồ sơ
. Con chung hộ chiếu
. Con đang học tại Mỹ
. DS-3032
. DS-230
. DS-260
. DS-261
. DS-2001
. Đóng lệ phí
. Khai sinh, hôn thú
. Làm hộ chiếu VN
. Lý lịch tư pháp
. Police certificate
. Thời hạn hộ chiếu VN

PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Thư viện di trú đang được trùng tu và cần nhiều nhân lực. Các bạn nào có chút thì giờ VietDitru mời các bạn tham gia phụ một tay nhé.
Chairman & CEO: "Người hạnh phúc nhất là người tạo nhiều hạnh phúc cho kẻ khác"- Diderot.
cochin: I work here. :) 
nguoidochanh: I work here. :)
SauHai: Phần nhiệm vụ duy trì và phát triển Thư viện Việt Di Trú.
BaoLaTinhChua: I work here. :)
quangtrung: "Nhân nghĩa không cốt giúp cho nhiều mà chính là giúp cho phải lúc"- La bruyère.
paloma: Hello! Welcome to Library of VietDitru.
quannguyen: Hello! Welcome to Library of VietDitru.
hotheart: Hello!
chitam: "Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time."- Thomas Edison.
miah: I just work here. :)
muoichanh: VietDitru - Một phần tất yếu của cuộc sống.
Hello World!