.
Hồ sơ lieunhi81 - Bảo lãnh Cha Mẹ thiếu giấy hôn thú
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Em muốn bảo lãnh Ba mẹ, mọi giấy tờ Ba mẹ em đều có đủ, chỉ riêng giấy hôn thú của ba mẹ em bị mất và Ba mẹ có làm lại nhưng vào năm 1999, trong khi em sanh năm 1983, như vậy có vấn đề trục trặc gì không khi em nộp giấy tờ cho ông bà, nhà em bên Công giáo nên Ba mẹ có giấy chứng nhận kết hôn trong nhà thờ vào năm trước 1983, liệu giấy tờ do nhà thờ chứng nhận có hiệu lực như của chính quyền địa phương không ạ?
Bạn cứ nộp tất cả những giấy bạn có + thư giải thích.

591662 top -

Bạn đã làm hết cách rồi, chỉ tiếp tục chờ hoặc tiếp tục gọi phone/gởi thư.

596248 top -

Ba mẹ em có ngày gọi PV, trong giấy tờ interview, họ đòi giấy khai sanh original, nếu Ba mẹ em lấy giấy khai sanh trích lục có dấu mộc năm 1999 (em sanh năm 1983) thì có được không ạ.??
Được.

600433 top -
Chào bạn
Hồ sơ của mình cũng giống bạn, mình thấy bạn có viết thư giải thích, có thể cho mình tham khao thư cuả bạn được không

Cám ơn Ban nhiều

600478 top -

Chào bạn
Hồ sơ của mình cũng giống bạn, mình thấy bạn có viết thư giải thích, có thể cho mình tham khao thư cuả bạn được không

Cám ơn Ban nhiều

600479 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image