.
Cùng nhau học luật giao thông bằng câu hỏi
1 ... 9, 10, 11, 12, 13 - bottom
Câu 58: đáp án B.

Tham khảo (câu 39):
ROAD SIGNS RECOGNITION QUIZ

571572 top -
Trả lời câu hỏi 58:
Đáp án của bạn hhtt là chính xác.
Giải thích:
Nhìn vào bảng hiệu ta nhận thấy đây là bảng thuộc loại regulatory, quy định phần lane đường cho các xe. Lane bên trái quy định chỉ dành cho xe quẹo trái và lane bên phải dành cho xe quẹo trái và chạy thẳng. Vì vậy trong 3 câu trả lời chỉ có câu B là thích hợp với quy định này.

Câu hỏi 59:
The Mature Driver Program is an eight-hour course for:
A. Drivers age 55 and older.
B. Any driver convicted of DUI.
C. Drivers age 35 and older.
D. Any driver with more than eight points on the driving record.

571681 top -
Câu 59: đáp án A.

571696 top -
Trả lời câu hỏi 59:
Câu trả lời của bạn hhtt là chính xác.
Giải thích:
The Mature Driver Program chính là Chương trình dạy lái xe cho người lớn tuổi. Sách hướng dẫn quy định như sau:
Chương Trình Dạy Lái Xe cho Người Lớn Tuổi là một khóa học kéo dài tám tiếng dành cho người lái xe từ 55 tuổi trở lên. Khóa học này bao gồm nhiều đề tài đặc biệt thích hợp cho người lái xe lớn tuổi và có những khóa học đã được DMV chấp thuận.
Công ty bảo hiểm của bạn có thể yêu cầu giảm tiền bảo hiểm cho những người hoàn thành khóa này và nhận chứng chỉ hoàn thành khóa học. Chứng chỉ có hiệu lực trong ba năm và có thể được cấp mới bằng việc hoàn thành khóa học bốn tiếng.

Câu hỏi 60:
Image
You have stopped at a red light at an intersection. An emergency vehicle with flashing lights is approaching from behind. What should you do?
A. Pull forward and stop, even if it means blocking the intersection.
B. Turn to the left in the intersection and stop.
C. Immediately drive through the intersection and stop.
D. Stay where you are.

571783 top -

Merry Christmas anh hoangtrung,

D cho câu hỏi 60. Hy vọng DL guess đúng.

571832 top -
@anh DuaLeo:
Merry Christmas! Chúc anh và gia đình có một mùa Giáng Sinh an lành.

571847 top -
Câu 60: đáp án D.

571858 top -
Trả lời câu hỏi 60:
Câu trả lời của anh DuaLeo và bạn hhtt là chính xác.
Giải thích:
Theo tài liệu sưu tầm được, những điều người lái xe cần chú ý là:
• Avoid those driver distractions such as loud music that may prevent you from hearing sirens timeously – keep the noise levels down inside your vehicle.
• When an emergency vehicle approaches, do not panic and over-react.
• Do not disregard the emergency lights & sirens and continue to travel despite the response vehicle.
• Do not slam on your brakes or stop abruptly blocking the road or a junction or stop at a place that doesn’t have enough room to pull over.
• Do not stop at places where it will be difficult for the emergency driver to pass – such as a hill or a bend.
• Do not pull to the right or stop in the middle lane when there is room to pull to the left.
• Do not race ahead trying to cross the green traffic light before the emergency vehicle gets there.
Never drive through a red light or stop sign when an emergency vehicle approaches from behind.
• Do not try to overtake an emergency vehicle displaying flashing lights unless directed to do so by a police officer or emergency personnel.
• Emergency services will use the hard shoulder if all lanes are blocked, so don’t drive onto, or block the hard shoulder.
• Keep a following distance and avoid following behind emergency vehicles too closely – it is dangerous and may be illegal!
• Avoid making sudden movements once an emergency vehicle has passed – there may be more response vehicles heading your way!


Tuy nhiên trong trường hợp đặc biệt mọi người cũng có thể xử lý theo hướng dẫn dưới đây:
If you're stopped at the head of the line at a red light and an emergency vehicle with its lights flashing and siren sounding is behind you and can't get through or around the traffic, then you should first try to make room for them if at all possible by scooting over. If that is not possible, then you should consider running the red. The law does not specifically require or allow this, but the spirit of the law dictates that the right-of-way of the emergency vehicle takes priority over the traffic signals. Before you go through the red, though, make sure it is absolutely safe to do so. In most cases, cross traffic will see your predicament and stop, but if not, nudge slightly into the intersection as a signal to other drivers but wait until it is safe before you cross. Then, go through the intersection, pull over and stop. A safer alternative would be to turn right, but again, only when it is clear to do so.


571894 top -
@ hoangtrung

Alô Alô anh hoangtrung nghỉ lễ về chưa? Post bài mới cho ACE học với.

572333 top -
@ krombi

Cám ơn bạn đã hỏi thăm, mình không có post tiếp chỉ là vì chưa có câu hỏi nào hay để post tiếp thôi. Khi nào tìm được những câu hỏi hay thì mình sẽ post tiếp.

572375 top -
Chào các bạn,
Tôi rất vui khi vào được topic bổ ích này và mong được quen biết cũng như học hỏi với các bạn

572869 top -
Note for search
Many thanks!

593742 top -
Nếu là tui thì
Trả lời câu 21 là D vì cần stay out of the way.
Trả lời câu số 7 trong đường dẫn http://www.transportation.wv.gov/dmv/Dr ... eTEst.aspx
là C vì
+ Nguyên tắt câu hỏi trắc nghiệm chỉ có một câu trả lời đúng nhứt hoặc gần đúng nhứt, các câu trả lời kia không đúng nên C là câu chọn
+ Trong trường hợp này bạn không nên gây khó khăn cho người muốn qua mặt nghĩa là không tăng tốc.

593744 top -
clh chân thành cảm ơn anh/chị Hoangtrung và các anh chị khác đã đóng góp câu hỏi, câu trả lời, giải thích mở rộng phần giải đáp ở mục này. Thật sự rất có ích. clh là một trong số những người "học lỏm " mà không lên tiếng.
Thời gian đầu, tìm tài liệu mãi không ra, xin hard-copy thì không có, các bài tập trên mạng thì phải trả tiền. Tình cờ thấy mục của Hoangtrung, nên đã tạo động lực cố gắng lấy cho được cái permit license.
Ngoài ra, tình cờ clh tìm thấy trang www.driving-tests.org.
Anh/chi nào quyết tâm làm hết các bài tập (free)-theo clh-thì chắc chắn sẽ đậu. Cá nhân clh thấy trang web này RẤT HỮU ÍCH.

clh vừa đi thi bằng viết (Oklahoma), tổng thời gian các thủ tục: vision test, written test, passed, & đi đến agency tag đóng tiền lấy thẻ mất khoảng 1h. (Đặt hẹn trước trên website, thì đến nơi ko phải mất thời gian chờ-fee $3.75/non refundable).

Chân thành cảm ơn anh/chị thành viên một lần nữa.

602334 top -
Cùng nhau học luật giao thông bằng câu hỏi
1 ... 9, 10, 11, 12, 13


PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Hoanh Ton
6879 Amherst St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image
Image

===========================

. 1.Which sign is found on the back of a slow moving vehicle?
. 2.Yellow signs with black lettering like the one above are called regulatory signs.
. 3.What does this sign mean?
. 4.Which sign is not a route sign?
. 5.This sign means which of the following?
. 6.Which sign is not a guide sign?
. 7.This sign means which of the following?
. 8.Is this a real traffic sign?
. 9.Which sign above means passing permitted?
. 10.Put the signs above in proper order from left to right.
. 11.This sign shares the same meaning with a ______ sign?
. 12.What kind of sign is this?
. 13.Which sign above means divided highway?
. 14.In this picture there is no stop signs or signals at this crosswalk. Who has the right-of-way?
. 15.At this intersection the red car A is stopped and the green car B is approaching. Which car has the right-of-way?
. 16.How far ahead should you look when you are on the highway?
. 17.What does this sign mean?
. 18.The red car A and the green car B have reached the intersection at the sametime. Which car has the right-of-way?
. 19.In a heavy rain, you can lose all traction and start hydroplaning at?
. 20.What does this sign mean?
. 19a.You are entering a crowded freeway and there is no space between cars for you to merge into trafffic. What should you do?
. 20a.In this picture, who has the right-of-way?
. 21.If another driver follows you too closely you should?
. 22.Under what cirrcumstances can you legally park your car in front of a driveway?
. 23.Driving much slower than the speed limit in normal conditions can do what?
. 24.At this intersection the green car A is stopped and the red car B is approaching. Which car has the righ-of-way?
. 25.Which vehicles are in the truck blind spots?
. 26.The blue car A wants to make a left turn, but the yellow car B is approaching. The blue car A should
. 27.The yellow lines in the picture above
. 28.The car in this picture is approaching an uncontrolled intersection where it is difficult to see the cross street. What should it do?
. 29.The approaching car in this picture has its high beams on, making it hard to see the road. You should
. 30.This vehicle is driving with only its parking lights on. This is
. 31.The orange cones on this freeway mean?
. 32.You are driving in heavy rain and cannot see the road in front of you even with the windshield wipers on. What should you do?
. 33.The sign shown in this picture means
. 34.The school bus in this picture is stopped with red flights flashing. The blue car should
. 35.Which picture of vehicle that is making an illegal maneuver?
. 36.At 50 mph it will take approximately how many feet to react to an object in the road and stop your vehicle?
. 37.What does this sign mean?
. 38.In this picture the three-second rule applies to
. 39.What is the minimum distance you should stop from a stopped school bus with its red lights are flashing on the other side of a divided highway?
. 40.If you drink three beers, approximately how long will it take for all the alcohol to leave your blood stream?
. 41.If a vehicle comes toward you at night and flashes its high-beam headlights, you should
. 42.When you see this sign
. 43.When you approach traffic signal with a steady red light
. 44.When two vehicles meet on a steep road where neither can pass, who must yield?
. 45.If there are no sidewalks, a pedestrian should
. 46.If you are convicted of assaulting a highway worker you face
. 47.If gates rise at a railroad crossing, but the red light is still flashing, you should
. 48.What does a solid white line between lanes mean?
. 49.You are driving on a slippery road when the rear of your vehicle starts to skid. You should ease off the accelerator and
. 50.Sharing a lane with a motorcyclist
. 51.As a pedestrian, you should
. 52.The road is wet when you approach this sign. Which of the following is most likely to cause a problem?
. 53.Who must yield to other vehicles at a roundabout?
. 54.If you cannot get into the proper lane at least 100 feet before an intended turn, you should
. 55.If you are convicted of a third or subsequent DUI offense within 10 years, you may face
. 56.As a safe driving practice you should check your rear view mirrors every
. 57.Skidding is mainly caused by
. 58.What does this sign mean?
. 59.The Mature Driver Program is an eight-hour course for
. 60. You have stopped at a red light at an intersection. An emergency vehicle with flashing lights is approaching from behind. What should you do?
...
Update3rd November 2016