.
Cùng nhau học luật giao thông bằng câu hỏi
1 ... 9, 10, 11, 12, 13 - bottom

B cho câu 53. Hy vọng là đúng.

570853 top -
Trả lời câu hỏi 53:
Câu trả lời của anh DuaLeo là chính xác.
Giải thích:
Hướng dẫn khi tham gia tại bùng bình có viết:
Drivers entering the roundabout must yield to vehicles already in the roundabout.

Câu hỏi 54:
Image
If you cannot get into the proper lane at least 100 feet before an intended turn, you should:
A. Stop and wait until you can move into the proper lane.
B. Make the turn from the lane you are in.
C. Continue in your lane and not make a turn.
D. Signal and insist on the right-of-way.

570913 top -
Trả lời câu 54:

Theo sách HD CA 2014: "Muốn rẽ phải hãy lái sát vào lề đường bên phải... Hoàn thành việc rẽ trong làn đường bên phải"

Với các tình huống trong câu 54, đáp án là C

570920 top -
@krombi:
Welcome to topic!
Trả lời cho cho câu hỏi 54:
Câu trả lời của bạn krombi là chính xác.
Giải thích:
Theo hướng dẫn cho một good turn thì:
There are eight steps to making a good turn:

Always use your turn signal before you make your turn.
1. Make up your mind before you get to the turning point. Never make a “last-minute” turn—it is too dangerous.
2. Scan the road for hazards and be cautious of other vehicles, pedestrians, bicyclists, and animals.
3. Look behind and to both sides to see where other vehicles may be before you change lanes.
4. Move into the proper lane as soon as possible. The faster the traffic is moving, the sooner you should move into the proper lane. If you cannot get into the proper lane within at least a half block before your turn, you should not attempt to make the turn. Simply continue straight ahead.
5. Give the proper turn signal at least 100 ft. before you make your turn. If using a hand signal because the turn signal is inoperable or your vehicle is not required to have signal lights, hold it until you are close enough to the intersection for others to know what your intention is. Do not keep your arm outstretched while making the turn—you need both hands on the steering wheel.
6. Slow down to a reasonable turning speed. Do not use the brake or clutch while actually turning.
7. Make the turn correctly. This will be easy if you are in the proper lane and proceed slowly enough at the time you begin to turn.
8. Finish the turn in the proper lane.


Câu hỏi 55:
Image
If you are convicted of a third or subsequent DUI offense within 10 years, you may face:
A. Suspension of your driving privilege up to five years.
B. Cancellation of your driving privilege.
C. Revocation of your driving privilege for 10 years.

570987 top -
Câu 55: A

571089 top -
Trả lời cho câu hỏi 55:
Liên quan đến DUI (Driving Under the Influence) thì các tiểu bang quy định sẽ khác nhau:
California:
If you are convicted of drunk driving for a third time within ten years, you face the following California DUI punishment:

* Between three to five years of informal probation
* A minimum of 120 days to a maximum of one-year in a county jail
* Between $390-$1,000 in fines
* Completion of a 30-month court-approved DUI education program
*A three year California driver's license revocation which, after 18 months, may be converted to a restricted license
Designation as an "habitual traffic offender" (HTO) by the DMV


Florida:
3rd DUI - third offense not within 10 years of second conviction will result in a 180-day to 1-year revocation, unless the last 2 of the convictions fall within 5 years in which case a 5-year revocation will apply. You are not eligible for a hardship license, but must wait out the revocation period.

A third offense within 10 years of second conviction will result in a 10-year revocation. You must serve 2 years of this revocation period before being eligible to apply for a hardship license in the Administrative Reviews Office (see listing "Under Suspension - Need Driver License for Work") where you live. You must complete DUI School, and treatment, if referred, and have a favorable recommendation from the Special Supervision Services Program to be eligible for a hardship license. If given approval to reinstate early for hardship, you must present this approval to the driver license office. You must remain in the Special Supervision Services Program for the duration of the revocation period to retain your hardship license.


Vì vậy câu trả lời cũng sẽ khác nhau tùy theo tiểu bang. Câu trả lời của bạn hoangquach sẽ đúng ở Cali, vì vậy mọi người chú ý trả lời dạng câu hỏi như thế này theo sách hướng dẫn của tiểu bang mình đang ở.

Câu hỏi 56:
Image
As a safe driving practice you should check your rear view mirrors every:
A. Two to five seconds.
B. Minute.
C. Two to five minutes.
D. Ten minutes.

571175 top -
It's safest to check your rearview mirrors every five seconds, according to the California Department of Motor Vehicles. Checking mirrors with this frequency allows you to monitor the speed, location and signals of motorists behind you while gauging if you need to take an evasive movement because of another driver.

Câu 56: đáp án A.

571188 top -
Trả lời câu hỏi 56:
Đáp án và lời giải thích của bạn hhtt là chính xác và đầy đủ.
Câu hỏi 57:
Image
Skidding is mainly caused by
A. The weather.
B. The road.
C. The vehicle.
D. The driver.

571251 top -
Trả lời câu 57:

Xe bi trượt bánh co nhiều nguyên nhân, tuy nhiên nguyên nhân chính là do thời tiệt Do đó mới có bảng cảnh báo "Slippery when wet"

Đáp án câu 57 là A

571265 top -
Driver should always consider the conditions and drive accordingly.

Câu 57: đáp án D.

Tham khảo:
ONLINE LEARNING

571283 top -


Xe bị trượt do bề mặt vỏ xe không tiếp xúc hoặc tiếp xúc rất ít với mặt đường. Nguyên nhân thì do thời tiết. Ví dụ mưa lớn trên mặt đường có một lớp "đệm" gồm nước và dầu nhớt xe "ngăn" bánh xe tiếp xúc với mặt đường. Hoặc như trời tuyết và lạnh, lớp tuyết dưới mặt đường bị bánh xe cán lên và nhiệt độ khi ấy dưới âm (ví dụ khoảng -5 hay -6oC), nó sẽ nhanh chóng cứng lại thành lớp băng. Bánh xe khi lăn qua lớp băng ấy sẽ dễ dàng bị trượt.

Cách đây 10 ngày, khi xe tôi chạy gần một ngã tư thì đèn vàng tôi đã thắng (tất nhiên là chỉ thắng nhẹ chứ không thắng gấp được vì nếu không xe sẽ bị xoay vòng vòng) nhưng xe tiếp tục "trôi" ra giữa ngã tư. Lúc ấy đèn đã chuyển qua đỏ nhưng cách tốt nhất là nhả thắng và đạp nhẹ ga cho xe vượt qua ngã tư để tránh gây tắc đường.

Đầu năm nay, bảo tuyết đã quét qua một vùng rông lớn ở nước Mỹ. Khi xem TV, tôi thấy có trường hợp một chiếc xe đang chạy trên đường local, nó trôi từ từ và hit vào một chiếc xe đang đậu bên kia đường.

Không biết sách hướng dẫn họ chọn câu nào nhưng tôi nghĩ loại trừ câu C và D.

571294 top -
Câu 57:
Câu hỏi kỳ nay rất hay có nhiều thành viên tham gia ý kiến, mỗi người mổi ý. Đề nghị anh Hoangtrung tiếp tục có những đề bài giống như thế để ACE tranh luân.

Theo suy luận của tôi, ba đáp án (B, C, D) là do lỗi chủ quan có thể khắc phục được, còn đáp án A là do Ô Trời nên không thể khắc phục do đó là nguên nhân chính

571317 top -
Trả lời câu hỏi 57:
Đáp án mình có được là giống với câu trả lời của bạn hhtt. Đáp án D.
Giải thích (ý kiến cá nhân):
Theo tài liệu mình thu thập được thì:
The causes of skidding (loss of traction) can be divided into three groups: (1) conditions of the road, (2) conditions of the vehicle, and (3) actions of the driver.

Section 1 – Conditions of the Road
Ice, snow, or frost.
Wet road, particularly when the road surface has drops of oil and particles of rubber – especially with the first rain after a long dry spell.
Mud on the road, which can be found near farm entrances, outside building sites, and truck crossings.
Packed wet leaves, which occur in the fall.
Broken or uneven road surfaces and sand/gravel commonly found on curves.
Adverse camber on curves (when the road is banked the wrong way on a curve) or when the curve is flat – loss of traction can occur even if the road surface is dry, but especially when the surface is slippery.

Section 2 – Conditions of the Vehicle (mainly brakes and tires)
Brakes should be evenly adjusted so that on application of the brakes the vehicle slows down in a straight line. If the brakes pull one way or the other, a skid can easily occur. Front wheels being out of alignment also can cause a skid by pulling the vehicle one way or another when the brake are applied.
Tires should have good tread, and preferably the front and rear pairs should be well matched, and the tire pressure should be correct. If there is a different pressure in one tire from that in the opposite one, the effect can be similar to that of unevenly adjusted brakes because one tire will drag more than the other tires.

Section 3 – Actions of the Driver (misuse of the four main controls)
Steering wheel – sudden steering action on a slippery surface.
Accelerator – abrupt or sudden changes in the vehicle’s speed.
Brakes – panic stops and applying your brakes too hard – especially on hills, curves, or wet surfaces.
Clutch – sudden engagement of the clutch when on a slippery surface.
Combinations – skids are most often caused by excessive speed, coupled with too sharp a turn for the vehicle or braking when turning, or "normal" speed coupled with ice or snow or gravel on the road, etc.


Section 1 là điều kiện khách quan giống hết cho tất cả mọi người, Section 2 cũng là điều kiện khách quan có hơi khác với từng người nhưng ít nhất cũng được kiểm định để đạt được một mức nào đó. Chỉ có Section 3 là sẽ khác nhau tùy thuộc vào người lái xe. Vì vậy có thể có những trường hợp xe bị trượt do Section 1 và Section 2 như anh nguoidochanh đã nói, nhưng nguyên nhân chính nhất vẫn là do Section 3, vì vậy câu trả lời D là hợp lý.
Vì sẽ có những lời giải thích khác nên mình sẽ tạm hoãn câu hỏi 58.


571334 top -
Câu hỏi 58:
Image
What does this sign mean?
A. Traffic in left lane must continue straight.
B. Traffic in left lane must turn left.
C. Traffic in left lane may turn left or continue straight.

571541 top -
Đáp án C cho câu hỏi 58

571557 top -
Cùng nhau học luật giao thông bằng câu hỏi
1 ... 9, 10, 11, 12, 13


PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
Image

===========================

. 1.Which sign is found on the back of a slow moving vehicle?
. 2.Yellow signs with black lettering like the one above are called regulatory signs.
. 3.What does this sign mean?
. 4.Which sign is not a route sign?
. 5.This sign means which of the following?
. 6.Which sign is not a guide sign?
. 7.This sign means which of the following?
. 8.Is this a real traffic sign?
. 9.Which sign above means passing permitted?
. 10.Put the signs above in proper order from left to right.
. 11.This sign shares the same meaning with a ______ sign?
. 12.What kind of sign is this?
. 13.Which sign above means divided highway?
. 14.In this picture there is no stop signs or signals at this crosswalk. Who has the right-of-way?
. 15.At this intersection the red car A is stopped and the green car B is approaching. Which car has the right-of-way?
. 16.How far ahead should you look when you are on the highway?
. 17.What does this sign mean?
. 18.The red car A and the green car B have reached the intersection at the sametime. Which car has the right-of-way?
. 19.In a heavy rain, you can lose all traction and start hydroplaning at?
. 20.What does this sign mean?
. 19a.You are entering a crowded freeway and there is no space between cars for you to merge into trafffic. What should you do?
. 20a.In this picture, who has the right-of-way?
. 21.If another driver follows you too closely you should?
. 22.Under what cirrcumstances can you legally park your car in front of a driveway?
. 23.Driving much slower than the speed limit in normal conditions can do what?
. 24.At this intersection the green car A is stopped and the red car B is approaching. Which car has the righ-of-way?
. 25.Which vehicles are in the truck blind spots?
. 26.The blue car A wants to make a left turn, but the yellow car B is approaching. The blue car A should
. 27.The yellow lines in the picture above
. 28.The car in this picture is approaching an uncontrolled intersection where it is difficult to see the cross street. What should it do?
. 29.The approaching car in this picture has its high beams on, making it hard to see the road. You should
. 30.This vehicle is driving with only its parking lights on. This is
. 31.The orange cones on this freeway mean?
. 32.You are driving in heavy rain and cannot see the road in front of you even with the windshield wipers on. What should you do?
. 33.The sign shown in this picture means
. 34.The school bus in this picture is stopped with red flights flashing. The blue car should
. 35.Which picture of vehicle that is making an illegal maneuver?
. 36.At 50 mph it will take approximately how many feet to react to an object in the road and stop your vehicle?
. 37.What does this sign mean?
. 38.In this picture the three-second rule applies to
. 39.What is the minimum distance you should stop from a stopped school bus with its red lights are flashing on the other side of a divided highway?
. 40.If you drink three beers, approximately how long will it take for all the alcohol to leave your blood stream?
. 41.If a vehicle comes toward you at night and flashes its high-beam headlights, you should
. 42.When you see this sign
. 43.When you approach traffic signal with a steady red light
. 44.When two vehicles meet on a steep road where neither can pass, who must yield?
. 45.If there are no sidewalks, a pedestrian should
. 46.If you are convicted of assaulting a highway worker you face
. 47.If gates rise at a railroad crossing, but the red light is still flashing, you should
. 48.What does a solid white line between lanes mean?
. 49.You are driving on a slippery road when the rear of your vehicle starts to skid. You should ease off the accelerator and
. 50.Sharing a lane with a motorcyclist
. 51.As a pedestrian, you should
. 52.The road is wet when you approach this sign. Which of the following is most likely to cause a problem?
. 53.Who must yield to other vehicles at a roundabout?
. 54.If you cannot get into the proper lane at least 100 feet before an intended turn, you should
. 55.If you are convicted of a third or subsequent DUI offense within 10 years, you may face
. 56.As a safe driving practice you should check your rear view mirrors every
. 57.Skidding is mainly caused by
. 58.What does this sign mean?
. 59.The Mature Driver Program is an eight-hour course for
. 60. You have stopped at a red light at an intersection. An emergency vehicle with flashing lights is approaching from behind. What should you do?
...
Update3rd November 2016