.
Cùng nhau học luật giao thông bằng câu hỏi
1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 - bottom
@hhtt:

Tài liệu của bạn là bản DL37 (REV 11/2009). Mình lấy về bản tiếng Tây Ban Nha thì như thế này:
Image
Và theo nghĩa tiếng Tây Ban Nha là added lane
Theo như vậy chắc chắn là có một bản bị lỗi. Và mình thiên về bản tiếng Anh là bị lỗi. (thêm nữa, như bạn cũng đã nói là trong tài liệu hướng dẫn 2014 thì bảng hiệu này là added lane)

570192 top -
@nguoidochanh: Dạ. Em vẫn chưa đi thi lại anh ạ, vì em chỉ còn 1 lần thi nữa nên em sợ không dám đi thi. Em tính đợi đến qua năm hi vọng có sách tiếng Việt thì học rồi thi lại anh ạ.

570204 top -
Trả lời câu hỏi 44:
Câu trả lời của bạn hhtt là chính xác.
Trong tài liệu hướng dẫn có ghi:
Khi hai xe gặp nhau trên đường dốc cao và không xe nào có thể chạy qua, xe đang xuống dốc phải nhường quyền ưu tiên bằng cách đi lùi lại cho đến khi xe đang lên dốc có thể đi qua. Xe đang xuống dốc dễ điều khiển hơn khi lùi ngược lên dốc.

Câu hỏi 45:
If there are no sidewalks, a pedestrian should:
A. Not walk on that road.
B. Walk on the right side, with the flow of traffic.
C. Walk on the left side, facing oncoming traffic.

570230 top -
Câu 45: đáp án là C

phải đi ngươc chiều với dòng xe lưu thông để còn quan sát được

570240 top -
Always walk on the sidewalks. If there is no sidewalk and you must walk on the road, always walk facing traffic, so you can see any car that might go out of control.

Câu 45: đáp án là C.

570265 top -
Off topic.
hhtt sounds lãng mạn và bí ẩn như ttkh. Hmmm...

570267 top -
Trả lời câu hỏi 45:
Câu trả lời và giải thích của bạn hhtt là chính xác và quá đầy đủ.
Câu hỏi 46:
If you are convicted of assaulting a highway worker you face:
A. Fines up to $1,000.
B. Fines of up to $2,000 and imprisonment for up to one year.
C. Fines of up to $1,000 and imprisonment for up to 90 days.

570280 top -
@admin
Thank you. They are the initial letters of my full name.


Bất kỳ ai bị kết tội tấn công nhân viên giao thông công chính sẽ bị phạt tiền lên đến $2,000 và bị phạt tù lên đến một năm.


Câu 46: đáp án B.

570284 top -


@cuchuong
Chờ sách tiếng Việt nhưng có ai dịch sách hay không? Anh nghĩ là không đâu. cuchuong còn gặp khó khăn gì trong phần nội dung thì cứ post tiếp lên, rảnh anh sẽ dịch giùm. Không nên chờ lâu quá như vậy. Ở Mỹ không tự lái xe được sẽ rất khổ vì cứ lệ thuộc vào người thân, mà người thân cũng bận bịu công ăn việc làm nữa. Vùng của cuchuong sống hình như gần Virginia beach, cũng thưa thớt người Việt lắm, chắc khó tìm được người giúp. Cố lên nhé!

570320 top -
Trả lời câu hỏi 46:
Câu trả lời của bạn hhtt là chính xác và lời giải thích quá đầy đủ.
Câu hỏi 47:
Image
If gates rise at a railroad crossing, but the red light is still flashing, you should:
A. Stop and wait until the red lights stop flashing.
B. Leave the car to make sure no train is approaching.
C. Drive as quickly as possible across the crossing.
D. Drive carefully across the crossing.

570329 top -
@nguoidochanh: Dạ. Em cảm ơn anh! Em sẽ cố gắng đi thi lại trong thời gian sớm nhất. Lúc trước em suy nghĩ là chờ DMV ra sách Tiếng Việt rồi xin về học. Em không sợ phải thi lại nhiều lần, nhưng vì luật VA chỉ giới hạn số lần thi free, nếu thất bại lần nữa thì em sẽ phải đi học mà lúc đó sẽ phát sinh ra nhiều vấn đề mà vấn đề lớn nhất là học phí và không có người đưa em đi học nên lần chót này em muốn được chắc chắn hơn.

Phần 1 và phần 2 của cuốn sách em đã dịch và hiểu được, phần 3 và phần 4 em dịch nhưng không được rõ nghĩa lắm. Nếu anh nguoidochanh đồng ý dịch giúp em thì mỗi tuần em sẽ post lên 1 phần (tất cả 2 phần 3 +4) nhờ anh có thời gian thì dịch giúp em được không ạ?

Em cảm ơn anh!

570380 top -


@cuchuong
Cứ post lên. Cuối tuần rảnh anh sẽ dịch.

570381 top -
Câu 47: đáp án là A.

570404 top -
Trả lời câu hỏi 47:
Câu trả lời của bạn hhtt là chính xác.
Giải thích:
Tài liệu hướng dẫn ghi:
Đèn đỏ nhấp nháy báo hiệu bạn phải dừng lại và chờ. Không tiếp tục lái xe qua đường ray cắt ngang cho đến khi đèn đỏ dừng nhấp nháy, ngay cả khi thanh chắn đã mở.

Câu hỏi 48:
Image
What does a solid white line between lanes mean?
A. Changing lanes is discouraged.
B. Changing lanes is prohibited.
C. Traffic is flowing in opposite directions.
D. Traffic must exit ahead.

570407 top -

Answer B for No.48.

570408 top -
Cùng nhau học luật giao thông bằng câu hỏi
1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13


PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Hoanh Ton
6879 Amherst St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image
Image

===========================

. 1.Which sign is found on the back of a slow moving vehicle?
. 2.Yellow signs with black lettering like the one above are called regulatory signs.
. 3.What does this sign mean?
. 4.Which sign is not a route sign?
. 5.This sign means which of the following?
. 6.Which sign is not a guide sign?
. 7.This sign means which of the following?
. 8.Is this a real traffic sign?
. 9.Which sign above means passing permitted?
. 10.Put the signs above in proper order from left to right.
. 11.This sign shares the same meaning with a ______ sign?
. 12.What kind of sign is this?
. 13.Which sign above means divided highway?
. 14.In this picture there is no stop signs or signals at this crosswalk. Who has the right-of-way?
. 15.At this intersection the red car A is stopped and the green car B is approaching. Which car has the right-of-way?
. 16.How far ahead should you look when you are on the highway?
. 17.What does this sign mean?
. 18.The red car A and the green car B have reached the intersection at the sametime. Which car has the right-of-way?
. 19.In a heavy rain, you can lose all traction and start hydroplaning at?
. 20.What does this sign mean?
. 19a.You are entering a crowded freeway and there is no space between cars for you to merge into trafffic. What should you do?
. 20a.In this picture, who has the right-of-way?
. 21.If another driver follows you too closely you should?
. 22.Under what cirrcumstances can you legally park your car in front of a driveway?
. 23.Driving much slower than the speed limit in normal conditions can do what?
. 24.At this intersection the green car A is stopped and the red car B is approaching. Which car has the righ-of-way?
. 25.Which vehicles are in the truck blind spots?
. 26.The blue car A wants to make a left turn, but the yellow car B is approaching. The blue car A should
. 27.The yellow lines in the picture above
. 28.The car in this picture is approaching an uncontrolled intersection where it is difficult to see the cross street. What should it do?
. 29.The approaching car in this picture has its high beams on, making it hard to see the road. You should
. 30.This vehicle is driving with only its parking lights on. This is
. 31.The orange cones on this freeway mean?
. 32.You are driving in heavy rain and cannot see the road in front of you even with the windshield wipers on. What should you do?
. 33.The sign shown in this picture means
. 34.The school bus in this picture is stopped with red flights flashing. The blue car should
. 35.Which picture of vehicle that is making an illegal maneuver?
. 36.At 50 mph it will take approximately how many feet to react to an object in the road and stop your vehicle?
. 37.What does this sign mean?
. 38.In this picture the three-second rule applies to
. 39.What is the minimum distance you should stop from a stopped school bus with its red lights are flashing on the other side of a divided highway?
. 40.If you drink three beers, approximately how long will it take for all the alcohol to leave your blood stream?
. 41.If a vehicle comes toward you at night and flashes its high-beam headlights, you should
. 42.When you see this sign
. 43.When you approach traffic signal with a steady red light
. 44.When two vehicles meet on a steep road where neither can pass, who must yield?
. 45.If there are no sidewalks, a pedestrian should
. 46.If you are convicted of assaulting a highway worker you face
. 47.If gates rise at a railroad crossing, but the red light is still flashing, you should
. 48.What does a solid white line between lanes mean?
. 49.You are driving on a slippery road when the rear of your vehicle starts to skid. You should ease off the accelerator and
. 50.Sharing a lane with a motorcyclist
. 51.As a pedestrian, you should
. 52.The road is wet when you approach this sign. Which of the following is most likely to cause a problem?
. 53.Who must yield to other vehicles at a roundabout?
. 54.If you cannot get into the proper lane at least 100 feet before an intended turn, you should
. 55.If you are convicted of a third or subsequent DUI offense within 10 years, you may face
. 56.As a safe driving practice you should check your rear view mirrors every
. 57.Skidding is mainly caused by
. 58.What does this sign mean?
. 59.The Mature Driver Program is an eight-hour course for
. 60. You have stopped at a red light at an intersection. An emergency vehicle with flashing lights is approaching from behind. What should you do?
...
Update3rd November 2016