.
Cùng nhau học luật giao thông bằng câu hỏi
1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 - bottom
@paloma:
Chào mừng anh đến với topic.

@hoangquach:
Mình sưu tầm và tìm thấy những câu lạ nên đưa lên chia sẻ với mọi người.

Trả lời câu hỏi 40:
Câu trả lời của anh DuaLeo và anh paloma là chính xác và lời giải thích của anh paloma quá đầy đủ.
Câu hỏi 41:
Image
If a vehicle comes toward you at night and flashes its high-beam headlights, you should:
A. Flash your headlights.
B. Look down toward the left edge of your lane.
C. Make sure you have dimmed your lights.

569829 top -
Câu 41: đáp án C.

569832 top -
Trả lời câu hỏi 41:
Câu trả lời của bạn hhtt là chính xác.
Giải thích: (ý kiến cá nhân)
Khi xe đối diện nhá đèn thường là muốn nhắc chúng ta một điều gì đó, vì vậy trong trường hợp này chúng ta phải kiểm tra xem có đang để đèn ở high-beam hay không. Nếu có thì chuyển sang low-beam.

Câu hỏi 42:
Image
When you see this sign:
A. No merging is required.
B. Your lane ends ahead.
C. You must be prepared to merge.

569936 top -

Đáp án A. Sáng nay đi làm, DL thấy cái bảng này...:))

569993 top -
Mình nghĩ đây là Merging traffic sign. Câu 42: đáp án C.

570009 top -
Trả lời câu hỏi 42:

Câu trả lời của anh DuaLeo là chính xác.
Giải thích: Bảng hiệu này cảnh báo sắp tới đường sẽ có thêm lane. Vì vậy câu trả lời đúng sẽ là câu a, không cần phải để ý merge lane.
Bạn hhtt nếu là phải chuẩn bị merge lane thì phải là bảng hiểu như bên phải.

Câu hỏi 43:
Image
When you approach traffic signal with a steady red light:
A. After stopping, you may turn left from a one-way street onto a one-way street.
B. You must always stop completely.
C. After stopping, you may turn right.
D. All of the above.

570045 top -
Image
@hoangtrung
Theo bảng Road Sign Chart trên (của DMV California, mà mình trích ra chỉ một phần), đã ghi phía dưới biển báo tương tự như câu 42 là "Merging Lane". Trong Driver Handbook 2014 của DMV Cali thì lại ghi "Added Lane"

Câu 43: đáp án là D.

570056 top -


@hhtt
Khi anh chạy trên đường local hay một highway và muốn merge vào một highway khác, thỉnh thoảng sẽ gặp bảng hiệu như vậy. Tại sao lại như vậy? Vì đó là một lane song song với lane của highway. Anh có thể chạy trong lane này để có chờ exit ra khỏi highway mà anh định vào. Ví dụ anh chạy xe lơ đễnh nên đi nhầm vào highway này và ngay sau đó anh có ý định thoát ra khỏi highway này, lane này giúp anh chạy song song với các lane của highway nhưng là để thoát ra khỏi highway.

570094 top -

Merge lane có nghĩa là 2 lanes sẽ nhập lại thành một lane ở phía trước. Hoặc một trong 2 lanes sẽ end phía trước. Cái trafffic sign ở câu 42 không có nhập lane gì cả, nên không được gọi là merge.

570095 top -
Không thấy chị nào học lái xe nhỉ. Hmmm...

570096 top -
@admin: Như admin đã nói "...học trong im lặng" ạ.
@hoangtrung: nếu như anh có thể dịch luôn câu hỏi sang tiếng Việt thì thật tốt, bởi vì có thể có người chọn thi tiếng Việt nên học ôn bằng song ngữ thì đáp ứng được cả 2 lựa chọn.
Thanks!

570099 top -


@cuchuong
cuchuong đã pass thi permit license chưa?

570161 top -
@hhtt:
Không biết trong tài liệu bạn trích dẫn ở trên thì hình merging lane thật sự được chú thích như thế nào? Nếu cũng là merging lane thì mình sẽ thấy là tài liệu có lẽ bị lỗi. Thêm nữa nhìn vào bảng hiệu thì mình có thể nhận thấy rõ là đây bảng hiệu thêm lane chứ không thể là merging lane được.

@cuchuong:
Mình để câu hỏi tiếng Anh cũng có ý định là muốn những người còn đang e dè với tiếng Anh phải cố gắng nhiều cho điểm yếu này. Bản thân mình cũng rất dở nên phải cố gắng tiếp xúc thật nhiều. Những bạn cảm thấy không tự tin về tiếng Anh cứ cố gằng đọc, trả lời và giải thích theo ý mình hiểu. Khi đó những thành viên có kinh nghiệm sẽ nói ra những chỗ mình chưa hiểu đúng và như vậy sẽ làm tăng khả năng của mình lên rất nhiều. Mặc dù mình chưa thật sự định cư nhưng như các thành viên kỳ cựu khác đã chia sẻ, tiếng Anh sẽ là chìa khoá mở các cánh cửa cơ hội cho mình, vì vậy chúng ta phải đối diện và tìm cách lấy được chìa khoá đó.

570169 top -
Trả lời câu hỏi 43:
Câu trả lời của bạn hhtt là chính xác.
Khi đến giao lộ gặp đèn đỏ thì việc đầu tiên là bạn phải dừng hẳn xe ở trước giao lộ, sau đó:
- Bạn có thể quẹo trái từ đường một chiều vào đường một chiều.
- Bạn có thể quẹo phải trừ khi có bảng hiệu hay đèn cấm. Khi quẹo bạn phải chú ý đến người đi bộ.
- Bạn phải chờ cho đến khi đèn chuyển sang tín hiệu cho phép bạn đi ở những trường hợp khác.

Câu hỏi 44:
Image
When two vehicles meet on a steep road where neither can pass, who must yield?
A. The vehicle facing downhill.
B. The vehicle that arrived first.
C. The vehicle facing uphill.

570172 top -
@hoangtrung

Đây là bản đầy đủ, mình dowwnload trên internet, ngoài hình ảnh, không có chú thích gì thêm. Có thể không chính xác so với Handbook DMV Cali 2014:

TAI LIEU ROAD SIGN CHART

Câu 44: đáp án là A.

570182 top -
Cùng nhau học luật giao thông bằng câu hỏi
1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13


PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
Image

===========================

. 1.Which sign is found on the back of a slow moving vehicle?
. 2.Yellow signs with black lettering like the one above are called regulatory signs.
. 3.What does this sign mean?
. 4.Which sign is not a route sign?
. 5.This sign means which of the following?
. 6.Which sign is not a guide sign?
. 7.This sign means which of the following?
. 8.Is this a real traffic sign?
. 9.Which sign above means passing permitted?
. 10.Put the signs above in proper order from left to right.
. 11.This sign shares the same meaning with a ______ sign?
. 12.What kind of sign is this?
. 13.Which sign above means divided highway?
. 14.In this picture there is no stop signs or signals at this crosswalk. Who has the right-of-way?
. 15.At this intersection the red car A is stopped and the green car B is approaching. Which car has the right-of-way?
. 16.How far ahead should you look when you are on the highway?
. 17.What does this sign mean?
. 18.The red car A and the green car B have reached the intersection at the sametime. Which car has the right-of-way?
. 19.In a heavy rain, you can lose all traction and start hydroplaning at?
. 20.What does this sign mean?
. 19a.You are entering a crowded freeway and there is no space between cars for you to merge into trafffic. What should you do?
. 20a.In this picture, who has the right-of-way?
. 21.If another driver follows you too closely you should?
. 22.Under what cirrcumstances can you legally park your car in front of a driveway?
. 23.Driving much slower than the speed limit in normal conditions can do what?
. 24.At this intersection the green car A is stopped and the red car B is approaching. Which car has the righ-of-way?
. 25.Which vehicles are in the truck blind spots?
. 26.The blue car A wants to make a left turn, but the yellow car B is approaching. The blue car A should
. 27.The yellow lines in the picture above
. 28.The car in this picture is approaching an uncontrolled intersection where it is difficult to see the cross street. What should it do?
. 29.The approaching car in this picture has its high beams on, making it hard to see the road. You should
. 30.This vehicle is driving with only its parking lights on. This is
. 31.The orange cones on this freeway mean?
. 32.You are driving in heavy rain and cannot see the road in front of you even with the windshield wipers on. What should you do?
. 33.The sign shown in this picture means
. 34.The school bus in this picture is stopped with red flights flashing. The blue car should
. 35.Which picture of vehicle that is making an illegal maneuver?
. 36.At 50 mph it will take approximately how many feet to react to an object in the road and stop your vehicle?
. 37.What does this sign mean?
. 38.In this picture the three-second rule applies to
. 39.What is the minimum distance you should stop from a stopped school bus with its red lights are flashing on the other side of a divided highway?
. 40.If you drink three beers, approximately how long will it take for all the alcohol to leave your blood stream?
. 41.If a vehicle comes toward you at night and flashes its high-beam headlights, you should
. 42.When you see this sign
. 43.When you approach traffic signal with a steady red light
. 44.When two vehicles meet on a steep road where neither can pass, who must yield?
. 45.If there are no sidewalks, a pedestrian should
. 46.If you are convicted of assaulting a highway worker you face
. 47.If gates rise at a railroad crossing, but the red light is still flashing, you should
. 48.What does a solid white line between lanes mean?
. 49.You are driving on a slippery road when the rear of your vehicle starts to skid. You should ease off the accelerator and
. 50.Sharing a lane with a motorcyclist
. 51.As a pedestrian, you should
. 52.The road is wet when you approach this sign. Which of the following is most likely to cause a problem?
. 53.Who must yield to other vehicles at a roundabout?
. 54.If you cannot get into the proper lane at least 100 feet before an intended turn, you should
. 55.If you are convicted of a third or subsequent DUI offense within 10 years, you may face
. 56.As a safe driving practice you should check your rear view mirrors every
. 57.Skidding is mainly caused by
. 58.What does this sign mean?
. 59.The Mature Driver Program is an eight-hour course for
. 60. You have stopped at a red light at an intersection. An emergency vehicle with flashing lights is approaching from behind. What should you do?
...
Update3rd November 2016