.
Cùng nhau học luật giao thông bằng câu hỏi
1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13 - bottom
Câu 31: đáp án B.

569082 top -
Câu 31: A

569089 top -

Mình theo hoangquach. "A" cho câu 31.

Mình chỉ lái theo thói quen, nhiều khi quên mất tiêu luật lệ...-:)). hoangtrung thật là cool khi có mục giao thông này.

569102 top -


Hình câu 31 nhìn không rõ lắm. Nhưng nếu như hình dưới đây thì đúng là nó thuộc Work zone và nếu không chạy đúng speed theo yêu cầu thì sẽ bị double fines và có khả năng bị trừ 2 - 4 điểm trên bằng lái (giống như bằng lái bị bấm lỗ ở VN)

Image

569103 top -
Trả lời câu hỏi 31:
Câu trả lời của bạn hhtt là chính xác và cũng xin cảm ơn bác nguoidochanh đã bổ sung minh hoạ thêm hình ảnh thực tế và lời giải thích.
Câu hỏi 32:
Image
You are driving in heavy rain and cannot see the road in front of you even with the windshield wipers on. What should you do?
A. Drive at a slower speed.
B. Turn on your high-beam headlights and keeep driving.
C. Pull off the road and stop until you can see more clearly.

569114 top -
cannot see the road in front of you even with the windshield wipers on.


Không thấy đường đi, làm sao lái xe được? Câu 32: đáp án là C.

569135 top -
Trả lời câu hỏi 32:
Câu trả lời của bạn hhtt là chính xác.
Câu hỏi 33:
Image
The sign shown in this picture means:
A. The green car A has the right-of-way and can turn in front of the blue truck B.
B. The green car A must let the blue truck B go first.
C. Vehicles must stop completely at this sign before proceeding, whether cross traffic is approaching or not.

569192 top -
Câu 33: B

569205 top -
Bảng hiệu "YIELD" nghĩa là nhường đường. Câu 33: đáp án B.

569243 top -
Trả lời câu hỏi 33:
Câu trả lời và giải thích của bạn hoangquach và hhtt là chính xác.
Câu hỏi 34:
Image
The school bus in this picture is stopped with red flights flashing. The blue car should:
A. Slow down and look for children crossing the street.
B. Stop then proceed when you see there are no children crossing.
C. Stop for as long as the red lights remain flashing.

569269 top -

When red lights of school bus are flashing, all vehicles at all directions must completely stop.
Đáp án C cho câu 34.

569271 top -
Khi school bus nhấp nháy đèn đỏ (ở trên đầu phía trước và sau xe), bạn phải dừng ở bất cứ chiều nào cho đến khi trẻ em đã qua hẳn đường bên kia an toàn và đèn hết nhấp nháy.

Câu 34: đáp án C.

569312 top -


@hoangtrung
Như admin nói, và tôi cũng nghĩ thế, có nhiều người đang âm thầm học và ngại hoặc chưa tự tin trả lời câu hỏi. Theo ý tôi thì sau những câu hỏi như câu 26 chẳng hạn, nên giải thích rõ tại sao xe này được quyền ưu tiên đi trước, xe khác lại không. Như vậy người theo dõi sẽ hiểu rõ hơn về traffic sign khi chạy xe.

Về câu 34, chúng ta lưu ý đoạn "in this picture" trong câu hỏi. Dòng xe lưu thông ngược chiều với school bus như chiếc blue car trong hình sẽ không phải stop nếu như con đường này có dãi phân cách.

569333 top -
@nguoidochanh:

Cám ơn anh đã góp ý.

@All:
Cũng xin nhờ các thành viên kỳ cựu có kinh nghiệm lái xe thực tế đóng góp bổ sung để mọi người cùng hiểu rõ hơn. Bản thân chỉ có học hỏi qua lý thuyết chứ hoàn toàn chưa có một kinh nghiệm gì về thực tế lái xe ở Mỹ.

569335 top -
Trả lời câu hỏi 34:
Câu trả lời của anh dualeo và bạn hhtt là chính xác. Thêm nữa theo hướng dẫn của anh nguoidochanh thì đúng là trong trường hợp đường không có dải phân cách nên xe hơi phải dừng, nhưng nếu là đường có dải phân cách thì xe hơi sẽ không cần phải cần phải dừng. Sẽ có những câu hỏi gài như vậy nên mọi người chú ý.

Bổ sung trả lời câu 26:
Theo tài liệu hướng dẫn thì :"Khi quý vị quẹo trái, hãy nhưỡng quyền ưu tiên cho tất cả những xe đến gần để tránh nguy hiệm Đồng thời, cũng nên để ý xe mô tô, xe đạp, và người đi bộ." Do đó xe quẹo trái sẽ nhường quyền ưu tiên cho các phương tiện giao thông và người đi bộ của chiều đối diện.

Câu hỏi 35:
Which picture of vehicle that is making an illegal maneuver?
A.Image
B.Image
C.Image

569336 top -
Cùng nhau học luật giao thông bằng câu hỏi
1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13


PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
Image

===========================

. 1.Which sign is found on the back of a slow moving vehicle?
. 2.Yellow signs with black lettering like the one above are called regulatory signs.
. 3.What does this sign mean?
. 4.Which sign is not a route sign?
. 5.This sign means which of the following?
. 6.Which sign is not a guide sign?
. 7.This sign means which of the following?
. 8.Is this a real traffic sign?
. 9.Which sign above means passing permitted?
. 10.Put the signs above in proper order from left to right.
. 11.This sign shares the same meaning with a ______ sign?
. 12.What kind of sign is this?
. 13.Which sign above means divided highway?
. 14.In this picture there is no stop signs or signals at this crosswalk. Who has the right-of-way?
. 15.At this intersection the red car A is stopped and the green car B is approaching. Which car has the right-of-way?
. 16.How far ahead should you look when you are on the highway?
. 17.What does this sign mean?
. 18.The red car A and the green car B have reached the intersection at the sametime. Which car has the right-of-way?
. 19.In a heavy rain, you can lose all traction and start hydroplaning at?
. 20.What does this sign mean?
. 19a.You are entering a crowded freeway and there is no space between cars for you to merge into trafffic. What should you do?
. 20a.In this picture, who has the right-of-way?
. 21.If another driver follows you too closely you should?
. 22.Under what cirrcumstances can you legally park your car in front of a driveway?
. 23.Driving much slower than the speed limit in normal conditions can do what?
. 24.At this intersection the green car A is stopped and the red car B is approaching. Which car has the righ-of-way?
. 25.Which vehicles are in the truck blind spots?
. 26.The blue car A wants to make a left turn, but the yellow car B is approaching. The blue car A should
. 27.The yellow lines in the picture above
. 28.The car in this picture is approaching an uncontrolled intersection where it is difficult to see the cross street. What should it do?
. 29.The approaching car in this picture has its high beams on, making it hard to see the road. You should
. 30.This vehicle is driving with only its parking lights on. This is
. 31.The orange cones on this freeway mean?
. 32.You are driving in heavy rain and cannot see the road in front of you even with the windshield wipers on. What should you do?
. 33.The sign shown in this picture means
. 34.The school bus in this picture is stopped with red flights flashing. The blue car should
. 35.Which picture of vehicle that is making an illegal maneuver?
. 36.At 50 mph it will take approximately how many feet to react to an object in the road and stop your vehicle?
. 37.What does this sign mean?
. 38.In this picture the three-second rule applies to
. 39.What is the minimum distance you should stop from a stopped school bus with its red lights are flashing on the other side of a divided highway?
. 40.If you drink three beers, approximately how long will it take for all the alcohol to leave your blood stream?
. 41.If a vehicle comes toward you at night and flashes its high-beam headlights, you should
. 42.When you see this sign
. 43.When you approach traffic signal with a steady red light
. 44.When two vehicles meet on a steep road where neither can pass, who must yield?
. 45.If there are no sidewalks, a pedestrian should
. 46.If you are convicted of assaulting a highway worker you face
. 47.If gates rise at a railroad crossing, but the red light is still flashing, you should
. 48.What does a solid white line between lanes mean?
. 49.You are driving on a slippery road when the rear of your vehicle starts to skid. You should ease off the accelerator and
. 50.Sharing a lane with a motorcyclist
. 51.As a pedestrian, you should
. 52.The road is wet when you approach this sign. Which of the following is most likely to cause a problem?
. 53.Who must yield to other vehicles at a roundabout?
. 54.If you cannot get into the proper lane at least 100 feet before an intended turn, you should
. 55.If you are convicted of a third or subsequent DUI offense within 10 years, you may face
. 56.As a safe driving practice you should check your rear view mirrors every
. 57.Skidding is mainly caused by
. 58.What does this sign mean?
. 59.The Mature Driver Program is an eight-hour course for
. 60. You have stopped at a red light at an intersection. An emergency vehicle with flashing lights is approaching from behind. What should you do?
...
Update3rd November 2016