.
Cùng nhau học luật giao thông bằng câu hỏi
1, 2, 3, 4, 5 ... 13 - bottom
Trả lời câu hỏi 8:

Câu trả lời của bạn Hoangquach là đúng. Nhìn thử hình bên phải chúng ta có thể thấy biển báo giao thông sẽ có muôn hình vạn trạng.
Câu 9:Image
Which sign above means passing permitted?
1. A
2. B
3. C
4. None of the above.

567675 top -
Câu 9: None of the above.
A là "spilited road ahead", B là "ended right-lane", C là đường 2 chiều (2 way road or opposite road).

567681 top -
Trả lời câu hoi 9:
Câu trả lời và giải thích của bạn Hoangquach là chính xác.Câu 10:
Image
Put the signs above in proper order from left to right.
A, Guide, warning, stop.
B. Regulatory, service, stop.
C. Regulatory, guide, stop.
D. Warning, service, stop.
E. Warning, guide, stop.

567682 top -
Em nghĩ là câu E

567700 top -
Trả lời câu hỏi 10:
A: Warning sign
B: Guide sign
C: Stop sign
Vì vậy câu trả lời của bạn Diemnguyen92 là chính xác

Câu hỏi 11:
This sign shares the same meaning with a ______ sign?
A. Stop
B. Yield
C. Merge
D. Stop ahead
E. None of the above

567708 top -
Đây là bảng hiệu có cùng ý nghĩa giống với một_____bảng hiệu.

Đáp án: B Yield (Nhường ưu tiên phía trước khi thấy bảng hiệu này).

567731 top -


Các bạn cứ để ý hình dạng bảng hiệu (Sign shape) thế này nhe:

1. Bảng hình bát giác màu đỏ báo hiệu STOP. Ví dụ bảng hiệu STOP SIGN.

2. Bảng hình tam giác và đỉnh quay xuống thì luôn luôn là YIELD (nhường đường).

3. Bảng hình thoi màu vàng bất kể nội dung gì bên trong bảng thì cũng là báo hiệu reduce speed, có những rủi ro cho người lái phía trước. Ví dụ hình ở câu 5, 7 và 8 của anh Hoangtrung.

4. Bảng hình ngũ giác dành riêng cho khu vực trường học. Giảm tốc độ theo quy định khi vào khu vực này.

5. Bảnh hình vuông hay chữ nhật màu trắng: lái xe phải tuân theo chỉ thị ghi trong bảng. Ví dụ: Nội dung trong bảng ghi NO TURN ON RED tức là cấm quẹo phải khi đèn đỏ, hay SPEED LIMIT 55 tức tốc độ tối đa trên đường này là 55 mph.

567742 top -
@bác Thuytuan, Nguoidochanh:
Cám ơn hai bác đã tham gia đóng góp ý kiến cho topic, mong rằng sẽ nhận được nhiều sự hướng dẫn của các bác hơn nữa.
Trả lời câu hỏi 11:
Câu trả lời và lời giải thích của bác Thuytuan, Nguoidochanh là chính xác. Khi các bạn gặp bảng này thì phải chú ý, giảm tốc độ và chuẩn bị cho việc stop.
Câu hỏi 12:

What kind of sign is this?
A. Warning sign
B. Regulatory sign
C. Construction sign
D. Guide sign
E. None of the above

567751 top -
Đáp án.
B. Regulatory sign (Bảng hiệu luật qui định).

567756 top -
Trả lời câu hỏi 12:
Theo như lời hướng dẫn của bác Nguoidochanh ở trên thì bảng hiệu này thuộc loại quy định cấm các phương tiện rẽ trái nên câu trả lời của bác Thuytuan là chính xác.
câu hỏi 13:
Image
Which sign above means divided highway?
1. A
2. B
3. C
4. None of the above

567758 top -
Trả lời câu hỏi 13:
Ý nghĩa của các bảng hiệu
A. Divided highway
B. Lane ends merge left
C. Two way traffic
Nên câu trả lời đúng sẽ là A

Câu hỏi 14:
Image
In this picture there is no stop signs or signals at this crosswalk. Who has the right-of-way?
A. The pedestrian has the right-of-way
B. The vehicles have the right-of-way and the pedestrian must stop and yield to them.
C. The vehicles have the right-of-way but should yield for the sake of the pedestrians safety.

567769 top -
@hoangtrung.

Tôi xin dịch và cắt nghĩ theo khả năng hạn hẹp của mình, nhờ ACE có kiến thức giao thông ở Mỹ góp ý.

right-of-way: Tra theo từ điển là quyền được ưu tiên đi trước, đây là tình huống khi các xe cộ cùng lúc đến giao lộ không có tín hiệu đèn và cũng không đường nào có bảng hiệu Yield, Stop.

Khi gặp tình huống này, quí vị phải nhường đường cho đường có xe ở phía tay phải của quý vị được quyền đi trước.

Trở lại câu hỏi số 14:

Bức hình này không có các bảng stop hoặc các tín hiệu đèn có lối đi bộ băng ngang qua tại đây. Ai được ưu tiên đi trước?
A. Người đi bộ có quyền đi.
B. Những chiếc xe có quyền đi trước và người đi bộ phải nhường quyền ưu tiên cho họ.
C. Những chiếc xe có quyền đi trước nhưng nên nhường quyền ưu tiên vì sự an toàn của người đi bộ.

Đáp án: A

567772 top -
Trả lời câu hỏi 14:
Câu trả lời của bác Thuytuan là chính xác.
Xin được bổ túc thêm là hai đường song song chính là lối dành cho người đi bộ. Mặc dù không có bảng hiệu hay tín hiệu nhưng người đi bộ sẽ có quyền ưu tiên ở trên những lối đi dành cho người đi bộ.

Câu hỏi 15:
Image
At this intersection the red car A is stopped and the green car B is approaching. Which car has the right-of-way?
A. The green car B has the right-of-way because it is on the left.
B. The red car A has the right-of-way because it is on the right.
C. The red car A has the right-of-way because it arrived at the intersection first.

567776 top -
Tại giao lộ này xe A màu đỏ đã dừng và xe B màu xanh đang đến gần giao lộ. Xe nào có quyền ưu tiên đi trước?

A. Xe B màu xanh có quyền đi trước bởi vì nó ở phía bên trái.
B. Xe A màu đỏ có quyền đi trước bởi vì nó ở phía bên phải
C. Xe A màu đỏ có quyền đi trước bởi vì nó đã đến giao lộ trước.

Đáp án: C

567780 top -
@HoangTrung,

Topic này rất là có ích.

567782 top -
Cùng nhau học luật giao thông bằng câu hỏi
1, 2, 3, 4, 5 ... 13


PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Hoanh Ton
6879 Amherst St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image
Image

===========================

. 1.Which sign is found on the back of a slow moving vehicle?
. 2.Yellow signs with black lettering like the one above are called regulatory signs.
. 3.What does this sign mean?
. 4.Which sign is not a route sign?
. 5.This sign means which of the following?
. 6.Which sign is not a guide sign?
. 7.This sign means which of the following?
. 8.Is this a real traffic sign?
. 9.Which sign above means passing permitted?
. 10.Put the signs above in proper order from left to right.
. 11.This sign shares the same meaning with a ______ sign?
. 12.What kind of sign is this?
. 13.Which sign above means divided highway?
. 14.In this picture there is no stop signs or signals at this crosswalk. Who has the right-of-way?
. 15.At this intersection the red car A is stopped and the green car B is approaching. Which car has the right-of-way?
. 16.How far ahead should you look when you are on the highway?
. 17.What does this sign mean?
. 18.The red car A and the green car B have reached the intersection at the sametime. Which car has the right-of-way?
. 19.In a heavy rain, you can lose all traction and start hydroplaning at?
. 20.What does this sign mean?
. 19a.You are entering a crowded freeway and there is no space between cars for you to merge into trafffic. What should you do?
. 20a.In this picture, who has the right-of-way?
. 21.If another driver follows you too closely you should?
. 22.Under what cirrcumstances can you legally park your car in front of a driveway?
. 23.Driving much slower than the speed limit in normal conditions can do what?
. 24.At this intersection the green car A is stopped and the red car B is approaching. Which car has the righ-of-way?
. 25.Which vehicles are in the truck blind spots?
. 26.The blue car A wants to make a left turn, but the yellow car B is approaching. The blue car A should
. 27.The yellow lines in the picture above
. 28.The car in this picture is approaching an uncontrolled intersection where it is difficult to see the cross street. What should it do?
. 29.The approaching car in this picture has its high beams on, making it hard to see the road. You should
. 30.This vehicle is driving with only its parking lights on. This is
. 31.The orange cones on this freeway mean?
. 32.You are driving in heavy rain and cannot see the road in front of you even with the windshield wipers on. What should you do?
. 33.The sign shown in this picture means
. 34.The school bus in this picture is stopped with red flights flashing. The blue car should
. 35.Which picture of vehicle that is making an illegal maneuver?
. 36.At 50 mph it will take approximately how many feet to react to an object in the road and stop your vehicle?
. 37.What does this sign mean?
. 38.In this picture the three-second rule applies to
. 39.What is the minimum distance you should stop from a stopped school bus with its red lights are flashing on the other side of a divided highway?
. 40.If you drink three beers, approximately how long will it take for all the alcohol to leave your blood stream?
. 41.If a vehicle comes toward you at night and flashes its high-beam headlights, you should
. 42.When you see this sign
. 43.When you approach traffic signal with a steady red light
. 44.When two vehicles meet on a steep road where neither can pass, who must yield?
. 45.If there are no sidewalks, a pedestrian should
. 46.If you are convicted of assaulting a highway worker you face
. 47.If gates rise at a railroad crossing, but the red light is still flashing, you should
. 48.What does a solid white line between lanes mean?
. 49.You are driving on a slippery road when the rear of your vehicle starts to skid. You should ease off the accelerator and
. 50.Sharing a lane with a motorcyclist
. 51.As a pedestrian, you should
. 52.The road is wet when you approach this sign. Which of the following is most likely to cause a problem?
. 53.Who must yield to other vehicles at a roundabout?
. 54.If you cannot get into the proper lane at least 100 feet before an intended turn, you should
. 55.If you are convicted of a third or subsequent DUI offense within 10 years, you may face
. 56.As a safe driving practice you should check your rear view mirrors every
. 57.Skidding is mainly caused by
. 58.What does this sign mean?
. 59.The Mature Driver Program is an eight-hour course for
. 60. You have stopped at a red light at an intersection. An emergency vehicle with flashing lights is approaching from behind. What should you do?
...
Update3rd November 2016