.
DS 160: Introduction


DS-160 Form
cochin, nguoidochanh, chitam

Thị thực không di dân DS-160, Non-Immigrant Visa, là loại thị thực cấp cho công dân Việt Nam và công dân các nước thứ ba muốn đến Hoa Kỳ trong một thời gian ngắn với mục đích công tác, du lịch, học tập, hoặc làm việc...https://ceac.state.gov/genniv/

. Tất cả các đương đơn xin visa không di dân trên toàn thế giới phải sử dụng đơn xin Visa không di dân DS-160 trực tuyến, bao gồm cả cá nhân xin cấp visa K.

. Kể từ ngày 22/2/2014, mỗi đương đơn, bao gồm cả trẻ em, phải có đơn DS-160 của chính mình.

. Đơn DS-160 phải được điền đầy đủ và nộp trực tuyến trước cuộc phỏng vấn tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ.

. Yêu cầu lưu số mã vạch trên trang xác nhận đơn DS-160 để đặt lịch phỏng vấn.

. Đơn DS-160 phải được nộp trực tuyến. Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ không chấp nhận đơn xin viết tay hoặc đánh máy và bạn sẽ không được phép tham dự phỏng vấn nếu không có trang xác nhận của đơn DS-160.

. Khi bạn ký vào đơn DS-160 điện tử, bạn xác nhận rằng tất cả các thông tin có trong đơn là đúng và chính xác. Trình bày sai bất kỳ thông tin nào cũng có thể khiến bạn không đủ tư cách nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

. Kiểm tra cẩn thận để đảm bảo rằng tất cả các câu trả lời của bạn là chính xác và tất cả các câu hỏi đã được trả lời đầy đủ.

. Chú ý:
1. Nếu muốn xem lại đơn DS-160 thì bạn phải SAVE lại trên máy hoặc PRINT toàn bộ DS-160 trước khi ra khỏi trang web.


2. Sau khi nộp DS-160 online, nếu ít hơn 30 ngày phát hiện chỗ sai bạn có thể sửa bằng cách:
a. Vào trang Apply for a Nonimmigrant Visa Bấm vào “Retrieve an Application.”

b. Nhập số application ID number. Hệ thống sẽ hỏi bạn mốn đến trang confirmation page hay create a new application thì chọn Select create a new application, bạn sẽ thấy lại toàn bộ đơn của bạn trừ phần your travel plans to the United States. Bạn có thể sửa và nộp lại DS-160 online sau đó bạn sẽ có trang xác nhận mới. Bạn sẽ dùng trang xác nhận mới này để đóng phí visa và cầm theo phỏng vấn.Bắt đầu điền DS-160: Getting Start-Apply For a Nonimmigrant Visa

541587 top -

Thư viện di trú đang được trùng tu và cần nhiều nhân lực. Các bạn nào có chút thì giờ VietDitru mời các bạn tham gia phụ một tay nhé.
Chairman & CEO: "Người hạnh phúc nhất là người tạo nhiều hạnh phúc cho kẻ khác"- Diderot.
cochin: I work here. :) 
nguoidochanh: I work here. :)
SauHai: Phần nhiệm vụ duy trì và phát triển Thư viện Việt Di Trú.
BaoLaTinhChua: I work here. :)
quangtrung: "Nhân nghĩa không cốt giúp cho nhiều mà chính là giúp cho phải lúc"- La bruyère.
paloma: Hello! Welcome to Library of VietDitru.
quannguyen: Hello! Welcome to Library of VietDitru.
hotheart: Hello!
chitam: "Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time."- Thomas Edison.
miah: I just work here. :)
muoichanh: VietDitru - Một phần tất yếu của cuộc sống.
Hello World!