.
Bút còn lưu luyến
1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 87 - bottom


"The Night Chicago Died" is a song by the British group Paper Lace. The song reached number one on the Billboard Hot 100 chart for one week in 1974, reached number 3 in the UK charts, and number 2 in Canada. It is about a fictional shoot-out in Chicago between gangsters tied to Al Capone and the Chicago Police. The narrator retells his mother's anguish while awaiting news of the fate of her husband, a Chicago policeman. (*)
(Wikipedia)The Night Chicago Died
by Peter Callander and Mitch Murray

Daddy was a cop
On the east side of Chicago
Back in the USA
Back in the bad old days

In the heat of a summer night
In the land of the dollar bill
When the town of Chicago died
And they talk about it still

When a man named Al Capone (*)
Tried to make that town his own
And he called his gang to war
With the forces of the law

I heard my mama cry
I heard her pray the night Chicago died
Brother what a night it really was
Brother what a fight it really was
Glory be!

I heard my mama cry
I heard her pray the night Chicago died
Brother what a night the people saw
Brother what a fight the people saw
Yes indeed!


And the sound of the battle rang
Through the streets of the old east side
'Til the last of the hoodlum gang
Had surrendered up or died

There was shouting in the street
And the sound of running feet
And I asked someone who said
'Bout a hundred cops are dead

I heard my mama cry
I heard her pray the night Chicago died
Brother what a night it really was
Brother what a fight it really was
Glory be!

I heard my mama cry
I heard her pray the night Chicago died
Brother what a night the people saw
Brother what a fight the people saw
Yes indeed!


And there was no sound at all
But the clock upon the wall
/\/\/\/\
Then the door burst open wide
And my daddy stepped inside
And he kissed my mama's face
And he brushed her tears away

The night Chicago died
The night Chicago died
Brother what a night the people saw
Brother what a fight the people saw
Yes indeed!

The night Chicago died
The night Chicago died
Brother what a night it really was
Brother what a fight it really was
Glory be!

The night Chicago died
The night Chicago died
Brother what a night the people saw
Brother what a fight the people saw
Yes indeed!


Image

Chicago đêm chết ngày xưa
Dịch bản K.Thụy


Cha tôi là cảnh sát
Ở mạn đông thành phố Chicago
Nhớ về nước Mỹ năm nao
Nhớ về quá khứ xanh xao

Vào một ngày xưa đêm hè nồng oi
Ở một vùng với sức mạnh kim tiền
Hình ảnh thành đô Chicago tàn phai
Và người giờ vẫn mãi còn bàn thêm

Có gã đó tên Al Capone (*)
Mong biến chốn kia lãnh địa riêng
Y xui khiến ra tay đàn em
Coi công lý đây như bằng không

Khóc nấc tiếng mẹ vẳng đưa
Mẹ nguyện cầu đêm chết chóc Chicago xưa
Tối ấy, khó nói hết gớm ghiếc, hỡi anh
Đấu súng, khó nói hết gớm ghiếc, hỡi anh
Ôi, lạy Chúa!

Khóc nấc tiếng mẹ vẳng đưa
Mẹ nguyện cầu đêm chết chóc Chicago xưa
Tối ấy, rất rõ bấy gớm ghiếc, hỡi anh
Đấu súng, rất rõ bấy gớm ghiếc, hỡi anh
Chẳng hề sai!


Rồi ầm vang âm thư hùng rộn vang
Ở miền đông những phố xá cũ càng
Chỉ dừng lại khi cuối cùng đảng băng
Chịu đầu hàng hay phải tử vong

Nghe la ó ấy trên đường khuya
Nghe những tiếng chân thúc dồn kia
Tôi mong ngóng thông tin hỏi thăm
Hay cảnh sát hy sinh cả trăm

Khóc nấc tiếng mẹ vẳng đưa
Mẹ nguyện cầu đêm chết chóc Chicago xưa
Tối ấy, khó nói hết gớm ghiếc, hỡi anh
Đấu súng, khó nói hết gớm ghiếc, hỡi anh
Ôi, lạy Chúa!

Khóc nấc tiếng mẹ vẳng đưa
Mẹ nguyện cầu đêm chết chóc Chicago xưa
Tối ấy, rất rõ bấy gớm ghiếc, hỡi anh
Đấu súng, rất rõ bấy gớm ghiếc, hỡi anh
Chẳng hề sai!


Và lặng tờ không còn gì hơn
Ngoài đồng hồ trên tường vọng vang
/\/\/\/\
Then kêu bỗng đâu cánh cửa bung
Ôi cha cất bước chân vào trong
Khẽ cúi xuống hôn trán mẹ ngay
Nước mắt đó tay cha gạt đi

Ấy đêm Chicago xưa
Ấy đêm Chicago xưa
Tối ấy, rất rõ bấy gớm ghiếc, hỡi anh
Đấu súng, rất rõ bấy gớm ghiếc, hỡi anh
Chẳng hề sai!

Ấy đêm Chicago xưa
Ấy đêm Chicago xưa
Tối ấy, khó nói hết gớm ghiếc, hỡi anh
Đấu súng, khó nói hết gớm ghiếc, hỡi anh
Ôi, lạy Chúa!


Ấy đêm Chicago xưa
Ấy đêm Chicago xưa
Tối ấy, rất rõ bấy gớm ghiếc, hỡi anh
Đấu súng, rất rõ bấy gớm ghiếc, hỡi anh
Chẳng hề sai!


..............................................................................................

(*) Ghi chú: Theo trên, Al Capone là nhân vật có thật nhưng câu chuyện trong bài hát chỉ là hư cấu. Tìm gặp Al Capone, xin mời ghé Phong Vân Tửu Quán.


502823 top -

Always on My Mind

by Wayne Carson Thompson,
Johnny Christopher and Mark James


Maybe I didn't love you
Quite as often as I could have
Maybe I didn't treat you
Quite as good as I should have
If I made you feel second best
Girl I'm sorry I was blind
You were always on my mind
You were always on my mind

Maybe I didn't hold you
All those lonely, lonely times
And I guess I never told you
I'm so happy that you're mine
Little things I should have said and done
I just never took the time
You were always on my mind
You were always on my mind

Tell me
Tell me that your sweet love hasn't died
And give me
Give me one more chance to keep you satisfied
I'll keep you satisfied


Little things I should have said and done
I just never took the time
You were always on my mind
You were always on my mind
You were always on my mind
You were always on my mind

Image
Còn trong anh mãi
Dịch bản K.Thụy

Anh có lẽ chưa yêu thương em
Thường như cách con tim nên làm
Anh có lẽ chưa sống với em
Đẹp như cách con tim nên làm
Nếu có lúc làm vui em nhạt phai
Xin tha thứ cho anh mù lòa
Chỉ là em trong anh mãi mãi
Chỉ là em trong anh lâu dài

Anh có lẽ chưa biết giữ em
Kia những lúc cô đơn u hoài
Và anh chắc anh chưa nói với em
Thật hạnh phúc có em trong đời
Bao nhiêu thứ đáng lẽ cần nói và làm
Anh không biết nắm ngay thời cơ
Chỉ là em trong anh mãi mãi
Chỉ là em trong anh lâu dài

Nói đi,
Nói đi em tình với anh không hề phai
Xin còn
Một dịp nữa cho anh được thấy em trong niềm vui,
Thấy em với môi cười


Bao nhiêu thứ đáng lẽ cần nói và làm
Anh không biết nắm ngay thời cơ
Chỉ là em trong anh mãi mãi
Chỉ là em trong anh lâu dài
Chỉ là em trong anh mãi mãi
Chỉ là em trong anh lâu dài


507020 top -


Bài được chuyển qua trang 82.508650 top -
ImageHè đi thăm suối

515522 top -

This Staple Singers classic brings to light the entirety of African-American history until that point, including slavery, the construction of the railroads, and highways, and demands payment and reparations for the horrors and exploitation of the working class African Americans.When Will We Be Paid

by The Staple Singers

When will we be paid for the work we've done?
When will we be paid for the work we've done?


We have worked this country from shore to shore
Our women cooked all your food and washed all your clothes
We picked all your cotton and laid the railroad steel
Worked our hands to the bone at your lumber mill.
I say...
When will we be paid for the work we've done?
When will we be paid for the work we've done?


We fought in your wars in every land
To keep this country free, y'all, for women, children and men
But any time we ask for pay or a loan
That's when everything seems to turn out wrong
We been beat up, called names, shot down and stoned
Every time we do right, someone say we're wrong
When will we be paid for the work we've done?
When will we be paid for the work we've done?


We have given our sweat, and all our tears
We stumbled through this life for more than 300 years
We've been separated from the language we knew,
Stripped of our culture, people you know it's true. Tell me now...
When will we be paid for the work we've done?
When will we be paid for the work we've done?

(When will we be paid for the work we've done?
When will we be paid for the work we've done?)


Will we ever be proud of "My country, 'Tis of thee"?
Will we ever sing out loud, "Sweet land of Liberty"?
Will we ever have peace and harmony?
(When will we be paid for the work we've done?
When will we be paid for the work we've done?)


ImageBlack and White


Chừng nào ai thấy cho
Dịch bản K.Thụy

Công lao ta bấy nay, chừng nao ai nhìn ngó?
Công lao ta bấy nay, chừng nào ai thấy cho?


Trên đất nước, khắp mọi chốn, bàn tay đã lấm
Phụ nữ ta bao nhiêu đầu bếp, giặt ủi bấy áo quần
Nhổ bông trên những cánh đồng, dựng sắt làm ray hỏa xa
Mồ hôi tuôn rơi pha nước mắt ở xưởng cưa vẫn là
Nói đây
Công lao ta bấy nay, chừng nao ai nhìn ngó?
Công lao ta bấy nay, chừng nào ai thấy cho?


Mọi nơi chốn những ai sắp bày, từng ta lính chiến
Để giữ đất nước tự do, mọi người, phụ nữ hay lão ấu, trung niên
Mà sao khi ta muốn được trả công hay mượn vay
Khi đó mọi thứ bỗng nhiên biến thành quay ngoắt này
Ngược đãi, ta bị lăng mạ, bắn gục, liệng đá
Mỗi khi ta hành động đúng, nói ta sai họ cứ
Công lao ta bấy nay, chừng nao ai nhìn ngó
Công lao ta bấy nay, chừng nào ai thấy cho


Mồ hôi đó ta đổ ra, cùng bao nước mắt
Nhỏ xuống miên man kiếp sống của ba trăm năm đã góp mặt
Phải chia cắt với tiếng lời tổ tiên đã lưu truyền xưa
Tách khỏi tập quán đó, cội nguồn, bạn chắc biết mà
Nói thử nào
Công lao ta bấy nay, chừng nao ai nhìn ngó?
Công lao ta bấy nay, chừng nào ai thấy cho?

(Công lao ta bấy nay, chừng nao ai nhìn ngó?
Công lao ta bấy nay, chừng nào ai thấy cho?)


Tự hào sẽ bao giờ ta rằng "Đất nước tôi, đây là Mỹ"?
Chừng nao sẽ ta ca vang câu "Đáng yêu, tự do đất này"?
Chừng nao chúng ta yên ấm chung sống hài hòa?
(Công lao ta bấy nay, chừng nao ai nhìn ngó?
Công lao ta bấy nay, chừng nào ai thấy cho?)


..............................................................................................

Dịch vui:

When will we be paid for the work we've done?
When will we be paid for the work we've done?

Khi nao lương mới trao, việc làm xong rồi đó?
Việc làm nay đã xong, chừng nào lương mới đưa?


515523 top -


Image

The march 50 years ago was capped by the Reverend Martin Luther King, Junior's famous "I Have a Dream" speech for racial harmony and justice, hailed by historians as one of the greatest ever delivered.


516545 top -
.
Labor Day is a United States federal holiday observed on the first Monday in September, that celebrates the economic and social contributions of workers.


I've Been Working on the Railroad

American folk song

I've been working on the railroad
All the live-long day.
I've been working on the railroad
Just to pass the time away.

Can't you hear the whistle blowing,
Rise up so early in the morn;
Can't you hear the captain shouting,
"Dinah, blow your horn!"

Dinah, won't you blow,
Dinah, won't you blow,
Dinah, won't you blow your horn?

Dinah, won't you blow,
Dinah, won't you blow,
Dinah, won't you blow your horn?


Someone's in the kitchen with Dinah
Someone's in the kitchen, I know
Someone's in the kitchen with Dinah
Strumming on the old banjo

Singin' fee, fie, fiddly-i-o
Fee, fie, fiddly-i-o-o-o-o
Fee, fie, fiddly-i-o
Strummin' on the old banjo.

Image
Phu hỏa xa ngày xưa tôi đã từng
Dịch bản K.Thụy

Phu đường ray ngày xưa tôi đã từng
Bao nhiêu ngày khuya sớm
Phu đường ray ngày xưa tôi đã từng
Với ước muốn qua đi tháng năm

Không nghe sao kia cất lên hồi còi
Vang ngân lúc màu bình minh chớm mới
Chẳng nghe sao kìa xếp tàu giọng oai
"Dinah, cất lên còi!"

Dinah, còn chờ chi
Dinah, còn chờ chi
Dinah, không cất còi lên đi?

Dinah, còn chờ sao
Dinah, còn chờ sao
Dinah, không cất còi cho mau?


Dưới bếp đó có ai đang bên Dinah
Dưới bếp đó có ai đang, tôi biết mà
Dưới bếp đó có ai ở cạnh Dinah
Tay vê banjo môi hát hò
(Tay vê banjo miệng hát ca)

(Cứ hát) lá la, là là là la
Lá la, la la la lá... à
Lá la, la la la lá
Tay vê banjo môi hát hò
(Tay vê banjo miệng hát ca)


517052 top -


Many countries in the New World and elsewhere celebrate the anniversary of Christopher Columbus' arrival in the Americas, which happened on October 12, 1492, as an official holiday. The landing is celebrated as Columbus Day in the United States. (Wikipedia)Christopher Columbus
by Terry Gilkyson

(Let me fly, fly, fly stormy water
Let me walk on the bottom of the rollin' sea
Let me run, run, run around this great and fertile land
'Cos this world ain't big enough for me)


Columbus say to the Spanish King
"I'll let you in on a mighty fine thing
I aim to prove that the world is round
United States ain't never been found."
(United States ain't never been found)

"Now gimme ships," old Columbus say
"I'll sail to China the shorter way"
The king, he say "This world is flat,
Sail too far and where you at?"

Oh, let me fly, fly, fly stormy water
Let me walk on the bottom of the rollin' sea
Let me run, run, run around this great and fertile land
'Cos this world ain't big enough for me
(Oh no)
The world ain't big enough for me


Now Queen Isabella, she gave heed
Said "Go buy the ships you need
Take my jewels but travel slow
'Cos you might fall down to the world below."
(Might fall down to the world below)

Crew was a-yellin' "Turn back home
We ain't ready for the Kingdom Come"
Look-out hollered, "Land I see,
Why there's the Statue of Liberty"

Oh, let me fly, fly, fly stormy water
Let me walk on the bottom of the rollin' sea
Oh, let me run, run, run around this great and fertile land
'Cos this world ain't big enough for me
(Oh no)
The world ain't big enough for me


Now all of the Indians come out then
To welcome Chris and the hungry men
"Step right up and have a little bite
And the Rotary meets on Monday night"
(Rotary meets on a Monday night)

Columbus sailed right home again
Ship load of gold for the Queen of Spain
King, he say, a-kickin' at the ground
"Always know'd that the world was round"

Oh,let me fly, fly, fly stormy water
Let me walk on the bottom of the rollin' sea
Let me run, run, run around this great and fertile land
'Cos this world ain't big enough for me
(Oh no)
The world ain't big enough for me.
The world... Ain't big enough... For me...


Image

Christopher Columbus
Dịch bản K.Thụy

(Giúp tôi lướt tới, hỡi sóng nước dạt dào
Để tôi bước dưới cuồn cuộn lòng đại dương thâm sâu
Giúp tôi bước băng dài quanh miền xanh tốt rất tuyệt vời
Vì trần gian với tôi quá ư nhỏ nhoi)


Columbus xưa tâu lên cùng nhà vua
Mong sao minh chứng phát kiến hải hồ
Rằng: "Tròn vo trái đất, chẳng hồ nghi
Thế giới khó biết đến mắt mũi nước Mỹ."
(Thế giới khó biết đến mắt mũi nước Mỹ)

"Ấy điều thần xin, mấy chiếc tàu vượt khơi
Trung Hoa lối tắt sẽ tiến theo phương đoài"
Lời nhà vua: "Phẳng ngang thế giới
Cứ hướng ấy có chắc đúng lối?"

Hãy giúp tôi lướt tới, hỡi sóng nước dạt dào
Để tôi bước dưới cuồn cuộn lòng đại dương thắm sâu
Giúp tôi bước băng dài quanh miền xanh tốt rất tuyệt vời
Vì trần gian với tôi quá ư nhỏ nhoi
(Không đâu)
Trần gian với tôi quá ư nhỏ nhoi


Hoàng hậu Isabella hiểu lời tâu
Cho mua sắm ấy ba chiếc tàu
Dặn: "Buồm phải nương khi chở ngọc châu
Nếu muốn tránh mất hết xuống đáy nước mất dấu."
(Muốn tránh mất hết xuống đáy nước mất dấu)

"Trở lại thôi!", tiếng thủy thủ đoàn vang
Đâu ai mong muốn sẽ sớm lên thiên đàng
Chợt giọng reo lên "Bờ là kia
Tự do tượng thần, tưởng tượng nào hề"

Hãy giúp tôi lướt tới, hỡi sóng nước dạt dào
Để tôi bước dưới cuồn cuộn lòng đại dương thắm sâu
Hãy giúp tôi bước băng dài quanh miền xanh tốt rất tuyệt vời
Vì trần gian với tôi quá ư nhỏ nhoi
(Không đâu)
Trần gian với tôi quá ư nhỏ nhoi


Rộng lòng thổ dân bây nhiêu người ùa ra
Quan quân đói khát tiếp đón đưa lên bờ
"Đừng ngại chi hãy lấy miếng gì mà nhai
Đêm thứ hai tới sẽ có yến thết đãi"
(Đêm thứ hai tới sẽ có yến thết đãi)

Columbus giong xuôi buồm hồi hương
Mang bao kim quý đó tiến dâng bà hoàng
Bực dọc dậm chân, nhà vua tiếng gióng
"Ai chẳng biết trái đất này tròn cong"

Hãy giúp tôi lướt tới, hỡi sóng nước dạt dào
Để tôi bước dưới cuồn cuộn lòng đại dương thắm sâu
Giúp tôi bước băng dài quanh miền xanh tốt rất tuyệt vời
Vì trần gian với tôi quá ư nhỏ nhoi
(Không đâu)
Trần gian với tôi quá ư nhỏ nhoi
Trần gian... Với tôi quả là... Nhỏ nhoi523188 top -

Universal Soldier

by Buffy Sainte-Marie

He's five foot-two, and he's six feet-four,
He fights with missiles and with spears.
He's all of thirty-one, and he's only seventeen,
Been a soldier for a thousand years.

He'a a Catholic, a Hindu, an Atheist, a Jain,
A Buddhist and a Baptist and a Jew.
And he knows he shouldn't kill,
And he knows he always will,
Kill you for me my friend and me for you.

And he's fighting for Canada,
He's fighting for France,
He's fighting for the USA,
And he's fighting for the Russians,
And he's fighting for Japan,
And he thinks we'll put an end to war this way.

And he's fighting for Democracy,
He's fighting for the Reds,
He says it's for the peace of all.
He's the one who must decide,
Who's to live and who's to die,
And he never sees the writing on the wall.

But without him,
How would Hitler have condemned them at Dachau?
Without him Caesar would have stood alone,
He's the one who gives his body
As a weapon of the war,
And without him all this killing can't go on.

He's the Universal Soldier and he really is to blame,
His orders come from far away no more,
They come from here and there and you and me,
And brothers can't you see,
This is not the way we put the end to war.

Image

Ngàn năm lính chiến
Dịch bản K.Thụy

Dù loắt choắt hay dẫu lêu nghêu vượt tầm
Hỏa pháo hay gươm đao tay hoài cầm
Vừa qua hơn ba mươi xuân, hay mới kia thôi tuổi trăng rằm
Những chiến sĩ cứ thế vẫn muôn năm từng

Là một Ấn giáo hữu, hay Ki-tô, Kỳ-na hay đạo Phật
Do Thái giáo, Báp-tít hay không tin ở Trời
Đạo từng răn anh chớ sát sinh
Lý lẽ riêng anh mang cho mình
Giết chóc quá dễ cứ đó nhân danh con người

Một lòng chiến đấu cho Canada
Nước Pháp ấy quê nhà
Hoặc chiến đấu đó mãi cho Hoa Kỳ
Một lòng quyết chiến đấu đó cho Nga
Hay chiến đấu cho nước Nhật
Đơn sơ nghĩ kết thúc chiến tranh theo sắp xếp này

Nhuộm Hồng đó khắp hết thế giới, năm châu
Hay chiến đấu cho Dân chủ
Bình yên luôn tin đem cho mọi người
Lựa chọn vẫn đứng giữa trước nay
Giết ai kia hay tha kẻ này
Thị phi không tin dẫu có kia những tiếng lời

Chẳng nhờ tay anh
Xưa sao Hitler phán xét khua môi ở Dachau
Chẳng anh, xưa Caesar đơn thân không hơn gì
Là người cứ vẫn đó mãi dâng thân
Thứ vũ khí rất chiến tranh cần
Và chẳng từ anh, những giết chóc kia đâu từng ngày

Là người chinh nhân muôn năm xưa nay,
vẫn nhân gian xem là tội đồ
Chẳng xa xôi chi đâu ấy những đơn đặt hàng
Hẳn là từ chung quanh đây nơi anh nơi tôi
Các anh ơi, xin nhớ cho
Kết thúc chiến tranh xem ra ta đang đi lầm đường


526898 top -


Veterans Day is an official United States holiday which honors people who have served in armed service also known as veterans. It is a federal holiday that is observed on November 11.

Veterans Day is not to be confused with Memorial Day; Veterans Day celebrates the service of all U.S. military veterans, while Memorial Day is a day of remembering the men and women who died while serving. (Wikipedia)


526900 top -


I'm not talking about Jamaica, you know. "Don't Sell out" is universal. It's not like the song base up on Jamaica, dealing with Jamaica people or Jamaica politicians. It's not like that. This song is an open song. It can be any island. It can be any country. It can be any place. So it's not like I'm singing about "Jamaica, don't sell out." But there are so many places today selling out. Could be any island, any country.

_ Burning SpearDon't Sell out
by Burning Spear

My island don't sell out
My island don't sell out, please don't sell out
My island don't sell out

Remember your teachers them now
Remember your nurses them now
Remember your doctors them now

My island don't sell out no, no, no, no
My island don't sell out, please don't sell out

Remember your farmers them now
Remember your workers them now
Remember your neighbors them now

My island don't sell out, please don't sell out
My island don't sell out

Remember your people them now
Remember the Masses
I'm a soldier of his Majesty
So therefore I can see

My island don't sell out, please don't sell out
My island don't sell out no, no, no, no
My island don't sell out
Servile Land

Remember your natives them now
Remember your afro slave yard
Remember your afro slave yard

My island don't sell out
My island don't sell out no, no, no, no
My island don't sell out, please don't sell out
My island don't sell out

Remember our future
Our island future
Remember our future
Our island future

My island don't sell out
My island don't sell out, please!
My island don't sell out
No, no, no, no
No, no, no
Don't sell out please!

Image

Chớ đem mà bán
Dịch bản K.Thụy

Hỡi ai kia chớ bán đảo
Hỡi ai kia chớ bán đảo, bán đi xin đừng
Đảo ngàn đời chớ bán đi

Hãy nghĩ tới biết bao nhiêu cô thầy
Hãy nghĩ tới những y tá thân gầy
Hãy nghĩ tới những lương y tận tụy

Đảo ngàn đời chớ bán đi, nói bao nhiêu lần không
Đảo ngàn đời chớ bán đi, bán đi xin đừng

Hãy nghĩ tới những nông phu trên đồng
Hãy nghĩ tới những công nhân vai còng
Hãy nghĩ tới những thân quen xóm làng

Đảo ngàn đời chớ bán đi, bán đi xin đừng
Đảo ngàn đời chớ bán đi

Hãy nghĩ tới đó muôn dân đời đời
Hãy nghĩ tới các lễ bái
Là người lính chiến mãi trung với nước thôi
Lời lẽ đó thốt lên tôi

Hỡi ai kia chớ bán đảo, bán xin đừng đem
Hỡi ai kia chớ bán đảo, nói bao lần không
Đảo ngàn đời chớ bán đi
Dịch nô mãi

Hãy nghĩ tới đó lương dân hiền hoà
Nhiều thời kỳ dài dưới ách hung nô
Nhiều thời kỳ dài dưới ách hung nô

Hỡi ai kia chớ bán đảo
Hỡi ai kia chớ bán đảo, hãy nói bao nhiêu lần không
Đảo ngàn đời chớ bán đi, bán đi xin đừng
Đảo ngàn đời chớ bán đi

Hãy nghĩ tới đó ánh tương lai
Đất nước quý giá tương lai
Hãy nghĩ tới đó ánh tương lai
Đất nước quý giá tương lai

Đảo ngàn đời chớ bán đi
Đảo ngàn đời chớ bán đi, nhé!
Hỡi ai kia chớ bán đảo
Nói bao lần không
Không bao giờ
Chớ đem mà bán!


535147 top -
Đọc được bài dịch mới, vậy là tiểu đệ biết Thám hoa vẫn khoẻ và luôn tràn trề sức sống.

535179 top -
Excellent work!

off topic: admin muốn propose a new project cho collaboration of Jimmy và batkhatunghi. Quý vị có muốn nghe? admin has though of this for a long time. It's a perfect fit to both of your talents. :)

535209 top -

Cảm ơn Đại hiệp. Cảm ơn admin. Không biết ý tưởng của admin là gì.


535266 top -
Lúc này Jimmy cũng khá là bận rộn. Nhưng nghe admin nói, đang tò mò muốn biết đây.

535313 top -
Bút còn lưu luyến
1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 87


Sáng tạo:


. Bay đêm

. Bù nhìn

. Con ve mồ côi - Như Ý

. CV Cát Vàng

. Dạ khúc

. Hồ Gươm

. Hội An


. Huế

. Khúc hát Bretagne

. Khuyết

. Mẹ

. Một bến sông

. Mưa sáng


. Mười hai con giáp

. Quà Valentine

. Quán cóc

. Quen và Quên

. Ru con

. sUSAn

. Thiên tài


. Tiếng thu

. Valentine

. Văn miếu

. Vầng trăng thiếu

. Xuân như muốn sớm

Dịch thuật:


. 7 O'clock News/Silent Night - Bản tin 7 giờ/Đêm yên bình

. A Cowboy's Work Is Never Done - Riêng trò thơ ấu in sâu lòng thôi

. A Moment to Remember - Một phút giây để hoài lưu luyến

. A Sonnet for My Incomparable Mother - Đừng đem so tình mẹ


. A Time for Us - Sẽ đến một thời

. Across the Universe - Vào vũ trụ bao la

. Always on My Mind - Còn trong anh mãi

. And I Love Her - Yêu nàng là đó

. Andante, Andante - Điệu khoan thai

. Another Day in Paradise - Thiên đường ngày đó chưa hay


. Around the World - Vòng quanh trần gian

. As Tears Go by - Nước mắt dòng xuôi

. Aubrey - Huyền Diệu

. Auld Lang Syne - Hoài niệm về xưa

. Beautiful Dreamer - Em người mơ mộng

. Blowin’ in the Wind - Câu trả lời trong gió


. Bridge over Troubled Water - Chiếc cầu trên con nước muộn phiền

. Cheri Cheri Lady - Này em yêu dấu

. Chiquitita

. Christmas Canon - Luân khúc Giáng Sinh

. Christopher Columbus

. Decoration Day - Lễ Chiến sĩ Trận vong

. Don't Sell out - Chớ đem mà bán

. Dust in the Wind - Gió đưa bụi đời


. Eagle - Đại bàng

. Emotion - Xúc cảm

. Everything I Own - Những gì con có

. Father and Son - Chuyện cha con

. Fernando

. First of May - Khắc chớm xuân

. Five Little Turkeys - Năm chú gà tây lau nhau

. Forever - Tận cuối cùng

. Fragile - Mong manh


. Frozen - Giá băng

. Happy Christmas - Chúc Giáng Sinh hạnh phúc

. Happy New Year - Cung Chúc Tân Xuân

. Head over Heels - Quay như chong chóng

. Here, There and Everywhere - Đây, kia và ở muôn nơi

. Hotel California


. How Can You Mend a Broken Heart - Phương chi anh mong tim đau vá khâu

. How Deep Is Your Love - Tình em được bao sâu

. How Will I Know - Làm sao tôi biết

. I Have a Dream - Ước mơ tôi có

. I Have a Dream - Mộng ước lòng tôi

. I Left My Heart in San Francisco - San Francisco vương vấn lòng tôi


. I Write the Songs - Tôi viết bài ca

. I'll Be Home for Christmas - Giáng Sinh anh sẽ về

. I'm a Loser - Trắng tay

. I've Been Working on the Railroad - Phu hỏa xa ngày xưa tôi đã từng

. If - Ước

. If We Hold on Together - Mình mà chung bước mãi cùng nhau

. Imagine - Thử tưởng

. Let It Be - Sống vui đi


. Love - Yêu

. Love Will Keep Us Alive - Tình yêu giúp ta tồn tại

. Massachusetts

. Memory - Ký ức

. Michelle

. Money, Money, Money - Tiền, tiền, tiền

. Moon River - Sông Trăng


. Moonlight Mile - Dặm đường trăng

. Mother - Me ơi

. My Heart Will Go on - Còn yêu tới muôn trùng

. My Love - Em yêu

. Never on Sunday - Chủ nhật xin đừng

. New Friends and Old Friends - Bạn bè cũ, mới

. Norwegian Wood - Toàn gỗ Na Uy


. Nothing's Gonna Change My Love for You - Chẳng gì thay đổi tình anh

. O Holy Night - Ôi, Đêm Thánh

. Ob-La-Di, Ob-La-Da - Đời trôi thắm thoát

. Oh, My Pa-pa - Cha tôi năm xưa

. Poems for Autumn by Rita Faulkner - Thơ cho mùa Thu của Rita Faulkner

. Pretend - Giả lơ

. Raindrops Keep Falling on My Head - Mưa rơi hoài trên má


. Reaching out - Níu kéo

. Ring of Fire - Lửa đốt tình thiêu

. S.O.S - Nguy nan

. San Francisco

. Secret Love - Yêu thầm

. Shape of My Heart - Hình trái tim tôi

. She's a Rainbow - Cầu vồng sao giống nàng

. Sittin' on a Fence - Đắn đo do dự


. Smile - Cười đi

. Smoke Gets in Your Eyes - Khói vương ngụt ngàn mi

. Sometimes I Feel Like a Motherless Child - Thân nghe như mồ côi

. Speak Softly Love - Thì thầm tiếng yêu

. Stayin' alive - Vẫn nơi trần thế

. Sunny Came Home - Bước về lẻ loi


. 'Til The Last Shot's Fired - Khi súng chưa im lời

. Take Me Home - Hãy đưa lối về

. Thanksgiving Song - Bài hát tạ ơn

. The Day Before You Came - Lúc nào anh mới qua đây

. The Exodus Song - Bài hát di cư

. The Ghost of John - Hồn ma của John

. The Gift of Friendship - Quà đây tình bè bạn


. The Inner Light - Ánh sáng tâm linh

. The Inertia of a Lonely Heart - Sự chậm trì của trái tim cô quạnh

. The Last Waltz - Điệu valse phút cuối

. The Little Girl - Đứa bé gái

. The Night Chicago Died - Chicago đêm chết ngày xưa

. The Shadow of Your Smile - Môi anh phủ bóng cười xưa

. The Sound of Silence - Lời ngân lặng câm


. The Star Spangled Banner - Lá cờ sao lấp lánh

. The Way We Were - Lúc xưa còn nhau

. The Winner Takes It All - Rồi kẻ thắng sẽ tay gom

. To All the Girls I've Loved Before - Gởi bao cô gái một thời yêu xưa

. Too Much Heaven - Là bao thiên đường

. Too Much Love Will Kill You - Đa mang tình sẽ giết ta

. Too Young - Trẻ măng


. Tragedy - Bi thương

. Universal Soldier - Ngàn năm lính chiến

. Waving Flag - Phấp phới cờ bay

. We Are the World - Thế giới một lòng

. White Christmas - Noël tuyết trắng

. When Will We Be Paid - Chùng nào ai thấy cho

. Woman in Love - Người đàn bà yêu

. Words - Hứa

. Yesterday - Ngày hôm qua


. Yesterday Once More - Nhớ thương ngày xưa đó

. You Are Not Alone - Bạn không lẻ loi

. You've Got to Hide Your Love away - Tình yêu, đem cất quách đi

. Aimer à perdre la raison - Yêu không màng căn cớ

. Au Bout de mon âge - Khi thanh xuân đi qua

. C’est pour vivre - Mãi muốn sống còn


. Chanson d’automne - Khúc hát mùa thu

. Dans le silence de la ville - Thành phố lặng yên

. Demain, dès l'aube - Mai lúc bình minh

. Dors, mon bel ange - Hãy thiếp giấc ngoan

. L'Adieu - Từ giã

. L'Amour est bleu - Tình yêu còn xanh


. La Cour des grands - Sân chơi của các anh tài

. La Flûte amère de l'automne - Ưu sầu tiếng sáo thu

. Le Malheur d'aimer - Tình đau

. Le Pont Mirabeau - Bên cầu Mirabeau

. Maman - Me ơi

. Paroles, paroles - Lời nói gió bay


. Guten Abend, gut' Nacht - Nào ngủ ngon, này ngủ ngon

. Heidenröslein - Hoa hồng hoang

. Oh, Tannenbaum - Này thông xanh ơi

. Still, still, still - Hãy khẽ khàng

. Stille Nacht - Đêm Yên Bình


. La Copa de la Vida - Chiếc cúp cả cuộc đời

. Ue o Muite Arukō - Mắt ngước, bước chân đi

Viết phiếm:


. Lost in Translation - Dịch làm sao nguyên

. Nhạc: Từ nghe đến nghĩ

. Sử dụng Cacophony, Cadency, Melody trong tác văn và dịch thuật

Cộng đồng tương tác:


. Biển xanh - chauongco

. Chiếc bình đánh rơi

. Chuyện buồng chuối - MeoMup

. cochin

. Lâm Thụ Thảo Chi - admin - Phong Trần Truyền

. Lời khích lệ B.C.L.L. - miah

. Một người bạn

. Nắng hồng - Jimmy


. Nương tử ca

. Tears, Donde Voy - Nước mắt, tôi về đâu

. Thư cuối năm

. Thư của phuong60

. Tình thân ở VietDitru - MeoMup

. Tôi giữa Chúng ta


. Tuấn, Nghị thi nhau học - chauongco

. Tự sự - chauongco

. tuanusa, Dịch thuật Học sĩ

. Xuân xa vắng - chauongco

Bút ký Di cư:


. Đi Mỹ - Của để dành

. Điều không chờ mà đến

--------------------------
(Trang chưa trùng tu xong)
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image