.
Hướng dẫn xét nghiệm Di Truyền Học (DNA)
Hướng dẫn xét nghiệm Di Truyền Học (DNA)
http://vietnamese.hochiminh.usconsulate ... sting.html

Những đương đơn bị từ chối Giấy Báo Sanh Lãnh Sự Ngoài Nước hay bị từ chối đơn xin nhập cảnh Hoa Kỳ, do không chứng minh được mối quan hệ huyết thống, có thể được yêu cầu xét nghiệm Di Truyền Học sau khi đã sử dụng tất cả các phương cách khác để xác định mối quan hệ huyết thống. Mẫu xét nghiệm sẽ được lấy từ cha mẹ mang quốc tịch Hoa Kỳ, từ người bảo lãnh có quan hệ huyết thống, từ đương đơn ở Việt Nam. Phòng xét nghiệm đã được phê chuẩn ở Hoa Kỳ sẽ phân tích kết quả. Viên chức lãnh sự sẽ xem xét lại kết quả, và sẽ quyết định chấp thuận đơn xin cấp Giấy Báo Sanh Lãnh Sự Ngoài Nước hoặc đơn xin nhập cảnh Hoa Kỳ hoặc giữ nguyên quyết định từ chối ban đầu. Xét nghiệm này có độ chính xác cao trong việc xác định quan hệ huyết thống. Xét nghiệm không thể xác định dân tộc của các đương đơn.

Các đương đơn hay cha mẹ của họ hay người bảo lãnh có trách nhiệm trả trước toàn bộ chi phí cho xét nghiệm này. Không có gì bảo đảm là đương đơn sẽ được chấp thuận sau khi làm xét nghiệm. Việc xét nghiệm phải được thực hiện tại phòng xét nghiệm di truyền học ở Hoa Kỳ đã được Hiệp Hội Các Ngân Hàng Máu Hoa Kỳ (American Association of Blood Banks - AABB) phê chuẩn. Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ chỉ định Bác Sĩ tại Tổ chức Di dân Quốc tế lấy mẫu xét nghiệm của đương đơn Vịệt Nam ở Việt Nam.

Sau đây là các bước cho việc xét nghiệm di truyền học:

. Người bảo lãnh hay cha mẹ của đương đơn liên lạc với một trong những phòng xét nghiệm đã được Hiệp Hội Các Ngân Hàng Máu Hoa Kỳ phê chuẩn để lấy mẫu xét nghiệm. Trong trường hợp chỉ yêu cầu xét nghiệm DNA giữa các đương đơn ở Việt Nam, cha mẹ cũng phải liên hệ với một trong những phòng xét nghiệm đã được Hiệp Hội Các Ngân Hàng Máu Hoa Kỳ phê chuẩn, yêu cầu phòng xét nghiệm gởi dụng cụ lấy mẫu trực tiếp cho Tổng Lãnh Sự Quán.

. Hướng dẫn của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ khuyến khích lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp phết niêm mạc miệng. Hiện nay chỉ có phương pháp PCR-STR và RFLP để xét nghiệm DNA là được chấp nhận.

. Phòng xét nghiệm gởi dụng cụ lấy mẫu của đương đơn và phong bì đã trả cước trước của Federal Express (Fedex) hay UPS Express (UPS) cho Tổng Lãnh Sự Quán. Bộ dụng cụ phải bao gồm các giấy tờ sau đây:
- Bản chính yu cầu xét nghiệm DNA từ Tổng Lãnh Sự Quán hoặc đơn I-797 có đầy đủ tên và số hồ sơ của đương đơn từ văn phòng USCIS.

- Địa chỉ/số điện thoại liên lạc của đương đơn tại Việt Nam

- Giấy tờ đã trả cước có số tài khoản của Federal Express hay UPS Express

Phòng Lab sẽ gởi bộ dụng cụ đến:

FPU – DNA collection kit
U.S. Consulate General
4 Le Duan St., Dist. 1
Ho Chi Minh City, Vietnam


Lưu ý rằng bưu kiện được gởi đến Việt Nam bằng phương tiện khác, không phải Federal Express hay UPS Express sẽ không được chấp nhận.

. Sau khi nhận được dụng cụ từ phòng xét nghiệm ở Hoa Kỳ, Tổng Lãnh Sự Quán sẽ lên lịch hẹn đến làm xét nghiệm. Đương đơn sẽ được thông báo về thời gian và địa điểm qua điện thoại hoặc thư tín. Vì vậy, Tổng Lãnh Sự Quán phải có địa chỉ và số điện thoại liên lạc chính xác của đương đơn ở Việt Nam, điều này rất quan trọng.

Nếu đương đơn không thể đến Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ để xét nghiệm theo lịch hẹn, đương đơn phải báo cho Tổng Lãnh Sự qua đường link sau đây:

http://hochiminh.usconsulate.gov/contac ... iries.html

. Vào ngày hẹn, đương đơn phải trình các giấy tờ sau đây trước khi được lấy mẫu:
1. Hộ chiếu Việt Nam bản chính và một copy.
2. Chứng minh nhân dân bản chính và một copy.
3. Khai sinh bản chánh hoặc bản trích lục chính thức và một copy.
4. Lệ phí US$40 lấy mẫu xét nghiệm có thể trả tại Tổ chức Di dân Quốc tế (IOM) bằng tiền đô la Mỹ.
5. Hai tấm ảnh màu kích thước 37mm x 37mm (1-1/2 x 1-1/2inches), chụp trên giấy bóng nền trắng và không được sửa chữa hoặc dàn dựng thêm bớt, kích thước mặt khoảng 26mm (1 inch) từ đỉnh đầu tới cằm. Ảnh phải được chụp thẳng với ống kính máy ảnh. Đương đơn (hoặc người giám hộ nếu đương đơn dưới 18 tuổi) phải viết vào mặt sau mỗi tấm hình ngày tháng năm sinh, ngày xét nghiệm và ký tên.

. Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ gởi mẫu được xét nghiệm đến phòng Lab Hoa Kỳ trong phong bì đã trả cước trước của Federal Express (Fedex) hay UPS Express.

. Cha mẹ và đương đơn sẽ chịu trách nhiệm thanh toán các chi phí sau đây:
- Thanh toán cho việc gởi dụng cụ đến TP. Hồ Chí Minh và gởi mẫu xét nghiệm từ TP.Hồ Chí Minh đến phòng Lab (Chi phí này thanh toán tại phòng Lab).

- Thanh toán cho việc lấy mẫu xét nghiệm là US$40 (Chi phí này thanh toán bằng tiền USD tại IOM vào lúc lấy mẫu xét nghiệm).

Sau khi phân tích, phòng xét nghiệm ở Hoa Kỳ sẽ gởi kết quả trực tiếp đến Tổng Lãnh Sự Quán bằng thư (không chấp nhận bản fax) đến địa chỉ:

FPU – DNA collection kit
U.S. Consulate General
4 Le Duan St., Dist. 1
Ho Chi Minh City, Vietnam

*Kết quả phải phải ghi tên của đương đơn và số hồ sơ. Viên chức lãnh sự sẽ xem xét kết quả. Nếu kết quả xác minh mối quan hệ trong lời khai, và hồ sơ đã đủ các giấy tờ cần thiết, thì tình trạng từ chối sẽ được xem xét lại. Nếu kết quả không xác minh mối quan hệ huyết thống, thì tình trạng từ chối ban đầu vẫn được giữ nguyên. Tổng Lãnh Sự Quán sẽ thông báo quyết định cuối cùng cho đương đơn qua email hoặc đường bưu điện .

*Người bảo lãnh có thể chọn bất kỳ phòng xét nghiệm di truyền đã được Hiệp Hội Các Ngân Hàng Máu Hoa Kỳ phê chuẩn và đánh giá về việc xét nghiệm di truyền bằng phương pháp phết niêm mạc miệng. Danh sách các phòng xét nghiệm này có thể được tìm thấy tại http://www.aabb.org/SA/FACILITIES/Pages ... crFac.aspx , hoặc người bảo lãnh cũng có thể truy cập vào Travel.State.gov để biết thêm thông tin về tiến trình xét nghiệm Di Truyền Học.---------------------

New update - June 2016:

Xét nghiệm Di Truyền Học (DNA)
https://vn.usembassy.gov/vi/u-s-citizen ... -exams-vi/

Trong một số trường hợp, xét nghiệm DNA có thể được tiến hành để xác lập mối quan hệ huyết thống thật sự khi các bằng chứng khác không có hoặc không đủ thuyết phục. Nếu Quý vị bị từ chối cấp Giấy Báo Sanh Lãnh Sự Ngoài Nước hoặc thị thực định cư theo Điều khoản 221(g) của luật Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ vì thiếu bằng chứng huyết thống, Quý vị có thể yêu cầu tiến hành xét nghiệm DNA.

Mẫu xét nghiệm sẽ được lấy từ những cá nhân cần được xác định mối quan hệ huyết thống. Phòng xét nghiệm đã được phê chuẩn ở Hoa Kỳ sẽ phân tích kết quả. Viên chức lãnh sự sẽ xem xét lại kết quả, và sẽ quyết định chấp thuận đơn xin cấp Giấy Báo Sanh Lãnh Sự Ngoài Nước hoặc đơn xin nhập cảnh Hoa Kỳ hoặc giữ nguyên quyết định từ chối ban đầu. Xét nghiệm này có độ chính xác cao trong việc xác định quan hệ huyết thống. Xét nghiệm không thể xác định dân tộc của các đương đơn.

Hướng dẫn của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ khuyến khích lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp phết niêm mạc miệng. Hiện nay chỉ có phương pháp PCR-STR và RFLP để xét nghiệm DNA là được chấp nhận.

Quý vị có trách nhiệm trả trước toàn bộ chi phí cho xét nghiệm này, và không có gì bảo đảm là đương đơn sẽ được chấp thuận sau khi làm xét nghiệm. Việc xét nghiệm phải được thực hiện tại phòng xét nghiệm di truyền học ở Hoa Kỳ đã được Hiệp Hội Các Ngân Hàng Máu Hoa Kỳ (ABBA) phê chuẩn. Tổ chức Di dân Quốc tế (IOM) sẽ lấy mẫu xét nghiệm của đương đơn và những cá nhân được yêu cầu khác ở Việt Nam. Sau đây là các bước cho việc xét nghiệm di truyền học:

Quý vị cần liên lạc với một trong những phòng xét nghiệm đã được Hiệp Hội Các Ngân Hàng Máu Hoa Kỳ (ABBA) phê chuẩn để lấy mẫu xét nghiệm. Người bảo lãnh hay cha mẹ nên làm việc trực tiếp với một phòng xét nghiệm đã được AABB phê chuẩn và không nên sử dụng phòng xét nghiệm mà không được công nhận để làm trung gian cho tiến trình xét nghiệm.

Phòng xét nghiệm này sẽ gửi bộ dụng cụ lấy mẫu và một phong bì đã trả phí trước của Federal Express cho Đại sứ quán/Lãnh sự quán Hoa Kỳ. Trong trường hợp chỉ yêu cầu xét nghiệm DNA giữa các đương đơn ở Việt Nam, người bảo lãnh hay cha mẹ cũng phải liên hệ với một trong những phòng xét nghiệm đã được AABB phê chuẩn và yêu cầu phòng xét nghiệm đó gửi dụng cụ lấy mẫu trực tiếp đến địa chỉ dưới đây. Bộ dụng cụ lấy mẫu phải bao gồm các giấy tờ sau đây:

. Bản chính yêu cầu xét nghiệm DNA từ Đại sứ quán/Lãnh sự quán Hoa Kỳ hoặc đơn I-797 có đầy đủ tên và số hồ sơ của đương đơn từ văn phòng USCIS.

. Thông tin liên lạc của đương đơn tại Việt Nam, chẳng hạn như Địa chỉ và số điện thoại liên lạc của đương đơn tại Việt Nam.

. Phong bì đã trả phí trước của Federal Express hoặc số tài khoản Federal Express.


Phòng xét nghiệm sẽ chỉ gởi bộ dụng cụ lấy mẫu thử DNA qua Federal Express đến:

U.S. Embassy Hanoi

U.S. Citizen Services Unit
Consular Section, U.S. Embassy
7 Lang Ha, Hanoi, Vietnam

U.S. Consulate Ho Chi Minh City

FPU – DNA collection kit
U.S. Consulate General
4 Le Duan Street, District 1
Ho Chi Minh City, Vietnam

Sau khi nhận được dụng cụ từ phòng xét nghiệm ở Hoa Kỳ, Tổ chức Di dân Quốc tế (IOM) sẽ lên lịch hẹn với đương đơn để lấy mẫu. Đương đơn sẽ được thông báo qua điện thoại hoặc bằng thư tín về thời gian và địa điểm lấy mẫu. Vì vậy, điều rất quan trọng là Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ phải có địa chỉ và thông tin liên lạc chính xác của đương đơn ở Việt Nam.

TRƯỜNG HỢP VẮNG MẶT: Nếu đương đơn không thể đến Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ để xét nghiệm theo lịch hẹn, đương đơn phải báo cho Tổng Lãnh sự . Nếu hồ sơ liên quan đến Giấy Báo Sanh Lãnh Sự Ngoài Nước, vui lòng liên hệ tại đây. Đối với hồ sơ thị thực định cư, vui lòng nhấp vào đây.

Vào ngày hẹn, đương đơn phải trình các giấy tờ sau đây trước khi được lấy mẫu:

. Hộ chiếu Việt Nam bản chính và một bản copy cho tất cả các đương đơn được yêu cầu lấy mẫu DNA tại Lãnh Sự;

. Chứng minh nhân dân bản chính và một bản copy cho tất cả các đương đơn được yêu cầu lấy mẫu DNA tại Lãnh Sự;

. Khai sinh bản chính hoặc bản trích lục chính thức và một bản copy cho tất cả các đương đơn được yêu cầu lấy mẫu DNA tại Lãnh Sự;

. Lệ phí US$60 lấy mẫu xét nghiệm (có thể trả tại Tổ chức Di dân Quốc tế (IOM) bằng tiền đô la Mỹ); và

. Hai tấm ảnh màu không chỉnh sửa, không viền hoặc đóng khung được rửa trên giấy bóng, kích thước 5cm x 5cm (2 inches x 2 inches), chụp trên nền trắng. Kích thước khuôn mặt từ đỉnh đầu tới cằm khoảng 2.6cm (1 inch). Ảnh phải được chụp thẳng mặt hướng về phía ống kính máy ảnh. Đương đơn (hoặc người giám hộ nếu đương đơn dưới 18 tuổi) phải viết vào mặt sau cả hai tấm hình thông tin: ngày xét nghiệm, ngày tháng năm sinh, họ tên và ký tên.

Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ sẽ gởi mẫu được xét nghiệm đến phòng xét nghiệm Hoa Kỳ trong phong bì đã trả cước trước của Federal Express (Fedex). Vui lòng lưu ý: Người bảo lãnh hoặc cha mẹ và đương đơn sẽ chịu trách nhiệm thanh toán các chi phí sau đây:

. Thanh toán cho chi phí bộ lấy mẫu di truyền, thủ tục xét nghiệm, phí gửi dụng cụ lấy mẫu đến TP. Hồ Chí Minh, và phí gửi mẫu xét nghiệm từ TP.Hồ Chí Minh đến phòng xét nghiệm (Chi phí này được thanh toán tại phòng xét nghiệm).

. Thanh toán cho việc lấy mẫu xét nghiệm là US$60 cho mỗi đương đơn (Chi phí này thanh toán bằng tiền USD tại IOM vào lúc lấy mẫu xét nghiệm).

Sau khi phân tích, phòng xét nghiệm ở Hoa Kỳ sẽ gởi kết quả cùng với tên và số hồ sơ đương đơn bằng thư trực tiếp đến Tổng Lãnh sự quán tại địa chỉ:

U.S. Embassy Hanoi

U.S. Citizen Services Unit
Consular Section, U.S. Embassy
7 Lang Ha, Hanoi, Vietnam

U.S. Consulate Ho Chi Minh City

FPU – DNA test results
U.S. Consulate General
4 Le Duan Street, District 1
Ho Chi Minh City, Vietnam

Viên chức lãnh sự sẽ xem xét kết quả. Nếu kết quả xác minh mối quan hệ như đã khai, và hồ sơ đã đủ các giấy tờ cần thiết, Giấy Báo Sanh Lãnh Sự Ngoài Nước hoặc thị thực định cư sẽ được cấp. Nếu kết quả không xác minh mối quan hệ huyết thống, thì tình trạng từ chối ban đầu vẫn được giữ nguyên. Tổng Lãnh sự quán sẽ liên lạc với cho đương đơn hoặc người bảo lãnh để thông báo quyết định cuối cùng.

Vui lòng truy cập vào trang web của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ để biết thêm thông tin về tiến trình xét nghiệm DNA.Last update 22/6/2016

523282 top -
VietDitru A-Z
quản thủ

VietDitru
Sức Khoẻ
Sử Dụng Điều Hành

Bảo lãnh
  Tổng quát
 Công dân Mỹ
  + Anh chị em
  + Cha/mẹ
  + Con ruột dưới 21
  + Con ghẻ dưới 21
  + Con nuôi dươí 21
  + Con độc thân trên 21
  + Con có gia đình
  + Hôn phu thê
  + Vợ chồng
  + Vợ, con riêng

 Thường trú nhân
 (Green card)
  + Con độc thân dươí 21
  + Con độc thân trên 21
  + Vợ chồng
  + Vợ, con riêng


Bảo trợ tài chánh
. Cách tính income
. Điều kiện
. Giấy khai thuế
. Income tối thiểu
. Lệ phí AOF
. Người đồng bảo trợ
. Ý nghĩa I-864
. Ý nghĩa I-864A


Cẩm nang
. Bảo lãnh, định cư
. Nhập cư

Câu hỏi thường gặp
CSPA
. Khiếu nại
. Tính tuổi


Di trú định cư
. Anh chị em
. Cha mẹ có quốc tịch
. Cha mẹ có thẻ xanh
. Con có quốc tịch
. Định cư
. Hôn phu thê
. Lao động
. Vợ chồng


Di trú không định cư
. Chữa bệnh
. Công tác (B-1)
. Du lịch (B-2)
. Du học (F-1)
. Lao động ngắn hạn (H)
. Phóng viên, Báo chí (I)
. Trao đổi khách (J-1)


Du học Hoa Kỳ
. Việc làm du học sinh I
. Việc làm du học sinh II
. Việc làm du học sinh III
. Visa du học


Du lịch Hoa Kỳ
. Cách điền đơn DS-160
. Du lịch Hoa Kỳ
. Thư mời thân nhân


Khám sức khoẻ
. Bệnh cấm nhập cảnh
. Chích ngừa
. Chợ Rẫy
. IOM
. Kiểm tra sức khoẻ
. Thử đàm

Mẫu đơn
. G-325A
. G-1145
. G-884
. I-90
. I-129F
. I-130
. I-131
. I-134
. I-290B
. I-360
. I-485
. I-601
. I-601A
. I-751
. I-765
. I-797
. I-797C
. I-824
. I-864
. I-864A
. I-864EZ
. I-864W
. I-865
. I-912


Mẫu thư liên hệ
. Mẫu thư/Email


Quốc tịch
. Bài học thi quốc tịch
. Bài tiếng Việt
. N-400
. N-565
. N-600

Sức khoẻ (Khám)


Thường trú nhân
. Green card
. 2 năm
. 10 năm
. Giấy miễn thị thực
. Hồi hương
. Mất thẻ xanh
. Mua nhà tại VN
. Quyền lợi trách nhiệm
. Re-entry permit
. Rời Hoa Kỳ
. Rời Hoa Kỳ hơn 1 năm
. Sanh con ngoài HK
. Thay đổi địa chỉ
. Thẻ xanh hết hạn
. Trở về VN làm việc
. Visa nhập cảnh VN


Tiến trình NVC
. Bổ túc người đi kèm
. Cách điền tên
. Các từ tiếng Anh
. Chuẩn bị hồ sơ
. Con chung hộ chiếu
. Con đang học tại Mỹ
. DS-3032
. DS-230
. DS-260
. DS-261
. DS-2001
. Đóng lệ phí
. Khai sinh, hôn thú
. Làm hộ chiếu VN
. Lý lịch tư pháp
. Police certificate
. Thời hạn hộ chiếu VN

PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Thư viện di trú đang được trùng tu và cần nhiều nhân lực. Các bạn nào có chút thì giờ VietDitru mời các bạn tham gia phụ một tay nhé.
Chairman & CEO: "Người hạnh phúc nhất là người tạo nhiều hạnh phúc cho kẻ khác"- Diderot.
cochin: I work here. :) 
nguoidochanh: I work here. :)
SauHai: Phần nhiệm vụ duy trì và phát triển Thư viện Việt Di Trú.
BaoLaTinhChua: I work here. :)
quangtrung: "Nhân nghĩa không cốt giúp cho nhiều mà chính là giúp cho phải lúc"- La bruyère.
paloma: Hello! Welcome to Library of VietDitru.
quannguyen: Hello! Welcome to Library of VietDitru.
hotheart: Hello!
chitam: "Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time."- Thomas Edison.
miah: I just work here. :)
muoichanh: VietDitru - Một phần tất yếu của cuộc sống.
Hello World!