.
Mẫu DS-261 - Cách điền đơn


HƯỚNG DẪN ĐIỀN ĐƠN DS-261 ONLINE
VietDitru.com (Update 2017)


DS-261 (CHOICE OF ADDRESS & AGENT) là form chọn địa chỉ giao nhận thư thông báo từ NVC & chọn người đại diện khi hồ sơ được mở.

Đầu tiên, đăng nhập vào hệ thống CEAC để tiến hành điền đơn DS-261. Dùng Case Number (HCM...) và Invoice I.D. Number để đăng nhập (số này gồm 8 chữ số, có trong Welcome Letter).

https://ceac.state.gov/IV/Login.aspx


1. Sign In:

Nhập các thông tin sau vào các khung theo yêu cầu:

Case Number của hồ sơ (HCM...).

Invoice I.D. Number. (Invoice I.D. Number gồm 8 chữ số, do NVC cung cấp khi yêu cầu hoặc có trong Welcome Letter).

Chọn phần giới thiệu. (Tùy chọn Người Bảo Lãnh, Người Được Bảo Lãnh chính, VP luật sư hoặc người thân, bạn bè. (Thông thường chọn Petitioner hoặc Applicant).

Nhập mã bảo vệ.

Image
Image


*Lưu ý: thông tin về Invoice I.D. Number không được tiết lộ cho người lạ biết. Nếu họ có số này và kèm theo case number thì họ có khả năng log in để xem hoặc sửa thông tin của bạn.


2. Summary Information

Sau khi sign in, giao diện tóm tắt thông tin xuất hiện.

Tại trang Summary Information này: trong phần CHOICE OF ADDRESS & AGENT (DS-261), bạn bấm vào START APPLICATION để vào form DS-261 và điền các thông tin theo yêu cầu.

ImageStart Application.


3. Getting Started

Tiếp sau đó, sẽ xuất hiện giao diện Getting Started. Trong đó, bạn bấm chọn vào ô vuông bên cạnh dòng chữ I certify that I have read and understand the above. I am now ready to begin the Choice of Address and Agent form. Sau đó bấm vào thẻ CONTINUE ở phía dưới.

ImageGetting Started - Bắt đầu việc điền đơn.


4.Agent/Attorney Name and Address Information

Giao diện kế tiếp là trang khai thông tin cá nhân của đương đơn chính. Điền các thông tin cá nhân của đương đơn chính vào các ô yêu cầu.


Lưu ý đặc biệt: trong câu hỏi ở ngay phía dưới hai câu hỏi về địa chỉ email ở trên là một câu hỏi cực kỳ quan trọng:

Have you already legally immigrated to the U.S and no longer need to apply for an immigrant visa?

Có nghĩa là NVC hỏi đương đơn: "Có phải đương đơn đã nhập cư hợp pháp vào Hoa Kỳ rồi và hiện nay không còn muốn nộp đơn xin thị thực nhập cảnh nữa?"

Trừ một số ít trường hợp có hai hồ sơ bảo lãnh và người này đã đến Hoa Kỳ định cư trước khi hồ sơ bảo lãnh thứ hai được mở, còn lại thì chúng ta luôn luôn phải bấm vào nút NO. Nếu chọn YES, hồ sơ bảo lãnh này sẽ bị NVC đóng lại vĩnh viễn.


Sau khi chọn No cho câu hỏi trên, xuất hiện câu hỏi kế tiếp là:

Do you wish to appoint an agent or attorney to receive mail about your visa application?

Nghĩa là NVC hỏi: "Bạn có muốn chỉ định người đại diện hoặc luật sư để thay bạn nhận thư từ về hồ sơ bảo lãnh của bạn hay không?"


*Trường hợp không chọn người đại diện:

Nếu trường hợp bạn chọn chính mình (người được bảo lãnh chính) để nhận các thư từ liên lạc từ NVC thì bấm NO. Kế tiếp điền thông tin địa chỉ nhận thư của mình & thông tin liên hệ vào các khung địa chỉ. (Địa chỉ nhận thư nên chọn 1 địa chỉ tại Mỹ, thường là địa chỉ của NBL).


*Trường hợp có chọn người đại diện:

Nếu bạn đồng ý chọn người đại diện thì bấm chọn YES. Điền các thông tin của người đại diện vào các khung theo yêu cầu.

Image

*Để lưu thông tin đã khai trong đơn, dùng nút Save ở bên dưới trong khi khai đơn DS261.


5. Review:

Kế tiếp, bấm nút Next: REVIEW để qua trang tóm tắt thông tin tổng thể. Bạn xem lại cẩn thận các thông tin vừa khai trước khi bấm nộp đơn. Nếu phát hiện chi tiết thông tin nào cần chỉnh sửa, bấm chọn nút Edit để sửa lại (đặc biệt là địa chỉ Email).

ImageReview - Xem và chỉnh sửa thông tin đã điền.

Nếu thông tin hoàn toàn chính xác, bạn bấm vào nút Next: Sign In and Submit ở cuối trang.


6.Sign In and Submit:

Trong trang Sign In and Submit cho biết thời điểm bạn nộp đơn. Bên cạnh đó, có thêm một câu hỏi có ai giúp điền đơn hay không?

*Nếu tự điền đơn: bấm chọn NO. Kế tiếp nhập các ký tự hiển thị trong khung màu đen vào khung trống như một hình thức ký tên điện tử. Và bấm chọn Sign In and Submit Form để hoàn thành việc gửi đơn.

ImageTrường hợp tự điền đơn.


*Nếu có người giúp điền đơn: bấm chọn YES. Kế tiếp sẽ xuất hiện thêm giao diện để nhập thông tin của người giúp điền đơn này. Sau đó tương tự như trên, nhập các ký tự hiển thị trong khung màu đen vào khung trống như một hình thức ký tên điện tử. Cuối cùng, bấm chọn Sign In and Submit Form để hoàn thành việc gửi đơn.

ImageTrường hợp có người giúp điền đơn.


Đây là hình thức chữ ký điện tử (E-sign) thay thế chữ ký thông thường.

Như vậy, sau khi bấm Sign In and Submit Form là đơn DS261 đã được gửi tới NVC. Bạn tiếp tục qua trang Confirmation để xem phần xác nhận của NVC.

ImageKý Tên và Đăng Ký form DS-261 thành công.

ImageConfirmation DS-261.

*Ghi chú: NVC không yêu cầu nộp trang DS-261 Confirmation. Nên bạn in hay sao lưu DS-261 là tùy chọn cá nhân.

*Cách đóng phí xem tại mục: In Payment Receipt.---------------------------
Last update May 6, 2017


521239 top -

Image
Image
I-130
Điền mẫu I-130I-864
Điền mẫu I-864
Điền mẫu I-864ADS-261
Điền mẫu DS-261DS-260
0. Introduction
1. Sign In - Đăng nhập
2. Getting Started - Bắt đầu điền đơn
3. Personal Information 1
4. Personal Information 2
5. Present and Previous Address Info
6. Mailing and Permanent Address Info
7. Family Information - Parents
8. Family Information - Spouse
9. Family Information - Previous Spouse
10. Family Information - Children
11. Previous U.S Travel Information
12. Work/Education/Training Info
13. Previous Work/Education/Training
14. Additional Work/Education/Training
15. Petitioner Information
16. Medical and Health Information
17. Criminal Information
18. Security Information 1
19. Security Information 2
20. Immigration Law Violations Info 1,2
21. Miscellaneous Information 1
22. Miscellaneous Information 2
23. Social Security Number Information
24. Review Personal, Address and Phone Info
25. Review Family Information
26. Review Previous U.S Travel Information
27. Review Work/Education/Training Information
28. Review Petitioner Information
29. Review Security and Background Information
30. Review Social Security Number Information
31. Sign and Submit
32. DS-260 Confirmation - Xác nhậnDS-160
0. Introduction
1. Getting Start
2. Application Information
3. Personal Information 1
4. Personal Information 2
5. Address and Phone Information
6. Passport Information
7. Travel Information
8. Travel Companions Information
9. Previous U.S.Travel Information
10. U.S.Point Of Contact Information
11. Family Information - Relatives
12. Family Information - Spouse
14. Family Information - Fiancé/Fiancée
15. Family Information - Former Spouse
16. Family Information - Children
17. Work/Education/Training Info
18. More Work/Education/Training Info
19. Security and Background - Part 1
20. Security and Background - Part 2
21. Security and Background - Part 3
22. Security and Background - Part 4
23. Security and Background - Part 5
24. Upload Photo & Confirm Photo
25. Review Address/Phone/Passport
26. Review Travel Information
27. Review Family Information
28. Review Work/Education/Training Info
29. Review Security/Background Info
30. Review Location Information
31. Sign and Submit DS-160
32. Confirmation DS-160 Form
33. Email DS-160 Confirmation
34. Session Timed OutUpdated Apr 22, 2017