.
DS 260: Introduction
Hướng dẫn điền form DS-260
VietDitru.com

Image

1. Khi hồ sơ được mở, mỗi đương đơn trong danh sách đóng phí visa trong HS bảo lãnh sẽ phải điền mẫu đơn xin thị thực di dân và đăng ký người nước ngoài DS-260 trên hệ thống CEAC theo hình thức trực tuyến (nộp online). Để vào hệ thống CEAC, bạn dùng HCM# và invoice ID number, được NVC cung cấp khi bạn đã yêu cầu trước đó, hoặc cung cấp trong trong Welcome Letter. Sau khi submit DS-260, bạn phải in trang xác nhận ra để mang theo nộp trong ngày phỏng vấn.

2. Tuyệt đối không post invoice ID number lên diễn đàn, vì chỉ cần HCM# và invoice ID number là có thể vào trang đóng tiền và DS-260. Nếu ai đó biết thông tin ID# này, họ có thể vào HS của bạn xem thông tin cá nhân hoặc điền sai thông tin HS của bạn.

3. Tất cả những người có tên trong danh sách đóng phí visa đều phải điền, nộp DS-260 và nộp civil document.

4. Thời gian xem xét đơn và giấy tờ (civil document) của DS-260 từ 2 đến 4 tuần.

5. Sau khi gửi (submit) DS-260 bạn không thể chỉnh sửa (edit) lại DS-260 nữa. Nếu thông tin thay đổi hoặc điền sai thì lúc phỏng vấn bạn phải báo với viên chức lãnh sự để họ chỉnh sửa lại hoặc mở lại DS-260 cho bạn chỉnh sửa lại cho đúng.

6. Chỉ in trang xác nhận của DS-260 để cầm theo lúc phỏng vấn.
Hướng dẫn cách in trang xác nhận

7. Bắt đầu điền DS-260: Sign In - Đăng nhập (Nhìn mục lục bên cột phải)


Last updated Feb 28, 2018

521234 top -

Thư viện di trú đang được trùng tu và cần nhiều nhân lực. Các bạn nào có chút thì giờ VietDitru mời các bạn tham gia phụ một tay nhé.
Chairman & CEO: "Người hạnh phúc nhất là người tạo nhiều hạnh phúc cho kẻ khác"- Diderot.
cochin: I work here. :) 
nguoidochanh: I work here. :)
SauHai: Phần nhiệm vụ duy trì và phát triển Thư viện Việt Di Trú.
BaoLaTinhChua: I work here. :)
quangtrung: "Nhân nghĩa không cốt giúp cho nhiều mà chính là giúp cho phải lúc"- La bruyère.
paloma: Hello! Welcome to Library of VietDitru.
quannguyen: Hello! Welcome to Library of VietDitru.
hotheart: Hello!
chitam: "Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time."- Thomas Edison.
miah: I just work here. :)
muoichanh: VietDitru - Một phần tất yếu của cuộc sống.
Hello World!