.
Thông tin về tờ khai xuất nhập cảnh I-94
Tờ khai I-94 hoặc I-94W là gì?
Công dân nước ngoài đến Hoa Kỳ phải điền tờ khai I-94 nếu công dân đó mang visa hợp lệ, hoặc phải điền đơn I-94W nếu công dân đó đến Hoa Kỳ theo Chương trình miễn visa. Vui lòng bấm vào đây để xem bản mẫu tiếng Anh của hai tờ khai này (bản màu xanh dành cho công dân những nước không cần visa và bản màu trắng cho những người có visa). Để xem hướng dẫn khai tờ khai I-94, vui lòng bấm vào đây.

Hãng vận chuyển có nhiệm vụ cung cấp tờ khai này cho công dân nước ngoài. Thanh tra Cục an ninh nội địa, Cục hải quan và An ninh biên giới sẽ thu lại tờ khai tại cửa khẩu nhập
cảnh của Hoa Kỳ khi công dân nước ngoài xin nhập cảnh. Thanh tra viên cắt phần cuối tờ khai và đính phần này vào hộ chiếu. Phần được đính kèm theo hộ chiếu ghi lại ngày nhập cảnh vào Hoa Kỳ và thời gian cho phép công dân nước ngoài được lưu trú.

Khi công dân nước ngoài xuất cảnh khỏi Hoa Kỳ, đại diện của hãng vận chuyển, thông thường đứng ở quầy làm thủ tục tiếp nhận hành khách sẽ bỏ đơn I-94 hoặc I-94W ra khỏi hộ chiếu. Trong trường hợp sơ xuất tờ khai không được tách ra khỏi hộ chiếu, việc xuất cảnh rời Hoa Kỳ của hành khách sẽ không được đăng ký trong hệ thống của Cơ quan quốc tịch và nhập cư Hoa Kỳ.

Do không có hồ sơ lưu trữ về việc xuất cảnh, visa của quý khách có thể bị huỷ hoặc quý khách sẽ bị từ chối nhập cảnh khi quý khách muốn đến Hoa Kỳ lần tiếp theo. Công dân nước
ngoài lưu trú quá thời hạn cho phép tại Hoa Kỳ theo Chương trình miễn visa không được phép vào Hoa Kỳ nếu không xin visa. Các đối tượng lưu trú quá hạn cho phép theo Chương
trình miễn thị thực nói trên nếu không xin thị thực sẽ bị Viên chức nhập cư từ chối nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Công dân nước ngoài phải đảm việc nộp lại cuống đơn I-94 hoặc I-94W
cho hãng vận chuyển trước khi rời khỏi Hoa Kỳ.


Tôi vẫn còn giữ đơn I-94 hoặc I-94W, vậy tôi nên làm gì?
Căn cứ theo luật pháp Hoa Kỳ, mọi du khách tới Hoa Kỳ phải nộp lại thẻ xuất cảnh I-94 hoặc I-94W cho người có đúng thẩm quyền trước khi xuất cảnh khỏi Hoa Kỳ. Nếu một du
khách nào đó không thực hiện được điều này sẽ bị ghi lại là đối tượng rời khỏi Hoa Kỳ không đúng thời hạn. Không có hồ sơ xuất cảnh chính xác của quý khách, Cục an ninh nội địa có thể kết luận rằng quý khách đã ở quá thời hạn được phép.

Nếu quý khách vẫn giữ I-94 hoặc I-94W, quý khách có trách nhiệm đảm bảo giao nộp lại đơn này cho người có thẩm quyền để sửa lại hồ sơ luư trữ của quý khách, bằng cách đó quý
khách sẽ không gặp rắc rối trong chuyến đi của quý khách đến Hoa Kỳ trong tương lai.

Quý khách bắt buộc phải điền mặt sau của đơn I-94 hoặc I-94W liệt kê cửa khẩu và ngày xuất cảnh khỏi Hoa Kỳ cũng như thông tin của hãng vận chuyển hoặc thông số chuyến bay.
Quý khách nên gửi đơn I-94 hoặc I-94W cùng với thư giải thích và bằng chứng xuất cảnh khỏi Hoa Kỳ tới địa chỉ sau:

DHS - CBP SBU
1084 South Laurel Road
London, KY 40744


Vui lòng không gửi đơn I-94 hoặc I-94W qua đường bưu điện tới Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán do chúng tôi không có thẩm quyển cập nhật hồ sơ của quý khách.Chúng tôi phải nộp bằng chứng xuất cảnh khỏi Hoa Kỳ là những bằng chứng gì?
Bằng chứng có thể từ nhiều nguồn khác nhau, mà dưới đây chỉ là một số ví dụ:
. Bản gốc thẻ lên máy bay mà quý khách dùng để rời Hoa Kỳ;

. Dấu xuất nhập cảnh trong hộ chiếu của quý khách chứng mình rằng quý khách đã nhập cảnh vào nước khác sau khi rời khỏi Hoa Kỳ (sao y tất cả các trang trong hộ chiếu, trừ những trang chưa sử dụng, bao gồm cả trang thông tin cá nhân có ảnh của quý khách);

. Phiếu trả lương hoặc giấy biên nhận từ người sử dụng lao động chỉ rõ quý khách đã làm việc ở nước khác sau khi xuất cảnh khỏi Hoa Kỳ;

. Chứng từ ngân hàng có đóng dấu ngày ghi rõ các lần giao dịch từ nước quý khách sinh sống để thấy quý khách đã đến một nước khác sau khi rời Hoa Kỳ;

. Hồ sơ của trường học chỉ rõ việc quý khách tham gia học tập tại trường không nằm trên lãnh thổ Hoa Kỳ để thấy rõ quý khách đã ở một nước khác sau khi rời Hoa Kỳ;

. Hoá đơn thẻ tín dụng đóng dấu ngày cùng với số thẻ quý khách dùng để mua sắm sau khi rời khỏi Hoa Kỳ để thấy rõ quý khách đã ở một nước khác sau khi rời Hoa Kỳ.

Vui lòng gửi bản sao hợp pháp hoặc chứng từ gốc nếu có. Nếu quý khách gửi chứng từ gốc, quý khách phải giữ lại bản sao. Chứng từ gốc sẽ không được gửi trả lại. Quý khách
nên gửi kèm thư giải thích bằng tiếng Anh.
Tôi làm mất thẻ!

Nếu thẻ xuất cảnh I-94 hoặc I-94W đã bị mất, quý khách nên viết thư tới Cục an ninh nội vụ
CBP SUB
1084 South Laurel Road
London, KY 40744


Cung cấp các thông tin sau đây:
. Tên
. Ngày sinh và nơi sinh
. Quốc tịch
. Ngày đến Hoa Kỳ
. Ngày rời Hoa Kỳ
. Hãng hàng không hoặc hãng vận chuyển rời Hoa Kỳ vào ngày
. Số hiệu chuyến bay hoặc tên của hãng tàu

Nếu xuất cảnh thông qua biên giới đường bộ, vui lòng điền “đường bộ” thay vì điền thông tin hãng vận chuyển.

Quý khách phải gửi kèm theo cả bằng chứng xuất cảnh như đã nêu bên trên.


Tôi gặp rắc rối khi nhập cảnh Hoa Kỳ
Nếu quý khách chắc chắn rằng quý khách gặp rắc rối khi nhập cảnh Hoa Kỳ do thông tin không chính xác nằm trong hệ thống máy tính của CBP, quý khách có thể đính chính lại
thông tin. Để làm được việc này, quý khách phải nộp bằng chứng về việc đã xuất cảnh rời Hoa Kỳ của mình. Bằng chứng có thể từ nhiều nguồn khác nhau, dưới đây chỉ là một vài ví
dụ:
. Bản gốc thẻ lên máy bay mà quý khách dùng để rời Hoa Kỳ;

. Dấu xuất nhập cảnh trong hộ chiếu của quý khách chứng mình rằng quý khách đã
nhập cảnh vào nước khác sau khi rời khỏi Hoa Kỳ (sao y tất cả các trang trong hộ chiếu, trừ những trang chưa sử dụng, bao gồm cả trang thông tin cá nhân có ảnh của quý khách);

. Phiếu trả lương hoặc giấy biên nhận từ người sử dụng lao động chỉ rõ quý khách đã làm việc ở nước khác sau khi xuất cảnh khỏi Hoa Kỳ;

. Chứng từ ngân hàng có đóng dấu ngày ghi rõ các lần giao dịch từ nước quý khách sinh sống để thấy quý khách đã đến một nước khác sau khi rời Hoa Kỳ;

. Hồ sơ của trường học chỉ rõ việc quý khách tham gia học tập tại trường không nằm trên lãnh thổ Hoa Kỳ để thấy rõ quý khách đã ở một nước khác sau khi rời Hoa Kỳ;

. Hoá đơn thẻ tín dụng đóng dấu ngày cùng với số thẻ quý khách dùng để mua sắm sau khi rời khỏi Hoa Kỳ để thấy rõ quý khách đã ở một nước khác sau khi rời Hoa Kỳ.

Vui lòng gửi bản sao hợp pháp hoặc chứng từ gốc nếu có. Nếu quý khách gừi chứng từ gốc, lưu ý giữ lại bản sao. Chứng từ gốc sẽ không được gửi trả lại.

Thông tin và mọi thắc mắc về vấn đề này xin gửi tới:
Customs and Border Protection
1300 Pennsylvania Ave
Room 5.4.D
Washington DC 22209
Attn: Passenger Operations


492109 top -
VietDitru A-Z
quản thủ

VietDitru
Sức Khoẻ
Sử Dụng Điều Hành

Bảo lãnh
  Tổng quát
 Công dân Mỹ
  + Anh chị em
  + Cha/mẹ
  + Con ruột dưới 21
  + Con ghẻ dưới 21
  + Con nuôi dươí 21
  + Con độc thân trên 21
  + Con có gia đình
  + Hôn phu thê
  + Vợ chồng
  + Vợ, con riêng

 Thường trú nhân
 (Green card)
  + Con độc thân dươí 21
  + Con độc thân trên 21
  + Vợ chồng
  + Vợ, con riêng


Bảo trợ tài chánh
. Cách tính income
. Điều kiện
. Giấy khai thuế
. Income tối thiểu
. Lệ phí AOF
. Người đồng bảo trợ
. Ý nghĩa I-864
. Ý nghĩa I-864A


Cẩm nang
. Bảo lãnh, định cư
. Nhập cư

Câu hỏi thường gặp
CSPA
. Khiếu nại
. Tính tuổi


Di trú định cư
. Anh chị em
. Cha mẹ có quốc tịch
. Cha mẹ có thẻ xanh
. Con có quốc tịch
. Định cư
. Hôn phu thê
. Lao động
. Vợ chồng


Di trú không định cư
. Chữa bệnh
. Công tác (B-1)
. Du lịch (B-2)
. Du học (F-1)
. Lao động ngắn hạn (H)
. Phóng viên, Báo chí (I)
. Trao đổi khách (J-1)


Du học Hoa Kỳ
. Việc làm du học sinh I
. Việc làm du học sinh II
. Việc làm du học sinh III
. Visa du học


Du lịch Hoa Kỳ
. Cách điền đơn DS-160
. Du lịch Hoa Kỳ
. Thư mời thân nhân


Khám sức khoẻ
. Bệnh cấm nhập cảnh
. Chích ngừa
. Chợ Rẫy
. IOM
. Kiểm tra sức khoẻ
. Thử đàm

Mẫu đơn
. G-325A
. G-1145
. G-884
. I-90
. I-129F
. I-130
. I-131
. I-134
. I-290B
. I-360
. I-485
. I-601
. I-601A
. I-751
. I-765
. I-797
. I-797C
. I-824
. I-864
. I-864A
. I-864EZ
. I-864W
. I-865
. I-912


Mẫu thư liên hệ
. Mẫu thư/Email


Quốc tịch
. Bài học thi quốc tịch
. Bài tiếng Việt
. N-400
. N-565
. N-600

Sức khoẻ (Khám)


Thường trú nhân
. Green card
. 2 năm
. 10 năm
. Giấy miễn thị thực
. Hồi hương
. Mất thẻ xanh
. Mua nhà tại VN
. Quyền lợi trách nhiệm
. Re-entry permit
. Rời Hoa Kỳ
. Rời Hoa Kỳ hơn 1 năm
. Sanh con ngoài HK
. Thay đổi địa chỉ
. Thẻ xanh hết hạn
. Trở về VN làm việc
. Visa nhập cảnh VN


Tiến trình NVC
. Bổ túc người đi kèm
. Cách điền tên
. Các từ tiếng Anh
. Chuẩn bị hồ sơ
. Con chung hộ chiếu
. Con đang học tại Mỹ
. DS-3032
. DS-230
. DS-260
. DS-261
. DS-2001
. Đóng lệ phí
. Khai sinh, hôn thú
. Làm hộ chiếu VN
. Lý lịch tư pháp
. Police certificate
. Thời hạn hộ chiếu VN

PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Thư viện di trú đang được trùng tu và cần nhiều nhân lực. Các bạn nào có chút thì giờ VietDitru mời các bạn tham gia phụ một tay nhé.
Chairman & CEO: "Người hạnh phúc nhất là người tạo nhiều hạnh phúc cho kẻ khác"- Diderot.
cochin: I work here. :) 
nguoidochanh: I work here. :)
SauHai: Phần nhiệm vụ duy trì và phát triển Thư viện Việt Di Trú.
BaoLaTinhChua: I work here. :)
quangtrung: "Nhân nghĩa không cốt giúp cho nhiều mà chính là giúp cho phải lúc"- La bruyère.
paloma: Hello! Welcome to Library of VietDitru.
quannguyen: Hello! Welcome to Library of VietDitru.
hotheart: Hello!
chitam: "Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time."- Thomas Edison.
miah: I just work here. :)
muoichanh: VietDitru - Một phần tất yếu của cuộc sống.
Hello World!