.
Bảo lãnh cha, mẹ, vợ, chồng, con đang du lịch/du học tại Mỹ
Công dân Mỹ có thể bảo lãnh cha, mẹ, vợ, chồng, con độc thân dươí 21 tuôỉ đang du lịch, du học... (Nonimmigrant visa) khi họ đang có mặt tại Hoa Kỳ. Người được bảo lãnh không cần phải trở về VN phỏng vấn.
- IR-5: Người có quốc tịch Mỹ và ít nhất 21 tuổi được bảo lãnh cha, mẹ đang du lịch tại Mỹ.

- CR1, IR1: Người có quốc tịch Mỹ được bảo lãnh vợ/chồng đang du lịch hoặc đang là du học sinh tại Mỹ.

- CR2, IR2: Người có quốc tịch Mỹ được bảo lãnh con độc thân dưới 21 tuổi đang du lịch hoặc đang là du học sinh tại Mỹ.

Các đơn cần thiết:

* I-130, Petition for Alien Relative.

* I-485, Application to Register Permanent Residence or Adjust Status.

* G-325A, Biographic Information.

* I-864, Affidavit of Support.

* I-693, Report of Medical Examination and Vaccination Record.

* I-765, Application for Employment Authorization. Nếu muốn đi làm trong khi chờ đợi xét đơn.

* Đơn I-131, Application for Travel Document. Nếu muốn đi du lịch ra khỏi Mỹ trong thời gian chờ đợi xét đơn.

Lưu ý:

1. Phải đọc kỹ hướng dẫn của từng form để điền và gởi giấy tờ kèm theo, lệ phí và địa chỉ vì mẫu đơn, phí , địa chỉ có thể thay đổi bất cứ lúc nào nên bạn phải vào link dưới đọc hướng dẫn.

2. Vào đây download Form(s) và đọc hướng dẫn: Form

3. Phải nộp tất cả các đơn trên chung 1 lần. Người được bảo lãnh sẽ được phỏng vấn tại Mỹ chứ không cần về lại VN phỏng vấn.

4. Phải nộp riêng các giấy tờ trên cho từng người.


Các diện bảo lãnh còn lại của công dân Mỹ (F1, F3, F4)
Công dân Mỹ có thể nộp đơn bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi F1, con có gia đình F3, anh chị em F4 khi những người này đang có mặt tại Mỹ với nonimmigrant visa. Người được bảo lãnh sẽ phải duy trì tình trạng hợp pháp (visa phải hợp lệ) cho đến khi visa đáo hạn thì có thể xin chuyển diện ngay tại Mỹ mà không cần về VN. Tuy nhiên vì thời gian chờ đợi quá dài nên khó mà duy trì visa hợp lệ. Nêú visa hết hạn và không gia hạn hay chuyển qua loại visa khác để duy trì tình trạng hợp pháp thì người được bảo lãnh sẽ phải trở về VN để chờ visa đến lượt và phỏng vấn tại VN.


Thường trú nhân có thể bảo lãnh vợ, chồng con độc thân dưới 21 tuổi (F2A); con độc thân trên 21 tuổi (F2B) với nonimmigrant visa
Thường trú nhân có thể bảo lãnh vợ, chồng con độc thân dưới 21 tuổi (F2A); con độc thân trên 21 tuổi (F2B) khi những người này đang có mặt tại Mỹ với nonimmigrant visa. Người được bảo lãnh sẽ phải duy trì tình trạng hợp pháp (visa phải hợp lệ) cho đến khi visa đáo hạn thì có thể xin chuyển diện ngay tại Mỹ mà không cần về VN. Tuy nhiên vì thời gian chờ đợi quá dài nên khó mà duy trì visa hợp lệ. Nếu visa hết hạn và không gia hạn hay chuyển qua loại visa khác để duy trì tình trạng hợp pháp thì người được bảo lãnh sẽ phải trở về VN để chờ visa đến lượt và phỏng vấn tại VN.

Nếu người được bảo lãnh vẫn duy trì tình trạng du học hợp lệ thì khi HS được mở tại NVC, bạn viết thư cho NVC để xin NVC xin tiến hành điều chỉnh tình trạng di trú tại Mỹ.


Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC

. Bấm: Public Inquiry Form để báo cho NVC là NDBL sẽ điều chỉnh tình trạng di trú tại Mỹ.

Đây là mẫu thư gởi cho NVC:

Subject: Case number HCMxxxxxxxxxx

Dear Madam or Sir:

The present is to inform that I am presently in the United States as an international student with F-1 visa.

My case is about to be current and I would like to adjust my status in the United States instead of applying for an immigrant visa at the U.S. Consulate General in Ho Chi Minh City. Thus, I would be grateful to you for informing me of the steps to take.

Please take note of the following information about the petitioner and principal applicant:

Petitioner’s full name: (Tên họ của người bảo lãnh)
Petitioner’s date of birth: (Ngày sanh của người bảo lãnh, mm/dd/yyyy)

Beneficiary’s full name: (Tên họ của người được bảo lãnh)
Beneficiary’s date of birth: (Ngày sanh của người được bảo lãnh, mm/dd/yyyy)

Looking forward to hearing from you as soon as possible, I remain.

Yours truly,

(Tên họ người được bảo lãnh)
(Ðịa chỉ của người được bảo lãnh)
Phone Number: (Số điện thoại của người được bảo lãnh)


Sau khi nhận được thư, NVC sẽ chuyển HS của bạn về lại USCIS và bạn sẽ nộp các đơn sau đây để PV thẻ xanh ngay tại Mỹ:
* Copy I-797 Approval notice của I-130.

* I-485, Application to Register Permanent Residence or Adjust Status.

* G-325A, Biographic Information.

* I-864, Affidavit of Support.

* I-693, Report of Medical Examination and Vaccination Record.

* I-765, Application for Employment Authorization. Nếu muốn đi làm trong khi chờ đợi xét đơn.

* Đơn I-131, Application for Travel Document. Nếu muốn đi du lịch ra khỏi Mỹ trong thời gian chờ đợi xét đơn.

* Copy hộ chiếu, bản sao visa, copy phần đóng dấu của hải quan khi của người được bảo lãnh chính nhập cảnh HK, hoặc copy thẻ xanh của người được bảo lãnh chính.

Chú ý: Không cần điền DS-260.*New update:

I-485, Application to Register Permanent Residence or Adjust Status

Starting 08/25/2017, we will only accept the 06/26/17 edition. Until then, you can use 01/17/17 edition. You can find the edition date at the bottom of the page on the form and instructions.

Xem thông tin chi tiết về việc thay đổi form I-485 mới:

USCIS Introduces Redesigned Form for Green Card Applicants

Last updated July 09,2017

470319 top -
VietDitru A-Z
quản thủ

VietDitru
Sức Khoẻ
Sử Dụng Điều Hành

Bảo lãnh
  Tổng quát
 Công dân Mỹ
  + Anh chị em
  + Cha/mẹ
  + Con ruột dưới 21
  + Con ghẻ dưới 21
  + Con nuôi dươí 21
  + Con độc thân trên 21
  + Con có gia đình
  + Hôn phu thê
  + Vợ chồng
  + Vợ, con riêng

 Thường trú nhân
 (Green card)
  + Con độc thân dươí 21
  + Con độc thân trên 21
  + Vợ chồng
  + Vợ, con riêng


Bảo trợ tài chánh
. Cách tính income
. Điều kiện
. Giấy khai thuế
. Income tối thiểu
. Lệ phí AOF
. Người đồng bảo trợ
. Ý nghĩa I-864
. Ý nghĩa I-864A


Cẩm nang
. Bảo lãnh, định cư
. Nhập cư

Câu hỏi thường gặp
CSPA
. Khiếu nại
. Tính tuổi


Di trú định cư
. Anh chị em
. Cha mẹ có quốc tịch
. Cha mẹ có thẻ xanh
. Con có quốc tịch
. Định cư
. Hôn phu thê
. Lao động
. Vợ chồng


Di trú không định cư
. Chữa bệnh
. Công tác (B-1)
. Du lịch (B-2)
. Du học (F-1)
. Lao động ngắn hạn (H)
. Phóng viên, Báo chí (I)
. Trao đổi khách (J-1)


Du học Hoa Kỳ
. Việc làm du học sinh I
. Việc làm du học sinh II
. Việc làm du học sinh III
. Visa du học


Du lịch Hoa Kỳ
. Cách điền đơn DS-160
. Du lịch Hoa Kỳ
. Thư mời thân nhân


Khám sức khoẻ
. Bệnh cấm nhập cảnh
. Chích ngừa
. Chợ Rẫy
. IOM
. Kiểm tra sức khoẻ
. Thử đàm

Mẫu đơn
. G-325A
. G-1145
. G-884
. I-90
. I-129F
. I-130
. I-131
. I-134
. I-290B
. I-360
. I-485
. I-601
. I-601A
. I-751
. I-765
. I-797
. I-797C
. I-824
. I-864
. I-864A
. I-864EZ
. I-864W
. I-865
. I-912


Mẫu thư liên hệ
. Mẫu thư/Email


Quốc tịch
. Bài học thi quốc tịch
. Bài tiếng Việt
. N-400
. N-565
. N-600

Sức khoẻ (Khám)


Thường trú nhân
. Green card
. 2 năm
. 10 năm
. Giấy miễn thị thực
. Hồi hương
. Mất thẻ xanh
. Mua nhà tại VN
. Quyền lợi trách nhiệm
. Re-entry permit
. Rời Hoa Kỳ
. Rời Hoa Kỳ hơn 1 năm
. Sanh con ngoài HK
. Thay đổi địa chỉ
. Thẻ xanh hết hạn
. Trở về VN làm việc
. Visa nhập cảnh VN


Tiến trình NVC
. Bổ túc người đi kèm
. Cách điền tên
. Các từ tiếng Anh
. Chuẩn bị hồ sơ
. Con chung hộ chiếu
. Con đang học tại Mỹ
. DS-3032
. DS-230
. DS-260
. DS-261
. DS-2001
. Đóng lệ phí
. Khai sinh, hôn thú
. Làm hộ chiếu VN
. Lý lịch tư pháp
. Police certificate
. Thời hạn hộ chiếu VN

PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Thư viện di trú đang được trùng tu và cần nhiều nhân lực. Các bạn nào có chút thì giờ VietDitru mời các bạn tham gia phụ một tay nhé.
Chairman & CEO: "Người hạnh phúc nhất là người tạo nhiều hạnh phúc cho kẻ khác"- Diderot.
cochin: I work here. :) 
nguoidochanh: I work here. :)
SauHai: Phần nhiệm vụ duy trì và phát triển Thư viện Việt Di Trú.
BaoLaTinhChua: I work here. :)
quangtrung: "Nhân nghĩa không cốt giúp cho nhiều mà chính là giúp cho phải lúc"- La bruyère.
paloma: Hello! Welcome to Library of VietDitru.
quannguyen: Hello! Welcome to Library of VietDitru.
hotheart: Hello!
chitam: "Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time."- Thomas Edison.
miah: I just work here. :)
muoichanh: VietDitru - Một phần tất yếu của cuộc sống.
Hello World!