.
Thay đổi tình trạng hôn nhân - gia đình
Diện F1 sau đó kết hôn
Tuỳ theo hồ sơ bảo lãnh đang ở đâu bạn có thể gơỉ giấy kết hôn và giấy khai sinh của người hôn phối đến nơi đó để bổ túc thêm tên người hôn phối. Nêú có con thì gởi thêm giấy khai sinh người con. Khi này diện F1 sẽ chuyển thành F3.

Tuy nhiên bạn cũng có thể chờ khi hồ sơ được mở tại NVC và bổ túc. Người bảo lãnh hoặc người được bảo lãnh chính cần viết thư cho NVC theo địa chỉ:
National Visa Center
Attn: CMR
31 Rochester Ave. Suite 100
Portsmouth, NH 03801-2914


hoặc email:
[email protected]

Bạn vào mục Mẫu Thư/Email bên cột trái để tìm mâũ thư thích hợp cho trường hợp của mình.Diện F3 sau đó ly dị
Diện F3 sau khi ly dị sẽ chuyển thành F1. Tuỳ theo hồ sơ bảo lãnh đang ở đâu bạn có thể gơỉ giấy ly dị đến nơi đó.

Lưu ý: nếu li dị càng gần với ngày visa đáo hạn thì khả năng bị nghi ngờ ly dị giả để đi sớm rất cao.

Người bảo lãnh hoặc người được bảo lãnh chính cần viết thư cho NVC theo địa chỉ:
National Visa Center
Attn: CMR
31 Rochester Ave. Suite 100
Portsmouth, NH 03801-2914


hoặc email:
[email protected]

Bạn vào mục Mẫu Thư/Email bên cột trái để tìm mâũ thư thích hợp cho trường hợp của mình.Diện F4 sau đó kết hôn hoặc li dị
- Diện F4 nếu ly dị không ảnh hưởng gì cả và vẫn giữ F4.

- Diện F4 nếu kết hôn: Tuỳ theo hồ sơ bảo lãnh đang ở đâu bạn có thể gơỉ giấy kết hôn và giấy khai sinh của người hôn phối đến nơi đó để bổ túc thêm tên người hôn phối. Nêú có con thì gởi thêm giấy khai sinh người con. Khi này diện F4 vẫn không thay đổi.

Tuy nhiên bạn cũng có thể chờ khi hồ sơ được mở tại NVC và bổ túc. Người bảo lãnh hoặc người được bảo lãnh chính cần viết thư cho NVC theo địa chỉ:
National Visa Center
Attn: CMR
31 Rochester Ave. Suite 100
Portsmouth, NH 03801-2914


hoặc email:
[email protected]

Bạn vào mục Mẫu Thư/Email bên cột trái để tìm mâũ thư thích hợp cho trường hợp của mình.

Lưu ý: Đương đơn chính diện F4 kết hôn càng gần với ngày visa đáo hạn thì khả năng bị nghi ngờ kết hôn giả để mang thêm người đi rất cao. Nếu bạn tin rằng bằng chứng vợ chồng đủ thuyết phục thì bổ túc, bằng không thì đi trước rôì làm đơn bảo lãnh vợ/chồng sau. Diện này cho phép kết hôn sau khi có visa.Thay đổi tình trạng trong gia đình
1. Đương đơn khi muốn thêm hoặc bớt người trong danh sách bảo lãnh trong các trường hợp như:
. Sinh thêm con
. Ly dị
. Không thích đi
. Chết

Đương đơn cần viết thư đến nơi đang thụ lý hồ sơ của mình (USCIS, NVC hoặc Lãnh Sự Quán).

2. F2A bổ túc Giấy nhập tịch của người bảo lãnh: Đương đơn cần viết thư và copy bằng Quốc Tịch gởi đến nơi đang thụ lý hồ sơ của mình (USCIS, NVC hoặc Lãnh Sự Quán) để chuyển thành IR1 (vợ/chồng), hoặc IR2 (con).

3. F2B bổ túc Giấy nhập tịch của người bảo lãnh: Đương đơn cần viết thư và copy bằng Quốc Tịch gởi đến nơi đang thụ lý hồ sơ của mình (USCIS, NVC hoặc Lãnh Sự Quán) để chuyển thành F1.


469625 top -
VietDitru A-Z
quản thủ

VietDitru
Sức Khoẻ
Sử Dụng Điều Hành

Bảo lãnh
  Tổng quát
 Công dân Mỹ
  + Anh chị em
  + Cha/mẹ
  + Con ruột dưới 21
  + Con ghẻ dưới 21
  + Con nuôi dươí 21
  + Con độc thân trên 21
  + Con có gia đình
  + Hôn phu thê
  + Vợ chồng
  + Vợ, con riêng

 Thường trú nhân
 (Green card)
  + Con độc thân dươí 21
  + Con độc thân trên 21
  + Vợ chồng
  + Vợ, con riêng


Bảo trợ tài chánh
. Cách tính income
. Điều kiện
. Giấy khai thuế
. Income tối thiểu
. Lệ phí AOF
. Người đồng bảo trợ
. Ý nghĩa I-864
. Ý nghĩa I-864A


Cẩm nang
. Bảo lãnh, định cư
. Nhập cư

Câu hỏi thường gặp
CSPA
. Khiếu nại
. Tính tuổi


Di trú định cư
. Anh chị em
. Cha mẹ có quốc tịch
. Cha mẹ có thẻ xanh
. Con có quốc tịch
. Định cư
. Hôn phu thê
. Lao động
. Vợ chồng


Di trú không định cư
. Chữa bệnh
. Công tác (B-1)
. Du lịch (B-2)
. Du học (F-1)
. Lao động ngắn hạn (H)
. Phóng viên, Báo chí (I)
. Trao đổi khách (J-1)


Du học Hoa Kỳ
. Việc làm du học sinh I
. Việc làm du học sinh II
. Việc làm du học sinh III
. Visa du học


Du lịch Hoa Kỳ
. Cách điền đơn DS-160
. Du lịch Hoa Kỳ
. Thư mời thân nhân


Khám sức khoẻ
. Bệnh cấm nhập cảnh
. Chích ngừa
. Chợ Rẫy
. IOM
. Kiểm tra sức khoẻ
. Thử đàm

Mẫu đơn
. G-325A
. G-1145
. G-884
. I-90
. I-129F
. I-130
. I-131
. I-134
. I-290B
. I-360
. I-485
. I-601
. I-601A
. I-751
. I-765
. I-797
. I-797C
. I-824
. I-864
. I-864A
. I-864EZ
. I-864W
. I-865
. I-912


Mẫu thư liên hệ
. Mẫu thư/Email


Quốc tịch
. Bài học thi quốc tịch
. Bài tiếng Việt
. N-400
. N-565
. N-600

Sức khoẻ (Khám)


Thường trú nhân
. Green card
. 2 năm
. 10 năm
. Giấy miễn thị thực
. Hồi hương
. Mất thẻ xanh
. Mua nhà tại VN
. Quyền lợi trách nhiệm
. Re-entry permit
. Rời Hoa Kỳ
. Rời Hoa Kỳ hơn 1 năm
. Sanh con ngoài HK
. Thay đổi địa chỉ
. Thẻ xanh hết hạn
. Trở về VN làm việc
. Visa nhập cảnh VN


Tiến trình NVC
. Bổ túc người đi kèm
. Cách điền tên
. Các từ tiếng Anh
. Chuẩn bị hồ sơ
. Con chung hộ chiếu
. Con đang học tại Mỹ
. DS-3032
. DS-230
. DS-260
. DS-261
. DS-2001
. Đóng lệ phí
. Khai sinh, hôn thú
. Làm hộ chiếu VN
. Lý lịch tư pháp
. Police certificate
. Thời hạn hộ chiếu VN

PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Thư viện di trú đang được trùng tu và cần nhiều nhân lực. Các bạn nào có chút thì giờ VietDitru mời các bạn tham gia phụ một tay nhé.
Chairman & CEO: "Người hạnh phúc nhất là người tạo nhiều hạnh phúc cho kẻ khác"- Diderot.
cochin: I work here. :) 
nguoidochanh: I work here. :)
SauHai: Phần nhiệm vụ duy trì và phát triển Thư viện Việt Di Trú.
BaoLaTinhChua: I work here. :)
quangtrung: "Nhân nghĩa không cốt giúp cho nhiều mà chính là giúp cho phải lúc"- La bruyère.
paloma: Hello! Welcome to Library of VietDitru.
quannguyen: Hello! Welcome to Library of VietDitru.
hotheart: Hello!
chitam: "Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time."- Thomas Edison.
miah: I just work here. :)
muoichanh: VietDitru - Một phần tất yếu của cuộc sống.
Hello World!