.
Du học Hoa kỳ
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Càng ngày càng có nhiều sinh viên học sinh Việt Nam hay ngoại quốc muốn sang Mỹ du học. Du học sinh nước ngoài có thể xin visa không di dân F hay M.

Theo điều khoản 101(a)(15)(F)(i) của đạo luật Immigration and Nationality Act, visa F là visa không di dân dành cho những đương đơn muốn theo học và hoàn tất một chương trình học tại một trường tiểu học, trung học, đại học hay một trường dạy tiếng trong nước Mỹ. Những trường này phải được Bộ Nội An (Department of Homeland Security) cho phép nhận sinh viên ngoại quốc. Với visa F, đương đơn có thể du học tại Mỹ để lấy bằng tốt nghiệp trung học hay đại học (cử nhân) hay chứng chỉ ngoại ngữ.

Theo điều khoản 101(a)(15)(M)(i) của đạo luật Immigration and Nationality Act, visa M là visa không di dân dành cho những đương đơn muốn theo học chương trình tại một trường dạy nghề hay kỹ thuật.

Như đã nói ở trên, một sinh viên chỉ có thể theo học tại một trường được Bộ Nội An (Department of Homeland Security) cho phép nhận sinh viên ngoại quốc. Trường phải xin phép Bộ Nội An (Department of Homeland Security) trước khi nhận sinh viên ngoại quốc. Giả thử trường hội đủ tiêu chuẩn thì sau đây là những bước sinh viên ngoại quốc phải làm để xin visa F hay M.

1. Đương đơn nộp đơn xin học tại một trường do đương đơn lựa chọn.

2. Nếu đương đơn được nhận học, trường học sẽ gửi cho đương đơn mẫu I-20 (in ra từ hệ thống Student and Exchange Visitor Information System [SEVIS]). Đương đơn phải nộp mẫu này kèm theo đơn xin visa.

3. Đương đơn nộp đơn xin visa F-1 hay M-1 ở Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội hay ở Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM. (Đương đơn có thể nộp đơn xin visa F-2 hay M-2 cho người phối ngẫu hay con cái).

4. Đương đơn sẽ qua phỏng vấn tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội hay tại Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM. Trong phỏng vấn, đương đơn sẽ được lấy dấu tay và chụp hình. Đương đơn cũng phải nộp giấy tờ chứng minh quá trình học tập và phương tiện tài chánh trong thời gian du học tại Mỹ.

5. Nếu phỏng vấn và giấy tờ thuyết phục được nhân viên lãnh sự rằng đương đơn chỉ có ý định ở một thời gian bên Mỹ để học và hoàn tất chương trình học, đương đơn sẽ được cấp visa.

Sau đây là một vài yếu tố mà nhân viên lãnh sự sẽ cân nhắc khi xét đơn xin visa du học của đương đơn.

1. Nguồn tài chánh của đương đơn: Đây là một yếu tố mà nhân viên lãnh sự sẽ thẩm định một cách kỹ lưỡng khả năng ăn học toàn thời gian của đương đơn mà không cần phải đi làm để trang trải các chi phí đó. Do đó, đương đơn cần nộp những giấy tờ chứng minh đương đơn có khả năng tài chánh để trả tiền học, tiền sách vở, tiền ăn ở cùng những chi phí khác. Giấy tờ chứng minh phương tiện tài chánh của đương đơn có thể là tiền trợ cấp của nhà trường hay của một tổ chức tư nhân. Đương đơn cũng có thể nộp giấy tờ chứng minh tài khoản nhà băng của cha mẹ, giấy chứng nhận việc làm của cha mẹ, giấy tờ chứng minh tài khoản của đương đơn, chứng từ về tài sản hoặc của cải có thể đổi thành tiền hay chứng từ về sự trợ giúp tài chánh của những người khác. Tuy nhiên, điều quan trọng là đương đơn nên chứng minh được khả năng tài chánh tối thiểu để có thể tự túc trong vấn đề ăn học cho năm học đầu tiên.

2. Ý định không di dân của đương đơn: Giống như đối với những diện visa không di dân khác, đương đơn cần chứng minh với nhân viên lãnh sự là đương đơn không có ý định di dân. Một trong những yếu tố chứng minh điều đó là gia đình của đương đơn còn ở Việt Nam và sẽ tiếp tục sống tại Việt Nam. Gia đình của đương đơn có thể viết tờ thư khai điều này. Yếu tố nữa là sự ràng buộc về kinh tế của đương đơn hay của gia đình đương đơn với Việt Nam và đương đơn hay/và gia đình đương đơn sẽ không cắt đứt sự ràng buộc đó. Thí dụ về sự ràng buộc kinh tế là giấy tờ sở hữu nhà đất hay giấy tờ chứng minh cơ sở kinh doanh). Cuối cùng, ý định không di dân của đương đơn có thể thể hiện qua dự tính nghề nghiệp của đương đơn sau khi trở về nước. Đương đơn có thể viết thư trình bày điều này hay đưa ra những giấy tờ tài liệu chứng minh Việt Nam có nhiều nhu cầu về ngành học mà đương đơn sẽ theo học. Điều này chưng minh với nhân viên lãnh sự rằng đương đơn đã cẩn thận lựa chọn trường học và cân nhắc lợi ích lâu dài của ngành mình lựa chọn. Có thể vì đó, nhân viên lãnh sự sẽ giảm thành kiến là đương đơn có ý định di dân.

3. Thay đổi tình trạng từ diện du lịch sang diện du học sinh : Trong một vài trường hợp, nhũng người đang có mặt tại Hoa Kỳ với visa B muốn chuyển diện qua visa F-1 hay M-1. Trong trường hợp này, họ phải viết thư giải thích chi tiết tại sao họ muốn chuyển diện và tại sao họ không làm đơn xin visa du học khi còn ở trong nước. Điều này rất quan trọng để chứng minh ý định học hành của mình mặc dù được nhận vào Mỹ theo diện du lịch.

4. Duy trì tình trạng F hay M: Sau đây là một vài điều mà đương đơn phải ghi nhớ:

- Luôn luôn giữ mẫu I-20 với mình để chứng minh tình trạng của mình ở Mỹ.

- Luôn luôn lấy số giờ học cho phù hợp với khóa học toàn thời gian của trường.

- Nếu thay đổi trường học hay chương trình học kéo dài hơn dự định, đương đơn phải xin mẫu I-20 mới để có thể phản ảnh những thay đổi của mình.

- Nếu đương đơn muốn xin việc làm trong thời gian có visa F, đương đơn phải đảm bảo rằng công việc đó cần có có sự chấp thuận của Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) hay không cần sự chấp thuận của Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ bời vì công việc đó được coi như là khóa đào tạo thực hành.

- Nếu đương đơn cần rời khỏi Mỹ tạm thời (không quá 5 tháng) nhưng dự định trở lại Mỹ với visa du học sinh, đương đơn nên xin trường học cấp mẫu I-20 mới để có thể vào lại nước Mỹ.

469225 top -
VietDitru A-Z
quản thủ

VietDitru
Sức Khoẻ
Sử Dụng Điều Hành

Bảo lãnh
  Tổng quát
 Công dân Mỹ
  + Anh chị em
  + Cha/mẹ
  + Con ruột dưới 21
  + Con ghẻ dưới 21
  + Con nuôi dươí 21
  + Con độc thân trên 21
  + Con có gia đình
  + Hôn phu thê
  + Vợ chồng
  + Vợ, con riêng

 Thường trú nhân
 (Green card)
  + Con độc thân dươí 21
  + Con độc thân trên 21
  + Vợ chồng
  + Vợ, con riêng


Bảo trợ tài chánh
. Cách tính income
. Điều kiện
. Giấy khai thuế
. Income tối thiểu
. Lệ phí AOF
. Người đồng bảo trợ
. Ý nghĩa I-864
. Ý nghĩa I-864A


Cẩm nang
. Bảo lãnh, định cư
. Nhập cư

Câu hỏi thường gặp
CSPA
. Khiếu nại
. Tính tuổi


Di trú định cư
. Anh chị em
. Cha mẹ có quốc tịch
. Cha mẹ có thẻ xanh
. Con có quốc tịch
. Định cư
. Hôn phu thê
. Lao động
. Vợ chồng


Di trú không định cư
. Chữa bệnh
. Công tác (B-1)
. Du lịch (B-2)
. Du học (F-1)
. Lao động ngắn hạn (H)
. Phóng viên, Báo chí (I)
. Trao đổi khách (J-1)


Du học Hoa Kỳ
. Việc làm du học sinh I
. Việc làm du học sinh II
. Việc làm du học sinh III
. Visa du học


Du lịch Hoa Kỳ
. Cách điền đơn DS-160
. Du lịch Hoa Kỳ
. Thư mời thân nhân


Khám sức khoẻ
. Bệnh cấm nhập cảnh
. Chích ngừa
. Chợ Rẫy
. IOM
. Kiểm tra sức khoẻ
. Thử đàm

Mẫu đơn
. G-325A
. G-1145
. G-884
. I-90
. I-129F
. I-130
. I-131
. I-134
. I-290B
. I-360
. I-485
. I-601
. I-601A
. I-751
. I-765
. I-797
. I-797C
. I-824
. I-864
. I-864A
. I-864EZ
. I-864W
. I-865
. I-912


Mẫu thư liên hệ
. Mẫu thư/Email


Quốc tịch
. Bài học thi quốc tịch
. Bài tiếng Việt
. N-400
. N-565
. N-600

Sức khoẻ (Khám)


Thường trú nhân
. Green card
. 2 năm
. 10 năm
. Giấy miễn thị thực
. Hồi hương
. Mất thẻ xanh
. Mua nhà tại VN
. Quyền lợi trách nhiệm
. Re-entry permit
. Rời Hoa Kỳ
. Rời Hoa Kỳ hơn 1 năm
. Sanh con ngoài HK
. Thay đổi địa chỉ
. Thẻ xanh hết hạn
. Trở về VN làm việc
. Visa nhập cảnh VN


Tiến trình NVC
. Bổ túc người đi kèm
. Cách điền tên
. Các từ tiếng Anh
. Chuẩn bị hồ sơ
. Con chung hộ chiếu
. Con đang học tại Mỹ
. DS-3032
. DS-230
. DS-260
. DS-261
. DS-2001
. Đóng lệ phí
. Khai sinh, hôn thú
. Làm hộ chiếu VN
. Lý lịch tư pháp
. Police certificate
. Thời hạn hộ chiếu VN

PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Thư viện di trú đang được trùng tu và cần nhiều nhân lực. Các bạn nào có chút thì giờ VietDitru mời các bạn tham gia phụ một tay nhé.
Chairman & CEO: "Người hạnh phúc nhất là người tạo nhiều hạnh phúc cho kẻ khác"- Diderot.
cochin: I work here. :) 
nguoidochanh: I work here. :)
SauHai: Phần nhiệm vụ duy trì và phát triển Thư viện Việt Di Trú.
BaoLaTinhChua: I work here. :)
quangtrung: "Nhân nghĩa không cốt giúp cho nhiều mà chính là giúp cho phải lúc"- La bruyère.
paloma: Hello! Welcome to Library of VietDitru.
quannguyen: Hello! Welcome to Library of VietDitru.
hotheart: Hello!
chitam: "Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time."- Thomas Edison.
miah: I just work here. :)
muoichanh: VietDitru - Một phần tất yếu của cuộc sống.
Hello World!