.
ESL 192: Please Don't Hurt Me!


ESL 192: Please Don't Hurt Me!Download


Henry killed a 14-year-old girl. He killed her after breaking her thumbs, kicking and breaking most of her ribs, striking her repeatedly in the head with his thermos, and stabbing her more than 45 times with a #2 pencil. She bled to death. He killed her after he had kidnapped her and raped her repeatedly for four weeks. He had kept her in the basement of his parents' house. His parents had disappeared years ago.

The girl had been walking by the house when Henry invited her in to see some new puppies. The puppies were also found stabbed to death. Henry was caught, convicted, and sent to prison for the girl's brutal killing. He was sentenced to death by injection. That was 30 years ago. For the past 30 years, Henry has been fighting his death penalty. During that time, taxpayers have spent more than $30,000 a year on Henry's room and board, medical and dental care, and legal help.

A month ago, it looked like Henry was finally going to meet his Maker. But his lawyer filed one final argument, claiming that death by injection was quite painful; Henry shouldn't suffer in his final moments. One hour before Henry was scheduled to die, the California Supreme Court agreed; the drugs injected into Henry might cause him to suffer. Such suffering would be "cruel and unusual" punishment, a violation of the Eighth Amendment of the U.S. Constitution.

Henry remained in his warm cell. He would die only when the state figured out a way to kill Henry without making him say "Ouch!"

The parents and siblings of the brutally murdered girl were not even surprised. Her dad said, "He'll die of old age in his sleep, and his survivors will collect a million-dollar settlement because the guard forgot to put a candy mint on Henry's pillow that night."

370244 top -


*Vocabulary:

• amendment:
• basement:
• bleed:
• board:
• brutal:
• cell:
• claim:
• collect:
• constitution:
• convict:
• court:
• cruel:
• guard:
• injection:
• kidnap:
• lawyer:
• legal:
• mint:
• murder:
• painful:
• penalty:
• pillow:
• punishment:
• puppy:
• rape:
• rib:
• schedule:
• settlement:
• sibling:
• stab:
• suffer:
• supreme:
• survivor:
• thermos:
• thumb:
• violation:

======================

*Yes/No Questions:

• Did Henry kill a young girl?

• Did he break her thumbs and most of her ribs?

• Did he stab her more than 45 times with a ballpoint pen?

• Had he kept her in the attic of his parents' house?

• Did Henry invite the girl in to see some new kittens?

• Were the puppies also found stabbed to death?

• Was Henry sent to prison for his crime?

• Was he sentenced to death by hanging?

• Did he kill the girl 30 years ago?

• Has Henry spent his own money on room and board in prison?

======================

*Fill in blanks:

Henry brutally killed a 14-year-old girl. The girl _____ been walking by the house when Henry invited _____ in to see some new puppies. The puppies_____ also found stabbed to death. Henry was caught, _____ , and sent to prison for the girl’s brutal _____ . He was sentenced to death by injection. That _____ 30 years ago. For the past 30 years, _____ has been fighting his death penalty. During that _____ , taxpayers have spent more than $30,000 a year _____ Henry’s room and board, medical and dental care, _____ legal help.

A month ago, it looked like _____ was finally going to meet his Maker. But _____ lawyer filed one final argument, claiming that death _____ injection was quite painful; Henry shouldn't suffer in _____ final moments. One hour before Henry was scheduled _____ die, the California Supreme Court agreed; the drugs _____ into Henry might cause him to suffer. Such _____ would be “cruel and unusual” punishment, a violation _____ the Eighth Amendment of the U.S. Constitution.


Henry _____ in his warm cell. He would die only _____ the state figured out a way to kill_____ without making him say “Ouch!”


The parents and _____ of the brutally murdered girl were not even_____ . Her dad said, “He’ll die of old age _____ his sleep, and his survivors will collect a_____ -dollar settlement because the guard forgot to put a _____ mint on Henry's pillow that night.”


======================

*Translate into Vietnamese:

.........

370247 top -

ESL 192: Please Don't Hurt Me!

*Vocabulary:


• amendment: điều chỉnh
• basement: nền
• bleed: chảy máu
• board: bảng
• brutal: tàn bạo, thú tính
• cell: tế bào
• claim: tuyên bố
• collect: thu thập
• constitution: hiến pháp, thể trạng, thể chất
• convict: kết án
• court: toà
• cruel: tội ác
• guard: bảo vệ
• injection: tiêm
• kidnap: bắt cóc
• lawyer: luật sư
• legal: hợp lệ
• mint: bạc hà
• murder: giết người
• painful: đau đớn
• penalty: phạt
• pillow: gối
• punishment: trừng phạt
• puppy: chó con
• rape: hãm hiếp
• rib: xé rách
• schedule: kế hoạch, chương trình
• settlement: giải quyết
• sibling: anh chị em ruột/ cùng cha khác mẹ
• stab: đâm bằng dao găm/ cố gắng
• suffer: đau khổ
• supreme: tột cùng, cao cả nhất
• survivor: sống sót
• thermos: bình giữ nhiệt
• thumb: ngón cái
• violation: dữ tợn

==========================================================

*Yes/No Questions:

• Did Henry kill a young girl? Yes

• Did he break her thumbs and most of her ribs? Yes

• Did he stab her more than 45 times with a ballpoint pen?
Yes

• Had he kept her in the attic of his parents' house?No

• Did Henry invite the girl in to see some new kittens?No

• Were the puppies also found stabbed to death?Yes

• Was Henry sent to prison for his crime?Yes

• Was he sentenced to death by hanging?No

• Did he kill the girl 30 years ago?Yes

• Has Henry spent his own money on room and board in prison? No

===========================================================

*Fill in blanks:

Henry brutally killed a 14-year-old girl. The girl __had___ been walking by the house when Henry invited ___her__ in to see some new puppies. The puppies______were__ also found stabbed to death. Henry was caught, ______convicted__ , and sent to prison for the girl’s brutal ______killing__ . He was sentenced to death by injection. That __was___ 30 years ago. For the past 30 years, ___Henry__ has been fighting his death penalty. During that __time___ , taxpayers have spent more than $30,000 a year _on____ Henry’s room and board, medical and dental care, __and___ legal help.

A month ago, it looked like ____Henrry___ was finally going to meet his Maker. But __his___ lawyer filed one final argument, claiming that death __by___ injection was quite painful; Henry shouldn't suffer in __his___ final moments. One hour before Henry was scheduled __to___ die, the California Supreme Court agreed; the drugs ______injected__ into Henry might cause him to suffer. Such ____suffering___ would be “cruel and unusual” punishment, a violation __of___ the Eighth Amendment of the U.S. Constitution.


Henry ____remained___ in his warm cell. He would die only __when___ the state figured out a way to kill__Henry___ without making him say “Ouch!”


The parents and ____siblings___ of the brutally murdered girl were not even____surprised___ . Her dad said, “He’ll die of old age ___in__ his sleep, and his survivors will collect a______million__ -dollar settlement because the guard forgot to put a _candy____ mint on Henry's pillow that night.”


==========================================================

*Translate into Vietnamese:

Làm ơn đừng làm tôi đau

Henry giết một bé gái 14 tuổi. Hắn giết cô sau khi bẻ gãy ngón cái, đá và bẻ gãy gần hết những xương sườn, đánh vào đầu cô bằng cái bình thuỷ của hắn, và đâm hơn 45 lần với bút chì số #2. Cô bé chảy máu đến chết. Hắn giết cô sau khi bắt cóc và hãm hiếp cô liên tục bốn tuần. Hắn giữ cô trong tầng hầm của nhà cha mẹ hắn. Cha mẹ hắn đã biến mất nhiều năm trước.

Cô bé đang đi dạo ngang nhà hắn và Henry mời cô vào xem mấy con chó con. Những con chó con cũng thấy bị đâm đến chết. Henry bị bắt, buộc tội và tống giam vì tội giết người dã man. Hắn bị tuyên án tội chết bằng tiêm thuốc độc. Đó là 30 năm trước. Trong 30 năm, Henry chiến đấu với hình phạt tử hình của hắn. Trong thời gian đó, những người đóng thuế phải trả hơn $30,000 một năm cho phòng của Henry và bồi thẩm đoàn, thuốc men và chăm sóc răng, và những giúp đỡ theo luật.

Một tháng trước, dường như Henry cuối cùng phải đi gặp người tạo ra hắn. Nhưng luật sư kiện lần cuối, nói rằng chết vì tiêm đau đớn; Henry không nên chịu đau khổ trong phút cuối. Một giờ trước khi Henry bị chết theo kế hoạch, toàn án tối cao California đồng ý tiêm thuốc có thể làm hắn đau đớn. Đau đớn như vậy có thể là hình phạt "ác độc và không bình thường", theo sửa chữa thứ Tám của điều luật Mỹ.

Henry sống sót. Hắn chỉ chết khi tiểu bang tìm ra cách giết hắn mà không làm hắn nói "Ouch!"

Cha mẹ và những nạn nhân của cô gái bị giết không ngạc nhiên. Cha cô nói "Hắn sẽ chết già trong giấc ngủ và những người cứu mạng hắn sẽ thu được cả triệu đô thanh toán vì nhân viên bảo vệ đã quên bỏ kẹo bạc hà trên gối của Henry tối hôm đó."

434752 top -
LESSON 192:

PLEASE DON'T HURT ME! - XIN ĐỪNG LÀM TÔI ĐAU!

===========================================================

*Vocabulary:

-------------------------------------------------------------------
• amendment: tu chính án, phần thêm vào một đạo luật/hiến pháp.
• basement: tầng hầm.
• bleed: chảy máu, mất máu.
• board: cơm tháng, tiền cơm tháng
• brutal: đầy thú tính, hung ác, tàn bạo.
• cell: xà lim.
• claim: tuyên bố, khẳng định, đòi hỏi.
• collect: thu go, guyên góp, rút tiền.
• constitution: hiến pháp.
• convict: kết án tù, tuyên bố có tội.
• court: toà án, quan toà, phiên toà.
• cruel: độc ác, dữ tợn, hung ác.
• guard: bảo vệ, ngươi canh gác.
• injection: tiêm thuốc, mũi tiêm, thuốc tiêm.
• kidnap: bắt cóc.
• lawyer: luật sư.
• legal: thuộc hoặc dựa trên luật pháp.
• mint: bạc hà.
• murder: vụ án mạng/giết người.
• painful: đau đớn.
• penalty: hình phạt, tiền phạt.
• pillow: gối.
• punishment: sự hành hạ, sự ngược đãi.
• puppy: chó con.
• rape: cưỡng đoạt, cưỡng hiếp.
• rib: xương sườn.
• schedule: kế hoạch làm việc, mục lục.
• settlement: sự giải quyết, sự thanh toán.
• sibling: anh chị em ruột.
• stab: đâm ai bằng dao găm.
• suffer: đau, đau khổ, chịu đựng.
• supreme: tối cao.
• survivor: người sống sót.
• thermos: phích nước, bình thuỷ.
• thumb: ngón tay cái.
• violation: sự vi phạm.

===========================================================

*Yes/No Questions:
------------------------------------------------------------------
• Did Henry kill a young girl?
- Yes, he did.

• Did he break her thumbs and most of her ribs?
- Yes, he did.

• Did he stab her more than 45 times with a ballpoint pen?
- No, he didn't. He stabed her more than 45 times with a #2 pencil.

• Had he kept her in the attic of his parents' house?
- No, he hadn't. He had kept her in the basement of his parents' house.

• Did Henry invite the girl in to see some new kittens?
- No, he didn't. Henry invited the girl in to see some new pupies.

• Were the puppies also found stabbed to death?
- Yes, they were.

• Was Henry sent to prison for his crime?
-Yes, he was.

• Was he sentenced to death by hanging?
- No, he wasn't. He was sentenced to death by injection.

• Did he kill the girl 30 years ago?
- Yes, he did.

• Has Henry spent his own money on room and board in prison?
- No, he han't.

===========================================================

*Fill in blanks:
------------------------------------------------------------------
Henry brutally killed a 14-year-old girl. He killed her after breaking her thumbs, kicking and breaking most of her ribs, striking her repeatedly in the head with his thermos, and stabbing her more than 45 times with a #2 pencil. She bled to death. He killed her after he had kidnapped her and raped her repeatedly for four weeks. He had kept her in the basement of his parents' house. His parents had disappeared years ago.

The girl had been walking by the house when Henry invited her in to see some new puppies. The puppies were also found stabbed to death. Henry was caught, convicted , and sent to prison for the girl’s brutal killing . He was sentenced to death by injection. That was 30 years ago. For the past 30 years, Henry has been fighting his death penalty. During that time , taxpayers have spent more than $30,000 a year on Henry’s room and board, medical and dental care, and legal help.

A month ago, it looked like Henry was finally going to meet his Maker. But his lawyer filed one final argument, claiming that death by injection was quite painful; Henry shouldn't suffer in his final moments. One hour before Henry was scheduled to die, the California Supreme Court agreed; the drugs injected into Henry might cause him to suffer. Such suffering would be “cruel and unusual” punishment, a violation of the Eighth Amendment of the U.S. Constitution.

Henry remained in his warm cell. He would die only when the state figured out a way to kill Henry without making him say “Ouch!”

The parents and siblings of the brutally murdered girl were not even surprised . Her dad said, “He’ll die of old age in his sleep, and his survivors will collect a million -dollar settlement because the guard forgot to put a candy mint on Henry's pillow that night.”


===========================================================

*Translate into Vietnamese:
------------------------------------------------------------------

Henry đã giết một cô bé 14 tuổi một cách tàn bạo. Hắn giết chết cô sau khi bẽ gãy mấy ngón tay cái của cô, đá và bẽ gãy gần hết các xương sườn của cô, đánh vào đầu cô nhiều lần với cái phích nước và đâm cô hơn 45 lần bằng bút chì số 2 cứng nhất. Cô bị chảy máu cho tới chết. Hắn giết cô sau khi hắn bắt cóc cô và cưỡng hiếp cô nhiều lần trong vòng bốn tuần. Hắn giam giữ cô trong tầng hầm căn nhà của cha mẹ hắn. Cha mẹ hắn đã mất tích nhiều năm trước đây.

Cô bé đi ngang qua nhà lúc Henry mời cô vào nhà để xem mấy chú chó con mới sinh. Mấy chú chó con được tìm thấy cũng bị đâm đến chết. Henry bị bắt, bị kết án, và đưa vào tù vì đã giết cô gái tàn bạo. Hắn bị tuyên án tử hình bằng cách tiêm thuốc độc. Đó là chuyện 30 năm trước đây. Trong 30 năm qua, Henry đã đấu tranh chống lại bản án tử hình của mình. Trong thời gian đó, những người đóng thuế phải trang trãi hơn 30.000 đô-la một năm cho tiền phòng và tiền cơm tháng, chi phí y tế và nha khoa cùng chi phí trợ giúp về pháp lý của Henry.

Cách đây một tháng, có vẻ như cuối cùng thì Henry sắp phải về chầu Trời. Nhưng luật sư của hắn đã đệ trình một văn bản cuối cùng, tuyên bố rằng bản án tử hình bằng cách tiêm thuốc độc khá đau đớn; Henry không nên chịu đau đớn trong những khoảnh khắc cuối cùng của mình. Một tiếng đồng hồ trước khi Henry được sắp xếp để chết, Tòa án tối cao California nhất trí; các loại thuốc độc tiêm cho Henry có thể làm cho hắn đau đớn. Sự thống khổ như thế sẽ là một sự hành hạ "tàn bạo và khác thường", là sự vi phạm Tu Chính án lần thứ tám của Hiến pháp Hoa Kỳ.

Henry vẫn ở nguyên trong xà lim ấm áp của hắn. Hắn sẽ chết chỉ khi nào tiểu bang tìm ra được cách giết Henry mà không làm cho hắn kêu lên "Ối!"

Cha mẹ và anh chị em ruột của cô gái đã bị giết một cách tàn nhẫn thậm chí không cả ngạc nhiên. Cha cô nói, "Hắn sẽ chết già trong giấc ngủ, và những người còn lại của gia đình hắn sẽ nhận được một triệu đô-la tiền dàn xếp vì người bảo vệ quên để một cây kẹo bạc hà trên gối của Henry tối hôm đó."

468535 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.