.
ESL 306: US Border Patrol


ESL 306: US Border Patrol


Download


The US Border Patrol is encountering more problems with drug dealers from Mexico. A few weeks ago, a dealer ran over a border patrol agent. The agent, standing in the middle of a two-lane road, had motioned the dealer's vehicle to stop. Instead, the dealer ran over the agent, killing him, and then drove back across the border into Mexico. He has not been caught yet. Such incidents are on the rise, said one agent. The dealers are getting braver, because they rarely get caught. "Any agent who tries to stop us deserves to die," said one convicted drug dealer.

The dealers are always devising new tricks to get their drugs into the US. They start dangerous fires near the border to distract agents. They shoot cattle on border ranches so that American ranchers will not call agents about suspicious activity. They use dynamite to blow up bridges so agents cannot follow them. They dig tunnels that start in Mexico and connect with buildings on US soil.

Their newest trick is to try to behead agents who ride on ATVs (all-terrain vehicles). When an agent drives into a concealed trap, he activates a "clothes line" wire. This wire stretches tightly across the agent's path, at neck level. It could slice right through his neck. The Department of Homeland Security quickly issued a new protective device for its ATV riders--a plastic neck guard. Using computer simulation, the department determined that the neck guard should prevent beheading; however, critical injuries—including a broken neck—are still possible.

"These 'clothes lines' are not a big deal," said a department official. He criticized the media for making a mountain out of a molehill. "Wait until an agent is actually beheaded—then you'll have a story," he said to a group of reporters.

447510 top -


*Vocabulary:

• agent:
• behead:
• border:
• brave:
• cattle:
• conceal:
• connect:
• convict:
• dealer:
• deserve:
• devise:
• distract:
• dynamite:
• encounter:
• incident:
• mole:
• motion:
• neck:
• path:
• patrol:
• ranch:
• rancher:
• rarely:
• shoot:
• simulation:
• slice:
• stretch:
• suspicious:
• terrain:
• tightly:
• trap:
• trick:
• tunnel:
• vehicle:

-------------------

*Yes/No-Questions:

• Is the Border Patrol having more problems with drug dealers?

• Did a drug dealer run over an agent?

• Was the agent standing in the middle of a freeway?

• Did the drug dealer kill the agent?

• Has the killer been caught?

• Are dealers getting braver?

• Are they getting braver because they rarely get caught?

• Do the dealers always use the same old tricks?

• Do dealers help put out fires near the border?

• Do dealers help American ranchers feed their cattle?

--------------------

*Fill in blanks:

The US Border Patrol is encountering more problems ____ drug dealers from Mexico. A few weeks ago, ____ dealer ran over a border patrol agent. The ____ , standing in the middle of a two-lane road, ____ motioned the dealer’s vehicle to stop. Instead, the ____ ran over the agent, killing him, and then ____ back across the border into Mexico. He has ____ been caught yet. Such incidents are on the ____ , said one agent. The dealers are getting braver, ____ they rarely get caught. “Any agent who tries ____ stop us deserves to die,” said one convicted ____ dealer.

The dealers are always devising new tricks ____ get their drugs into the US. They start ____ fires near the border to distract agents. They ____ cattle on border ranches so that American ranchers ____ not call agents about suspicious activity. They use ____ to blow up bridges so agents cannot follow____ . They dig tunnels that start in Mexico and ____ with buildings on US soil.

Their newest trick ____ to try to behead agents who ride on ____ (all-terrain vehicles). When an agent drives into a ____ trap, he activates a "clothes line" wire. This ____ stretches tightly across the agent's path, at neck ____ . It could slice right through his neck. The ____ of Homeland Security quickly issued a new protective ____ for its ATV riders--a plastic neck guard. Using____ simulation, the department determined that the neck guard ____ prevent beheading; however, critical injuries—including a broken neck—are ____ possible.

“These 'clothes lines' are not a big ____ ,” said a department official. He criticized the media ____ making a mountain out of a molehill. “Wait ____ an agent is actually beheaded—then you’ll have a ____ ,” he said to a group of reporters.

------------------

*Translate into Vietnamese:

............

447512 top -

ESL 306: US Border Patrol

*Vocabulary:


• agent: đại lý
• behead: chém đầu
• border: biên giới
• brave: dũng cảm
• cattle: lâu đài
• conceal: che giấu
• connect: liên kết
• convict: kết án
• dealer: đại lý
• deserve: xứng đáng
• devise: đưa ra, tài sản di chúc
• distract: phân tâm
• dynamite: chất nổ
• encounter: chạm trán
• incident: sự cố
• mole: mụt ruồi, tàn nhang
• motion: cử động
• neck: cổ
• path: con đường
• patrol: đi tuần
• ranch: trang trại
• rancher: chủ trại nuôi súc vật
• rarely: hiếm
• shoot: bắn
• simulation: mô phỏng, giả bộ
• slice: miếng, lát
• stretch: kéo căng
• suspicious: nghi ngờ
• terrain: vùng đất
• tightly: chặt chẽ
• trap: bẫy
• trick: mánh khoé, gạt
• tunnel: hầm
• vehicle: xe

==========================================================

*Yes/No-Questions:

• Is the Border Patrol having more problems with drug dealers? Yes

• Did a drug dealer run over an agent? Yes

• Was the agent standing in the middle of a freeway? No

• Did the drug dealer kill the agent? Yes

• Has the killer been caught? No

• Are dealers getting braver? Yes

• Are they getting braver because they rarely get caught? Yes

• Do the dealers always use the same old tricks? No

• Do dealers help put out fires near the border? Yes

• Do dealers help American ranchers feed their cattle? No

==========================================================

*Fill in blanks:

The US Border Patrol is encountering more problems __with__ drug dealers from Mexico. A few weeks ago, __a__ dealer ran over a border patrol agent. The __agent__ , standing in the middle of a two-lane road, __had__ motioned the dealer’s vehicle to stop. Instead, the ____dealer__ ran over the agent, killing him, and then ____drove__ back across the border into Mexico. He has __not__ been caught yet. Such incidents are on the __rise__ , said one agent. The dealers are getting braver, ____because__ they rarely get caught. “Any agent who tries __to__ stop us deserves to die,” said one convicted __drug__ dealer.

The dealers are always devising new tricks _to___ get their drugs into the US. They start ____dangerous__ fires near the border to distract agents. They ____shoot__ cattle on border ranches so that American ranchers __will__ not call agents about suspicious activity. They use ____dynamite__ to blow up bridges so agents cannot follow__them__ . They dig tunnels that start in Mexico and ____connect__ with buildings on US soil.

Their newest trick __is__ to try to behead agents who ride on _ATVs___ (all-terrain vehicles). When an agent drives into a ____concealed__ trap, he activates a "clothes line" wire. This __wire__ stretches tightly across the agent's path, at neck _level___ . It could slice right through his neck. The ____Department__ of Homeland Security quickly issued a new protective ____device__ for its ATV riders--a plastic neck guard. Using____computer__ simulation, the department determined that the neck guard ____should__ prevent beheading; however, critical injuries—including a broken neck—are ____still__ possible.

“These 'clothes lines' are not a big __deal__ ,” said a department official. He criticized the media __for__ making a mountain out of a molehill. “Wait _until___ an agent is actually beheaded—then you’ll have a _story___ ,” he said to a group of reporters.

==========================================================

*Translate into Vietnamese:

Tuần tra biên giới Mỹ

Tuần tra biên giới Mỹ đang chạm trán nhiều vấn đề hơn với bọn buôn ma tuý từ Mexico. Vài tuần trước, một tên buôn ma tuý cán chết một tuần tra biên giới. Tuần tra viên, đứng giữa đường hai làn xe, đã ra hiệu cho xe của tên buôn ma túy ngừng. Thay vì vậy, tên buôn ma túy đã cán lên người tuần tra, giết chết anh ấy, và lái qua biên giới vào Mexico. Hắn vẫn chưa bị bắt. Sự cố như vậy ngày càng gia tăng, một tuần tra nói. Những tên buôn ma túy ngày càng liều lĩnh hơn, vì chúng hiếm khi bị bắt. "Bất kỳ tuần tra nào cố ngăn cản bọn tao đáng bị chết, " một tên buôn ma túy bị buộc tội nói.

Những tên buôn ma túy thường đưa ra những mánh khoé mới để đưa ma túy vào Mỹ. Chúng tạo những đám cháy nguy hiểm gần biên giới để làm phân tâm đội tuần tra. Chúng bắn gia súc trên trại ở biên giới để những trang trại viên không báo cảnh sát về những hành động khả nghi. Chúng dùng chất nổ để nổ tung cầu làm đội tuần tra không bám theo được chúng. Chúng đào đường hầm bắt đầu từ Mexico và kết nối với những tòa nhà trên đất Mỹ.

Mánh khoé mới nhất là cắt đầu những người tuần tra lái xe ATVs (xe địa hình). Khi tuần tra lái xe vào bẫy đã dấu, anh ta đã kích hoạt một "đường dây". Dây này sẽ kéo căng ngang đường, ở cao ngang cổ. Nó sẽ cắt ngang cổ. Bộ An ninh Nội địa đã nhanh chóng đưa ra dụng cụ bảo vệ cho những người lái xe ATV -- một bảo vệ cổ bằng nhựa. Dùng máy tính mô phỏng, bộ xác định là cái bảo vệ cổ có thể ngăn cắt đầu; nhưng dù sao, bị thương-ngay cả gãy cổ-có thể xảy ra.

"Những "đường dây" nầy không phải là vấn đề lớn," nhân viên bộ nói. Ông chỉ trích giới truyền thông đã thổi phồng vấn đề. "Chờ cho đến khi một nhân viên tuần tra thực sự bị cắt đầu - khi ấy anh sẽ có một câu chuyện," ông nói với một nhóm phóng viên.

447609 top -


những người tuần tra lái xe ATVs (xe chạy trên đất)


@Hi lanhuongbm!

terrain vehicle là xe địa hình, dùng cho những nơi có địa thế hiểm trở như khu vực biên giới. (Và nó cũng băng qua suối được luôn!)

Image(lanhuong dịch bài hay ghê! chitam đang tập hợp những bài dịch hay để làm ebook song ngữ, sách gồm 365 bài ESL của VietDitru, dùng để ôn luyện khi offline. Khi nào sắp hoàn thiện book, chitam phải nhờ đến lanhuong và các anh chị giúp đó! Please!)Thân!

:)

447638 top -
@ chị lanhuongbm:

Chị xem lại nhé:

The Department of Homeland Security quickly issued a new protective device for its ATV riders--a plastic neck guard.
Bộ an ninh nhà đất đã nhanh chóng đưa ra dụng cụ bảo vệ cho những người lái xe ATV -- một bảo vệ cổ bằng nhựa.

The Department of Homeland Security = Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ/Bộ Nội An.
Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (United States Department of Homeland Security hay viết tắt là DHS) là một bộ trong nội các của Chính quyền Liên bang Hoa Kỳ với trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ Hoa Kỳ khỏi những cuộc tấn công khủng bố và đối phó với thiên tai.

Trong khi Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ có trách nhiệm hành động quân sự bên ngoài lãnh thổ, Bộ Nội An làm việc trong khu vực phạm vi dân sự để bảo vệ Hoa Kỳ từ bên trong, ra ngoài và bên ngoài bên giới Hoa Kỳ. Mục đích của bộ là sẳn sàng, ngăn cản và đối phó với tình trạng khẩn trương nội địa, đặc biệt là với khủng bố.
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%99 ... K%E1%BB%B3


Thân ái.

447675 top -


@lanhuongbm

Những tên buôn ma túy ngày càng gan dạ hơn, vì chúng hiếm khi bị bắt. "Bất kỳ tuần tra nào cố ngừng bọn tao đáng bị chết, " một tên buôn ma túy bị buộc tội nói.

Những tên buôn ma túy ngày càng liều lĩnh hơn, vì chúng hiếm khi bị bắt. "Bất kỳ nhân viên tuần tra nào cố ngăn chặn bọn tao đều đáng bị chết, " một tay buôn lậu ma túy bị kết án tù nói.

- Tiếng Việt không ai dùng từ gan dạ để nói về kẻ xấu. Hơn nữa, Brave cũng có nghĩa là liều lĩnh, bất chấp một cái gì đó.

- Behead: Đừng dịch là chém đầu lanhuong à. Nói theo tiếng Việt là sợi dây chăng ngang cứa đứt cổ nhân viên tuần tra chứ. Thêm nữa, Level nên được dịch là độ cao, tầm cao (ngang cổ). Trong hàng không, người ta vẫn dùng từ Level này bên cạnh từ Altitude để chỉ độ cao máy bay đang bay.

To make a mountain out of a molehill: exacerbate, exaggerate

Bài ESL giúp ndh biết thêm một thành ngữ mới.

447784 top -

Cảm ơn chitam và anh nguoidochanh.

448272 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.