.
ESL 272: Beautiful Teacher Smiles, then Walks Away


ESL 272: Beautiful Teacher Smiles, then Walks Away


Download


The annual teachers' meeting was the only time that all the teachers got together in one place at one time. It was a 3-hour meeting, from 7 to 10 p.m. Lecturers talked on various subjects. Each talk was followed by a question and answer period. It was an informal, pleasant evening.

The evening always began with a delicious dinner catered by a local restaurant. This year's host was a Middle Eastern restaurant. Teachers piled as much as they wanted on their paper plates and found a seat outdoors or in the auditorium. Most teachers really seemed to appreciate the food.

For Shane, this evening was his opportunity to check out the female teachers. This year, a beauty walked into the auditorium about 10 minutes late. She sat in the row in front of Shane, just two seats away. Shane couldn't believe it. She was not only the best-looking woman in the auditorium, but she smiled at him before she sat down. She was tall and had long red hair. She was wearing a sexy black cocktail dress.

Shane could not focus on the meeting anymore. He looked at the lecturers less than he looked at the redhead. He was enveloped in her perfume. She took notes right-handed. She ran her fingers through her hair. She crossed and uncrossed her legs. Shane was going crazy. Plus, there was no ring on her left hand.

The meeting ended. The dean thanked everyone for attending. Everybody applauded the presenters. The redhead stood up. Shane stood up. She smiled at him, and then walked out. Shane walked out. She went to the restroom. Shane waited. When she came out, he walked up to her.

"Hi," he smiled. "My name's Shane. I was wondering if you have time for a cup of coffee. I was hoping we could share some of our teaching experiences."

She smiled. "Why, thank you. That's sweet of you. I appreciate your offer, but I've got to get home. My husband is babysitting tonight, and I'm sure he's pretty tired. Maybe another time?" She smiled, and walked away.

443300 top -


*Vocabulary:

• annual:
• applaud:
• appreciate:
• auditorium:
• cater:
• crazy:
• dean:
• delicious:
• envelope:
• focus:
• informal:
• perfume:
• pleasant:
• share:

--------------------

*Wh-Questions:

• Who/m was the meeting for?

• How often did the meeting occur?

• How long was the meeting?

• What time did the meeting start?

• Who talked on various subjects?

• What followed each talk?

• What kind of evening was it?

• What did the evening always begin with?

• Who catered the dinner?

• Who was this year's host?

----------------------

*Fill in blanks:

The annual teachers’ meeting was the only time ____ all the teachers got together in one place ____ one time. It was a 3-hour meeting, from ____ to 10 p.m. Lecturers talked on various subjects. ____ talk was followed by a question and answer ____ . It was an informal, pleasant evening.

The evening ____ began with a delicious dinner catered by a ____ restaurant. This year’s host was a Middle Eastern ____ . Teachers piled as much as they wanted on____ paper plates and found a seat outdoors or ____ the auditorium. Most teachers really seemed to appreciate ____ food.

For Shane, this evening was his opportunity____ check out the female teachers. This year, a ____ walked into the auditorium about 10 minutes late. ____ sat in the row in front of Shane, ____ two seats away. Shane couldn’t believe it. She ____ not only the best-looking woman in the auditorium, ____ she smiled at him before she sat down. ____ was tall and had long red hair. She ____ wearing a sexy black cocktail dress.

Shane could____ focus on the meeting anymore. He looked at ____ lecturers less than he looked at the redhead. ____ was enveloped in her perfume. She took notes ____ -handed. She ran her fingers through her hair. She ____ and uncrossed her legs. Shane was going crazy. ____ , there was no ring on her left hand.

____ meeting ended. The dean thanked everyone for attending. ____ applauded the presenters. The redhead stood up. Shane____ up. She smiled at him, and then walked ____ . Shane walked out. She went to the restroom. ____ waited. When she came out, he walked up ____ her.

“Hi,” he smiled. “My name’s Shane. I ____ wondering if you have time for a cup ____ coffee. I was hoping we could share some ____ our teaching experiences.”

She smiled. “Why, thank you. ____ ’s sweet of you. I appreciate your offer, but ____ ’ve got to get home. My husband is babysitting ____ , and I’m sure he’s pretty tired. Maybe another ____ ?” She smiled, and walked away.

-----------------------

*Translate into Vietnamese:

......

443303 top -

ESL 272: Beautiful Teacher Smiles, then Walks Away

*Vocabulary:


• annual: hàng năm
• applaud: vỗ tay
• appreciate: trân trọng
• auditorium: khán giả
• cater: nơi cung cấp thực phẩm
• crazy: điên
• dean: giám thị trường, chủ nhiệm khoa
• delicious: ngon
• envelope: bao thư
• focus: tập trung
• informal: không chính thức
• perfume: nước hoa
• pleasant: dễ chịu
• share: chia sẻ

==========================================================

*Wh-Questions:

• Who/m was the meeting for? teacher

• How often did the meeting occur? annual

• How long was the meeting? 3 hour

• What time did the meeting start? 7 pm

• Who talked on various subjects? lecturers

• What followed each talk? question and answer

• What kind of evening was it? informal, pleasant

• What did the evening always begin with? delicious dinner

• Who catered the dinner? local restaurant

• Who was this year's host? Middle Eastern Restaurant

===========================================================

*Fill in blanks:

The annual teachers’ meeting was the only time __that__ all the teachers got together in one place __at__ one time. It was a 3-hour meeting, from __7__ to 10 p.m. Lecturers talked on various subjects. __Each__ talk was followed by a question and answer __period__ . It was an informal, pleasant evening.

The evening __always__ began with a delicious dinner catered by a _local___ restaurant. This year’s host was a Middle Eastern _restaurant___ . Teachers piled as much as they wanted on___their_ paper plates and found a seat outdoors or __in__ the auditorium. Most teachers really seemed to appreciate __the__ food.

For Shane, this evening was his opportunity__to__ check out the female teachers. This year, a __beauty__ walked into the auditorium about 10 minutes late. __She__ sat in the row in front of Shane, __just__ two seats away. Shane couldn’t believe it. She __was__ not only the best-looking woman in the auditorium, __but__ she smiled at him before she sat down. __She__ was tall and had long red hair. She __was__ wearing a sexy black cocktail dress.

Shane could__not__ focus on the meeting anymore. He looked at _the___ lecturers less than he looked at the redhead. __He__ was enveloped in her perfume. She took notes __right__ -handed. She ran her fingers through her hair. She __crossed__ and uncrossed her legs. Shane was going crazy. __Plus__ , there was no ring on her left hand.

__The__ meeting ended. The dean thanked everyone for attending. ____Everybody__ applauded the presenters. The redhead stood up. Shane____stood_ up. She smiled at him, and then walked __out__ . Shane walked out. She went to the restroom. ____Shane__ waited. When she came out, he walked up __to__ her.

“Hi,” he smiled. “My name’s Shane. I __was__ wondering if you have time for a cup __of__ coffee. I was hoping we could share some __of__ our teaching experiences.”

She smiled. “Why, thank you. __That__ ’s sweet of you. I appreciate your offer, but __I__ ’ve got to get home. My husband is babysitting ____tonight__ , and I’m sure he’s pretty tired. Maybe another _time___ ?” She smiled, and walked away.

==========================================================

*Translate into Vietnamese:

Cô giáo xinh đẹp mỉm cười, rồi bước đi

Cuộc họp hàng năm là dịp duy nhất để tất cả các giáo viên gặp nhau một nơi vào một thời điểm. Đó là cuộc họp kéo dài 3 giờ, từ 7 đến 10 giờ chiều. Diễn giả nói về nhiều vấn đề. Mỗi cuộc nói chuyện tiếp theo bằng câu hỏi và trả lời. Đó là một buổi tối không nghi lễ, dễ chịu.

Buổi tối thường bắt đầu bằng bữa ăn ngon miệng do một nhà hàng địa phương cung cấp. Năm nay nhà hàng Middle Eastern chủ xị. Các giáo viên lấy thứ ăn bao nhiêu tuỳ ý trên dĩa giấy và tìm chổ ngồi ngoài hay trong khán phòng. Hầu hết các giáo viên dường như rất thích thức ăn.

Đối với Shane, tối này là cơ hội đẻ tìm các cô giáo. Năm nay, một cô giáo đẹp bước vào khán phòng trễ khoảng 10 phút. Cô ngồi hàng trước Shane, chỉ cách hai chỗ. Shane không thể tin được. Cô không chỉ là người phụ nữ đẹp nhất trong khán phòng, mà còn mỉm cười với anh khi ngồi xuống. Cô cao và có mái tóc dài màu đỏ. Cô mặc áo đầm đen rượu gợi cảm.

Shane không thể chú tâm vào buổi họp nữa. Anh nhìn diễn gia ít hơn là nhìn vào mái đầu tóc đỏ. Anh ngây ngất trong mùi nước hoa. Cô ghi chú bằng tay phải. Cô luồn ngón tay qua mái tóc. Cô bắt chéo chân rồi không bắt chéo chân. Shane điên dại. Thêm nữa, không có nhẫn trên tay trái của cô.

Buổi họp kết thúc. Ông trưởng khoa cảm ơn mọi người đã tham gia. Mọi người vỗ tay khen những người trình bày. Tóc đỏ đứng dậy. Shane đứng dậy. Cô mỉm cười với anh, rồi đi ra. Shane đi ra. Cô vào nhà vệ sinh. Shane đợi. Khi cô đi ra ngoài, anh tiến đến cô.

"Hi," anh mỉm cười. "Tên tôi là Shane. Tôi tự hỏi không biết cô có thời gian uống một tách cà phê. Tôi hy vọng chúng ta có thể chia sẻ vài kinh nghiệm giảng dạy."

Cô cười. "Tại sao, cảm ơn anh. Anh thật ngọt ngào. Tôi trân trọng lời mời của anh, nhưng tôi phải về nhà. Chồng tôi đang trông con và tôi chắc anh ấy đã mệt. Có thể một lúc khác?" Cô mỉm cười, rồi bước đi.

443409 top -
LESSON 272:

BEAUTIFUL TEACHER SMILES, THEN WALKS AWAY-
CÔ GIÁO XINH ĐẸP MỈM CƯỜI, RỒI BỎ ĐI.

===========================================================

*Vocabulary:

------------------------------------------------------------------
• annual: hàng năm, thường niên.
• applaud: vỗ tay hoan nghênh.
• appreciate: đánh giá đúng/cao, thưởng thức.
• auditorium: khán phòng, hội trường.
• cater: cung cấp thực phẩm/lương thực.
• crazy: say mê, điên dại.
• dean: chủ nhiệm khoa.
• delicious: thơm tho, ngon ngọt, ngon lành.
• envelope: bao, bọc.
• focus: tập trung.
• informal: thân mật, thoải mái, không theo nghi thức.
• perfume: nước hoa, dầu thơm, hương thơm, mùi thơm.
• pleasant: vui vẻ, dễ thương, dịu dàng, thân mật.
• share: chia sẻ, tham gia, đóng góp.

===========================================================

*Wh-Questions:
-----------------------------------------------------------------
• Who/m was the meeting for?
- The teacher was meeting for.

• How often did the meeting occur?
- The meeting occured annually.

• How long was the meeting?
- The meeting lasted for 3 hours.

• What time did the meeting start?
- It started at 7 p.m.

• Who talked on various subjects?
- Lecturers talked on various subjects.

• What followed each talk?
- Questions and answer followed each talk.

• What kind of evening was it?
- It was an informal, pleasant evening.

• What did the evening always begin with?
-The evening always began with a delicious dinner.

• Who catered the dinner?
- A local restaurant catered the dinner.

• Who was this year's host?
- This year's host was a Middle Eastern restaurant.

===========================================================

*Fill in blanks:
----------------------------------------------------------------
The annual teachers’ meeting was the only time that all the teachers got together in one place at one time. It was a 3-hour meeting, from 7 to 10 p.m. Lecturers talked on various subjects. Its talk was followed by a question and answer period. It was an informal, pleasant evening.

The evening always began with a delicious dinner catered by a local restaurant. This year’s host was a Middle Eastern restaurant. Teachers piled as much as they wanted on their paper plates and found a seat outdoors or in the auditorium. Most teachers really seemed to appreciate the food.

For Shane, this evening was his opportunity to check out the female teachers. This year, a beauty walked into the auditorium about 10 minutes late. She sat in the row in front of Shane, just two seats away. Shane couldn’t believe it. She was not only the best-looking woman in the auditorium, but she smiled at him before she sat down. She was tall and had long red hair. She was wearing a sexy black cocktail dress.

Shane could not focus on the meeting anymore. He looked at the lecturers less than he looked at the redhead. He was enveloped in her perfume. She took notes right -handed. She ran her fingers through her hair. She crossed and uncrossed her legs. Shane was going crazy. Plus, there was no ring on her left hand.

The meeting ended. The dean thanked everyone for attending. Every applauded the presenters. The redhead stood up. Shane stood up. She smiled at him, and then walked out. Shane walked out. She went to the restroom. Shane waited. When she came out, he walked up to her.

“Hi,” he smiled. “My name’s Shane. I was wondering if you have time for a cup of coffee. I was hoping we could share some of our teaching experiences.”

She smiled. “Why, thank you. That’s sweet of you. I appreciate your offer, but I’ve got to get home. My husband is babysitting tonight, and I’m sure he’s pretty tired. Maybe another time?” She smiled, and walked away.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
-----------------------------------------------------------------
Cuộc họp giáo viên hàng năm là thời gian duy nhất để các giáo viên tụ họp cùng với nhau tại cùng một nơi và cùng một lúc. Đây là một cuộc họp trong 3 giờ, từ 7 đến 10 giờ tối. Các diễn giả nói về các đề tài khác nhau. Mỗi cuộc nói chuyện được tiếp nối bởi thời gian thảo luận . Đây là một buổi tối thoải mái và dễ chịu.

Buổi tối luôn luôn được bắt đầu bằng một bữa ăn tối ngon lành do một nhà hàng địa phương cung cấp. Chủ nhân bữa tiệc năm nay là nhà hàng Trung Đông. Các giáo viên chất đầy thức ăn theo ý mình trên đĩa giấy và tìm một chỗ ngồi ở ngoài trời hoặc trong hội trường. Hình như hầu hết các giáo viên đều thật sự đánh giá cao các món ăn.

Đối với Shane, buổi tối hôm nay là cơ hội để anh tìm kiếm các giáo viên nữ. Năm nay, một mỹ nhân đi vào hội trường trễ khoảng 10 phút. Cô ngồi vào hàng ghế phía trước mặt Shane, chỉ cách có hai chỗ ngồi. Shane không thể tin được. Cô không chỉ là người phụ nữ đẹp nhất trong hội trường, mà cô còn mỉm cười với anh trước khi ngồi xuống. Cô cao ráo và có mái tóc dài màu đỏ. Cô mặc một chiếc áo đầm màu đen để dự tiệc cocktail trông thật hấp dẫn.

Shane không thể nào tập trung vào cuộc họp được nữa. Anh nhìn vào diễn giả ít hơn anh nhìn vào người có tóc đỏ. Anh bị bao bọc trong hương thơm của cô. Cô thuận tay phải khi ghi chép. Cô luồn những ngón tay qua mái tóc. Cô ngồi chéo chân rồi không ngồi chéo chân. Shane phát điên lên mất. Thêm vào đó, không có chiếc nhẫn nào trên tay trái của cô cả.

Cuộc họp kết thúc. Trưởng khoa cám ơn mọi người đã đến tham dự. Mọi người vỗ tay hoan nghênh người dẫn chương trình. Người có mái tóc đỏ đứng lên. Shane đứng lên. Cô mỉm cười với anh, và rồi bước ra ngoài. Shane bước ra ngoài. Cô vào nhà vệ sinh. Shane chờ đợi. Lúc cô đi ra, anh bước tới chỗ cô.

"Xin chào," anh mỉm cười. "Tôi tên là Shane. Tôi không biết cô có rảnh để đi uống một tách cà-phê hay không. Tôi hy vọng chúng ta có thể chia sẻ một ít kinh nghiệm giảng dạy."

Cô mỉm cười. "Sao chứ, cám ơn anh. Anh thật tử tế. Tôi rất cảm kích với lời mời của anh, nhưng tôi phải về nhà. Tối nay chồng tôi phải chăm con, tôi chắc anh ấy khá mệt rồi. Có lẽ để lần khác vậy nhé?". Cô mỉm cười và bỏ đi mất.

488142 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.