.
ESL 271: Stepmother Kills Herself


ESL 271: Stepmother Kills Herself


Download


Lois Castle, 58, committed suicide at home with a revolver yesterday. Two police officers heard a single gunshot as they were about to knock on her front door. They were at her house to arrest her for the 1970 murder of her young stepdaughter. Castle apparently realized that she was going to be arrested. Only a month earlier she had been interviewed by detectives about Dorothy's death 35 years ago.

In 1970, Castle told police that the girl had fallen out of a tree she was climbing and hit her head on a rock. But Dorothy's natural father, Dwayne, who was married to Castle at the time, thought his wife was lying. "She said she would hurt me if I bother her again," Dorothy had told her father earlier.

"Your little girl is making up stories about me. I try to love her, but she rejects me," Castle told Dwayne.

An autopsy was inconclusive, and the death was ruled accidental. Dwayne divorced Castle shortly thereafter.

But the case was reopened recently when a playmate of Dorothy's came forward. Beverly Lisenby, also seven at that time, said she was about to knock on the door of Dorothy's house that fateful day. But instead of knocking, she listened quietly as she heard Dorothy screaming for help and Castle telling her to shut up. Beverly listened until it was silent inside, then ran back home. She was so shaken by the event that she had told no one in all these years.

The coroner dug up Dorothy's body and did a second autopsy. Using new crime-solving tools, he determined that Dorothy had been struck in the skull several times by a rock the size of a baseball.

The police are now trying to locate Dwayne to tell him the good news.

443288 top -


*Vocabulary:

• accidental:
• apparently:
• arrest:
• autopsy:
• bother:
• climb:
• coroner:
• detective:
• fall:
• inconclusive:
• knock:
• realize:
• reject:
• revolver:
• scream:
• skull:
• strike:

---------------------

*Wh-Questions:

• Where did she commit suicide?

• What did she use to commit suicide?

• How did she commit suicide?

• When did she commit suicide?

• Why did she commit suicide?

• Who came to her front door?

• Why were the police at her house?

• Who/m did she murder?

• What did she apparently realize?

• Who had interviewed her a month earlier?

----------------------

*Fill in blanks:

Lois Castle, 58, committed suicide at home with ____ revolver yesterday. Two police officers heard a single ____ as they were about to knock on her ____ door. They were at her house to arrest ____ for the 1970 murder of her young stepdaughter. ____ apparently realized that she was going to be ____ . Only a month earlier she had been interviewed ____ detectives about Dorothy’s death 35 years ago.

In ____ , Castle told police that the girl had fallen____ of a tree she was climbing and hit ____ head on a rock. But Dorothy’s natural father, ____ , who was married to Castle at the time, ____ his wife was lying. “She said she would ____ me if I bother her again,” Dorothy had ____ her father earlier.

“Your little girl is making ____ stories about me. I try to love her, ____ she rejects me,” Castle told Dwayne.

An autopsy____ inconclusive, and the death was ruled accidental. Dwayne ____ Castle shortly thereafter.

But the case was reopened ____ when a playmate of Dorothy’s came forward. Beverly ____ , also seven at that time, said she was ____ to knock on the door of Dorothy’s house ____ fateful day. But instead of knocking, she listened ____ as she heard Dorothy screaming for help and ____ telling her to shut up. Beverly listened until ____ was silent inside, then ran back home. She ____ so shaken by the event that she had____ no one in all these years.

The coroner ____ up Dorothy’s body and did a second autopsy. ____ new crime-solving tools, he determined that Dorothy had____ struck in the skull several times by a____ the size of a baseball.

The police are ____ trying to locate Dwayne to tell him the ____ news.

-------------------

*Translate into Vietnamese:

.......

443294 top -

ESL 271: Stepmother Kills Herself

*Vocabulary:


• accidental: tai nạn
• apparently: rõ ràng
• arrest: bị bắt
• autopsy: khám nghiệm tử thi
• bother: làm phiền
• climb: leo lên
• coroner: nhân viên điều tra các vụ chết bất thường
• detective: thám tử
• fall: ngã
• inconclusive: không kết luận
• knock: cú đấm
• realize: nhận ra
• reject: từ chối
• revolver: súng ru lô
• scream: la hét
• skull: đầu lâu
• strike: đánh mạnh

===========================================================

*Wh-Questions:

• Where did she commit suicide? at home

• What did she use to commit suicide? revolver

• How did she commit suicide? with a revolver

• When did she commit suicide? yesterday

• Why did she commit suicide? because she realized that she was going to be arrested

• Who came to her front door? two policw officers

• Why were the police at her house? to arrest her

• Who/m did she murder? her stepdaughter Dorothy

• What did she apparently realize? that she was going to be arrested

• Who had interviewed her a month earlier? detectives about Dorothy's death 35 years ago

==========================================================

*Fill in blanks:

Lois Castle, 58, committed suicide at home with __a __ revolver yesterday. Two police officers heard a single __gunshot__ as they were about to knock on her __front__ door. They were at her house to arrest __her__ for the 1970 murder of her young stepdaughter. ____Castle__ apparently realized that she was going to be ____arrested__ . Only a month earlier she had been interviewed __by__ detectives about Dorothy’s death 35 years ago.

In __1970__ , Castle told police that the girl had fallen__out__ of a tree she was climbing and hit __her__ head on a rock. But Dorothy’s natural father, ____Dwayne__ , who was married to Castle at the time, ____thought__ his wife was lying. “She said she would __hurt__ me if I bother her again,” Dorothy had __told__ her father earlier.

“Your little girl is making __up__ stories about me. I try to love her, _but___ she rejects me,” Castle told Dwayne.

An autopsy__was__ inconclusive, and the death was ruled accidental. Dwayne ____divorced__ Castle shortly thereafter.

But the case was reopened ____recently__ when a playmate of Dorothy’s came forward. Beverly ____Lisenby__ , also seven at that time, said she was ____about__ to knock on the door of Dorothy’s house __that__ fateful day. But instead of knocking, she listened __quitely___ as she heard Dorothy screaming for help and ____Castle__ telling her to shut up. Beverly listened until __it__ was silent inside, then ran back home. She __was__ so shaken by the event that she had__told__ no one in all these years.

The coroner __dug__ up Dorothy’s body and did a second autopsy. ____Using__ new crime-solving tools, he determined that Dorothy had__been__ struck in the skull several times by a__rock__ the size of a baseball.

The police are __now__ trying to locate Dwayne to tell him the ____good__ news.

==========================================================

*Translate into Vietnamese:

Mẹ kế tự sát

Lois Castle, 58 tuổi, tự át tại nhà bằng súng ru lô hôm qua. Hai cảnh sát nghe một tiếng súng khi họ đang chuẩn bị gõ cửa trước của bà. Họ đến nhà để bắt bà vì giết con gái của chồng năm 1970. Castle rõ ràng đã nhận ra bà sẽ bị bắt. Cả tháng trước bà bị thẩm vấn bởi các thám tử về cái chết của Dorothy 35 năm trước đây.

Năm 1970, Castle nói với cảnh sát là cô bé bị ngã khỏi cây mà cô đã leo lên và đầu va vào đá. Nhưng cha của Dorothy, Dwayne, người đã cưới Castle lúc đó, nghĩ rằng vợ mình đang nói dối. "Bà ấy nói sẽ làm con bị thương nếu còn làm phiền bà ấy nữa," Dorothy đã nói với cha mình trước đây.

"Con ông đang bịa chuyện về tôi. Tôi cố yêu thương nó, nhưng nó từ chối tôi," Castle bảo Dwayne.

Cuộc khám nghiệm tử thi không kết luận được, và cái chết được cho là tai nạn. Dwayne ly dị Castle ngay sau đó.

Nhưng gần đây vụ việc được mở ra khi bạn của Dorothy trở lại. Beverly Lisenby, cũng bảy tuổi vào thời gian đó, nói rằng cô chuẩn bị gõ cửa nhà Dorothy vào cái ngày định mệnh đó. Nhưng thay vì gõ cửa, cô lắng nghe và nghe được tiếng la của Dorothy nhờ giúp và Castle đang bảo Dorothy câm miệng. Beverly lắng nghe đến khi bên trong im ắng, rồi chạy về nhà. Cô run sợ vì sự việc đến nổi không dám nói với ai trong từng ấy năm.

Những người điều tra án mạng đào tử thi của Dorothy và khám nghiệm lại. Dùng những công cụ mới, họ xác định được Dorothy bị đánh vào hộp sọ nhiều lần bởi một hòn đá to cỡ trái bóng chày.

Cảnh sát đang tìm Dwayne để báo ông biết về tin này.

443406 top -
LESSON 271:

STEPMOTHER KILLS HERSELF-
MẸ KẾ TỰ VẪN.

===========================================================

*Vocabulary:

------------------------------------------------------------------
• accidental: tình cờ, ngẫu nhiên.
• apparently: hình như.
• arrest: bắt giữ.
• autopsy: khám nghiệm tử thi.
• bother: làm buồn bực, làm phiền, quấy rầy.
• climb: leo, trèo, leo trèo.
• coroner: nhân viên điều tra về những vụ chết bất thường.
• detective: thám tử.
• fall: rơi, rơi vào, rơi xuống.
• inconclusive: bỏ lửng, không đi đến kết luận.
• knock: gõ, đập, đánh, va, đụng.
• realize: thấy rõ, biết rõ, nhận thức rõ.
• reject: hất hủi, cự tuyệt, không chấp thuận.
• revolver: súng lục, súng ru-lô.
• scream: gào khóc.
• skull: sọ, đầu lâu.
• strike: đánh, đập.

===========================================================

*Wh-Questions:
------------------------------------------------------------------
• Where did she commit suicide?
- She committed suicide at home.

• What did she use to commit suicide?
- She committed suicide with a revolver.

• How did she commit suicide?
- She shot herself with a revolver.

• When did she commit suicide?
- She committed suicide yessterday.

• Why did she commit suicide?
- Because she realise that she was going to be arrested.

• Who came to her front door?
- Two police came to her front door.

• Why were the police at her house?
- The police were at her house to arrest her for the 1970 murder of her young stepdaughter.

• Who/m did she murder?
- She murdered her young stepdaughter.

• What did she apparently realize?
- She apparently realized that she was going to be arrested.

• Who had interviewed her a month earlier?
- Detectives had interviewed her a month earlier.

===========================================================

*Fill in blanks:
------------------------------------------------------------------
Lois Castle, 58, committed suicide at home with a revolver yesterday. Two police officers heard a single gunshot as they were about to knock on her front door. They were at her house to arrest her for the 1970 murder of her young stepdaughter. Castle apparently realized that she was going to be arrested. Only a month earlier she had been interviewed by detectives about Dorothy’s death 35 years ago.

In 1970 , Castle told police that the girl had fallen out of a tree she was climbing and hit her head on a rock. But Dorothy’s natural father, Dwayne, who was married to Castle at the time, thought his wife was lying. “She said she would hurt me if I bother her again,” Dorothy had told her father earlier.

“Your little girl is making up stories about me. I try to love her, but she rejects me,” Castle told Dwayne.

An autopsy was inconclusive, and the death was ruled accidental. Dwayne divorced Castle shortly thereafter.

But the case was reopened recently when a playmate of Dorothy’s came forward. Beverly Lisenby, also seven at that time, said she was about to knock on the door of Dorothy’s house that fateful day. But instead of knocking, she listened quietly as she heard Dorothy screaming for help and Castle telling her to shut up. Beverly listened until it was silent inside, then ran back home. She was so shaken by the event that she had told no one in all these years.

The coroner dug up Dorothy’s body and did a second autopsy. Using new crime-solving tools, he determined that Dorothy had been struck in the skull several times by a rock the size of a baseball.

The police are now trying to locate Dwayne to tell him the good news.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
-------------------------------------------------------------------
Hôm qua, Lois Castle, 58 tuổi, đã tự vẫn tại nhà bằng một cây súng lục. Hai sĩ quan cảnh sát nghe một tiếng súng nổ khi họ sắp sửa gõ cửa trước nhà bà. Họ có mặt ở nhà bà để bắt giữ bà vì vụ án mạng của cô con gái riêng của chồng vào năm 1970. Hình như Castle biết được rằng bà sắp bị bắt. Mới chỉ một tháng trước đây bà bị các thám tử hỏi chuyện về cái chết của Dorothy vào 35 năm trước.

Vào năm 1970, Castle báo cho cảnh sát biết là khi trèo lên cây cô bé bị ngã văng ra và va đầu vào một hòn đá. Nhưng Dwayne, cha ruột của Dorothy, đã kết hôn với Castle vào thời gian đó, nghĩ rằng vợ mình đã nói dối. "Cô ấy bảo cô ấy sẽ làm con bị thương nếu con còn quấy rầy cô ấy nữa," Dorothy nói với cha mình trước đó.

"Cô con gái nhỏ của anh lại bịa chuyện về em rồi chứ gì. Em đã cố gắng yêu thương nó, nhưng nó cứ cự tuyệt em," Castle bảo với Dwayne.

Cuộc khám nghiệm tử thi không đem lại kết quả nào, và cái chết được phán quyết là do tai nạn. Dwayne li dị Castle không lâu sau đó.

Thế nhưng, vừa mới đây vụ án được tiếp tục trở lại khi cô bạn cùng chơi với Dorothy ra trình diện. Beverly Lisenby, cũng bảy tuổi tại thời điểm đó, cho biết cô chuẩn bị gõ cửa nhà Dorothy vào cái ngày đau buồn đó. Nhưng thay vì gõ cửa, cô yên lặng lắng nghe khi cô nghe tiếng Dorothy gào lên cầu cứu và Castle bảo Dorothy câm miệng lại. Beverly lắng nghe cho đến khi ở phía trong yên ắng, rồi cô chạy về nhà. Cô bàng hoàng đến mức kể từ sự kiện đó cô không hé môi với một người nào trong từng ấy năm.

Nhân viên điều tra khai quật thi thể của Dorothy và thực hiện cuộc khám nghiệm tử thi lần thứ hai. Sử dụng các dụng cụ điều tra tội ác hiện đại, ông xác nhận Dorothy đã bị đánh vào hộp sọ nhiều lần bằng một cục đá có kích cỡ bằng một trái bóng chày.

Hiện nay, cảnh sát đang cố gắng xác định chỗ ở của Dwayne để báo cho ông biết về tin mới này.

487929 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.