.
ESL 262: Eat Your Vegetables


ESL 262: Eat Your Vegetables


Download


The federal government, displaying even less sense than usual, has yielded to the French fry industry. Frozen French fries—sliced, fried in oil, and then packaged—are now approved as "fresh vegetables" by the US Department of Agriculture.

The French fry industry has been petitioning the USDA for years to get this approval. They say that their product is similar to cucumbers that have a wax coating. They argue that they use 100 percent vegetable oil, which is much healthier for consumers than plain wax.

Most consumers, of course, beg to differ. "You must be joking," said Annie, 50. "How can you consider a product that's deep-fried in oil to be a fresh vegetable? Even if I steamed broccoli, I could no longer call it fresh broccoli—it's cooked! I wish I were a lobbyist, so my congressman would help me. Unfortunately, I'm only a tax-paying citizen."

The USDA defends its decision, saying that potatoes undeniably are vegetables. Although French fries are fried in oil, they are still potatoes. If you let them sit on your countertop for a couple of weeks, a USDA spokesman said, the fries will rot just like all other fresh vegetables.

Consumer advocates say the USDA has totally lost touch with the consumers. "They'd probably declare that eggshells are nutritious if a lobbyist asked them to," said one advocate.

440795 top -


*Vocabulary:

• advocate:
• agriculture:
• approval:
• approve:
• argue:
• broccoli:
• consumer:
• countertop:
• cucumber:
• declare:
• defend:
• federal:
• freeze:
• lobbyist:
• nutritious:
• petition:
• plain:
• sense:
• similar:
• slice:
• tax:
• undeniably:
• wax coating:
• yield:

---------------------

*Wh-Questions:

• Who/What is displaying less sense than usual?

• Who/Whom/What did the federal government yield to?

• What/Which agency made the approval?

• What are now approved as "fresh vegetables"?

• How long has the industry been petitioning the USDA?

• What/Which vegetable do they say that their fries are similar to?

• What kind of coating do cucumbers have?

• What kind of oil does the industry use?

• Who/m is the vegetable oil healthier for?

• What is the oil healthier than?

-------------------

*Fill in blanks:

The federal government, displaying even less sense than ____ , has yielded to the French fry industry. Frozen ____ fries—sliced, fried in oil, and then packaged—are now____ as “fresh vegetables” by the US Department of ____ .

The French fry industry has been petitioning the ____ for years to get this approval. They say ____ their product is similar to cucumbers that have ____ wax coating. They argue that they use 100 ____ vegetable oil, which is much healthier for consumers ____ plain wax.

Most consumers, of course, beg to ____ . “You must be joking,” said Annie, 50. “How ____ you consider a product that’s deep-fried in oil ____ be a fresh vegetable? Even if I steamed ____ , I could no longer call it fresh broccoli—it’s ____ ! I wish I were a lobbyist, so my ____ would help me. Unfortunately, I’m only a tax-paying ____ .”

The USDA defends its decision, saying that potatoes ____ are vegetables. Although French fries are fried in ____ , they are still potatoes. If you let them ____ on your countertop for a couple of weeks, ____ USDA spokesman said, the fries will rot just ____ all other fresh vegetables.

Consumer advocates say the ____ has totally lost touch with the consumers. “They'd____ declare that eggshells are nutritious if a lobbyist____ them to,” said one advocate.

---------------------

*Translate into Vietnamese:

.........

440796 top -

ESL 262: Eat Your Vegetables

*Vocabulary:


• advocate: ủng hộ, bào chữa
• agriculture: nông nghiệp
• approval: duyệt, đồng ý
• approve: duyệt, đồng ý
• argue: tranh cãi
• broccoli: bông cải xanh
• consumer: người tiêu thụ
• countertop: quầy
• cucumber: dưa leo
• declare: tuyên bố
• defend: chống lại
• federal: liên bang
• freeze: đông lạnh
• lobbyist: người vận động ở hành lang nghị viện
• nutritious: dinh dưỡng
• petition: thỉnh cầu
• plain: đơn giản, rõ ràng
• sense: khứu giác
• similar: tương tự
• slice: miếng, lát
• tax: thuế
• undeniably: không cãi được
• wax coating: phủ sáp
• yield: sản lượng

==========================================================

*Wh-Questions:

• Who/What is displaying less sense than usual? The Federal government

• Who/Whom/What did the federal government yield to? French fry industry

• What/Which agency made the approval? US Department of Agriculture

• What are now approved as "fresh vegetables"? Frozen French fries-sliced

• How long has the industry been petitioning the USDA? for years

• What/Which vegetable do they say that their fries are similar to? cucumber

• What kind of coating do cucumbers have? wax

• What kind of oil does the industry use? vegetable oil

• Who/m is the vegetable oil healthier for? consumer

• What is the oil healthier than? plain wax

==========================================================

*Fill in blanks:

The federal government, displaying even less sense than __ưsal__ , has yielded to the French fry industry. Frozen __French__ fries—sliced, fried in oil, and then packaged—are now__approved__ as “fresh vegetables” by the US Department of __Agriculture__ .

The French fry industry has been petitioning the __USDA__ for years to get this approval. They say __that__ their product is similar to cucumbers that have __a__ wax coating. They argue that they use 100 __percent__ vegetable oil, which is much healthier for consumers __than__ plain wax.

Most consumers, of course, beg to __differ__ . “You must be joking,” said Annie, 50. “How __can__ you consider a product that’s deep-fried in oil _to___ be a fresh vegetable? Even if I steamed ____broccoli__ , I could no longer call it fresh broccoli—it’s ____cooked__ ! I wish I were a lobbyist, so my ____congressman__ would help me. Unfortunately, I’m only a tax-paying __citizen___ .”

The USDA defends its decision, saying that potatoes ____undeniably__ are vegetables. Although French fries are fried in __oil__ , they are still potatoes. If you let them __sit__ on your countertop for a couple of weeks, __a__ USDA spokesman said, the fries will rot just __like__ all other fresh vegetables.

Consumer advocates say the __its__ has totally lost touch with the consumers. “They'd____probably__ declare that eggshells are nutritious if a lobbyist__asked__ them to,” said one advocate.

=========================================================

*Translate into Vietnamese:

Hãy ăn rau củ

Chính phủ liên bang, cho thấy giác quan ít đúng đắn hơn thường lệ, đã tăng sản lượng cho ngành đồ chiên kiểu Pháp. Khoai chiên lát đông lạnh kiểu Pháp, chiên trong dầu, rồi đóng gói-giờ đây được duyệt như là "rau củ tươi" bởi Bộ Nông nghiệp Mỹ.

Ngành đồ chiên Pháp đã thỉnh cầu USDA nhiều năm để được phê duyệt này. Họ nói là sản phảm của họ cũng giống như dưa leo có phủ sáp. Họ tranh cãi là họ dùng dầu thực vật 100 phần trăm, tốt cho sức khoẻ của người tiêu dùng hơn là sáp.

Hầu hết người tiêu dùng, dĩ nhiên, cầu xin sự phân biệt. "Anh hẳn là đang đùa," Annie, 50 nói. "Làm sao anh có thể xem sản phẩm chiên nhúng trong dầu như là rau củ tươi? Ngay cả nếu tôi hấp bông cải xanh, tôi sẽ không còn gọi đó là bông cải tươi-nó đã chín! Tôi ước tôi là người vận động hành lang để thượng nghị sĩ của tôi sẽ giúp tôi. Thật kém may mắn, tôi chỉ là một công dân đóng thuế."

USDA bảo vệ quyết định của họ, nói rằng khoai tây không cãi được nó là rau củ. Dù được chiên trong dầu, chúng vẫn là khoai. Nếu để khoai nằm trên kệ bếp vài tuần, người phát ngôn USDA nói, khoai vẫn mọc rễ như những rau củ tươi khác.

Những người biện hộ nói USDA đã hoàn toàn mất liên lạc với người tiêu dùng. "Họ đã có thể tuyên bố vỏ trứng dinh dưỡng nếu những nhà vận động hành lang yêu cầu họ," một người biện hộ nói.

441303 top -


@lanhuongbm

1. Sense: Tôi nghĩ dịch là giác quan thì chưa chính xác. Trong ngữ cảnh này có lẽ nên dịch là ý thức, nhận thức thì đúng hơn.

2. Yield: Nghĩa trong bài là nhượng bộ (trước ngành công nghiệp khoai tây chiên).

3. French fry: Bạn chỉ cần dịch là khoai tây chiên là đủ. Tôi không để ý đến nguồn gốc xuất xứ của từ này nhưng có một điều: Ở Mỹ, khi bạn vào những quán ăn Fast food như McDonald's, Wendy, Popeyes,... mà bạn muốn ăn khoai tây chiên thì chỉ cần nói French Fry là người ta sẽ hiểu ngay. Gọi là Industry cũng đúng vì để có thể mở hàng loạt các cửa hàng khắp nơi trong nước Mỹ và có thể nhiều nơi trên thế giới thì thức ăn như French Fry phải được tiêu chuẩn hoá đồng nhất để ăn bất kỳ chỗ nào cũng giống nhau. Tóm lại hai từ French fry đã được xã hội xem mặc nhiên là khoai tây chiên.

4. Approve: Trong bài nên dịch là công nhận (là rau củ tươi). Từ duyệt nghe hơi cứng.

5. Petition: Trong bài tôi nghĩ nên dịch là đệ đơn/kiến nghị lên USDA về vấn đề... thì đúng hơn là thỉnh cầu. Vì hành động này của các tập đoàn Fast food mang tính lợi ích kinh doanh mà chứ có xin xỏ vì mục địch nhân đạo hay vô vụ lợi gì đâu.

6. Touch: Câu này, theo tôi nên dịch là USDA đã không tiếp xúc, lắng nghe ý kiến từ người tiêu dùng.

7. Cuối cùng, tôi có một ý kiến nhỏ. Thật ra thì ngay cả tôi cũng thỉnh thoảng mắc phải chứ không riêng gì bạn, là khi dịch không đọc lướt qua mà cứ dịch word by word, từ trái sang phải và từ trên xuống dưới. Vô tình chúng ta dịch tiếng Anh sang tiếng Việt mà lại mang văn phong của Mỹ.

Frozen French fries—sliced, fried in oil, and then packaged—are now approved as "fresh vegetables" by the US Department of Agriculture.

Khoai chiên lát đông lạnh kiểu Pháp, chiên trong dầu, rồi đóng gói-giờ đây được duyệt như là "rau củ tươi" bởi Bộ Nông nghiệp Mỹ.

Người Việt mình thích viết câu ở thể chủ động hơn là bị động.

Most consumers, of course, beg to differ. "You must be joking," said Annie, 50. "How can you consider a product that's deep-fried in oil to be a fresh vegetable? Even if I steamed broccoli, I could no longer call it fresh broccoli—it's cooked! I wish I were a lobbyist, so my congressman would help me. Unfortunately, I'm only a tax-paying citizen."

Hầu hết người tiêu dùng, dĩ nhiên, cầu xin sự phân biệt. "Anh hẳn là đang đùa," Annie, 50 nói. "Làm sao anh có thể xem sản phẩm chiên nhúng trong dầu như là rau củ tươi? Ngay cả nếu tôi hấp bông cải xanh, tôi sẽ không còn gọi đó là bông cải tươi-nó đã chín! Tôi ước tôi là người vận động hành lang để thượng nghị sĩ của tôi sẽ giúp tôi. Thật kém may mắn, tôi chỉ là một công dân đóng thuế."

Trong câu trên, nếu bạn viết là:

Bà Annie, 50 tuổi đã nói rằng:"Các anh đùa đấy à..."

thì sẽ giống văn chương Việt Nam hơn. Người Mỹ họ thích để tên người phát biểu nằm sau câu nói nhưng người Việt mình lại không như vậy.

p/s: Tôi vẫn thấy từ "Plain wax" chưa ổn lắm nhưng chưa biết thay thế nào cho thích hợp.

Chúc lớp học ESL đạt nhiều tiến bộ. :)

441454 top -
@anh nguoidochanh và chi lanhuongbm,

Tôi rất lý thú khi đọc bài dịch của chị lanhuongbm cũng như những lời góp ý của anh nguoidochanh.

Theo như tôi nghĩ mỗi người góp một tay sẽ làm cho việc học được thêm sâu, thêm rộng với nhiều đóng góp sâu sắc, chính xác của các thành viên.

Nhân tiện, nhờ đọc bài này mà tôi biết thêm được một điều là hiện nay, trong công nghiệp thực phẩm, người ta dùng sáp -(wax) một loại sáp được cho phép xử dụng trong thực phẩm, để làm cho bắt mắt, giảm mất nước và trọng lượng, giử độ dòn, dễ bảo quản và chuyên chở.

The reason why food is waxed is because it protects the vegetables and holds in moisture, preventing them from going bad too quickly.


http://askville.amazon.com/thin-wax-coa ... Id=4566389

Xin cám ơn, và xin chúc các anh chị vui khoẻ.

441489 top -

Cám ơn anh nguoidochanh đã tận tình chỉnh sửa.

441499 top -
LESSON 262:

EAT YOUR VEGETABLES -
HÃY ĂN RAU.

===========================================================

*Vocabulary:

-----------------------------------------------------------------
• advocate: tán thành, ủng hộ.
• agriculture: nộng nghiệp.
• approval: (sự)tán thành/chấp thuận/phê chuẩn.
• approve: tán thành, ưng thuận, chầp thuận.
• argue: tranh cãi, tranh luận.
• broccoli: cây bông cải xanh.
• consumer: người tiêu dùng.
• countertop: quầy.
• cucumber: dưa leo.
• declare: tuyên bố.
• defend: ủng hộ, bênh vực.
• federal: tiểu bang.
• freeze: làm đông, làm lạnh cứng.
• lobbyist: người vận động hành lang.
• nutritious: bổ dưỡng.
• petition: cầu xin, thỉnh cầu, kiến nghị.
• plain: đơn giản, dễ hiểu, rõ ràng.
• sense: giác quan, tri giác, cảm giác.
• similar: giống nhau, như nhau, tương tự.
• slice: xắt lát mỏng, lạng.
• tax: thuế.
• undeniably: không thể phủ nhận, dứt khoát là đúng.
• wax coating: được bao phủ/bọc/tráng/tẩm một lớp sáp.
• yield: nhượng bộ, nhường chỗ, chịu thua.

===========================================================

*Wh-Questions:
-----------------------------------------------------------------
• Who/What is displaying less sense than usual?
- The federal government is displaying even less sense than usual.

• Who/Whom/What did the federal government yield to?
-The federal government yield to the French fry industry.

• What/Which agency made the approval?
- The US Department of Agriculture made the approval.

• What are now approved as "fresh vegetables"?
- Frozen French fries—sliced, fried in oil, and then packaged—are now approved as "fresh vegetables".

• How long has the industry been petitioning the USDA?
-The industry has been petitioning the USDA for years.

• What/Which vegetable do they say that their fries are similar to?
- They say that their fries are similar to cucumbers .

• What kind of coating do cucumbers have?
- Cucumbers hace wax coating.

• What kind of oil does the industry use?
- The industry use vegetable oil.

• Who/m is the vegetable oil healthier for?
-The vegetable oil is healthier for consumers.

• What is the oil healthier than?
- The oil is healthier than plain wax.

===========================================================

*Fill in blanks:
------------------------------------------------------------------
The federal government, displaying even less sense than usual, has yielded to the French fry industry. Frozen French fries—sliced, fried in oil, and then packaged—are now approved as “fresh vegetables” by the US Department of Agriculture.

The French fry industry has been petitioning the USDA for years to get this approval. They say that their product is similar to cucumbers that have a wax coating. They argue that they use 100 percent vegetable oil, which is much healthier for consumers than plain wax.

Most consumers, of course, beg to differ. “You must be joking,” said Annie, 50. “How can you consider a product that’s deep-fried in oil to be a fresh vegetable? Even if I steamed brocoli, I could no longer call it fresh broccoli—it’s cooked! I wish I were a lobbyist, so my congressman would help me. Unfortunately, I’m only a tax-paying citizen .”

The USDA defends its decision, saying that potatoes undeniably are vegetables. Although French fries are fried in oil, they are still potatoes. If you let them sit on your countertop for a couple of weeks, the USDA spokesman said, the fries will rot just like all other fresh vegetables.

Consumer advocates say the USDA has totally lost touch with the consumers. “They'd probaly declare that eggshells are nutritious if a lobbyist asked them to,” said one advocate.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
-----------------------------------------------------------------
Chính phủ liên bang, thể hiện khả năng phán đoán thậm chí còn ít hơn lệ thường, đã nhượng bộ đối với ngành kinh doanh khoai tây chiên. Khoai tây chiên đông lạnh-được cắt lát mỏng, chiên trong dầu và sau đó được đóng gói-bây giờ đã được Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (USDA) chấp nhận là “rau tươi”.

Ngành kinh doanh khoai tây chiên đã kiến nghị với USDA trong nhiều năm để được chấp thuận. Họ nói sản phẩm của họ giống như dưa leo có phủ một lớp sáp vậy. Họ tranh luận rằng họ dùng 100% dầu thực vật, điểu đó giúp cho người tiêu dung mạnh khỏe hơn khi chỉ dùng sáp thuần túy.

Dĩ nhiên, phần lớn người tiêu dùng, không tán thành ý kiến đó. “Anh giỡn hay sao chứ,” Annie, 50 tuổi, nói. “Làm sao anh có thể coi một sản phẩm chiên ngập trong dầu là rau tươi được? Cho dù tôi hấp bông cải xanh, tôi không thể gọi nó là bông cải xanh còn tươi được nữa–Nó đã được nấu chín! Tôi ước ao mình là một người vận động hành lang, vì thế dân biểu của tôi sẽ giúp tôi. Thật đáng tiếc, tôi chỉ là một công dân phải nộp thuế.

USDA bảo vệ cho quyết định của mình, nói rằng khoai tây dứt khoát đúng là rau. Cho dù khoai tây chiên được chiên trong dầu, nó vẫn là khoai tây. Nếu bạn để khoai tây chiên trên quầy trong một vài tuần, một phát ngôn viên của USDA cho biết, khoai tây chiên sẽ thối rữa như tất cả các loại rau tươi khác.

Hội bảo vệ người tiêu dùng nói rằng USDA đã hoàn toàn không còn mối liên hệ với người tiêu dùng. “Họ sẽ tuyên bố vỏ trứng rất bổ dưỡng nếu một người vận động hành lang yêu cầu họ nói như thế,” Một nhân viên hội bảo vệ cho biết.

486272 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.