.
ESL 261: Victory Dance Leads to Death


ESL 261: Victory Dance Leads to Death


Download


A basketball game ended abruptly Saturday afternoon when 18-year-old Damon Miller was fatally shot at a recreation center. The gunman, who called himself Ace, ran south on Oak Street after the shooting and remains at large. Miller was pronounced dead at the scene by the paramedics. He died from two gunshot wounds to his chest. The paramedics did not arrive immediately because they were tied up at a four-car crash a mile away. This was the second such shooting during a basketball game, apparently by the same gunman.

According to witnesses, Miller did a little dance after making a game-winning 3-point basket. When Ace told him to stop celebrating, Miller ignored him. Then Ace pulled a small gun out of his baggy shorts and fired two quick shots. Everyone else backed away. Instead of running immediately, Ace picked up the basketball and made a 3-pointer himself. Then he did a little dance next to the victim's head and fled.

A police officer said the suspect will be charged with "a lot more than unsportsmanlike conduct" when arrested. Eyewitnesses said Ace is a white male, 5'11", about 200 pounds, with a small scar on his left cheek.

Local activists criticized the police for dragging their feet in their search for the suspect. "You can bet if it was two white men who had been shot by a black man, there'd be a policeman on every basketball court in town till he was caught," said one activist.

440793 top -


*Vocabulary:

• abruptly:
• apparently:
• bet:
• celebrate:
• cheek:
• chest:
• conduct:
• crash:
• criticize:
• fatally:
• ignore:
• paramedic:
• pronounce:
• recreation:
• remain:
• scar:
• scene:
• suspect:
• tie up:
• victory:
• wound:
• at_large:

----------------------

*Wh-Questions:

• How did the game end?

• Where were they playing?

• What were they playing?

• How old was Damon?

• What was the gunman's name?

• What did the gunman call himself?

• Which way did Ace run?

• When did they catch Ace?

• Who pronounced Miller dead?

• Where was he pronounced dead?

---------------------

*Fill in blanks:

A basketball game ended abruptly Saturday afternoon when ____ -year-old Damon Miller was fatally shot at a recreation ____ . The gunman, who called himself Ace, ran south ____ Oak Street after the shooting and remains at____ ____ . Miller was pronounced dead at the scene by____ paramedics. He died from two gunshot wounds to ____ chest. The paramedics did not arrive immediately because ____ were tied up at a four-car crash a away. This was the second such shooting during ____ basketball game, apparently by the same gunman.

According ____ witnesses, Miller did a little dance after making ____ game-winning 3-point basket. When Ace told him to ____ celebrating, Miller ignored him. Then Ace pulled a____ gun out of his baggy shorts and fired quick shots. Everyone else backed away. Instead of ____ immediately, Ace picked up the basketball and made ____ 3-pointer himself. Then he did a little dance ____ to the victim’s head and fled.

A police____ said the suspect will be charged with "a____ more than unsportsmanlike conduct" when arrested. Eyewitnesses said____ is a white male, 5'11", about 200 pounds, ____ a small scar on his left cheek.

Local ____ criticized the police for dragging their feet in ____ search for the suspect. “You can bet if ____ was two white men who had been shot ____ a black man, there’d be a policeman on____ basketball court in town till he was caught,” ____ one activist.

-------------------

*Translate into Vietnamese:

......

440794 top -

ESL 261: Victory Dance Leads to Death

*Vocabulary:


• abruptly: đột ngột
• apparently: rõ ràng
• bet: cá cược
• celebrate: ăn mừng
• cheek: gò má
• chest: ngực
• conduct: kỷ luật
• crash: đâm xe
• criticize: chỉ trích
• fatally: chết người
• ignore: lờ đi
• paramedic: nhân viên y tế
• pronounce: tuyên bố
• recreation: tái tạo
• remain: vẫn giữ
• scar: vết sẹo
• scene: cảnh, hiện trường
• suspect: nghi ngờ
• tie up: buột chặt
• victory: chiến thắng
• wound: tổn thương, vết bằm, vết chém
• at_large: rộng lớn

===========================================================

*Wh-Questions:

• How did the game end? abruptly

• Where were they playing? at a recreation center

• What were they playing? basket ball game

• How old was Damon? 18 years old

• What was the gunman's name? Ace

• What did the gunman call himself? Ace

• Which way did Ace run? soth on Oak street

• When did they catch Ace? Not yet

• Who pronounced Miller dead? the paramedics

• Where was he pronounced dead? at the scene

=========================================================

*Fill in blanks:

A basketball game ended abruptly Saturday afternoon when _18___ -year-old Damon Miller was fatally shot at a recreation __center__ . The gunman, who called himself Ace, ran south __on__ Oak Street after the shooting and remains at__large__ . Miller was pronounced dead at the scene by_the_ paramedics. He died from two gunshot wounds to __his__ chest. The paramedics did not arrive immediately because __they__ were tied up at a four-car crash a away. This was the second such shooting during __a__ basketball game, apparently by the same gunman.

According __to__ witnesses, Miller did a little dance after making __a__ game-winning 3-point basket. When Ace told him to _stop___ celebrating, Miller ignored him. Then Ace pulled a___small_ gun out of his baggy shorts and fired quick shots. Everyone else backed away. Instead of __running__ immediately, Ace picked up the basketball and made __a__ 3-pointer himself. Then he did a little dance __next__ to the victim’s head and fled.

A police____officer__ said the suspect will be charged with "a__lot__ more than unsportsmanlike conduct" when arrested. Eyewitnesses said__Ace__ is a white male, 5'11", about 200 pounds, __with__ a small scar on his left cheek.

Local ____activists__ criticized the police for dragging their feet in ____their__ search for the suspect. “You can bet if _it___ was two white men who had been shot __by__ a black man, there’d be a policeman on____every__ basketball court in town till he was caught,” __said__ one activist.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:

Nhảy mừng chiến thắng dẫn đến cái chết

Trận đấu bóng rổ kết thúc đột ngột vào chiều thứ bảy khi Damon Miller 18 tuổi bị bắn chết tại trung tâm tái tạo. Tên bắn súng, tự gọi mình là Ace, chạy về hướng nam trên đường Oak sau khi bắn vẫn chưa bị bắt. Miller được nhân viên y tế tuyên bố chết ngay tại hiện trường. Anh chết bởi hai phát súng làm bị thương ngực. Nhân viên y tế không đến được ngay tức khắc vì họ bị kẹt tai nạn bốn xe đâm nhau cách một dặm. Đây là lần bắn thứ hai trong trận đấu bóng rổ, rõ ràng từ một tay súng.

Theo nhân chứng, Miller nhảy múa chút ít sau khi ghi ba điểm thắng bóng rổ. Khi Ace bảo anh dừng việc mừng chiến thắng, Miller lờ hắn ta. Rồi Ace rút khẩu súng nhỏ khỏi quần sọt và bắn hai phát nhanh. Mọi người khác quay lưng chạy. Thay vì chạy trốn liền, Ace nhặt bóng và tự ghi một quả ba điểm. Rồi hắn còn nhảy một chút cạnh đầu nạn nhân và lẩn mất.

Nhân viên cảnh sát nói nghi phạm sẽ bị phạt "nặng hơn là kỷ luật về tính phi thể thao" khi bị bắt. Những người nhân chứng thấy Ace nói hắn là một người da trắng, 5'11", khoảng 200 pounds, với vết sẹo nhỏ trên má trái.

Những nhà hoạt động địa phương chỉ trích cảnh sát đã kéo dài việc truy tìm nghi phạm. "Anh có thể cá là nếu hai người da trắng bị bắn bởi người da đen, sẽ có ngay một viên cảnh sát trên mỗi trận bóng rổ trong thị trấn cho đến khi hắn bị bắt," một nhà hoạt động nói.

441295 top -
LESSON 261:

VICTORY DANCE LEADS TO DEATH -
NHẢY MÚA MỪNG CHIẾN THẮNG DẪN ĐẾN CÁI CHẾT.

===========================================================

*Vocabulary:

-----------------------------------------------------------------
• abruptly: đột ngột, bất ngờ.
• apparently: hình như.
• bet: đaon chắc, chắc chắn, đánh cuộc.
• celebrate: ăn mừng, đánh dấu.
• cheek: mỗi bên mặt liền dưới mắt, má.
• chest: ngực
• conduct: hạnh kiểm, đạo đức.
• crash: đâm sầm, tai nạn.
• criticize: phê bình, phê phán.
• fatally: chí tử, chết.
• ignore: lờ đi, không để ý đến ai.
• paramedic: nhân viên cấp cứu.
• pronounce: thông báo.
• recreation: giải trí, tiêu khiển.
• remain: vẫn còn, vẫn như cũ, vẫn giữ nguyên.
• scar: vết sẹo.
• scene: cảnh, quang cảnh, hiện trường.
• suspect: nghi ngờ, khả ngh, hoài nghi, ngờ vực.
• tie up: dừng, ngừng, buộc.
• victory: thắng lợi.
• wound: vết thương.
• at_large: nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, chưa vào tù.

===========================================================

*Wh-Questions:
------------------------------------------------------------------
• How did the game end?
- The game ended abruptly.

• Where were they playing?
- They were playing at a recreation center.

• What were they playing?
- They were playing basketball.

• How old was Damon?
- He was 18 years old.

• What was the gunman's name?
- The gunman's name was Ace.

• What did the gunman call himself?
- He called himself Ace.

• Which way did Ace run?
- He ran south on Oak Street.

• When did they catch Ace?
- They didn't catch him yet. He remained at large.

• Who pronounced Miller dead?
- The paramadics pronounced Miller dead.

• Where was he pronounced dead?
- He was pronounced dead at the scene.

===========================================================

*Fill in blanks:
------------------------------------------------------------------
A basketball game ended abruptly Saturday afternoon when 18-year-old Damon Miller was fatally shot at a recreation center. The gunman, who called himself Ace, ran south on Oak Street after the shooting and remains at large. Miller was pronounced dead at the scene by the paramedics. He died from two gunshot wounds to his chest. The paramedics did not arrive immediately because tied were tied up at a four-car crash a mile away. This was the second such shooting during a basketball game, apparently by the same gunman.

According to witnesses, Miller did a little dance after making a game-winning 3-point basket. When Ace told him to stop celebrating, Miller ignored him. Then Ace pulled a small gun out of his baggy shorts and fired quick shots. Everyone else backed away. Instead of run immediately, Ace picked up the basketball and made a 3-pointer himself. Then he did a little dance next to the victim’s head and fled.

A police officer said the suspect will be charged with "a lot more than unsportsmanlike conduct" when arrested. Eyewitnesses said Ace is a white male, 5'11", about 200 pounds, with a small scar on his left cheek.

Local activist criticized the police for dragging their feet in the search for the suspect. “You can bet if it was two white men who had been shot by a black man, there’d be a policeman on every basketball court in town till he was caught,” said one activist.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
------------------------------------------------------------------
Trận thi đấu bóng rổ chấm dứt đột ngột vào chiều thứ bảy khi Damon Miller 18 tuổi bị bắn chết tại trung tâm giải trí. Tay súng, kẻ tự xưng mình là Ace, chạy về hướng nam trên đường Oak sau vụ nổ súng và vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Các nhân viên cấp cứu thông báo Miller đã chết ngay tại hiện trường. Anh chết vì vết thương do hai phát súng bắn vào ngực. Các nhân viên cấp cứu không đến ngay lập tức vì bị giữ lại ở vụ bốn xe hơi đâm vào nhau cách đây một dặm. Đây là vụ nổ súng thứ hai như thế này trong thời gian thi đấu bóng rổ, hình như do cùng một tay súng thực hiện.

Theo lời các nhân chứng, Miller đã thực hiện một điệu nhảy ngắn sau một cú ném bóng 3 điểm vào rổ thành công. Khi Ace bảo anh đừng ăn mừng nữa, Miller không thèm quan tâm đến hắn ta. Ace liền rút một khẩu súng nhỏ ra khỏi chiếc quần soóc rộng thùng thình của hắn và bắn nhanh hai phát súng. Tất cả những người khác đều lùi lại. Thay vì chạy trốn ngay lập tức, Ace lượm quả bóng rổ lên và tự mình ném thành công cú ném bóng 3 điểm. Rồi hắn thực hiện một điệu nhảy ngắn cạnh đầu của nạn nhân và chạy mất.

Một sĩ quan cảnh sát cho biết kẻ tình nghi sẽ bị buộc tội "có nhiều hành vi không xứng đáng với một nhà thể thao" khi bị bắt giữ. Những người chứng kiến cho biết Ace là một người đàn ông da trắng, cao 5 feet 11 inches, nặng khoảng 200 pounds, với vết sẹo nhỏ trên má trái.

Các nhà hoạt động xã hội tại địa phương phê phán cảnh sát làm ăn lề mề trong việc tìm kiếm kẻ tình nghi. "Bạn có thể đánh cuộc nếu vụ này là do một người da đen bắn hai người da trắng, một cảnh sát sẽ có mặt ở mọi sân bóng rổ trong thị trấn cho đến khi nào bắt được hắn ta," một nhà hoạt động xã hội nói.

486041 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.