.
ESL 256: Woman Shot Next to Her Christmas Tree


ESL 256: Woman Shot Next to Her Christmas Tree


Download


A woman decorating her Christmas tree Monday was shot in her left arm when a bullet went through her living room window. Police said the incident occurred about 5:00 p.m. A .22 caliber shell casing was found across the street from the victim's home. Police did not find a weapon in the vicinity.

Mrs. Wilma Johnson was treated at a local hospital and allowed to go home. A hospital spokesman said she should recover nicely. She is in her late 50s, divorced, and living with Bob, the older of her two adult sons. Bob wasn't home at the time of the shooting.

Police will patrol the area more frequently as a result of this shooting. They don't know if the shooting was intentional or accidental. They are asking the public to help if they know anything. They interviewed the neighbors. One neighbor said he heard a gunshot, but in this neighborhood, he said, he was used to hearing gunshots.

The police also questioned Mrs. Johnson's ex-husband, Joe, who lives three blocks away. Joe said if he was going to shoot at his ex-wife, he'd make sure he shot her in her butt. "That's a target you could hit from a mile away," he laughed. Despite such remarks, the police spokesperson said Joe is not a suspect at this time.

438058 top -


*Vocabulary:

• accidental:
• bullet:
• butt:
• caliber:
• casing:
• decorate:
• despite:
• incident:
• intentional:
• patrol:
• recover:
• shell:
• suspect:
• vicinity:

=====================

*Wh-Questions:

• What was the woman doing?

• Where was she shot?

• What time was she shot?

• What was the caliber of the bullet?

• Where was the casing found?

• Where was she treated?

• What did they allow her to do?

• How old is she?

• What is her marital status?

• Whom does she live with?

=====================

*Fill in blanks:

A woman decorating her Christmas tree Monday was ____ in her left arm when a bullet went ____ her living room window. Police said the incident ____ about 5:00 p.m. A .22 caliber shell casing ____ found across the street from the victim's home. ____ did not find a weapon in the vicinity.

____ . Wilma Johnson was treated at a local hospital ____ allowed to go home. A hospital spokesman said ____ should recover nicely. She is in her late ____ , divorced, and living with Bob, the older of ____ two adult sons. Bob wasn’t home at the____ of the shooting.

Police will patrol the area ____ frequently as a result of this shooting. They ____ 't know if the shooting was intentional or accidental. ____ are asking the public to help if they ____ anything. They interviewed the neighbors. One neighbor said ____ heard a gunshot, but in this neighborhood, he ____ , he was used to hearing gunshots.

The police ____ questioned Mrs. Johnson’s ex-husband, Joe, who lives three ____ away. Joe said if he was going to ____ at his ex-wife, he’d make sure he shot ____ in her butt. “That’s a target you could____ from a mile away,” he laughed. Despite such ____ , the police spokesperson said Joe is not a ____ at this time.

=====================

*Translate into Vietnamese:

..............

438059 top -

ESL 256: Woman Shot Next to Her Christmas Tree

*Vocabulary:


• accidental: tình cờ, tai nạn
• bullet: đạn
• butt: tầm bắn
• caliber: nòng súng
• casing: vỏ đạn
• decorate: trang trí
• despite: mặc dù
• incident: vụ việc xảy ra
• intentional: cố ý
• patrol: đi dạo, tuần tra
• recover: hồi phục
• shell: vỏ sò
• suspect: nghi ngờ
• vicinity: vùng lân cận

===========================================================

*Wh-Questions:

• What was the woman doing? Decoration her Christmas tree

• Where was she shot? in her left arm

• What time was she shot? around 5 pm

• What was the caliber of the bullet? A.22

• Where was the casing found? across the street from the victim's home

• Where was she treated? a local hospital

• What did they allow her to do? to go home

• How old is she? late 50s

• What is her marital status? divorced

• Whom does she live with? Bob, her older son

==========================================================

*Fill in blanks:

A woman decorating her Christmas tree Monday was __shot__ in her left arm when a bullet went __through__ her living room window. Police said the incident __occurred__ about 5:00 p.m. A .22 caliber shell casing __was__ found across the street from the victim's home. __Police__ did not find a weapon in the vicinity.

_Mrs___ . Wilma Johnson was treated at a local hospital __and__ allowed to go home. A hospital spokesman said __she__ should recover nicely. She is in her late __50s__ , divorced, and living with Bob, the older of __her__ two adult sons. Bob wasn’t home at the__time__ of the shooting.

Police will patrol the area __more__ frequently as a result of this shooting. They __don__ 't know if the shooting was intentional or accidental. __They__ are asking the public to help if they __know__ anything. They interviewed the neighbors. One neighbor said __he__ heard a gunshot, but in this neighborhood, he __said__ , he was used to hearing gunshots.

The police __also__ questioned Mrs. Johnson’s ex-husband, Joe, who lives three ____blocks__ away. Joe said if he was going to ____shoot__ at his ex-wife, he’d make sure he shot __her__ in her butt. “That’s a target you could__hit__ from a mile away,” he laughed. Despite such ____remarks__ , the police spokesperson said Joe is not a ____suspect__ at this time.

==========================================================

*Translate into Vietnamese:

Người đàn bà bị bắn gần cây thông giáng sinh

Một người đàn bà đang trang trí cây thông Giáng sinh vào thứ Hai đã bị bắn vào tay trái khi đạn xuyên qua cửa sổ phòng khách. Cảnh sát nói vụ việc xảy ra khoảng 5:00 pm. Hộp đạn cỡ 22 được tìm thấy ở bên đường đối diện nhà nạn nhân. Cảnh sát không tìm thấy đầu đạn trong vùng lân cận.

Bà Wilma Johnson được chữa trị tại bệnh viện địa phương và được phép về nhà. Nhân viên bệnh viện nói bà sẽ hồi phục tốt. Bà ở tuổi cuối 50, ly dị, và sống cùng Boob, con trai lớn trong số hai người con trai trưởng thành của bà. Bob không có nhà lúc bà bị bắn.

Cảnh sát sẽ tuần tra khu vực thường xuyên hơn sau khi có vụ bắn. Họ không biết vụ bắn súng cố tình hay vô ý. Họ đang nhờ mọi người giúp đỡ nếu ai biết được gì. Họ phỏng vấn những hàng xóm. Một hàng xóm nói ông nghe tiếng súng, nhưng trong vùng lân cận, ông nói, ông thường nghe tiếng súng.

Cảnh sát cũng hỏi chồng cũ của bà Johnson, Joe, người sống các đó ba dãy nhà. Joe nói nếu ông bắn vợ cũ, ông sẽ chắc chắn sẽ bắn bà trong tầm ngắm. "Đó là mục tiêu bạn phải bắn trúng cách một dặm," ông cười. Dù phát biểu như vậy, cảnh sát nói Joe không bị tình nghi trong thời điểm đó.

440141 top -


@lanhuongbm

Tôi nghĩ có thể bạn đã lúng túng khi dịch đoạn này "A .22 caliber shell casing was found across the street from the victim's home". Để tôi chỉnh giúp bạn vì có mấy từ liên quan đến vũ khí.

1. Shell casing: Bạn nên dịch là vỏ đạn hay các tút cũng được.

2. A .22 caliber hay có thể viết là .22 Cal hoặc Diameter of 0.22 inch: đường kính của đầu đạn.

Tạm dịch:

Người ta tìm thấy một vỏ đạn của loại đạn .22 Cal (5.5 mm) từ bên kia đường đối diện với nhà của nạn nhân.

p/s: Có thể có bạn sẽ thắc mắc tại sao có dấu chấm thập phân mà lại không có con số 0 phía trước. Đó là cách quy ước của người Mỹ khi nói về cở nòng súng loại nhỏ và khi nói thì người ta sẽ không đọc dấu chấm đó mà chỉ đọc hai con số đi sau là đủ.

440349 top -

Dạ, cám ơn anh nguoidochanh. Đúng là đoạn đó không biết dịch làm sao.

440356 top -
LESSON 256:

WOMAN SHOT NEXT TO HER CHRISTMAS TREE -
NGƯỜI PHỤ NỮ BỊ BẮN BÊN CẠNH CÂY THÔNG GIÁNG SINH.

===========================================================

*Vocabulary:

-----------------------------------------------------------------
• accidental: tình cờ, ngẫu nhiên, bất ngờ.
• bullet: đạn (súng trường, súng lục).
• butt: bia bắn, mông.
• caliber: cỡ, đường kính(nòng súng, viên đạn).
• casing: vỏ bọc, bao.
• decorate: trang hoàng, trang trí.
• despite: dù, mặc dù, không hề, bất chấp.
• incident: sự cố, sự việc, việc bất ngờ xảy ra.
• intentional: cố ý, có chủ tâm.
• patrol: tuần tra.
• recover: làm tỉnh lại, làm bình phục, chữa khỏi bệnh.
• shell: vỏ, mai (của trứng, hạt, quả, tôm, cua, sò, hến).
• suspect: nghi ngờ.
• vicinity: cùng phụ cận, lân cận.

===========================================================

*Wh-Questions:
-----------------------------------------------------------------
• What was the woman doing?
- She was decorating her Christmas tree.

• Where was she shot?
- She was shot next to her Christmas tree.

• What time was she shot?
- She was shot at 5:00 p.m.

• What was the caliber of the bullet?
- It was A .22 caliber.

• Where was the casing found?
- It was found across the street from the victim's home.

• Where was she treated?
- She was treated at a local hospital.

• What did they allow her to do?
- Theay allowed her to go home.

• How old is she?
- She is in her late 50s.

• What is her marital status?
- She is divorced.

• Whom does she live with?
- She lived with Bob, her older son.

===========================================================

*Fill in blanks:
------------------------------------------------------------------
A woman decorating her Christmas tree Monday was shot in her left arm when a bullet went through her living room window. Police said the incident occured about 5:00 p.m. A .22 caliber shell casing was found across the street from the victim's home. Police did not find a weapon in the vicinity.

Mrs. Wilma Johnson was treated at a local hospital and allowed to go home. A hospital spokesman said she should recover nicely. She is in her late 50s, divorced, and living with Bob, the older of her two adult sons. Bob wasn’t home at the time of the shooting.

Police will patrol the area more frequently as a result of this shooting. They don't know if the shooting was intentional or accidental. They are asking the public to help if they know anything. They interviewed the neighbors. One neighbor said he heard a gunshot, but in this neighborhood, he said, he was used to hearing gunshots.

The police also questioned Mrs. Johnson’s ex-husband, Joe, who lives three blocks away. Joe said if he was going to shoot at his ex-wife, he’d make sure he shot her in her butt. “That’s a target you could hit from a mile away,” he laughed. Despite such remarks, the police spokesperson said Joe is not a suspect at this time.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
-----------------------------------------------------------------
Một phụ nữ đang trang trí cây thông Giáng Sinh vào Thứ Hai bị bắn vào tay trái khi một viên đạn đi xuyên qua cửa sổ phòng khách. Cảnh sát cho biết sự việc xảy ra vào lúc 5 giờ chiều. Người ta tìm thấy một vỏ đạn của loại đạn .22 Cal (5.5 mm) từ bên kia đường đối diện với nhà của nạn nhân. Cảnh sát không tìm thấy vũ khí trong khu vực lân cận.

Bà Wilma Johnson được điều trị tại bệnh viện địa phương và đã được cho phép về nhà. Người phát ngôn của bệnh viện cho biết bà sẽ bình phục tốt. Bà khoảng ngoài 50 tuổi, ly dị, và sống cùng với Bob, cậu con trai lớn trong hai người con đã trưởng thành của bà. Bob không có mặt ở nhà vào thời điểm của vụ nổ súng.

Cảnh sát sẽ đi tuần tra khu vực thường xuyên hơn do vụ nổ súng này. Họ không biết liệu vụ nổ súng do có chủ tâm hay do sơ ý. Họ yêu cầu công chúng giúp đỡ nếu mọi người biết điều gì đó. Họ phỏng vấn những người láng giềng. Một người láng giềng cho biết ông có nghe tiếng súng, nhưng trong vùng dân cư này, ông nói, ông vẫn thường nghe tiếng súng nổ.

Cảnh sát cũng thẩm vấn người chồng cũ của bà Jonhson, Joe, là người ở cách ba dãy nhà. Joe bảo nếu ông tính bắn bà vợ cũ của ông, ông phải bảo đảm ông bắn(trúng)vào mông của bà. "Đó là một mục tiêu mà bạn có thể bắn trúng từ khoảng cách một dặm." Ông cười phá lên. Mặc dù có những phát biểu như thế, người phát ngôn của cảnh sát cho biết Joe không phải là kẻ tình nghi vào thời điểm này.

484710 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.