.
Nhập Quốc Tịch Hoa Kỳ
Nhập Quốc Tịch Hoa Kỳ

+ Download Form N-400: Đọc kỹ hướng dẫn (instruction) để biết các giầy tờ gởi theo đơn, lệ phí, địa chỉ... Vì mâũ đơn có thể thay đổi bất cứ lúc nào nên bạn hãy vào link trên để lâý mâũ hiện hành tạo website của USCIS.

+ 100 câu hỏi thi quốc tịch Mỹ - Việt Anh mp3

---------

Trở thành công dân Hoa Kỳ đem lại cho các thường trú nhân các quyền và đặc ân mới. Quyền công dân cũng mang theo những trách nhiệm mới. Phần này vạch ra một số lý do vì sao quý vị nên cân nhắc việc nhập quốc tịch Hoa Kỳ và hướng dẫn thủ tục cần làm để trở thành một công dân.


Vì Sao Nên Nhập Quốc Tịch Hoa Kỳ?
Thường trú nhân hưởng phần lớn những quyền của công dân Hoa Kỳ. Tuy nhiên, có nhiều lý do quan trọng để quý vị cân nhắc việc nhập tịch Hoa Kỳ

• Tỏ lòng yêu nước: Nhập quốc tịch là một cách chứng tỏ lòng trung thành với đất nước mới của mình.

• Bỏ phiếu: Chỉ công dân mới được phép bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang. Hầu hết các tiểu bang cũng hạn chế quyền bầu cử, hầu hết các cuộc bầu cử, chỉ dành cho công dân Hoa Kỳ.

• Làm bồi thẩm viên: Chỉ công dân Hoa Kỳ mới được phép làm bồi thẩm viên liên bang. Hầu hết các tiểu bang cũng hạn chế quyền làm bồi thẩm viên, chỉ dành cho công dân Hoa Kỳ. Nghĩa vụ làm bồi thẩm viên là một trách nhiệm quan trọng cho tất cả các công dân Hoa Kỳ.

• Có hộ chiếu Hoa Kỳ khi đi du lịch: Hộ chiếu Hoa Kỳ cho phép quý vị yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ trợ giúp mình nếu cần thiết khi đang ở nước ngoài.

• Bảo lãnh người thân trong gia đình sang Hoa Kỳ: Thường thì chính phủ Hoa Kỳ sẽ ưu tiên hơn cho những công dân Mỹ nộp đơn xin phép cho người thân trong gia đình sang định cư tại Hoa Kỳ.

• Nhập tịch Hoa Kỳ cho con cái sanh ở ngước ngoài: Trong phần lớn các trường hợp, những đứa con được sanh ở nước ngoài của công dân Hoa Kỳ được tự động hưởng tư cách công dân Hoa Kỳ.

• Hội đủ điều kiện làm việc cho chính phủ liên bang: Một số việc làm trong các cơ quan chính phủ đòi hỏi phải có quốc tịch Hoa Kỳ.

• Tranh cử các chức vụ dân cử: Chỉ công dân Hoa Kỳ mới được tranh cử chức vụ liên bang (Thượng Viện hoặc Hạ Viện Hoa Kỳ) và hầu hết các chức vụ trong chính quyền tiểu bang và
địa phương.

• Quyền thường trú vĩnh viễn: Quyền thường trú của công dân Hoa Kỳ không thể bị tước đoạt.

• Hội đủ điều kiện hưởng tiền trợ cấp và học bổng của chính phủ liên bang: Nhiều khoản tiền trợ cấp sinh viên, bao gồm các khoản học bổng và tiền tài trợ của chính phủ cho những mục đích đặc biệt chỉ dành riêng cho công dân Hoa Kỳ.

• Hội đủ điều kiện xin trợ cấp chính phủ: Một số khoản trợ cấp của chính phủ được dành riêng cho công dân Hoa Kỳ.Thời gian quy định để nhập tịch, trở thành một công dân
Thủ tục trở thành công dân Hoa Kỳ được gọi là nhập tịch, naturalization.

Quý vị có thể xin nhập tịch khi đã hội đủ những điều kiện sau đây


5 năm là thường trú nhân: Quý vị có thể nộp đơn nhập tịch trong vòng 90 ngày trước sinh nhật 5 năm ngày bạn trở thành thường trú nhân (ngày ghi trên thẻ xanh) nếu:
• Ít nhất 18 tuổi; và

• Là thường trú nhân ở Hoa Kỳ ít nhất năm năm; và

• Có mặt tại Hoa Kỳ ít nhất 30 tháng trong năm năm vừa qua (không bắt buộc liên tục); Không rời khỏi Hoa Kỳ trong các chuyến đi kéo dài từ 6 tháng trở lên; và

• Sống ở một tiểu bang hay đặc khu của USCIS ít nhất ba tháng trước khi nộp đơn xin nhập tịch.

3 năm là thường trú nhân: Nếu quý vị kết hôn với một công dân Mỹ, quý vị có thể nộp đơn nhập tịch trong vòng 90 ngày trước sinh nhật 3 năm ngày bạn trở thành thường trú nhân (ngày ghi trên thẻ xanh) nếu:

• Ít nhất 18 tuổi; và

• Hiện tại kết hôn và sống chung với một công dân Mỹ; và

• Đã và đang kết hôn và sống chung với cùng một công dân Mỹ trong vòng 3 năm; và

• Người hôn phối phải có quốc tịch ít nhất 3 năm; và

• Có mặt tại Hoa Kỳ ít nhất 18 tháng trong 3 năm vừa qua (không bắt buộc liên tục); Không rời khỏi Hoa Kỳ trong các chuyến đi kéo dài từ 6 tháng trở lên; và

• Sống ở một tiểu bang hay đặc khu của USCIS ít nhất ba tháng trước khi nộp đơn xin nhập tịch.Một số điều kiện khác có thể được áp dụng cho quý vị nếu:
• Bản thân quý vị, hoặc quý vị có cha mẹ, người hôn phối hay con cái đã qua đời và đã từng phục vụ cho Quân Lực Hoa Kỳ.

• Quý vị là thường trú nhân ở một số lãnh thổ thuộc Hoa Kỳ nhưng chưa nhập tịch.

• Quý vị đã được chấp thuận tình trạng thường trú nhân chiếu theo điều luật ân xá năm 1986.

• Quý vị là tị nạn dạng asylee hay dạng refugee.

• Người hôn phối của quý vị là công dân Hoa Kỳ và thường xuyên phục vụ quân đội ở nước ngoài.

• Quý vị đã bị tước tình trạng công dân Hoa Kỳ chiếu theo điều luật trước đây vì đã kết hôn với người không phải là công dân Hoa Kỳ.

• Quý vị là công nhân viên của một số công ty hay tổ chức phi lợi nhuận đặc biệt nào đó.

Hãy tham khảo Tập Hướng Dẫn Thủ Tục Nhập Tịch để biết thêm chi tiết. Quý vị cũng có thể hỏi ý kiến của luật sư chuyên về di trú hoặc một chuyên gia về vấn đề di trú.Các Điều Kiện Cần Có Để Nhập Tịch
Nhìn chung, các điều kiện phải hội đủ để nhập tịch là:
1. Cư trú ở Hoa Kỳ với tư cách là thường trú nhân trong một khoảng thời gian nhất định (Cư Trú Liên Tục).

2. Có mặt tại Hoa Kỳ trong những khoảng thời gian nhất định (Sự Hiện Diện Thực Tế).

3. Có mặt ở tiểu bang hay đặc khu của USCIS trong những khoảng thời gian nhất định (Thời gian ở Đặc Khu của USCIS hay Tiểu Bang của Hoa Kỳ).

4. Có hành vi hợp pháp và đứng đắn (Nhân Cách Đạo Đức Tốt).

5. Biết tiếng Anh cũng như các sự kiện về lịch sử và chính quyền Hoa Kỳ (Tiếng Anh và Bổn Phận Công Dân).

6. Hiểu biết và chấp nhận các nguyên tắc của Hiến Pháp Hoa Kỳ (Trung Thành Với Hiến Pháp).1. Cư Trú Liên Tục
Cư trú liên tục, Continuous residence, có nghĩa là quý vị phải sống ở Hoa Kỳ với tư cách là thường trú nhân trong một khoảng thời gian theo quy định. Hầu hết mọi người phải là thường trú nhân và cư trú liên tục trong năm năm (hoặc ba năm, nếu kết hôn với một công dân Hoa Kỳ) thì mới được nộp đơn xin nhập tịch.

Ngày ghi trên thẻ Thường Trú Nhân của quý vị là ngày bắt đầu thời hạn năm năm (hoặc 3 năm). Nếu rời khỏi Hoa Kỳ trong một thời gian dài, thường là sáu tháng trở lên, quý vị sẽ làm “gián đoạn” tình trạng cư trú liên tục của mình.
ImageDuy trì tình trạng cư trú liên tục để hội đủ điều kiện nhập tịch
Những trường hợp được miễn trừ nếu rời khỏi Mỹ 1 năm: Nếu quý vị làm việc cho chính phủ Hoa Kỳ, một viện nghiên cứu được thừa nhận của Hoa Kỳ, hay một số công ty nào đó của Hoa Kỳ, hoặc nếu là nhà lãnh đạo tinh thần ở nước ngoài, có thể quý vị vẫn duy trì được tình trạng cư trú liên tục nếu:
1. Đã có mặt thực sự và cư trú liên tục ở Hoa Kỳ (không xuất cảnh) trong ít nhất một năm sau khi được chấp thuận tình trạng thường trú nhân.

2. Đã nộp mẫu đơn N-470, Đơn Xin Duy Trì Tình Trạng Cư Trú Liên Tục Để Hội Đủ Điều Kiện Nhập Tịch (Application to Preserve Residence for Naturalization Purposes) trước khi quý vị xuất cảnh khỏi Hoa Kỳ hơn một năm.

Trong hầu hết trường hợp, thời gian quý vị sống ở Hoa Kỳ trước khi xuất cảnh sẽ không được tính vào thời gian cư trú liên tục của quý vị. Điều này có nghĩa là sau khi quý vị trở về Hoa Kỳ, thời gian cư trú liên tục được tính lại từ đầu, và quý vị phải chờ bốn năm một ngày thì mới hội đủ điều kiện nộp đơn xin nhập tịch.

Lưu ý: Giấy phép tái nhập cảnh (re-entry permit, hay mẫu đơn I-131) và Đơn Xin Duy Trì Tình Trạng Cư Trú Liên Tục Để Hội Đủ Điều Kiện Nhập Tịch (Application to Preserve Residence for Naturalization Purposes, hay mẫu đơn N-470) là hai mẫu đơn khác nhau. Quý vị có thể xuất trình giấy phép tái nhập cảnh thay cho thẻ Thường Trú Nhân nếu đã đi dưới 12 tháng, hoặc thay cho thị thực/chiếu khán (visa) nếu đã đi trên 12 tháng, khi trở về sau chuyến tạm thời rời khỏi Hoa Kỳ. Do đó nếu ra khỏi Hoa kỳ trên 12 tháng bạn cần xin thêm Giấy phép tái nhập cảnh, re-entry permit.Các trường hợp miễn trừ cho quân nhân
Có thể sẽ không áp dụng các điều kiện về thời gian cư trú liên tục và thời gian hiện diện thực tế nếu quý vị đang tại ngũ hoặc vừa được giải ngũ ra khỏi Quân Lực Hoa Kỳ. Quý vị có thể tìm hiểu thêm trong tập Thông Tin Về Thủ Tục Nhập Tịch Dành Cho Quân Nhân M-599 (Naturalization Information for Military Personnel), số M-599. Thường thì mỗi căn cứ quân sự phải có một người phụ trách việc xử lý đơn xin nhập tịch của quý vị và chứng thực mẫu đơn N-426, Đơn Xin Giấy Chứng Nhận Phục Vụ Quân Đội hay Thuỷ Quân (Request for Certification of Military or Naval Service). Quý vị phải nộp mẫu đơn N-426 cùng với đơn xin nhập tịch.

Quý vị cần biết rằng việc rời khỏi Hoa Kỳ trong khi đơn xin nhập tịch của mình đang được xét duyệt có thể làm cho quý vị không đủ điều kiện nhập tịch, nhất là nếu quý vị nhận việc làm ở nước ngoài.2. Sự Hiện Diện Thực Tế Tại Hoa Kỳ
Sự hiện diện thực tế, physical presence, có nghĩa là quý vị đã thực sự có mặt ở Hoa Kỳ. Nếu là thường trú nhân từ 18 tuổi trở lên, quý vị phải hiện diện thực tế ít nhất 30 tháng trong năm năm vừa qua; hoặc 18 tháng trong ba năm vừa qua nếu quý vị kết hôn với một công dân Hoa Kỳ, trước khi nộp đơn xin nhập tịch.

Thời gian hiện diện thực tế và thời gian cư trú liên tục khác nhau như thế nào?

• Thời gian hiện diện thực tế là tổng số ngày quý vị có mặt ở Hoa Kỳ, không tính đến những ngày quý vị ở nước ngoài. Mỗi ngày quý vị ở nước ngoài là một ngày bị trừ vào tổng số thời gian hiện diện thực tế của quý vị. Nếu quý vị rời khỏi Hoa Kỳ một thời gian dài, hoặc có nhiều chuyến du lịch ngắn ở nước ngoài, có thể quý vị sẽ không đáp ứng yêu cầu về thời gian hiện diện thực tế.

Để tính thời gian hiện diện thực tế của mình, hãy tính tổng thời gian quý vị đã sống ở Hoa Kỳ, sau đó trừ đi tất cả những ngày quý vị đã đi nước ngoài. Ở đây cũng tính luôn cả các chuyến đi du lịch ngắn ở Canada hay Mễ Tây Cơ. Thí dụ, nếu quý vị đi chơi ở Mễ Tây Cơ trong cuối tuần, quý vị vẫn phải tính số ngày này vào tổng số ngày quý vị đã ở nước ngoài.

• Thời gian cư trú liên tục là tổng thời gian quý vị đã cư trú ở Hoa Kỳ với tư cách là thường trú nhân trước khi nộp đơn xin nhập tịch. Nếu quý vị có một chuyến đi nước ngoài quá dài, quý vị có thể làm gián đoạn thời gian cư trú liên tục của mình.3. Thời Gian Thường Trú ở Một Tiểu Bang hay Đặc Khu của USCIS
Hầu hết những người nộp đơn nhập tịch phải sống ở tiểu bang hay đặc khu của USCIS nơi họ nộp đơn ít nhất ba tháng. Các sinh viên có thể nộp đơn nhập tịch ở nơi đi học hoặc nơi gia đình của mình sống (nếu còn phụ thuộc vào hỗ trợ của phụ huynh).4. Có Tư Cách Đạo Đức Tốt
Để hội đủ điều kiện nhập quốc tịch, quý vị phải là một người có đạo đức tốt. Quý vị không được coi là “đạo đức tốt” nếu phạm pháp trong khoảng thời gian năm năm trước khi nộp đơn xin nhập tịch, hoặc khai láo trong cuộc phỏng vấn nhập tịch.


Những hành vi có thể cho thấy thiếu tư cách đạo đức
• Lái xe trong khi say rượu hay thường xuyên bị say xỉn.
• Đánh bạc bất hợp pháp.
• Mãi dâm.
• Khai láo để xin quyền lợi nhập cư.
• Không trả tiền cấp dưỡng con cái khi có lệnh của tòa.
• Tham gia các hành động khủng bố.
• Ngược đãi người khác vì lý do chủng tộc, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, quan điểm chính trị, hay quan hệ xã hội.

Nếu phạm một số tội nhất định, quý vị có thể sẽ không bao giờ được trở thành công dân Hoa Kỳ và rất có thể bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ. Những tội này được gọi là ngăn trở, bars, nhập quốc tịch.Các tội gọi là đại hình gia trọng
Nếu phạm tội vào hoặc sau ngày 29 tháng Mười Một, 1990, bao gồm: cố sát, hiếp dâm, xâm phạm tình dục trẻ em, hành hung bằng bạo lực, phản quốc, và buôn bán bất hợp pháp ma túy, vũ khí, hoặc buôn người là một số thí dụ về những tội có thể bị ngăn cấm vĩnh viễn không được nhập quốc tịch Hoa Kỳ.

Trong hầu hết trường hợp, những người được miễn quân dịch hoặc bị giải ngũ khỏi Quân Lực Hoa Kỳ vì là người nhập cư, và là người nhập cư đã đào ngũ khỏi Quân Lực Hoa Kỳ cũng bị ngăn cấm nhập quốc tịch Hoa Kỳ vĩnh viễn.

Quý vị cũng có thể bị từ chối nhập tịch nếu có hành vi khác cho thấy rằng quý vị không có tư cách đạo đức tốt.

Có một số tội trạng khác cũng ngăn cấm quý vị tạm thời không được nhập quốc tịch. Ngăn cấm tạm thời thường không cho phép quý vị trở thành công dân Mỹ trong khoảng thời gian có thể đến năm năm sau khi phạm tội. Các tội này bao gồm:
• Bất cứ tội nào cố tình gây hại cho người khác.
• Bất cứ tội nào liên quan đến việc gian lận tài sản hay gian lận đối với chính phủ.
• Hai tội hoặc nhiều hơn mà tổng thời gian thụ án là năm năm trở lên.
• Vi phạm luật về chất quốc cấm (thí dụ dùng hay buôn ma túy bất hợp pháp).
• Ở tù hoặc bị giam 180 ngày trở lên trong năm năm vừa qua.

Khi quý vị nộp đơn xin nhập tịch, hãy nhớ báo cáo về các tiền án của quý vị, nếu có. Tiền án bao gồm cả các tội đã được xóa khỏi hồ sơ hoặc những lần phạm tội trước khi quý vị đủ 18 tuổi. Nếu quý vị không khai báo những tội này cho USCIS biết, quý vị có thể bị từ chối nhập tịch và có thể bị ghép tội gian lận để nhập tịch.

Những án được xem là có tính cách suy đồi đạo đức là:
1) Mang một vũ khí được giấu với chủ ý để sử dụng;

2) Child hoặc spousal abuse (tạm dịch là bạo hành trẻ em hoặc người phối ngẫu;

3) Disorderly conduct (tạm dịch là hành vi gây rối);

4) Kidnapping (tạm dịch là bắt cóc);

5) Murder và volutary manslaughter (tạm dịch là tội giết người và tội ngộ sát);

6) Robbery (tạm dịch là ăn cướp);

7) Theft (ăn cắp và ăn căp vặt);

8) Embezzlement (tạm dịch là biển thủ);

9) Prostitution (tạm dịch là tội mãi dâm);

10) Forgery (tạm dịch là giả mạo giấy tờ hoặc chữ ký như những tội cổ phiếu giả);

11) Fraud (tạm dịch là lừa đảo);

12) Những tội về ma túy;

13) Những tội rửa tiền…

Những tội được coi là aggravated felony (tội ác nghiêm trọng) là:
1) Murder (giết người)

2) rape (hãm hiếp)

3) ăn cướp và bị án trên một năm

4) Buôn lậu ma túy

5) Buôn lậu vũ khí

6) Những tội hành hung và bị án tù trên một năm

7) Những tội giả mạo chữ ký hoặc giấy tờ và bị án tù trên một năm

8) Những tội lừa đảo gây thiệt thòi cho nạn nhân trên $10,000…5. Tiếng Anh và Bổn Phận Công Dân
Nhìn chung, quý vị phải chứng tỏ mình biết đọc, viết và nói tiếng Anh ở mức căn bản. Quý vị cũng phải có kiến thức căn bản về lịch sử và chính phủ Hoa Kỳ, được gọi là Bổn phận công dân, civics.

Quý vị phải đậu cuộc kiểm tra tiếng Anh và cuộc kiểm tra kiến thức về bổn phận công dân để chứng tỏ là quý vị hội đủ điều kiện này.6. Gắn Bó Với Hiến Pháp
Quý vị phải sẵn sàng ủng hộ và bảo vệ nước Mỹ cũng như Hiến Pháp Hoa Kỳ. Quý vị sẽ tuyên bố sự “gắn bó” hay trung thành với nước Mỹ và Hiến Pháp Hoa Kỳ bằng cách đọc Lời Tuyên Thệ Trung Thành, Oath of Allegiance. Sau khi đọc Lời Tuyên Thệ Trung Thành, quý vị chính thức trở thành công
dân Hoa Kỳ.
Image
Những người chứng minh được là họ bị khuyết tật về thể xác hay tâm thần khiến cho họ không đủ khả năng hiểu được ý nghĩa của lời tuyên thệ thì sẽ được miễn đọc Lời Tuyên Thệ Trung Thành.

Nếu quý vị chuyển chỗ ở trong thời gian chờ đơn xin nhập tịch được xử lý, quý vị phải thông báo cho USCIS biết địa chỉ mới. Quý vị có thể gọi 1-800-375-5283 để thông báo địa chỉ mới. Quý vị cũng phải nộp đơn AR-11 cho DHS. Quý vị có thể đổi địa chỉ trên mạng qua mẫu AR-11 tại http://www.uscis.gov.


Lễ Nhập Tịch
Nếu USCIS chấp thuận đơn xin nhập tịch của quý vị, quý vị phải tham dự lễ nhập tịch và đọc Lời Tuyên Thệ Trung Thành với Hoa Kỳ. USCIS sẽ gởi cho quý vị mẫu N-445, Giấy Thông Báo Lễ Nhập Tịch và Tuyên Thệ, Notice of Naturalization Oath Ceremony, để cho quý vị biết thời gian và địa điểm của buổi lễ.

Quý vị phải điền vào mẫu đơn này và đem đến buổi lễ. Nếu không thể dự lễ được vào ngày hẹn, quý vị có thể xin hẹn vào ngày khác. Để xin hẹn khác, quý vị phải gởi mẫu N-445 trở lại văn phòng USCIS của địa phương cùng với thư giải thích lý do tại sao quý vị không thể dự lễ được.

Khi đến dự buổi lễ Tuyên Thệ, quý vị sẽ nộp lại Thẻ Thường Trú Nhân cho nhân viên ở đó. Quý vị không cần thẻ này nữa, vì sau khi tuyên thệ quý vị sẽ được cấp Giấy Chứng Nhận Nhập Tịch, Certificate of Naturalization.

Sau khi đọc Lời Tuyên Thệ Trung Thành quý vị mới được là công dân Hoa Kỳ. Một viên chức sẽ từ từ đọc từng phần Lời Tuyên Thệ và yêu cầu quý vị nhắc lại. Sau khi đọc Lời Tuyên Thệ xong, quý vị sẽ được cấp Giấy Chứng Nhận Nhập Tịch. Giấy chứng nhận này chứng minh quý vị là công dân Hoa Kỳ.

Sau khi đọc Lời Tuyên Thệ Trung Thành tại một buổi lễ nhập tịch chính thức thì quý vị mới được là công dân Hoa Kỳ.

Chúng tôi chúc mừng quý vị đã nhập tịch Hoa Kỳ và chúc quý vị thành công tại quốc gia này.


352232 top -
Nhập tịch Hoa Kỳ cho con cái sanh ở nước ngoài
Trong phần lớn các trường hợp, những đứa con được sanh ở nước ngoài của công dân Hoa Kỳ được tự động hưởng tư cách công dân Hoa Kỳ.

Xem hướng dẫn cụ thể tại đây


436585 top -
Nhập tịch Hoa Kỳ cho con cái sanh ở nước ngoài dưới 18 tuổi trước khi cha có quốc tịch Mỹ hoặc con nuôi của US citizen
1. Trường hợp con được sinh ra trước khi cha có QT Mỹ thì người con không được hưởng QT theo cha nếu ngươì con chưa trở thành Thường trú nhân Hoa Kỳ (chưa có thẻ xanh).

- Người con sẽ được hưởng QT Mỹ theo cha khi người con trở thành thường trú nhân và dưới 18 tuổi.

Ngươì cha phải nộp đơn I-130 bảo lãnh con. Sau khi nhập cảnh HK, trở thành thường trú nhân và dưới 18 tuổi, người con có thể xin quốc tịch Hoa Kỳ theo cha bằng cách nộp đơn N-600. Sau đó nộp đơn DS-11 để xin US passport.

2. Trường hợp cả gia đình đều là thường trú nhân nhưng 5 năm sau cha/mẹ nhập tịch Mỹ thì con cái dưới 18 tuổi cũng được hưởng QT Mỹ theo cha/mẹ.

3. Con nuôi và dươí 18 tuổi của ngươì có quốc tịch Mỹ.

Cả ba trường hợp trên đều dùng:
Form N-600 để xin Certificate of Citizenship

Lưu ý: Có thể chỉ xin US passport mà không cần nộp N-600 để xin Certificate of Citizenship. Tuy nhiên chúng tôi khuyên phụ huynh nên tốn thêm ít tiền để xin Certificate of Citizenship cho con cái của mình, vì:

1. US passport có thể hoặc không thể chứng minh bạn là US citizen vì US national cũng có thể xin US passport nhưng họ không có một số quyền như US citizen (ví dụ như bầu tổng thống Hoa kỳ).

2. Vì lý do nào đó mà con của bạn làm mất, bị đánh cắp US passport thì con của bạn còn có giấy tờ khác chứng minh mình là US citizen, đó là Certificate of Citizenship. Khi con của bạn có Certificate of Citizenship riêng của mình thì sau này sẽ không phải lệ thuộc vào bạn nếu US passport bị mất.


- Nếu bạn muốn xin bằng QT Mỹ cho đứa con để sau này đứa con không bị phụ thuộc vào bạn thì bạn đọc trong hướng dẫn của N-600 (sau đó sẽ xin passport Mỹ)

- Nếu bạn chỉ muốn xin passport Mỹ thì đọc ở đây:
https://travel.state.gov/content/passpo ... dence.html

U.S. Citizenship through Naturalization of a Parent

If you were born outside the United States and acquired U.S. citizenship through the naturalization of your parent(s), please submit the following with your passport application:

1. Your foreign birth certificate listing your parent(s)

2. Your parent(s)’ naturalization certificate

3. Evidence of your permanent residence status. Examples include:
- Permanent Resident Card/Green Card
- Foreign passport with the original I-551 visa entry stamp

4. Your parents' marriage certificate (if your parents were married when you legally entered the U.S. and before your 18th birthday)

5. Documentation of legal custody (if your parents were not married when you legally entered the U.S.)
Evidence of your legitimation (if your parents were not married at the time of your birth). Examples include:
Your parents' marriage certificate dated after your birth
Certified court order of legitimation


436586 top -
VietDitru A-Z
quản thủ

VietDitru
Sức Khoẻ
Sử Dụng Điều Hành

Bảo lãnh
  Tổng quát
 Công dân Mỹ
  + Anh chị em
  + Cha/mẹ
  + Con ruột dưới 21
  + Con ghẻ dưới 21
  + Con nuôi dươí 21
  + Con độc thân trên 21
  + Con có gia đình
  + Hôn phu thê
  + Vợ chồng
  + Vợ, con riêng

 Thường trú nhân
 (Green card)
  + Con độc thân dươí 21
  + Con độc thân trên 21
  + Vợ chồng
  + Vợ, con riêng


Bảo trợ tài chánh
. Cách tính income
. Điều kiện
. Giấy khai thuế
. Income tối thiểu
. Lệ phí AOF
. Người đồng bảo trợ
. Ý nghĩa I-864
. Ý nghĩa I-864A


Cẩm nang
. Bảo lãnh, định cư
. Nhập cư

Câu hỏi thường gặp
CSPA
. Khiếu nại
. Tính tuổi


Di trú định cư
. Anh chị em
. Cha mẹ có quốc tịch
. Cha mẹ có thẻ xanh
. Con có quốc tịch
. Định cư
. Hôn phu thê
. Lao động
. Vợ chồng


Di trú không định cư
. Chữa bệnh
. Công tác (B-1)
. Du lịch (B-2)
. Du học (F-1)
. Lao động ngắn hạn (H)
. Phóng viên, Báo chí (I)
. Trao đổi khách (J-1)


Du học Hoa Kỳ
. Việc làm du học sinh I
. Việc làm du học sinh II
. Việc làm du học sinh III
. Visa du học


Du lịch Hoa Kỳ
. Cách điền đơn DS-160
. Du lịch Hoa Kỳ
. Thư mời thân nhân


Khám sức khoẻ
. Bệnh cấm nhập cảnh
. Chích ngừa
. Chợ Rẫy
. IOM
. Kiểm tra sức khoẻ
. Thử đàm

Mẫu đơn
. G-325A
. G-1145
. G-884
. I-90
. I-129F
. I-130
. I-131
. I-134
. I-290B
. I-360
. I-485
. I-601
. I-601A
. I-751
. I-765
. I-797
. I-797C
. I-824
. I-864
. I-864A
. I-864EZ
. I-864W
. I-865
. I-912


Mẫu thư liên hệ
. Mẫu thư/Email


Quốc tịch
. Bài học thi quốc tịch
. Bài tiếng Việt
. N-400
. N-565
. N-600

Sức khoẻ (Khám)


Thường trú nhân
. Green card
. 2 năm
. 10 năm
. Giấy miễn thị thực
. Hồi hương
. Mất thẻ xanh
. Mua nhà tại VN
. Quyền lợi trách nhiệm
. Re-entry permit
. Rời Hoa Kỳ
. Rời Hoa Kỳ hơn 1 năm
. Sanh con ngoài HK
. Thay đổi địa chỉ
. Thẻ xanh hết hạn
. Trở về VN làm việc
. Visa nhập cảnh VN


Tiến trình NVC
. Bổ túc người đi kèm
. Cách điền tên
. Các từ tiếng Anh
. Chuẩn bị hồ sơ
. Con chung hộ chiếu
. Con đang học tại Mỹ
. DS-3032
. DS-230
. DS-260
. DS-261
. DS-2001
. Đóng lệ phí
. Khai sinh, hôn thú
. Làm hộ chiếu VN
. Lý lịch tư pháp
. Police certificate
. Thời hạn hộ chiếu VN

PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Thư viện di trú đang được trùng tu và cần nhiều nhân lực. Các bạn nào có chút thì giờ VietDitru mời các bạn tham gia phụ một tay nhé.
Chairman & CEO: "Người hạnh phúc nhất là người tạo nhiều hạnh phúc cho kẻ khác"- Diderot.
cochin: I work here. :) 
nguoidochanh: I work here. :)
SauHai: Phần nhiệm vụ duy trì và phát triển Thư viện Việt Di Trú.
BaoLaTinhChua: I work here. :)
quangtrung: "Nhân nghĩa không cốt giúp cho nhiều mà chính là giúp cho phải lúc"- La bruyère.
paloma: Hello! Welcome to Library of VietDitru.
quannguyen: Hello! Welcome to Library of VietDitru.
hotheart: Hello!
chitam: "Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time."- Thomas Edison.
miah: I just work here. :)
muoichanh: VietDitru - Một phần tất yếu của cuộc sống.
Hello World!