.
ESL 252: Boy Drowns in Neighbor's Pool


ESL 252: Boy Drowns in Neighbor's Pool


Download


Hunter Smith, 5, drowned in a swimming pool after apparently wandering away from two teenagers, one of whom was his babysitter. Paramedics and hospital staff members spent several hours trying to revive Hunter. Police pulled the unconscious boy from the cold water of the neighbor's pool about 3:20 p.m. Wednesday.

The babysitter was 16. The other teen was her boyfriend, 17. The boy's parents had no comment about their son's unfortunate death.

Police questioned both teens separately as to how the accident occurred. Their stories did not match. The girl said Hunter disappeared while she was using the bathroom. The boy said Hunter disappeared while he was using the bathroom. After further questioning and some searching around the house, the police determined that the boy disappeared while both teens were using the bedroom.

"They had actually put him in the bedroom closet, but were so busy with each other that they never saw or heard the boy leave the closet and the house," an officer said. Charges might be filed against the teens for involuntary manslaughter and against the neighbor for leaving the gate to the pool unlocked.

436120 top -


*Vocabulary:

• apparently:
• charge:
• closet:
• comment:
• determine:
• drown:
• involuntary:
• manslaughter:
• paramedic:
• revive:
• search:
• separately:
• unfortunate:
• wander:

=====================

*Wh-Questions:

• How old was Hunter?

• What happened to Hunter?

• Where did Hunter drown?

• Who/m did he wander away from?

• Who tried to revive him?

• How long did they spend trying to revive Hunter?

• Who pulled the boy out of the pool?

• What was the temperature of the water?

• What time did they pull him out?

• What/Which day did the boy drown?

====================

*Fill in blanks:

Hunter Smith, 5, drowned in a swimming pool ____ apparently wandering away from two teenagers, one of ____ was his babysitter. Paramedics and hospital staff members ____ several hours trying to revive Hunter. Police pulled ____ unconscious boy from the cold water of the____ ’s pool about 3:20 p.m. Wednesday.

The babysitter was ____ . The other teen was her boyfriend, 17. The ____ ’s parents had no comment about their son’s unfortunate ____ .

Police questioned both teens separately as to how ____ accident occurred. Their stories did not match. The ____ said Hunter disappeared while she was using the ____ . The boy said Hunter disappeared while he was ____ the bathroom. After further questioning and some searching____ the house, the police determined that the boy____ while both teens were using the bedroom.

“They ____ actually put him in the bedroom closet, but ____ so busy with each other that they never ____ or heard the boy leave the closet and ____ house,” an officer said. Charges might be filed ____ the teens for involuntary manslaughter and against the ____ for leaving the gate to the pool unlocked.

=================

*Translate into Vietnamese:

........

436121 top -

ESL 252: Boy Drowns in Neighbor's Pool

*Vocabulary:


• apparently: rõ ràng
• charge: bị phạt
• closet: tủ
• comment: ý kiến
• determine: xác định
• drown: chết đuối
• involuntary: không tình nguyện
• manslaughter: tội ngộ sát
• paramedic: nhân viên y tế
• revive: cứu sống
• search: tìm kiếm
• separately: riêng, chia ra
• unfortunate: không may mắn
• wander: đi lang thang

==========================================================

*Wh-Questions:

• How old was Hunter? 5

• What happened to Hunter? drowned in a swimming pool

• Where did Hunter drown? in a neighbor swimming pool

• Who/m did he wander away from? his babysister

• Who tried to revive him? paramedics and hospital staff members

• How long did they spend trying to revive Hunter? several hours

• Who pulled the boy out of the pool? police

• What was the temperature of the water?

• What time did they pull him out? 3:20 pm

• What/Which day did the boy drown? Wednesday

===========================================================

*Fill in blanks:

Hunter Smith, 5, drowned in a swimming pool __after__ apparently wandering away from two teenagers, one of _whom___ was his babysitter. Paramedics and hospital staff members __spent__ several hours trying to revive Hunter. Police pulled __the__ unconscious boy from the cold water of the___neighbor_ ’s pool about 3:20 p.m. Wednesday.

The babysitter was __16__ . The other teen was her boyfriend, 17. The _boy___ ’s parents had no comment about their son’s unfortunate __death__ .

Police questioned both teens separately as to how __the__ accident occurred. Their stories did not match. The _girl___ said Hunter disappeared while she was using the ____bathroom__ . The boy said Hunter disappeared while he was ____using__ the bathroom. After further questioning and some searching____around__ the house, the police determined that the boy____disappeared__ while both teens were using the bedroom.

“They __had__ actually put him in the bedroom closet, but ______were_ so busy with each other that they never __saw__ or heard the boy leave the closet and __the__ house,” an officer said. Charges might be filed __against___ the teens for involuntary manslaughter and against the __neighbor__ for leaving the gate to the pool unlocked.

==========================================================

*Translate into Vietnamese:

Bé trai chết đuối trong hồ bơi nhà hàng xóm

Hunter Smith, 5, bị chết đuối trong hồ bơi sau khi đã đi lang thang rời khỏi hai cô cậu tuổi teen, một trong hai là người trông chừng cậu bé. Nhân viên y tế và những thành viên bệnh viện cố cố gằng nhiều giờ cứu sống Hunter. Cảnh sát kéo bé trai bất động từ hồ bơi lạnh giá của hàng xóm khoảng 3:20 pm thứ Tư.

Cô trông trẻ 16. Cậu tuổi teen là bạn trai, 17. Cha mẹ bé trai không có ý kiến gì về cái chết của cậu con trai xấu số

Cảnh sát hỏi hai cô cậu tuổi teen riêng biệt tai nạn đã xảy ra như thế nào. Câu chuyện không khớp. Cô gái nói Hunter biến mất khi cô đang dùng nhà tắm. Cậu trai nói HUnter biến mất khi cậu đang dùng nhà tắm. Sau khi gặng hỏi thêm và tìm kiếm xung quanh nhà, cảnh sát xác định bé trai biến mất khi cả hai cô cậu đang dùng phòng ngủ.

"Họ đã để bé trai vào tủ quần áo phòng ngủ, nhưng họ quá bận rộn với nhau đến nỗi đã không thấy hay nghe thấy cậu bé rời tủ và nhà." Cảnh sát nói. Sẽ có hồ sơ phạt cho cô cậu tuổi teen vì không cố ý ngộ sát và cho hàng xóm vì để cửa mở vào hồ bơi.

439944 top -
LESSON 252:

BOY DROWNS IN NEIGHBOR'S POOL -
CẬU BÉ CHẾT ĐUỐI TRONG HỒ BƠI NHÀ HÀNG XÓM.

===========================================================

*Vocabulary:

------------------------------------------------------------------
• apparently: hình như.
• charge: buộc tội, tố cáo, cáo buộc.
• closet: tủ để đồ, phòng để đồ.
• comment: bình luận, phê bình, nhận xét.
• determine: xác định, định rõ.
• drown: chết đuối.
• involuntary: không cố ý, vô tình.
• manslaughter: tội ngộ sát.
• paramedic: nhận viên cấp cứu.
• revive: làm cho tỉnh lại /sống lại.
• search: tìm kiếm, khám xét, lục soát.
• separately: tách biệt nhau, riêng rẽ.
• unfortunate: điều không may/rủi ro/bất hạnh
• wander: đi thơ thẩn, lang thang, tản bộ.

===========================================================

*Wh-Questions:
------------------------------------------------------------------
• How old was Hunter?
- He was five years old.

• What happened to Hunter?
-He was drowned.

• Where did Hunter drown?
-He was drowned in a swimming pool.

• Who/m did he wander away from?
- He wandered away from two teenagers.

• Who tried to revive him?
-Paramedics and hospital staff members tried to revive him.

• How long did they spend trying to revive Hunter?
- They spent several hours trying to revive Hunter.

• Who pulled the boy out of the pool?
- the police pulled the boy out of the pool.

• What was the temperature of the water?

• What time did they pull him out?
- They pulled him out at 3:20 p.m.

• What/Which day did the boy drown?
- It was Wednesday.

===========================================================

*Fill in blanks:
------------------------------------------------------------------
Hunter Smith, 5, drowned in a swimming pool after apparently wandering away from two teenagers, one of whom was his babysitter. Paramedics and hospital staff members spent several hours trying to revive Hunter. Police pulled the unconscious boy from the cold water of the neighbor’s pool about 3:20 p.m. Wednesday.

The babysitter was 16. The other teen was her boyfriend, 17. The boy’s parents had no comment about their son’s unfortunate death .

Police questioned both teens separately as to how the accident occurred. Their stories did not match. The girl said Hunter disappeared while she was using the bathroom. The boy said Hunter disappeared while he was using the bathroom. After further questioning and some searching around the house, the police determined that the boy disappeared while both teens were using the bedroom.

“They had actually put him in the bedroom closet, but while so busy with each other that they never saw or heard the boy leave the closet and the house,” an officer said. Charges might be filed against the teens for involuntary manslaughter and against the neighbor for leaving the gate to the pool unlocked.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
-----------------------------------------------------------------
Hunter Smith, 5 tuổi, bị chết đuối trong hồ bơi hình như sau khi đi lang thang xa khỏi chỗ của hai thiếu niên, một trong hai người là bảo mẫu của cậu. Các nhân viên cấp cứu và nhân viên bệnh viện bỏ vài giờ đồng hồ cố gắng làm cho cậu tỉnh lại. Vào khoảng 3:20 chiều Thứ Tư, cảnh sát kéo cậu bé bất tỉnh nhân sự từ làn nước lạnh giá của hồ bơi nhà láng giềng.

Cô trông trẻ 16 tuổi. Cậu thiếu niên còn lại là bạn trai của cô, 17 tuổi. Cha mẹ của cậu bé không có ý kiến gì về cái chết bất hạnh của con trai mình.

Cảnh sát chất vấn hai thiếu niên riêng rẽ về cách thức tai nạn xảy ra. Câu chuyện của chúng không khớp với nhau. Cô gái nói Hunter biến mất trong lúc cô đang ở trong nhà tắm. Cậu bé nói Hunter biến mất lúc cậu đang ở trong nhà tắm. Sau khi tra hỏi và tìm kiếm xung quanh nhà thêm nữa, cảnh sát xác định cậu bé mất tích trong lúc hai cô cậu đang ở trong phòng ngủ.

"Chúng nhốt cậu bé trong tủ đựng đồ trong phòng ngủ, nhưng do quá bận rộn với nhau nên chúng chẳng bao giờ thấy hay nghe cậu bé rời khỏi cái tủ và căn nhà cả," một sĩ quan cho biết. Các cáo buộc được đệ trình sẽ chống lại các thiếu niên vì tội ngộ sát và chống lại nhà hàng xóm vì đã không khoá cửa hồ bơi.

483669 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.