.
Dùng tài sản hoặc tiền trong bank để bảo trợ
Người được bảo lãnh có thể dùng tài sản của mình ở ngoài US, như nhà cửa đất đai để bảo trợ?
Được, với những điều kiện:
* Tài sản phải sẵn sàng chuyển thành tiền mặt trong vòng 12 tháng.
* Đương đơn phải chứng minh mình có thể mang số tiền đó hoặc tài sản ra khỏi đất nước mà mình đang sống.
* Tài sản phải tương đương gấp 5 lần số Income còn thiếu so với poverty line.

Về mẫu I-864, người được bảo lãnh muốn dùng tài sản của mình để bù đắp phần thiếu hụt tài chánh của người bảo lãnh không cần phải dùng mẫu đơn nào cả.

- Nếu là tài khoản ngân hàng thì người được bảo lãnh phải nộp bảng lược kê tài khoản trong vòng 12 tháng gần nhất hay một lá thư của ngân hàng cho biết dữ kiện về tài khoản được mở, lược sử về tiền đặt vào và tiền rút ra trong năm vừa qua và số tiền hiện tại còn lại.

- Nếu là nhà cửa thì người được bảo lãnh phải nộp bảng đánh giá nhà cửa soạn bởi một người trung gian về bất động sản cùng với văn tự cầm cố (mortgage) của nơi cho mượn tiền mua nhà. Đó là yêu cầu của Đại sứ quán hay Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở những nước khác. Ở Việt Nam thường mua nhà trả tiền mặt, do đó, thay vì là văn tự cầm cố thì phải có giấy không thiếu nợ về nhà cửa.


Can the immigrant visa applicant count assets that he or she owns that are outside the United States, such as real estate or personal property?
Yes, under these conditions:
* The assets must be readily convertible to cash within 12 months
* The applicant must show that he/she can take the money or assets out of the country where they are located. Many countries have strict regulations which limit the amount of cash or liquid assets that can be taken out of the country
* The assets equal at least five times the difference between the sponsor's income and 125 percent of the poverty line for the household size.

http://travel.state.gov/visa/immigrants ... _3183.html[/quote]


Người bảo lãnh có thể dùng tài sản của mình như nhà cửa đất đai, tiền trong bank... để bảo trợ?
Được.

Muốn dùng tài sản để bù đắp thì tài sản ít nhất phải gấp 5 lần phần thiếu hụt so với poverty line.Tóm lại:
1. Muốn dùng tài sản để bù đắp thì tài sản ít nhất phải gấp 5 lần phần thiếu hụt so với poverty line. Không phân biệt tiểu bang nào, không phân biệt tài sản đó là của người bảo lãnh hay người được bảo lãnh. Tuy nhiên nếu tài sản đó ở bên ngoài U.S thì phải đủ các điêù kiện trên.

2. Dù đủ income hay tài sản để bảo trợ cũng không chắc chắn là sẽ được chấp thuận. Luật ủy thác cho nhân viên lãnh sự xem xét toàn bộ hoàn cảnh khi quyết định một đương đơn không hội đủ điều kiện để được cấp visa vì lý do có thể là gánh nặng xã hội. Lợi tức chỉ là một trong những tiêu chuẩn mà nhân viên lãnh sự phải xem xét. Những tiêu chuẩn khác bao gồm sức khỏe, tuổi tác, trình độ giáo dục, kinh nghiệm việc làm, khả năng ngoại ngữ và hoàn cảnh gia đình của đương đơn. Do đó, không có điều gì lạ lùng khi có những đương đơn bị từ chối visa mặc dù lợi tức của người bảo lãnh trên bảng qui định mức độ nghèo khó. Để có thể khắc phục được vấn đề này, đương đơn có thể hoặc là tìm một người đồng bảo trợ đáng tin cậy với đủ lợi tức và tài sản hoặc là chứng minh rằng tình trạng tài chánh đã thay đổi kể từ ngày phỏng vấn.


+ Poverty Guidelines

429349 top -
VietDitru A-Z
quản thủ

VietDitru
Sức Khoẻ
Sử Dụng Điều Hành

Bảo lãnh
  Tổng quát
 Công dân Mỹ
  + Anh chị em
  + Cha/mẹ
  + Con ruột dưới 21
  + Con ghẻ dưới 21
  + Con nuôi dươí 21
  + Con độc thân trên 21
  + Con có gia đình
  + Hôn phu thê
  + Vợ chồng
  + Vợ, con riêng

 Thường trú nhân
 (Green card)
  + Con độc thân dươí 21
  + Con độc thân trên 21
  + Vợ chồng
  + Vợ, con riêng


Bảo trợ tài chánh
. Cách tính income
. Điều kiện
. Giấy khai thuế
. Income tối thiểu
. Lệ phí AOF
. Người đồng bảo trợ
. Ý nghĩa I-864
. Ý nghĩa I-864A


Cẩm nang
. Bảo lãnh, định cư
. Nhập cư

Câu hỏi thường gặp
CSPA
. Khiếu nại
. Tính tuổi


Di trú định cư
. Anh chị em
. Cha mẹ có quốc tịch
. Cha mẹ có thẻ xanh
. Con có quốc tịch
. Định cư
. Hôn phu thê
. Lao động
. Vợ chồng


Di trú không định cư
. Chữa bệnh
. Công tác (B-1)
. Du lịch (B-2)
. Du học (F-1)
. Lao động ngắn hạn (H)
. Phóng viên, Báo chí (I)
. Trao đổi khách (J-1)


Du học Hoa Kỳ
. Việc làm du học sinh I
. Việc làm du học sinh II
. Việc làm du học sinh III
. Visa du học


Du lịch Hoa Kỳ
. Cách điền đơn DS-160
. Du lịch Hoa Kỳ
. Thư mời thân nhân


Khám sức khoẻ
. Bệnh cấm nhập cảnh
. Chích ngừa
. Chợ Rẫy
. IOM
. Kiểm tra sức khoẻ
. Thử đàm

Mẫu đơn
. G-325A
. G-1145
. G-884
. I-90
. I-129F
. I-130
. I-131
. I-134
. I-290B
. I-360
. I-485
. I-601
. I-601A
. I-751
. I-765
. I-797
. I-797C
. I-824
. I-864
. I-864A
. I-864EZ
. I-864W
. I-865
. I-912


Mẫu thư liên hệ
. Mẫu thư/Email


Quốc tịch
. Bài học thi quốc tịch
. Bài tiếng Việt
. N-400
. N-565
. N-600

Sức khoẻ (Khám)


Thường trú nhân
. Green card
. 2 năm
. 10 năm
. Giấy miễn thị thực
. Hồi hương
. Mất thẻ xanh
. Mua nhà tại VN
. Quyền lợi trách nhiệm
. Re-entry permit
. Rời Hoa Kỳ
. Rời Hoa Kỳ hơn 1 năm
. Sanh con ngoài HK
. Thay đổi địa chỉ
. Thẻ xanh hết hạn
. Trở về VN làm việc
. Visa nhập cảnh VN


Tiến trình NVC
. Bổ túc người đi kèm
. Cách điền tên
. Các từ tiếng Anh
. Chuẩn bị hồ sơ
. Con chung hộ chiếu
. Con đang học tại Mỹ
. DS-3032
. DS-230
. DS-260
. DS-261
. DS-2001
. Đóng lệ phí
. Khai sinh, hôn thú
. Làm hộ chiếu VN
. Lý lịch tư pháp
. Police certificate
. Thời hạn hộ chiếu VN

PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Thư viện di trú đang được trùng tu và cần nhiều nhân lực. Các bạn nào có chút thì giờ VietDitru mời các bạn tham gia phụ một tay nhé.
Chairman & CEO: "Người hạnh phúc nhất là người tạo nhiều hạnh phúc cho kẻ khác"- Diderot.
cochin: I work here. :) 
nguoidochanh: I work here. :)
SauHai: Phần nhiệm vụ duy trì và phát triển Thư viện Việt Di Trú.
BaoLaTinhChua: I work here. :)
quangtrung: "Nhân nghĩa không cốt giúp cho nhiều mà chính là giúp cho phải lúc"- La bruyère.
paloma: Hello! Welcome to Library of VietDitru.
quannguyen: Hello! Welcome to Library of VietDitru.
hotheart: Hello!
chitam: "Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time."- Thomas Edison.
miah: I just work here. :)
muoichanh: VietDitru - Một phần tất yếu của cuộc sống.
Hello World!