.
I-129F Hôn phu hôn thê - K1
Công dân Mỹ có thể bảo lãnh cho người hôn phu/hôn thê của mình. Khi điền đơn I-129F bảo lãnh bạn nhớ những điều sau đây:
1. Điền tất cả các phần. Phần nào không áp dụng thì bạn ghi (Not Applicable) hay (NA).

2. Ghi tên họ đầy đủ khi có khung yêu cầu. Không ghi tên tắt.

3. Ngày phải ghi theo dạng tháng/ngày/năm. Ngày 20 tháng 3 năm 2006 thì phải ghi là 03/20/2006.


Những giấy tờ phụ mà bạn gửi kèm theo mẫu I-129F:
- USCIS chấp nhận bản sao. Nếu bạn gửi bản chánh thì họ sẽ lưu lại trong hồ sơ. Còn nếu bạn gửi bản sao thì nếu họ cần bản chánh, họ sẽ liên lạc với bạn.


- Copy giấy chứng nhận quốc tịch hay copy US passport.

- Nếu người bảo lãnh hay người được bảo lãnh đổi tên phải nộp copy giấy chứng nhận đã đổi tên: Giấy hôn thú; Giấy nhận con nuôi; Giấy đổi tên của Tòa án.

- Giấy khai sanh mặc dù họ không đòi hỏi (copy).

- Giấy chứng nhận ly hôn hay giấy chứng tử (nếu bạn hoặc người hôn phu/thê đã có một đời vợ hay một đời chồng trước, copy).

- Hai tấm hình màu khổ chụp hộ chiếu. (Một tấm cho bạn và một tấm cho người hôn phối).

- Chứng từ về quan hệ giữa hai người. Bằng chứng chứng minh 2 ngươì đã gặp nhau trong 2 năm. Bạn nên nộp một tờ tường trình quan hệ (timeline) trong đó bạn khai hoàn cảnh, môi trường và thời gian bạn quen biết với người hôn phu/thê và kể lại một vài biến cố quan trọng trong quan hệ giữa hai người (công chứng). Tờ tường trình đó nên kèm theo hình ảnh chụp chung hai người ở những thời điểm khác nhau trong thời gian quan hệ giữa hai người, các bằng chứng gởi kèm nộp bản copy.

- Thư cam kết sẽ kết hôn trong vòng 90 ngày của NBL và NDBL (bản chính, nên đánh máy).

- Giấy đổi tên (nếu có).

- Hai đơn G-325A (một cho bạn và một cho người hôn phu/thê). Mẫu đơn G-325A của bạn thì bạn ký tên và mẫu đơn G-325A của người hôn phối thì người hôn phối ký tên.

- Mẫu đơn I-129F và lệ phí: Bạn nên vào trang Web: I-129F - Lệ phí của Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ để tải đơn i-129F và lệ phí hiện hành. Đọc kỹ hướng dẫn (instruction) trước khi điền.

Lưu ý:

1. Diện hôn phu/hôn thê (K-1) cho phép con độc thân dưới 21 tuổi của ngươì được bảo lãnh đi kèm (K-2). Ghi tên ngươì con trong đơn I-129F và nộp thêm giấy khai sinh của ngươì con.

Lúc phỏng vấn nếu người con dưới 18 tuổi phải có giấy chấp thuận của cha/mẹ đưá trẻ (người cha/mẹ đã ly dị) cho phép con đi theo.

2. Tất cả các giấy tờ nộp cho USCIS không phải bằng tiếng Anh phải được dịch sang tiếng Anh với tên họ, địa chỉ của người dịch và người dịch phải xác nhận đã dịch đúng với bản chánh (công chứng).


Xem thêm:
+ Tiến trình bảo lãnh và xin visa hôn thê/hôn phu - K1
+ Giấy cam kết kết hôn trong vòng 90 ngày
+ Bằng Chứng Quan Hệ Vợ Chồng hay Hôn Thê/Hôn Phu
+ Timeline - cho diện vợ chồng và đính hôn
+ CÁCH ĐIỀN MẪU ĐƠN G-325A
+ CÁCH ĐIỀN MẪU ĐƠN I-129F

426417 top -
VietDitru A-Z
quản thủ

VietDitru
Sức Khoẻ
Sử Dụng Điều Hành

Bảo lãnh
  Tổng quát
 Công dân Mỹ
  + Anh chị em
  + Cha/mẹ
  + Con ruột dưới 21
  + Con ghẻ dưới 21
  + Con nuôi dươí 21
  + Con độc thân trên 21
  + Con có gia đình
  + Hôn phu thê
  + Vợ chồng
  + Vợ, con riêng

 Thường trú nhân
 (Green card)
  + Con độc thân dươí 21
  + Con độc thân trên 21
  + Vợ chồng
  + Vợ, con riêng


Bảo trợ tài chánh
. Cách tính income
. Điều kiện
. Giấy khai thuế
. Income tối thiểu
. Lệ phí AOF
. Người đồng bảo trợ
. Ý nghĩa I-864
. Ý nghĩa I-864A


Cẩm nang
. Bảo lãnh, định cư
. Nhập cư

Câu hỏi thường gặp
CSPA
. Khiếu nại
. Tính tuổi


Di trú định cư
. Anh chị em
. Cha mẹ có quốc tịch
. Cha mẹ có thẻ xanh
. Con có quốc tịch
. Định cư
. Hôn phu thê
. Lao động
. Vợ chồng


Di trú không định cư
. Chữa bệnh
. Công tác (B-1)
. Du lịch (B-2)
. Du học (F-1)
. Lao động ngắn hạn (H)
. Phóng viên, Báo chí (I)
. Trao đổi khách (J-1)


Du học Hoa Kỳ
. Việc làm du học sinh I
. Việc làm du học sinh II
. Việc làm du học sinh III
. Visa du học


Du lịch Hoa Kỳ
. Cách điền đơn DS-160
. Du lịch Hoa Kỳ
. Thư mời thân nhân


Khám sức khoẻ
. Bệnh cấm nhập cảnh
. Chích ngừa
. Chợ Rẫy
. IOM
. Kiểm tra sức khoẻ
. Thử đàm

Mẫu đơn
. G-325A
. G-1145
. G-884
. I-90
. I-129F
. I-130
. I-131
. I-134
. I-290B
. I-360
. I-485
. I-601
. I-601A
. I-751
. I-765
. I-797
. I-797C
. I-824
. I-864
. I-864A
. I-864EZ
. I-864W
. I-865
. I-912


Mẫu thư liên hệ
. Mẫu thư/Email


Quốc tịch
. Bài học thi quốc tịch
. Bài tiếng Việt
. N-400
. N-565
. N-600

Sức khoẻ (Khám)


Thường trú nhân
. Green card
. 2 năm
. 10 năm
. Giấy miễn thị thực
. Hồi hương
. Mất thẻ xanh
. Mua nhà tại VN
. Quyền lợi trách nhiệm
. Re-entry permit
. Rời Hoa Kỳ
. Rời Hoa Kỳ hơn 1 năm
. Sanh con ngoài HK
. Thay đổi địa chỉ
. Thẻ xanh hết hạn
. Trở về VN làm việc
. Visa nhập cảnh VN


Tiến trình NVC
. Bổ túc người đi kèm
. Cách điền tên
. Các từ tiếng Anh
. Chuẩn bị hồ sơ
. Con chung hộ chiếu
. Con đang học tại Mỹ
. DS-3032
. DS-230
. DS-260
. DS-261
. DS-2001
. Đóng lệ phí
. Khai sinh, hôn thú
. Làm hộ chiếu VN
. Lý lịch tư pháp
. Police certificate
. Thời hạn hộ chiếu VN

PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Thư viện di trú đang được trùng tu và cần nhiều nhân lực. Các bạn nào có chút thì giờ VietDitru mời các bạn tham gia phụ một tay nhé.
Chairman & CEO: "Người hạnh phúc nhất là người tạo nhiều hạnh phúc cho kẻ khác"- Diderot.
cochin: I work here. :) 
nguoidochanh: I work here. :)
SauHai: Phần nhiệm vụ duy trì và phát triển Thư viện Việt Di Trú.
BaoLaTinhChua: I work here. :)
quangtrung: "Nhân nghĩa không cốt giúp cho nhiều mà chính là giúp cho phải lúc"- La bruyère.
paloma: Hello! Welcome to Library of VietDitru.
quannguyen: Hello! Welcome to Library of VietDitru.
hotheart: Hello!
chitam: "Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time."- Thomas Edison.
miah: I just work here. :)
muoichanh: VietDitru - Một phần tất yếu của cuộc sống.
Hello World!