.
ESL 237: Bathtub Blues


ESL 237: Bathtub Blues


Download


A middle-aged man with a long beard was arrested by the police for disorderly conduct and property damage. "More charges might be added later," said a police officer.

The man, identified as Bill Wild, checked into the Motel Five last night about an hour after sunset. Telling the clerk that he would be staying four nights, he paid cash in advance. He then asked her where a grocery store was. She said that the nearest grocery store was John-Johns, which was only two blocks away.

The police said that Wild went to John-Johns and purchased three gallons of honey and four gallons of chocolate syrup. The checker asked him what the occasion was. He replied, "I'm trying to become a sweeter person." The checker smiled at the joke.

Wild drove back to the motel. He opened all seven containers and poured them into the bathtub. He added warm water to the mix. Then he placed his boom box on the bathroom floor next to the tub. He tuned the radio to an opera station. He got undressed, hopped into the tub, and started singing loudly with the music.

Fifteen minutes later, the lodgers in the room next door phoned the clerk. She banged on Wild's door, but he kept singing. She phoned his room, but he didn't answer. Then she called the police, who arrived quickly.

"Well, at least he paid in advance," said the clerk. "That money will help pay for the plumber." The bathtub drain was completely clogged. The tub remained full of chocolate and honey.

"You just never know about people," said the clerk. "He seemed so nice and friendly. Who'd have thought he was a bathtub-singing nut?" The police said this was the third time that Wild had been arrested for this kind of behavior.

422051 top -


*Vocabulary:

• arrest:
• bathtub:
• beard:
• behavior:
• boom:
• chocolate:
• clerk:
• clog:
• conduct:
• container:
• disorderly:
• drain:
• gallon:
• grocery:
• honey:
• lodger:
• mix:
• motel:
• occasion:
• opera:
• pour:
• sunset:
• syrup:
• tune:

=======================

*Yes/No Questions:

• Does Bill Wild have a long beard?

• Is Bill Wild an elderly man?

• Was Bill Wild arrested for damaging property?

• Was Mr. Wild staying at the Motel Five?

• Did Mr. Wild check in around sunrise?

• Did Mr. Wild stay at the motel for four nights?

• Did Mr. Wild use his credit card?

• Was there a grocery store nearby?

• Was the grocery store a couple of blocks away?

• Is Mr. Wild a sweet person?

======================

*Fill in blanks:

A middle-aged man with a long beard was_____ by the police for disorderly conduct and property _____ . “More charges might be added later,” said a _____ officer.

The man, identified as Bill Wild, checked _____ the Motel Five last night about an hour _____ sunset. Telling the clerk that he would be _____ four nights, he paid cash in advance. He_____ asked her where a grocery store was. She _____ that the nearest grocery store was John-Johns, which _____ only two blocks away.

The police said that_____ went to John-Johns and purchased three gallons of _____ and four gallons of chocolate syrup. The checker _____ him what the occasion was. He replied, “I’m _____ to become a sweeter person.” The checker smiled _____ the joke.

Wild drove back to the motel. _____ opened all seven containers and poured them into _____ bathtub. He added warm water to the mix. he placed his boom box on the bathroom _____ next to the tub. He tuned the radio an opera station. He got undressed, hopped into _____ tub, and started singing loudly with the music.

_____ minutes later, the lodgers in the room next _____ phoned the clerk. She banged on Wild’s door, _____ he kept singing. She phoned his room, but _____ didn’t answer. Then she called the police, who _____ quickly.
“Well, at least he paid in advance,” _____ the clerk. “That money will help pay for _____ plumber.” The bathtub drain was completely clogged. The_____ remained full of chocolate and honey.

“You just _____ know about people,” said the clerk. “He seemed_____ nice and friendly. Who’d have thought he was _____ bathtub-singing nut?” The police said this was the _____ time that Wild had been arrested for this _____ of behavior.

======================

*Translate into Vietnamese:

..........

422053 top -

ESL 237: Bathtub Blues

*Vocabulary:


• arrest: bị bắt
• bathtub: bồn tắm
• beard: râu quai nón
• behavior: tính cách
• boom: tiếng nổ
• chocolate: sô cô la
• clerk: kế toán
• clog: nghẹt
• conduct: kỷ luật
• container: xe container
• disorderly: không tuân thủ
• drain: ráo nước, rỉ nước
• gallon: ga lông
• grocery: tiệm tạp hoá
• honey: mật
• lodger:người thuê
• mix: trộn
• motel: nhà nghỉ
• occasion: nhân dịp
• opera: opera
• pour: rót
• sunset: hoàng hôn
• syrup: si rô
• tune:

===========================================================

*Yes/No Questions:

• Does Bill Wild have a long beard? Yes

• Is Bill Wild an elderly man? No

• Was Bill Wild arrested for damaging property? Yes

• Was Mr. Wild staying at the Motel Five? Yes

• Did Mr. Wild check in around sunrise? No

• Did Mr. Wild stay at the motel for four nights? Yes

• Did Mr. Wild use his credit card? No

• Was there a grocery store nearby? Yes

• Was the grocery store a couple of blocks away? Yes

• Is Mr. Wild a sweet person? Yes

==========================================================

*Fill in blanks:

A middle-aged man with a long beard was__arrested___ by the police for disorderly conduct and property ____damage___ . “More charges might be added later,” said a ____police___ officer.

The man, identified as Bill Wild, checked __into___ the Motel Five last night about an hour ____after___ sunset. Telling the clerk that he would be ____staying___ four nights, he paid cash in advance. He__then___ asked her where a grocery store was. She __said___ that the nearest grocery store was John-Johns, which __was___ only two blocks away.

The police said that__Wild___ went to John-Johns and purchased three gallons of ____honey___ and four gallons of chocolate syrup. The checker ____asked___ him what the occasion was. He replied, “I’m ______trying__ to become a sweeter person.” The checker smiled _at____ the joke.

Wild drove back to the motel. ___He__ opened all seven containers and poured them into __the___ bathtub. He added warm water to the mix. he placed his boom box on the bathroom ____floor___ next to the tub. He tuned the radio an opera station. He got undressed, hopped into __the___ tub, and started singing loudly with the music.

____Fifteen___ minutes later, the lodgers in the room next __door___ phoned the clerk. She banged on Wild’s door, ___but__ he kept singing. She phoned his room, but _he____ didn’t answer. Then she called the police, who ______arrived__ quickly.

“Well, at least he paid in advance,” __said___ the clerk. “That money will help pay for __the___ plumber.” The bathtub drain was completely clogged. The___tub__ remained full of chocolate and honey.

“You just __never___ know about people,” said the clerk. “He seemed__so___ nice and friendly. Who’d have thought he was __a___ bathtub-singing nut?” The police said this was the __third___ time that Wild had been arrested for this __kind___ of behavior.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:

Bồn tắm Blues

Một người đàn ông trung niên với râu cằm dài đã bị bắt bởi cảnh sát vì kỷ luật kém và phá hỏng tài sản. "Sẽ có thêm tiền phạt sau," cảnh sát nói.

Người đàn ông, xác định là Bill Wild, đăng ký vào nhà nghỉ Five tối qua khoảng một giờ sau khi mặt trời lặn. Bảo với cô nhân viên là ông ta sẽ ở bốn đêm, ông trả tiền mặt trước. Rồi ông hỏi cô tiệm tạp hoá ở đâu. Cô nói tiệm tạp hoá gần nhất là John-Johns, chỉ cách hai dãy phố.

Cảnh sát nói Wild đến John-Johns và mua ba gallons mật ong và bốn gallons si rô sô cô la. Nhân viên tính tiền hỏi ông nhân dịp gì. Ông trả lời, "Tôi đang cố trở nên một người ngọt ngào hơn." Người tính tiền mỉm cười với chuyện hài.

Wild lái xe về nhà nghỉ. Ông mở bốn thùng và đổ chúng vào bồn tắm. Ông cho thêm nước ấm vào hổn hợp. Rồi ông đặt cái thùng ồn ào trên sàn phòng tắm kế bồn tắm. Ông vặn radio kênh opera. Ông cởi đồ, nhảy vào bồn và bắt đầu ca ỏm tỏi với nhạc.

Mười lăm phút sau, người thuê phòng kế bên gọi điện cho cô nhân viên. Cô đập cửa phòng Wild, nhưng ông ta vẫn hát. Cô gọi vào phòng, nhưng ông không trả lời. Rồi cô gọi cảnh sát, lập tức đến ngay.

"À, ít ra ông ta trả tiền trước," cô nhân viên nói. "Tiền đó sẽ giúp trả thợ sửa ống nước." Ống thoát nước bị nghẹt hoàn toàn. Bồn tắm chứa đầy sô cô la và mật.

"Bạn không bao giờ biết về người ta," cô nhân viên lễ tân nói. "Ông ta trông rất dễ thương và thân thiện. Ai biết ông ta là người hát trong bồn tắm?" Cảnh sát nói đây là lần thứ ba Wild bị bắt vì loại tính cách này.

437590 top -
LESSON 237:

BATHTUB BLUES
- NHẠC BLUES TRONG BỒN TẮM

===========================================================

*Vocabulary:
------------------------------------------------------------------
• arrest: bắt giữ.
• bathtub: bồn tắm.
• beard: râu
• behavior: cách cư xử, tư cách, hành vi.
• boom: bùng nổ.
• chocolate: sô-cô-la.
• clerk: thư ký.
• clog: bị kẹt, bị tắt, bị bít lại.
• conduct: hạnh kiểm, tư cách đạo đức.
• container: chai, lọ, bình, hộp.
• disorderly: gây náo loạn, gây mất trật tự xã hội.
• drain: ống dẫn(nước), rãnh, mương.
• gallon: ga-lông (3,785lít).
• grocery: tiệm tạp hoá.
• honey: mật ong.
• lodger: người ở trọ, người thuê nhà.
• mix: trộn, pha lẫn, hoà lẫn.
• motel: khách sạn cạnh đường cho người có ô-tô.
• occasion: dịp, lý do, nhu cầu, duyên cớ.
• opera: ô-pê-ra, nhạc kịch.
• pour: rót, giội, trút.
• sunset: hoàng hôn.
• syrup: si-rô.
• tune: điều chỉnh làn sóng(truyền thanh).

===========================================================

*Yes/No Questions:
-----------------------------------------------------------------
• Does Bill Wild have a long beard?
- Yes, he does.

• Is Bill Wild an elderly man?
- Yes, he is.

• Was Bill Wild arrested for damaging property?
- Yes, he was.

• Was Mr. Wild staying at the Motel Five?
- Yes, he was.

• Did Mr. Wild check in around sunrise?
- No, he didn't. Mr. Wild check in around sunset.

• Did Mr. Wild stay at the motel for four nights?
- Yes, he did.

• Did Mr. Wild use his credit card?
- No, he didn't. He paid cash in advance.

• Was there a grocery store nearby?
- Yes, there was.

• Was the grocery store a couple of blocks away?
- Yes, it was.

• Is Mr. Wild a sweet person?
- Yes, he is.

===========================================================

*Fill in blanks:
-----------------------------------------------------------------
A middle-aged man with a long beard was arrested by the police for disorderly conduct and property damage. “More charges might be added later,” said a police officer.

The man, identified as Bill Wild, checked into the Motel Five last night about an hour after sunset. Telling the clerk that he would be stay four nights, he paid cash in advance. He then asked her where a grocery store was. She said that the nearest grocery store was John-Johns, which is only two blocks away.

The police said that Wild went to John-Johns and purchased three gallons of honey and four gallons of chocolate syrup. The checker asked him what the occasion was. He replied, “I’m trying to become a sweeter person.” The checker smiled at the joke.

Wild drove back to the motel. He opened all seven containers and poured them into the bathtub. He added warm water to the mix. Then he placed his boom box on the bathroom floor next to the tub. He tuned the radio an opera station. He got undressed, hopped into the tub, and started singing loudly with the music.

Fifteen minutes later, the lodgers in the room next door phoned the clerk. She banged on Wild’s door, but he kept singing. She phoned his room, but he didn’t answer. Then she called the police, who arrived quickly.

“Well, at least he paid in advance,” said the clerk. “That money will help pay for the plumber.” The bathtub drain was completely clogged. The tub remained full of chocolate and honey.

“You just never know about people,” said the clerk. “He seemed so nice and friendly. Who’d have thought he was a bathtub-singing nut?” The police said this was the third time that Wild had been arrested for this kind of behavior.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
------------------------------------------------------------------
Một người đàn ông trung niên với bộ râu dài đã bị cảnh sát bắt giữ vì tội gây rối và phá hoại tài sản. "Thêm nhiều cáo buộc nữa sẽ được bổ sung sau," một sĩ quan cảnh sát nói.

Người đàn ông, được xác định là Bill Wild, đã đặt phòng ở nhà trọ Five vào khoảng một tiếng đồng hồ sau lúc mặt trời lặn tối hôm qua. Ông ta bảo với cô thư ký là ông sẽ ở lại bốn đêm, trả trước tiền mặt. Sau đó ông ta hỏi cô tiệm tạp hoá ở đâu. Cô bảo tiệm tạp hoá gần nhất là tiệm John-Johns, chỉ cách đây có hai dãy phố.

Viên cảnh sát cho biết Wild đến tiệm John-Johns và mua ba ga-lông mật ong cùng bốn ga-lông si-rô sô-cô-la. Người tính tiền hỏi ông ta có chuyện gì đặc biệt hay sao. Ông ta trả lời, "Tôi đang cố gắng trở thành một người ngọt ngào hơn." Người tính tiền mĩm cười với câu nói đùa.

Wild lái xe trở về nhà trọ. Ông ta mở hết bảy cái bình và rót tất cả vào bồn tắm. Ông ta cho thêm nước ấm vào để trộn lẫn với nhau. Rồi ông ta đặt cái máy nghe nhạc lên trên nền nhà tắm sát bên cạnh bồn tắm. Ông ta điều chỉnh làn sóng đến đài phát nhạc kịch. Ông ta cởi quần áo, nhảy phóc vào bồn tắm, và bắt đầu ca hát inh ỏi với tiếng nhạc.

Mười lăm phút sau, người thuê ở phòng sát vách gọi cho cô thư ký. Cô đập cửa phòng Wild, nhưng ông ta tiếp tục hát. Cô gọi vào phòng, nhưng ông ta không trả lời. Tiếp đó cô gọi cho cảnh sát, là ngưới đã đến một cách nhanh chóng.

"Thế đấy, ít ra là ông ta đã trả tiền trước." cô thư ký nói. "Số tiền đó sẽ dùng để trả cho người thợ sửa ống nước." Ống thoát nước của bồn tắm hoàn toàn bị tắc tị. Cái bồn vẫn còn chứa đầy sô-cô-la và mật ong.

"Anh không bao giờ biết hết về một người được," cô thư ký nói. "Ông ta có vẻ rất tử tế và thân thiện. Ai mà nghĩ ông ta là một người thích hát trong bồn tắm chứ?" Viên cảnh sát cho biết đây là lần thứ ba Wild bị bắt giữ vì loại hành vi này.

479374 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.