.
ESL 224: A Festival of BooksDownload


People joke that no one in Los Angeles reads; everyone watches TV, rents videos, or goes to the movies. The most popular reading material is comic books, movie magazines, and TV guides. City libraries have only 10 percent of the traffic that car washes have. But how do you explain this? An annual book festival in west Los Angeles is "sold out" year after year. People wait half an hour for a parking space to become available.

This outdoor festival, sponsored by a newspaper, occurs every April for one weekend. This year's attendance was estimated at 70,000 on Saturday and 75,000 on Sunday. The festival featured 280 exhibitors. There were about 90 talks given by authors, with an audience question-and-answer period following each talk. Autograph seekers sought out more than 150 authors. A food court sold all kinds of popular and ethnic foods, from American hamburgers to Hawaiian shave ice drinks. Except for a $7 parking fee, the festival was free. Even so, some people avoided the food court prices by sneaking in their own sandwiches and drinks.

People came from all over California. One couple drove down from San Francisco. "This is our sixth year here now. We love it," said the husband. "It's just fantastic to be in the great outdoors, to be among so many books and authors, and to get some very good deals, too."

The idea for the festival occurred years ago, but nobody knew if it would succeed. Although book festivals were already popular in other US cities, would Los Angeles residents embrace one? "Angelenos are very unpredictable,"said one of the festival founders.

415989 top -


*Vocabulary:

• annual:
• attendance:
• autograph:
• available:
• comic:
• embrace:
• estimate:
• ethnic:
• exhibitor:
• festival:
• founder:
• occur:
• seeker:
• sneak:
• sponsor:
• video:
• food court:
• Hawaiian:

======================

*Yes/No Questions:

• Do people joke that no one in Los Angeles reads?

• Are TV guides more popular than books in LA?

• Are libraries more popular than car washes in LA?

• Is the book festival in west LA a yearly event?

• Is the annual book festival a popular event?

• Do people have to wait for hours to find a parking space?

• Is the annual book festival held inside a big convention center?

• Is the book festival sponsored by a national magazine?

• Does the book festival occur every spring?

• Were there about 70,000 people at this year's book festival?

====================

*Fill in blanks:

People joke that no one in Los Angeles _____ ; everyone watches TV, rents videos, or goes to _____ movies. The most popular reading material is comic _____ , movie magazines, and TV guides. City libraries have _____ 10 percent of the traffic that car washes _____ . But how do you explain this? An annual _____ festival in west Los Angeles is “sold out” _____ after year. People wait half an hour for _____ parking space to become available.

This outdoor festival, _____ by a newspaper, occurs every April for one _____ . This year’s attendance was estimated at 70,000 on _____ and 75,000 on Sunday. The festival featured 280 _____ . There were about 90 talks given by authors, _____ an audience question-and-answer period following each talk. Autograph _____ sought out more than 150 authors. A food _____ sold all kinds of popular and ethnic foods, _____ American hamburgers to Hawaiian shave ice drinks. Except _____ a $7 parking fee, the festival was free. _____ so, some people avoided the food court prices _____ sneaking in their own sandwiches and drinks.

People _____ from all over California. One couple drove down _____ San Francisco. “This is our sixth year here _____ . We love it,” said the husband. “It’s just _____ to be in the great outdoors, to be _____ so many books and authors, and to get _____ very good deals, too.”

The idea for the _____ occurred years ago, but nobody knew if it _____ succeed. Although book festivals were already popular in _____ US cities, would Los Angeles residents embrace one? “_____ are very unpredictable,” said one of the festival.

===================

*Translate into Vietnamese:

...........

415992 top -

ESL 224: A Festival Books

*Vocabulary:


• annual: hàng năm
• attendance: tham dự
• autograph: chữ ký, bản viết tay
• available: có sẳn
• comic: truyện tranh
• embrace: ôm
• estimate: đánh giá
• ethnic: dân tộc
• exhibitor: triển lãm
• festival: lễ hội
• founder: sáng lập viên
• occur: xảy ra
• seeker: người tìm kiếm
• sneak: lén lút
• sponsor: tài trợ
• video: video
• food court: quầy thực phẩm
• Hawaiian: người Hawai

==========================================================

*Yes/No Questions:

• Do people joke that no one in Los Angeles reads? Yes

• Are TV guides more popular than books in LA? Yes

• Are libraries more popular than car washes in LA? No

• Is the book festival in west LA a yearly event? Yes

• Is the annual book festival a popular event? Yes

• Do people have to wait for hours to find a parking space? No

• Is the annual book festival held inside a big convention center? No

• Is the book festival sponsored by a national magazine? No

• Does the book festival occur every spring? Yes

• Were there about 70,000 people at this year's book festival? No

===========================================================

*Fill in blanks:

People joke that no one in Los Angeles __reads___ ; everyone watches TV, rents videos, or goes to _the____ movies. The most popular reading material is comic __books___ , movie magazines, and TV guides. City libraries have __only___ 10 percent of the traffic that car washes __have___ . But how do you explain this? An annual __book___ festival in west Los Angeles is “sold out” __year___ after year. People wait half an hour for __a___ parking space to become available.

This outdoor festival, __sponsored___ by a newspaper, occurs every April for one __weekend___ . This year’s attendance was estimated at 70,000 on __Saturday___ and 75,000 on Sunday. The festival featured 280 __exhibitors___ . There were about 90 talks given by authors, __with___ an audience question-and-answer period following each talk. Autograph __seekers___ sought out more than 150 authors. A food ___court__ sold all kinds of popular and ethnic foods, __from___ American hamburgers to Hawaiian shave ice drinks. Except __for___ a $7 parking fee, the festival was free. __Even___ so, some people avoided the food court prices __by___ sneaking in their own sandwiches and drinks.

People __came___ from all over California. One couple drove down __from___ San Francisco. “This is our sixth year here ___now__ . We love it,” said the husband. “It’s just ____fantastic___ to be in the great outdoors, to be ______among__ so many books and authors, and to get __some___ very good deals, too.”

The idea for the ____festival___ occurred years ago, but nobody knew if it ____would___ succeed. Although book festivals were already popular in __other___ US cities, would Los Angeles residents embrace one? “__“__Angelenos___ are very unpredictable,” said one of the festival_founders_.

==========================================================

*Translate into Vietnamese:

Hội sách

Người ta đùa rằng không ai ở Los Angeles đọc sách; mọi người xem TV, mướn video, hay đi xem phim. Loại sách phổ biến nhất là truyện tranh, tạp chí phim ảnh, và chương trình TV. Thư viện thành phố chỉ có 10 phần trăm viếng thăm so với rửa xe. Nhưng làm sao bạn có thể giải thích điều này? Hội sách hàng năm ở Tây Los Angeles luôn "bán hết sạch" mỗi năm. Mọi người chờ nửa tiếng để kiếm chổ đậu xe.

Hội sách ngoài trời, tài trợ bởi một tờ báo, xảy ra mỗi tháng Tư vào một cuối tuần. Năm nay số người dự kiến tham gia là 70,000 vào thứ Bảy và 75,000 vào Chủ nhật. Hội sách có 280 gian hàng triển lãm. Có khoảng 90 buổi nói chuyện do tác giả, tiếp theo là hỏi đáp với thính giả sau mỗi buổi nói chuyện. Người săn lùng chữ ký có thể gặp hơn 150 tác giả. Quầy thực phẩm bán đủ loại thực phẩm dân tộc thông dụng, từ bánh mì thịt băm Mỹ đến thức uống đá bào Hawai. Ngoại trừ $7 phí đậu xe, hội sách miễn phí. Ngay cả như vậy, vài người cũng tránh mua thức ăn bằng cách lén đem bánh mì kẹp thịt và thức uống của mình.

Mọi người đến từ khắp nơi California. Một cặp vợ chồng lái xe xuống từ San Francisco. "Đây là năm thứ sáu chúng tôi đến đây. Chúng tôi yêu hội sách," người chồng nói. "Thật là tuyệt với được ở ngoài trời, giữa cơ man nào là sách, và tác giả, và mua được nhiều sách giá tốt,".

Ý tưởng hội sách xảy ra nhiều năm trước, nhưng không ai biết nó có thành công không. Dù hội sách rất phổ biến ở những thành phố khác của Mỹ, cư dân Los Angeles có ôm đồm tổ chức một lần?" "Người dân Angeles rất khó dự đoán," một nhà sáng lập hội sách nói.

437166 top -
LESSON 224:

A FESTIVAL OF BOOKS - HỘI SÁCH

===========================================================

*Vocabulary:

------------------------------------------------------------------
• annual: hàng năm, thường niên.
• attendance: Số người dự/ có mặt.
• autograph: bút tích.
• available: có sẵn, sẵn có để dùng.
• comic: truyện tranh thiếu nhi.
• embrace: nắm lấy thời cơ.
• estimate: ước chừng.
• ethnic: truyền thống văn hoá đặc trưng.
• exhibitor: người triển lãm.
• festival: hội, lễ hội.
• founder: người thành lập, người sáng lập.
• occur: diễn ra, xuất hiện.
• seeker: người đi tìm.
• sneak: lén, trốn.
• sponsor: người bảo trợ, bảo lãnh.
• video: vi-đê-ô.
• food court: gian hàng ẩm thực, quầy ăn uống, khu ẩm thực.
• Hawaiian: người Ha-wai.

===========================================================

*Yes/No Questions:
------------------------------------------------------------------
• Do people joke that no one in Los Angeles reads?
- Yes, they do.

• Are TV guides more popular than books in LA?
- Yes, they are.

• Are libraries more popular than car washes in LA?
- No, they aren't.

• Is the book festival in west LA a yearly event?
- Yes, it is.

• Is the annual book festival a popular event?
- Yes, it is .

• Do people have to wait for hours to find a parking space?
- No, they don't. People have to wait for half an hour to find a parking space.

• Is the annual book festival held inside a big convention center?
- No, it isn't. The annual book festival is held outdoor.

• Is the book festival sponsored by a national magazine?
- No, it isn't. Ehe book festival is sponsored by a newspaper.

• Does the book festival occur every spring?
- Yes, it does.

• Were there about 70,000 people at this year's book festival?
- Yes, there were.

===========================================================

*Fill in blanks:
------------------------------------------------------------------
People joke that no one in Los Angeles reads ; everyone watches TV, rents videos, or goes to the movies. The most popular reading material is comic books, movie magazines, and TV guides. City libraries have only 10 percent of the traffic that car washes have. But how do you explain this? An annual book festival in west Los Angeles is “sold out” year after year. People wait half an hour for a parking space to become available.

This outdoor festival, sponsored by a newspaper, occurs every April for one weekend. This year’s attendance was estimated at 70,000 on Saturday and 75,000 on Sunday. The festival featured 280 exhibitors . There were about 90 talks given by authors, with an audience question-and-answer period following each talk. Autograph seekers sought out more than 150 authors. A food court sold all kinds of popular and ethnic foods, from American hamburgers to Hawaiian shave ice drinks. Except for a $7 parking fee, the festival was free. Even so, some people avoided the food court prices by sneaking in their own sandwiches and drinks.

People came from all over California. One couple drove down from San Francisco. “This is our sixth year here now. We love it,” said the husband. “It’s just fantastic to be in the great outdoors, to be among so many books and authors, and to get some very good deals, too.”

The idea for the festival occurred years ago, but nobody knew if it would succeed. Although book festivals were already popular in other US cities, would Los Angeles residents embrace one? “Angelenos are very unpredictable,” said one of the festival.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
-----------------------------------------------------------------
Người ta nói đùa rằng ở Los Angeles không ai đọc sách cả; mọi người xem ti-vi, mướn băng vi-đê-ô, hoặc đi xem phim. Loại tài liệu được đọc phổ biến nhất là truyện tranh, tạp chí điện ảnh, và cẩm nang truyền hình. Các thư viện của thành phố chỉ có được 10% số lượng xe cộ ra vào so với một nơi rửa xe. Thế nhưng làm sao bạn có thể giải thích được điều này? Một hội sách thường niên ở phía tây Los Angeles thường "hết hàng" năm này sang năm khác. Mọi người chờ nửa tiếng đồng hồ để có được một chỗ đậu xe.

Lễ hội ngoài trời, được một tờ báo bảo trợ, diễn ra vào dịp cuối tuần mỗi tháng Tư hàng năm. Số người tham dự năm nay ước chừng từ 70.000 người vào Thứ bảy và 75.000 người vào Chủ nhật. Lễ hội có 280 nhà triển lãm. Có khoảng 90 cuộc toạ đàm được thực hiện bởi các tác giả, với phần chất vấn-và-giải đáp của khán thính giả tuỳ theo từng cuộc toạ đàm. Những người săn tìm chữ ký tìm kiếm ra được hơn 150 tác giả. Một khu ẩm thực bán tất cả món ăn phổ biến và có truyền thống văn hoá, từ bánh mì xăng-uých hăm-bơ-gơ của Mỹ đến nước xi-rô đá bào của người Ha-wai. Ngoại trừ 7 đô-la tiền gởi xe, lễ hội được miễn phí. Tuy thế, một số người tránh xa giá cả thức ăn tại khu ẩm thực bằng cách lén dùng bánh mì xăng-uých và nước uống của mình.

Mọi người đến từ khắp nơi California. Từ Sanfrancisco một đôi vợ chồng lái xe chạy xuống. "Đây là năm thứ sáu chúng tôi có mặt ở đây. Chúng tôi rất thích Hội sách," người chồng cho biết. "Thật là tuyệt vời khi được tham gia các hoạt động ngoài trời, được bao quanh bởi sách cùng các tác giả và lại có được một số giao dịch thành công."

Ý tưởng về hội sách được nảy ra nhiều năm trước đây, nhưng không một ai chắc chắn nó sẽ thành công hay không. Cho dù hội sách đã phổ biến trong các thành phố khác của Hoa Kỳ, liệu cư dân Los Angeles sẽ nắm lấy thời cơ đó? "Dân Los Angeles khó mà đoán cho trúng lắm," một trong những sáng lập viên cho biết.

475739 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.