.
SONG: It's So Easy
1, 2 - bottom
Image


It's so easy to fall in love
It's so easy to fall in love
People tell me love's for fools
Here I go breaking all the rules

Seems so easy
Yeah, so doggone easy
Oh it seems so easy
Yeah where you're concerned
My heart can learn
It's so easy to fall in love
It's so easy to fall in love

Look into your heart and see
What your lovebook has set aside for me

It seems so easy
Yeah, so doggone easy
Oh it seems so easy
Yeah where you're concerned
My heart can learn
Oh it's so easy to fall in love
It's so easy to fall in love

It seems so easy
Oh so doggone easy
Yeah it seems so easy
Oh where you're concerned
My heart can learn
Oh it's so easy to fall in love
It's so easy to fall in love
It's so easy to fall in love
It's so easy to fall in love
It's so easy to fall in love
Oh-ooh It's so easy to fall in love

-------------------------------------------------------------------

Vocabulary
• concern:
• doggone:
• fall in love:
• fool:
• heart:
• seem:

Exercise
1. Nghe và nhái theo lời. Hiểu thoáng.
2. Tra ngữ vựng ra Tiếng Việt những chữ chưa biết.


400986 top -
Bài hát này chỉ dễ hát nhất, dễ nghe nhất và dễ nhớ nhất là câu "it's so easy to fall in love"

- concern: liên quan, dính líu
- doggone: Diễn tả sự bực bội, ngạc nhiên
- fall in love: yêu, phải lòng
- fool (v): làm hành động ngu xuẩn
(n): kẻ ngu dốt
- heart: trái tim
- seem: dường như

400999 top -

Vocabulary
• concern : liên quan, đụng chạm đến
• doggone: bực bội, ngạc nhiên
• fall in love: đắm say, mê muội
• fool: ngu đần
• heart: tim
• seem: dường như

(mai mốt admin lồng thêm tính năng ghi âm vào nữa là số Dzach)

401084 top -

* lovebook: ?
* fall in love: đâm ra yêu, phải lòng (ai)
* fools: khờ dại, xuẩn ngốc.
* break: gãy, đứt, vỡ.
* rule: phép tắc, quy tắc, nguyên tắc; quy luật; điều lệ, luật lệ
* seem: có vẻ như, dường như, coi bộ
* doggone: ( thán từ) chết tiệt!, quỷ tha ma bắt đi!
* concern: liên quan tới, dính líu tới, về phần (tôi)
* set: đã định, cố ý, nhất định, kiên quyết, không thay đổi
* set aside: để dành, dự trữ


Rất dễ để sa vào tình yêu.
Mọi người nói tôi là kẻ dại khờ
Tình yêu vốn không có quy tắc nào dành cho nó.

Vâng, “quỷ tha ma bắt” khi tôi cứ dính vào tình yêu dù ở nơi đâu.
Trái tim tôi chỉ có thể học yêu
Hãy nhìn vào trong trái tim của em để hiểu lovebook mà em dành cho tôi.
Ôi, tôi rất dễ rơi vào yêu đương.

401861 top -

SONG : To be-Its Easy
Vocabulary
• concern: Có tầm quan trọng,có liên quan.
• doggone: Diễn tả sự bực mình.
• fall in love: Phải lòng,sa vào tình yêu.
• fool: Người khờ dại,ngu dốt,anh hề.
• heart: Trái tim.
• seem: Dường như, có vẻ.

403611 top -

@Quyết định học bài nầy lấy may đầu năm.

        SONG: It's So Easy

Vocabulary:
• Concern: Liên quan, liên hệ, dính líu, bận tâm,
• Doggone: Chết tiệt, quỷ tha ma bắt,...
• Fall in love: Rơi vào lưới tình, phải lòng, yêu đắm đuối,
• Fool: Bị lừa, dại dốt, đần độn, ngu si, ngu ngốc
• Heart: Trái tim,
• Seem: Dường như, hình như, có vẻ như
• Rule: Qui luật, qui tắc, điều lệ, cai trị, thống trị

404134 top -
Vocabulary
• concern: liên quan , lo lắng , quan tâm
• doggone: chết tiệt , quỷ tha ma bắt đi
• fall in love: rơi váo tình yêu
• fool : người khờ dại ,
• heart: trái tim
• seem: dường như , coi bộ

407389 top -
Song : It's so easy

Vocabulary
• concern: liên quan
• doggone: chết tiệt
• fall in love: vướng vào yêu, phải lòng
• fool: ngu dốt
• heart: trái tim
• seem: dường như

408667 top -
Vocabulary :
Concern : liên quan, lo lắng, quan tâm
doggone : chết tiệt ,quỷ tha ma bắt đi
fall in love : say nắng tình yêu, chìm đắm trong tình yêu
fool : người khờ dại,người ngu xuẩn
heart : trái tim
seem : dường như, có vẻ như, coi bộ

409959 top -

HỌC,HỌC NỮA,HỌC MÃI

Thực hành bài 7.3 It'so easy

Vocabulary: Từ vựng
• concern: Sự quan tâm, mối quan hệ
• doggone: Chết tiệt
• fall in love: Tình yêu trong say đắm
• fool: người ngu xuẩn, làm trò hề
• heart: Tim, lồng ngực
• seem: Có vẽ, dường như
• Fall: sự rơi , ngã , mùa thu
• For : cho, thay thế , đại diện
• Breaking : cắt ,ngắt .rời ra,phá vở
• Rule: Qui tắc , phép tắc
• Concemed: liên quan ,dính liếu


410890 top -
_ concern: lợi lộc, chu đáo, liên quan.
_ doggone: chết tiệt, tệ hại.
_ fall in love: đang yêu.
_ fool: người khờ dại, người dễ bị lừa ( tính từ:dại dột, ngu xuẩn).
_ heart: tim.
_ seeem: có vẻ như, dường như.
Mình cố gắng nghe nhiều lần, nhưng cũng chỉ được mỗi câu đầu bài.Dù sao với mình giai điệu nghe rất hay,cám ơn ban biên tập bài học.

417781 top -
VOCABULARY:

Concern: liên quan, đụng chạm
Doggone: diễn tả sự bực mình (quỷ tha ma bắt)
Fall in love: ngã vào tình yêu
Fool: ngu xuẩn
Heart: tim
Seeem: dường như

421088 top -
Vocabulary
• concern: liên quan
• doggone: chết tiệt, quỷ tha ma bắt
• fall in love: phải lòng, sa vào tình yêu
• fool: người khờ dại, người bị lừa
• heart: con tim
• seem: dường như

421227 top -
SONG:

IT'S SO EASY-------------------------------------------------------------------
Vocabulary:
• concern: có ảnh hưởng quan trọng đến ai, làm ai bận tâm, lo lắng, liên quan, dính líu.
• doggone: chết tiệt, tệ hại.
• fall in love: yêu, phải lòng ai.
• fool: dại dột, ngu ngốc, ngu xuẩn.
• heart: trái tim, tấm lòng, tâm can, tâm hồn.
• seem: có vẻ như, dường như, coi bộ.
. rule: phép tắc, nguyên tắc, quy tắc.
. set: để, đặt.

425090 top -
Lessson: Song: It's so easy

Vocabulary

concern: liên quan
doggone: bực bội, ngạc nhiên
fall in love: phải lòng
fool : ngu xuẩn
heart: trái tim
seem: dường như
The end!!!

425757 top -
SONG: It's So Easy
1, 2


PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image