.
ESL EASY 1: I Live in Pasadena
1, 2, 3, 4, 5 ... 19 - bottom
GHI DANH
Thành viên muốn được hướng dẫn học Anh văn bấm vào đây để Ban Anh văn chuẩn bị học trình.

ESL viết tắt của English as Second Language, Anh Văn như Một Ngoại Ngữ. Những bài ESL EASY này đặc biệt thích hợp cho những học viên chưa biết gì về Tiếng Anh.

Thể thức làm bài
1. Lắng nghe và ráng hiểu mẫu đối thoại.
2. Tra ngữ vựng ra Tiếng Việt.
3. Dịch mẫu đối thoại.
4. Lắng nghe và nhái lại thêm nhiều lần.

Chúc các bạn thành công.
.


I Live in Pasadena
Download

A: Where do you live?
B: I live in Pasadena.
A: Where is Pasadena?
B: It’s in California.
A: Is it in northern California?
B: No. It’s in southern California.
A: Is Pasadena a big city?
B: It’s pretty big.
A: How big is pretty big?
B: It has about 140,000 people.
A: How big is Los Angeles?
B: It has about 3 million people.


Vocabulary:
• about:
• big:
• city:
• has:
• how:
• I:
• in:
• it:
• live:
• million:
• No:
• northern:
• people:
• pretty:
• southern:
• where:
• you:


Notes
• Where do: Đứng trước câu hỏi "ở đâu".
Where do you live? -> Anh sống ở đâu?

• Where is: Cũng hơi giống như Where do.
Where is Pasadena? -> Pasadena ở đâu?

• pretty: Thường có 2 nghĩa. Đẹp (dễ thương) và khá.
She is pretty -> Cô ta đẹp.
He is pretty big -> Hắn khá to.

396953 top -

@ Admin: Em mới tạm dịch được, còn nghe thì chưa thể tự nghe để viết ra được.

396959 top -
Đừng dịch trong bài đó.
Copy và reply, rồi thoang dịch ở đó.

Chưa cần thiết phải tự nghe để viết ra được.

396961 top -

Dạ, mai em sẽ học tiếp.

Chúc anh Giáng Sinh vui vẻ.

396963 top -

A: Where do you live?
(Bạn sống ở đâu?)

B: I live in Pasadena.
(Tôi ở Pasadena)

A: Where is Pasadena?
(Pasadena ở đâu?)

B: It’s in California.
(Nó ở California)

A: Is it in northern California?
(Nó ở phía Bắc California phải không?)

B: No. It’s in southern California.
(không, nó ở miền Nam California)

A: Is Pasadena a big city?
(Pasadena có phải thành phố lớn không?)

B: It’s pretty big.
(Nó hơi lớn thôi.)

A: How big is pretty big?
(Lớn như thế nào thì gọi là hơi lớn?

B: It has about 140,000 people.
(Nó có khoảng 140 000 người)

A: How big is Los Angeles?
(Los Angeles thì lớn như thế nào?)

B: It has about 3 million people.
(Nó có khoảng 3 triệu người).

@ admin: Em đã viết lại.
Nhờ anh sửa giùm em câu những luộm thuộm hoặc dư ý, thiếu ý...

Thank you very much.

397043 top -
admin đang thử cách học cho hữu hiệu hơn.
phuongg5960 làm lại từ đầu nha. PLEASE!

1. Lắng nghe và ráng hiểu mẫu đối thoại.
2. Tra ngữ vựng ra Tiếng Việt.
3. Dịch mẫu đối thoại.
4. Lắng nghe lại thêm nhiều lần.


Làm xong cho admin biết cảm tưởng nha.

397225 top -

@ admin: Em đã làm lại, nhờ anh xem giúp.
Thank you.


Vocabulary:
• about: khoảng chừng, xấp xỉ
• big: to, lớn
• city: thành phố, thành thị, đô thị
• has: có (dùng cho ngôi thứ 3, số ít)
• how: (dùng trước tính từ hoặc phó từ) tới chừng mực hoặc mức độ nào; bao nhiêu
• I: Tôi, ta…
• in: trong
• it: nó (chỉ vật)
• live: sống, ở, trú tại
• million: triệu
• No: không
• northern: phương bắc
• people: người
• pretty: xinh, xinh đẹp hoặc khá, vừa phải
• southern: phương nam
• where: ở đâu?
• you: bạn, anh…

A: Where do you live?
(Bạn sống ở đâu?)

B: I live in Pasadena.
(Tôi ở Pasadena)

A: Where is Pasadena?
(Pasadena ở đâu?)

B: It’s in California.
(Nó ở California)

A: Is it in northern California?
(Có phải Bắc California không?)

B: No. It’s in southern California.
(không, ở phía Nam California)

A: Is Pasadena a big city?
(Pasadena là thành phố lớn phải không?)

B: It’s pretty big.
(Nó khá lớn.)

A: How big is pretty big?
(Lớn tới mức nào?)

B: It has about 140,000 people.
(Khoảng chừng 140 000 người ở đó)

A: How big is Los Angeles?
(Los Angeles thì ở mức độ nào?)

B: It has about 3 million people.
(Khoảng 3 triệu người).


Cái vụ nghe thì đúng là em đang trong giai đoạn "nghe bằng mắt" (khi nghe thì chữ hiện trong đầu), có điều vẫn chưa nắm bắt kịp.

Nhất là cái vụ phát âm: từ "live" người Anh phát âm khác đã đành, nhưng ở đây giọng nữ phát âm khác mà nam cũng lại khác luôn.

397315 top -

Bữa nay mới thấm: làm việc với người cầu toàn như admin, sự tiến bộ phải đổ nhiều mồ hôi hơn người khác. :)

397325 top -
snow vừa làm bài xong, chưa kịp gửi thì bài đâu mất tiêu rồi. Mai snow sẽ làm lại.

397883 top -
Xin chào Ban Anh Văn.
Tôi cũng xin tham gia học những bài ESL căn bản này.

Cảm ơn quí vị đã đem đến những bài học bổ ích.

-----------------

I Live in Pasadena

A: Where do you live?
-Anh sống ở đâu?

B: I live in Pasadena.
-Tôi sống ở Pasadena.

A: Where is Pasadena?
-Pasadena là ở đâu vậy?

B: It’s in California.
-Nó thì ở California.

A: Is it in northern California?
-Vậy nó ở Bắc California hả?

B: No. It’s in southern California.
-Không. Nó ở Nam California.

A: Is Pasadena a big city?
-Pasadena là 1 thành phố lớn chứ?

B: It’s pretty big.
-Nó khá lớn.

A: How big is pretty big?
-Nó lớn ra sao?

B: It has about 140,000 people.
-Nó có khoảng 140 ngàn người.

A: How big is Los Angeles?
-Los Angeles thì lớn như thế nào?

B: It has about 3 million people.
-Nó có khoảng 3 triệu người.

----------------

Vocabulary:

• about: khoảng (về)
• big: to lớn
• city: thành phố
• has: có ("have" khi dùng cho chủ ngữ số ít như It, He, She thì đổi thành "has" )
• how: thế nào, ra sao
• live: sống
• million: triệu
• northern: miền Bắc
• people: người
• pretty: khá
• southern: miền Nam
• where: ở đâu

397914 top -

Bài làm của chauongco:
______________________

I live in Pasadena

1. Phần nghe, hiểu:
- Bạn sống ở đâu?
- Tôi sống ở Pasadena.
- Pasadena ở đâu?
- Nó ở bang Califonia.
- Có phải nó ở Bắc Cali?
- Không! Nó ở Nam Cali.
- Pasadena có phải là thành phố lớn không?
- Nó cũng khá lớn.
- Khá lớn là như thế nào?
- Nó có khoảng một trăm bốn mươi ngàn dân.
- Vậy Los Angeles thì lớn cỡ nào?
- Nó có khoảng ba triệu dân.

2. Vocabulary:
- live: sống
- Northern: thuộc về phía Bắc
- Southern: thuộc về phía Nam
- city: thành phố
- big: lớn
- pretty: đẹp, khá
- How: thế nào
- about: vào khoảng
- has: có
- thousand: ngàn
- people: người
- milion: triệu

3. Dịch mẫu đối thoại:
- Where do you live?
Bạn sống ở đâu?
- I live in Pasadena.
Tôi sống ở Pasadena.
- Where is Pasadena?
Pasadena ở đâu?
- It's in Califonia.
Nó ở Califonia.
- Is it in Northern Califonia.
Nó ở phía Bắc Cali phải không?
- No. It's in Southern Califonia.
Không. Nó ở phía Nam Cali.
- Is Pasadena a big city?
Pasadena có phải là 1 thành phố lớn không?
- It's pretty big.
Nó cũng khá lớn.
- How big is pretty big?
Khà lớn là lớn cỡ nào?
- It has about 140.000 people.
Nó có khoảng 140 ngàn người.
- How big is Los Angeles?
Los Angeles thì lớn cỡ nào?
- It has about 3 milion people.
Nó có khoảng 3 triệu người.


397936 top -

I Live in Pasadena


Vocabulary:
. about: khoảng
. big: to, lớn
. city: Thành phố
. has: có
. now:
. I: Tôi
. in: trong
. it: nó
. live: sinh sống, trú ngụ
. million: triệu (đv tính)
. No: không (phủ định)
. north: bắc (phương, hướng)
. south: nam (.............)
. people: người, dân
. pretty: Xinh xắn, khá
. Where: ở đâu (nơi chốn)
. You: bạn, anh


Conversation

A: Where do you live?
- Bạn sống ở đâu?

B: I live in Pasadena.
- Tôi sống ở Pasadena

A: Where is Pasadena?
- Pasadena ở bang nào?

B: It’s in California.
- Nó ở California

A: Is it in northern California?
- Nó ở phía bắc California à?

B: No. It’s in southern California.
- Không. Nó ở phía nam California

A: Is Pasadena a big city?
- Chắc nó là thành phố lớn?

B: It’s pretty big.
- Nó khá lớn

A: How big is pretty big?
- Cỡ nào là khá lớn?

B: It has about 140,000 people.
- Thành phố có khoảng 140,000 người dân

A: How big is Los Angeles?
- Los Angeles lớn cỡ nào?

B: It has about 3 million people.
- Nó có khoảng ba triệu người.


admin, cochin. Thank you

398002 top -
I live in Pasadena

Vocabulary:

- About: (adv) khoảng chừng, sắp sỉ
- Big: to, lớn
- City: đô thị, thành phố
- Has: dùng trong ngôi thứ ba số ít, sở hữ u hoặc có cái gì
- How: theo cách nào, thế nào, theo sao là tĩnh từ hoặc phó từ có nghĩa là tới chừng mực nào, hoặc mức dộ nào, bao nhiêu
- I: tôi, ta, tao … là chủ ngữ của câu
- In: (adv) trong, ở trong,
(prep) chỉ nơi chốn
- It: động vật hay đồ vật được nói đến trước đó hay đang được quan sát
- Live: sống ở, đang sống.
- Million: triệu
- No: không, để trả lời phủ định, chỉ điều ngược lại cái vừa nói
- Northern: phương bắc
- People: số người, dân tộc, nhân dân, dân chúng
- Pretty: (adj): xinh xắn
(adv): khá, hoặc vừa phải

- Southern: phương nam
- Where: ở, đến đâu
- You: người hay những người được nói tới. anh, chị, ông, bà, ngài, mày, các anh,các chị, các ông, các bà, các ngài, chúng mày.


A: Where do you live?
- Bạn sống ở đâu?

B: I live in Pasadena
- Tôi đang sống ở Pasadena

A: Where is Pasadena?
- Pasadena ở đâu?

B: It’s in California
- Pasadena ở California.

A: Is it in northern California?
- Pasadena ở phía bắc California phải không?

B: No. It’s in southern California
- Không. Pasedena ở phía Nam California

A: Is Pasadena a big city?
- Có phải Pasadena là một thành phố lớn không?

B: It’s a pretty big.
- Thành phố lớn chút thôi .

A: How is a pretty big?
- Thành phố lớn cở mức nào?

B: It has about 140.000 people.
- Thành phố có khoảng 140.000 dân.

A: How big is Los Angeles?
- Los Angeles lớn đế mức nào?

B: It has about 3 million people
- Los Angles có khoảng 3 triệu người

398079 top -
Mọi người đều giỏi. hihi...
Bài dễ hén.

398080 top -

.     ESL EASY 1: I LIVE IN PASADENA

Vocabulary:
A: Where do you live? (Bạn sống ở đâu?)
B: I live in Pasadena. (Tôi sống tại Pasadena)

A: Where is Pasadena? (Pasadena ở đâu?)
B: It’s in California. (Nó tại California)

A: Is it in northern California? (Nó ở vùng phía bắc California phải không?)
B: No. It’s in southern California. (Không. Nó tại miền nam California)

A: Is Pasadena a big city? (Pasadena là một Thành phố lớn phải không?)
B: It’s pretty big. (Nó cũng khá lớn)

A: How big is pretty big? (Thế nào là khá lớn?)
B: It has about 140,000 people. (Nó có khoảng chừng 140,000 người)

A: How big is Los Angeles? (Los Angeles lớn thế nào?)
B: It has about 3 million people. (Nó có sắp sỉ 3 triệu người)


Vocabulary:
• About: Ước chừng, khoảng chừng, sắp sỉ, độ chừng...
• Big: To, lớn
• City: Đô thị, thành thị, thành phố
• Has: (dùng cho ngôi thứ 3 số ít mang tính sở hữu)
• How: Bao nhiêu, thế nào
• I: Tôi, ta, tao, em
• In: Trong, ở trong
• It: (tiêu biểu cho một cụm từ hay mệnh đề đã đề cập trước đó, có thể đóng vai trò chủ từ cho các động từ không ám chỉ riêng ai, hay cái gì)
• Live: Sống ở, sống, cuộc sống, đang sống
• Million: Triệu, phần triệu
• No: Không, không hẳn, không chút nào
• Northern: Vùng phía bắc, phương bắc, hướng bắc.
• People: Người, dân tộc, dân chúng
• Pretty: Khá, xinh xắn, dể thương
• Southern: Phía nam, hướng nam, miền nam, phương nam.
• Where: Ở đâu, chổ nào
• You: Bạn, anh, ông, mày, các bạn, các anh, các người,...


Toát mồ hôi!

398518 top -
ESL EASY 1: I Live in Pasadena
1, 2, 3, 4, 5 ... 19


Image
HỌC TRÌNH
ESL EASY


1. I Live in Pasadena
2. I Have a Honda
3. Do You Have a Girlfriend?
4. Walking the Dog
5. Borrowing Money
5.1 To be - thì là

6. Going to the Beach
7. My Wife Left Me
7.1 To be - It's easy
7.2 To be - Video
SONG It's so easy

8. What’s on TV?
9. A Nice Place to Live
10. The New Mattress
10.1 To be - đang làm
SONG Crying

11. My Laptop Is So Slow
12. How about a Pizza?
13. The New House
14. Fish Are Everywhere
15. A Bad Boyfriend
15.1 To be - bị được

16. Talking Animals
17. Housecleaning Day
17.1 To be - quá khứ
SONG Only Sixteen

18. A TV Lover
19. Write to Your Grandma
19.1 To be - tương lai (1)
SONG I will always love you

20. Are You Sleepy?
21. God Is Watching
22. Feed the Cat
22.1 Verb - Chia động từ
22.2 Verb - Bất quy tắc
SONG Country Roads

23. Shave Your Face
24. Two Polite People
24.1 Cách thêm s (1)
24.2 Cách thêm s (2)
24.3 Cách thêm s (3)
24.4 Cách đọc chữ s
SONG Lady

25. Give Me a Puppy
26. Kittens to Give Away
27. Happy in Heaven
27.1 To be going to
SONG Stuck on You

28. His Line Is Never Busy
29. Friday the 13th
29.1 To be - câu cú
SONG Hello

30. Do You Love Me?
30.0 To be - Review
30.1 To be - thì là
30.2 To be - It's easy
30.3 To be - Video
30.4 To be - đang làm
30.5 To be - bị được (1)
30.6 To be - quá khứ
30.7 To be - tương lai
30.8 To be going to
30.9 To be - câu cú

31. Dad Has a Girlfriend
31.1 To do - Trợ động từ
SONG Yesterday

32. What’s That Smell?
33. They Deliver
33.1 feel look seem smell sound taste

34. A Lost Button
35. Did You Say Something?
35.1 Verb - Trợ động từ
SONG Feelings

36. Washed and Folded
37. Talk Radio
38. A Bad Diet
38.1 Verb - Can
38.2 Verb - May
SONG Sea of Love

39. A Ham Sandwich
40. Time for Your Bath
40.1 Verb - Will
40.2 Verb - Shall
SONG: Hopelessly Devoted to You

41. A Black Screen
42. A New Hard Drive
42.1 Verb - Must
42.2 Verb - Have to
SONG: I'll never fall in love again

43. Your Email Address
44. Time for a Nap
45. Thinking about His Funeral
46. The Elephant
47. You Can Have Some of My Friends
47.1 Verb - 5 Thể
SONG: Memory

48. If You Cheat, You Will Die
49. Let’s Not Go Out

50. Fill Out the Form
50.1 Sentence
51. The Animal Shelter
51.1 Questions - Yes No
52. Is It Raining?
52.1 Questions - WH
53. It’s So Hot
53.1 Questions - Choice
53.2 Yes/No
53.3.1 Dịch Anh/Viet 1
53.3.2 Dịch Anh/Viet 2
SONG: Don't Cry For me Argentina

54. A Snowman
55. The ATM
SONG: Crazy - Patsy Cline
55.1 Dịch Anh/Viet 3

56. Move the Blue Bin
56.1 Very
56.2 Very Too So

57. Digital TV
58. Just Shoot Me
58.1 -er -est
58.2 more most
58.3 less least

59. Don’t Be a Racist
60. Use a Tissue
60.1 as as
60.2 good better best
60.3 bad worse worst

61. Two Little Ones
61.1 Something Nothing Anytthing

62. But Is It Art?
62.1 Some No Any

63. Life Is for Living
63.1 THERE - Có
63.2 IT - Trời

64. A Tough Choice
64.1 Adjective

65. Patch It or Sew It?
65.1 Both .. And
65.2 Either .. Or
65.3 Neither .. Nor

66. What's So Funny?
67. Spanish Spoken Here
68. It's the Only Earth We've Got
69. No Time for Rhyme
70. Dumb and Happy
71. Live from NBC 4!
72. Life after Death
73. Wipe Your Feet
74. Mother’s Day
75. A New Flag
76. Work up an Appetite
77. Dialing for a Dollar
77.1 To have - Rồi Chưa
78. I Go to College
78.1 Noun
78.2 Countable & Uncountable noun (1)
79. A Lost Pen
80. Gravity For All
81. New Glasses
82. School Items
83. A Good Magazine
84. Shake Your Pen
85. Do Your Homework
86. The Soldier
87. The English Major
88. No Parking
89. Keep Your Eyes Open
90. Two Plus Two
91. Prayers
92. Hit and Run
93. What Will People Think?
94. Don't Ride The Bus
95. Don't Cut The Tires
96. The Crosswalk
97. It's Okay To Speed
98. Check Your Tires
99. Don't Be In A Hurry
100. A New Car
101. I'm Going To Explode
102. The Missing Car
103. Too Many Cars
104. Don't Call The Police
105. Wash The Car
106. Windy Weather
107. Two Birds With One Stone
108. Beat The Light
109. A Dream Car
110. A Bad Driver?
111. A Slow Walker
112. Hit And Run
113. Beware Of The Carts
114. A Great Movie
115. A Card Game
116. I Have Four Aces
117. Too Much Volume
118. Don't Waste Your Money
119. Rained Out
120. A Sip of Coffee
121. A Chilly Day
122. A Crazy Driver
123. It Isn't News
124. The Great Wall
125. The Beatles
126. See A Movie
127. People - Watching
128. Free Money
129. Old Movies
130. Something For Nothing
131. Judge Judy
132. A Good Singer
133. Going Digital
134. A Blind Date
135. Let's Have Dinner
136. Blue Eyes
137. True Love
138. Ask Her Out
139. A Night By Himself
140. Go On A Blind Date
141. Two Pineapples
142. One Date Only
143. A Bad Date
144. Sweet Dreams
145. I Love You More Than Money
146. A Good Nose
147. I Feel Like Chinese
148. A Slow Burger
149. A Good Lunch
150. A Bad Steak
151. Dirty Nails
152. Hot Bread
153. Fear of Germs
154. Bad Service
155. A Good Table
156. Do I Hear $60,000?
157. Take Me to the Ball Game
158. Golf Is Silly
159. Fresh Fish
160. I Love Baseball
161. New Shoes
162. I'm Worried About Tiger
163. Where Is Tiger From?
164. Babe Ruth
165. The Season's Over
166. Cheap Seats
167. Golf Is No Picnic
168. A Player Cheats
169. Too Much Crime
170. No One Ever Leaves
171. Fire And Smoke
172. Play With Fire
173. Fasten Your Seatbelt
174. Use The Stepladder
175. A Puddle On The Floor
176. The Fire Alarm
177. Double-Check Everything
178. Guns For All
179. Crime Reduction
180. Two Different States
181. Beautiful Hawaii
182. A Real Meal
183. New Sheets
184. The Airport
185. A Christmas Flight
186. Fear Of Flying
187. Row Your Boat
188. A Cruise
189. Prepare For Takeoff
190. The Grand Canyon
191. Hotel Hell
192. A Long Day
193. A Free Trip
194. Serving Your Country
195. I Need A Job
196. Before Going To An Interview
197. Work Is Hard
198. Peas In A Box
199. I Am a Babysitter
200. Hire Me
201. What If?
202. Become A Teacher
203. Over and Over
204. A Bad Boss
205. Light My Fire
206. Still Working
207. All His Eggs In One Basket
208. His Parents Are Disappointed
209. Nice Doggy
210. Knock, Knock!
211. A Good Salad
212. We Get Cheese from Cows
213. I Used To Work In A Deli
214. A New Diet
215. Bad Manners
216. Same Old Diet
217. A Pink Orange
218. Roasted or Boiled
219. A Pound A Week
220. No More For Me
221. Don't Be Lazy
222. I Like That Shirt
223. Pants That Fit
224. The Shopping List
225. Poor Pockets
226. Wipe Everything
227. The 99 Cents Store
228. PC or Mac?
229. Bad Business
230. Sharpen The Pencil
231. To Save Money
232. A New House
233. We Can't Afford This House
234. On The Corner
235. A Great Apartment
236. Fix The Doorbell
237. Almost Perfect
238. Life Was Hard
239. Sell Now
240. Who Cares?
241. Hungry Bears
242. Yes, We Can
243. Don't Vote For Him
244. He Got Reelected
245. Change Is Good
246. A Powerful Position
247. A Traveling Man
248. Vote For Ralph
249. Why Vote?
250. Every Vote Counts
251. George Tells Jokes
252. Give Them More
253. They're Lying
254. A Stomachache
255. A Blood Stain
256. Sore Fingers
257. Too Much Stress
258. A Paper Cut
259. Cigarette Smoke
260. Nose Drops
261. Skin Cancer
262. Quitting Smoking
263. A Bad Back
264. Three A Day
265. Brush, Brush
266. A Hot Hike
267. Another Pimple
268. No Need To Worry
269. Use A Tissue
270. A Dirty Remote
271. An Earful of Pain
272. A New Face
273. A Sore Hand


update: Nov 14, 2013
GRAMMAR EASY

1. To be - thì là
2. To be - It's easy
3. To be - Video
4. To be - đang làm
5. To be - bị được
6. To be - quá khứ
7. To be - tương lai
8. To be going to
9. To be - câu cú
10. To be - Review

20. To do - Trợ động từ
21. To have - Rồi Chưa

25.1 Verb - Chia động từ
25.2 Verb - 5 Thể
26. Verb - Bất quy tắc
27. Verb - Trợ động từ
27.1 Verb - Can
27.2 Verb - May
27.3 Verb - Will
27.4 Verb - Shall
27.5 Verb - Must
27.6 Verb - Have to
+27.7 :Verb - Ought to:

+28. Verb - Gerund
+28.1 Verb - Verbal Noun
+29. Verb - Conditional

+30. :Từ vựng văn phạm:
31. Sentence
31.1 Questions - Yes No
31.1.1 Yes No
31.1.3 Very
31.1.4 Very Too So

31.2.1 -er -est
31.2.2 more most
31.2.3 less least
31.2.4 as as
31.2.5 good better best
31.2.6 bad worse worst

31.3.1 Something Nothing Anything
31.3.2 Some No Any

31.4.1 Dịch Anh/Viet 1
31.4.2 Dịch Anh/Viet 2
31.4.3 Dịch Anh/Viet 3
31.5 Questions - WH
31.6 Questions - Choice

32 Adjective

33.1 Both .. And
33.2 Either .. Or
33.3 Neither .. Nor
+33.4 :Both Either Neither
+33.5 :Both of
+33.6 :All None
+33.7 :Quantifiers


+40. :Numbers & Order
+40.1 :Used to - Đã nhưng không còn:
+40.2 :To be used to - Quen thuộc:

70. feel look seem smell sound taste
71.1 THERE - Có
71.2 IT - Trời
+80. :Mệnh đề:
+81. :Tense Voice Mood:

90.1 Cách thêm s (1)
90.2 Cách thêm s (2)
90.3 Cách thêm s (3)
90.4 Cách đọc chữ s
91. Cách đọc động từ "-ed"

100.1 Noun
100.2 Countable & Uncountable noun (1)
100.3 Một số giới từ theo sau động từ
100.4 Cụm động từ 3 từ trong tiếng Anh

update: August 3, 2013
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image
Image


Image
Image
ESL EASY

Nickname      # bài
-------------------------
1. 9913897 5
2. anhnguyen89 1
3. anhkao 10
4. anhlinh 3
5. Anhtho 1
6. anhtuoitre
7. atuans 4
8. ballove 6
9. bamboolandscape 1
10. bengiao 8

11. Bachhop96 1
12. BlackChicken 26
13. bluesky 2
14. buingan2011 2
15. buithanhdat2003 11
16. buithihao01 1
17. cady27 3
18. cakeolx
19. CanthiCao 1
20. candypham 1

21. caovinhmau 2
22. catandpuppy 2
23. CatEyes 4
24. cathy 2
25. catty 2
26. Chaien 2
27. changtuyet 6
28. chanhetbiet 1
29. chauongco 72
30. chauvan57 1

31. chinhquy2000 5
32. chunkychan 1
33. cochithinen 1
34. coua 1
35. cuomxiu 3
36. cương71 281
37. cuongpham446 9
38. cycydang 19
39. Danle 5
40. datphuongnam 12

41. diemhanh 3
42. diepnguyen2012 3
43. doanchin 295
44. Dreamlink79 1
45. ducyeunhi 4
46. duyenuyen 72
47. duty348 325
48. DuyTrinh 3
49. dzungtc 1
50. ellynguyen87 1

51. gaconbd 1
52. giangpham
53. han101 2
54. hanhnguyen2010 7
55. HanNguyet 4
56. hantesa 5
57. hhnpp 1
58. hinlehu 1
59. hjlove88
60. hnga 3

61. hntuyen 43
62. hoahong023 1
63. hoaly 2
64. hoangbao 5
65. hoangthihai 1
66. HoangThiQuynhNhu 132
67. hoangthuy944 6
68. hoangthy 1
69. hoangvo194 39
70. hoasen 84

71. hoathienly 3
72. Hoctro 48
73. hongque 1
74. hongphi 1
75. hueanh88 1
76. huettk 1
77. HungHK 1
78. huongdinh 1
79. huyennguyen0701 6
80. indon 6

81. JennyRain 5
82. JoeHTran 1
83. josvu 1
84. katie1985 16
85. katnguyen 1
86. keditru 42
87. kelangthang 37
88. kevinthanh88 3
89. kevinthienle 26
90. khemrathach 1

91. kimphung
92. l1phi777 1
93. lactantan 1
94. lamtham54 1
95. langvan 21
96. leesam 1
97. lehuyen 62
98. letuyetnghi 7
99. lhd1004 1
100. linhdatinh 2

101. linhthao1965 1
102. linhtrang
103. longtran2205 2
104. lovely11 3
105. Lucia 4
106. Lun 3
107. luusan 2006
108. maidelien
109. mama41255 11
110. mangot 3

111. means9489 1
112. minh0349 11
113. minhhanh59 5
114. minhthinguyen 2
115. misako 1
116. mnsun 287
117. mrlonely88 8
118. muoichanh 60
119. mykimdang 1
120. mylove242 1

121. newsky272 101
122. ngakhoa 8
123. ngloan71 63
124. ngngochai91 4
125. Ngocanhdennis2009 3
126. NgocLee 1
127. ngocloan 1
128. ngothiduyenuyen 5
129. nguyen25 1
130. nguyenhoainam 2

131. nguyenhongphuong 4
132. nguyenhuu 5
133. nguyenkhac123 1
134. nguyenthingochieu 2
135. nguyenvnnhi 2
136. nhattruong1988
137. nhienhuynh 1
138. Ni201292 1
139. ntcat0710 1
140. Nuna 7

141. oanhnt 4
142. OanhTruong1403 2
143. phantam 13
144. phuong5960 248
145. phuong60 3
146. phuonghang 13
147. PhuongNga 2
148. phuonglieu 12
149. phuongtrangvu 4
150. quynhdao 8

151. sandynguyen91 15
152. seastar25 4
153. senator 1
154. ShimJoni 7
155. shokoyo 1
156. shownkiller 4
157. snow 123
158. socbong 2
159. songphuochxl 4
160. summer 1

161. sunsight 22
162. sutrolai256 1
163. tamnguyen21892 1
164. tantan 5
165. thanh103 2
166. thaitrinh
167. thienhiep
168. thinhnguyen5575
169. thanhnhan96 1
170. thanhbmt42 42

171. thanhtantao 22
172. thanhthai2000 5
173. thanhthaipham145 6
174. thanhthuypk 5
_______________________________________
. thao077 1
175. thieưminh72 3
176. thohoa 1
177. thuc21350 1
178. thusaigon87 1
179. thuydao 15
180. thuyduong211

181. thuyhang1983 1
182. Thuyngoc 54
183. thuytran30475 15
184. tigon2014 3
185. toanquen 1
186. tocxu 8
187. tomry 34
188. tranghoang38 6
189. tranhongha26
190. trantiendung 7

191. trinhthithanhtam 4
192. Trongdung69 54
193. truongthinhutruc1966 13
194. tuanpc 57
195. tulipd2h 2
196. tuliphuonganhanh 1
197. tuyenly 2
198. Uyenphuongle 3
199. uphuong 2
200. Vandao 2

201. vanson 15
202. Vicky020185
203. Victorduynguyen 1
204. vien297 18
205. vidolaem 39
206. vinhchau 1
207. vivianbui 2
208. vnoi 5
209. vuonlai
210. vumanhquan

211. VuSang 11
212. vuthanh1957 9
213. xuandao 3
214. xuka 090909 1
215. yenkimly 12
216. yesterday 27
-------------------------------
. Lớp có 217 học viên


*Trợ giảng của Mr.matrix00100:

Image

. I Live in Pasadena

*Bài hát của học viên:

.Hello:
. Yesterday

Update on Oct 28th 2016