.
ESL 209: Wanted To Know How His Pig's Doing


ESL 209: Wanted To Know How His Pig's Doing


Download


Two mayors made a bet on the outcome of the Vegetable Bowl, the annual football game between their high school teams. If Arvada's team lost, the mayor of Arvada would send the mayor of Boulder ten pounds of sliced potatoes, ready for frying. If Boulder's team lost, the mayor would send ten pounds of sliced tomatoes, ready for sandwiches or salads.

Unfortunately, before the game started, the mayor of Boulder overheard the Arvada mayor tell someone: "They grow the worst tomatoes. If they lose and send us their tomatoes, I'm going to give them all to my pig." The mayor of Boulder was upset to hear this, because he thought Boulder's tomatoes were the best in the state. So he gave the matter some thought.

The following week, the big game was played. Boulder lost its star quarterback in the first half when he tripped over a cheerleader and sprained his big toe. The quarterback glumly watched the rest of the game from the bench. His team ended up losing, 38 to 12. The two mayors shook hands after the game, and the Arvada mayor said, "I'm really looking forward to those tomatoes." As the Boulder team left the stadium, some unhappy fans threw ripe tomatoes at them.

A week later, the mayor of Arvada received a package of beautifully sliced tomatoes. He took them straight to his pig, which gobbled them right up. That night the mayor of Boulder asked his wife if Arvada's mayor had called. "No," she said. "Why?" "Because I mixed a pint of hot sauce into the tomatoes and I wanted to know how his pig's doing."

387793 top -


*Vocabulary:

• annual:
• bench:
• cheerleader:
• glumly:
• gobble:
• mayor:
• package:
• pint:
• ripe:
• salad:
• sandwich:
• sauce:
• slice:
• sprain:
• stadium:
• unfortunately:

=====================

*Yes/No Questions:

• Did two mayors make a bet?

• Does the Vegetable Bowl contain lettuce and tomatoes?

• Does the Vegetable Bowl occur twice a year?

• Are sliced potatoes ready for frying?

• Are sliced tomatoes ready for planting?


• Did the Boulder mayor overhear the Arvada mayor?

• Did the Arvada mayor overhear the Boulder mayor?

• Was the final score 38 to 12?

• Did Arvada win the football game?

• Were some fans unhappy?

====================

*Fill in blanks:

Two mayors made a bet on the outcome ____ the Vegetable Bowl, the annual football game between____ high school teams. If Arvada’s team lost, the ____ of Arvada would send the mayor of Boulder ____ pounds of sliced potatoes, ready for frying. If ____ ’s team lost, the mayor would send ten pounds ____ sliced tomatoes, ready for sandwiches or salads.

Unfortunately, ____ the game started, the mayor of Boulder overheard ____ Arvada mayor tell someone: “They grow the worst ____ . If they lose and send us their tomatoes, ____ ’m going to give them all to my pig.” ____ mayor of Boulder was upset to hear this, ____ he thought Boulder’s tomatoes were the best in ____ state. So he gave the matter some thought.

____ following week, the big game was played. Boulder ____ its star quarterback in the first half when ____ tripped over a cheerleader and sprained his big ____ . The quarterback glumly watched the rest of the____ from the bench. His team ended up losing, ____ to 12. The two mayors shook hands after ____ game, and the Arvada mayor said, “I’m really____ forward to those tomatoes.” As the Boulder team ____ the stadium, some unhappy fans threw ripe tomatoes____ them.

A week later, the mayor of Arvada____ a package of beautifully sliced tomatoes. He took ____ straight to his pig, which gobbled them right ____ . That night the mayor of Boulder asked his ____ if Arvada’s mayor had called. “No,” she said. “____ ?” “Because I mixed a pint of hot sauce ____ the tomatoes and I wanted to know how ____ pig’s doing.”

====================

*Translate into Vietnamese:

........

387796 top -

ESL 209: Wanted To Know How His Pig's Doing

*Vocabulary:


• annual: hàng năm
• bench: mẫu
• cheerleader: người dẫn đầu đội cổ vũ
• glumly: ủ rũ
• gobble: ăn ngấu nghiến
• mayor: thị trưởng
• package: gói
• pint: panh = 0,47 lit
• ripe: chín
• salad: xà lách
• sandwich: bánh mì kẹp thịt
• sauce: nước xốt
• slice: lát cắt
• sprain: trặc chân
• stadium: tượng, ba toong, chổ dựa, sân vận động
• unfortunately: không may

===========================================================

*Yes/No Questions:

• Did two mayors make a bet? Yes

• Does the Vegetable Bowl contain lettuce and tomatoes? No

• Does the Vegetable Bowl occur twice a year? No

• Are sliced potatoes ready for frying? Yes

• Are sliced tomatoes ready for planting? No

• Did the Boulder mayor overhear the Arvada mayor? Yes

• Did the Arvada mayor overhear the Boulder mayor? NO

• Was the final score 38 to 12? Yes

• Did Arvada win the football game? Yes

• Were some fans unhappy? Yes

===========================================================

*Fill in blanks:

Two mayors made a bet on the outcome __of__ the Vegetable Bowl, the annual football game between____their__ high school teams. If Arvada’s team lost, the ____mayor__ of Arvada would send the mayor of Boulder __ten__ pounds of sliced potatoes, ready for frying. If ____Boulder__ ’s team lost, the mayor would send ten pounds __of__ sliced tomatoes, ready for sandwiches or salads.

Unfortunately, ____before__ the game started, the mayor of Boulder overheard ___the_ Arvada mayor tell someone: “They grow the worst __tomatoes___ . If they lose and send us their tomatoes, ___I_ ’m going to give them all to my pig.” _The___ mayor of Boulder was upset to hear this, ____because__ he thought Boulder’s tomatoes were the best in __the__ state. So he gave the matter some thought.

__The__ following week, the big game was played. Boulder __lost__ its star quarterback in the first half when __he__ tripped over a cheerleader and sprained his big __toe__ . The quarterback glumly watched the rest of the__game__ from the bench. His team ended up losing, __38__ to 12. The two mayors shook hands after _the___ game, and the Arvada mayor said, “I’m really______looking_ forward to those tomatoes.” As the Boulder team __left__ the stadium, some unhappy fans threw ripe tomatoes___at_ them.

A week later, the mayor of Arvada__received_ a package of beautifully sliced tomatoes. He took __them__ straight to his pig, which gobbled them right _up___ . That night the mayor of Boulder asked his __wife__ if Arvada’s mayor had called. “No,” she said. “__Why__ ?” “Because I mixed a pint of hot sauce __into__ the tomatoes and I wanted to know how __his__ pig’s doing.”

===========================================================

*Translate into Vietnamese:

[i] Muốn biết con heo của ông ấy ra sao[/b]

Hai thị trưởng cá cược nhau kết quả của cúp Chén Rau Củ, trận đá banh hàng năm giữa hai đội trường trung học của họ. Nếu đội của Arvada thua, thị trưởng sẽ gửi cho thị trưởng của Boulder mười pound khoai tây lát, để chiên. Nếu đội Boulder thua, thị trưởng sẽ gửi mười pound cà chua lát, làm bánh mì kẹp thịt hoặc xà lách.

Không may thay, trước khi trận đấu bắt đầu, thị trưởng Boulder nghe thị trưởng Arvada nói với ai đó:"Họ trồng cà chua tệ nhất. Nếu họ thua và gửi cà chua đến, tôi sẽ cho heo của tôi ăn hết." Thị trưởng Boulder buồn khi nghe điều này, vì ông nghĩ cà chua của Boulder là loại tốt nhất của tiểu bang. Nên ông suy nghĩ về vấn đề này.

Tuần sau, trận đấu lớn xảy ra. Boulder mất ngôi sao hậu vệ trong hiệp một khi anh vấp chân phải người đội trưởng đội cổ vũ và trật ngón chân cái. Hậu vệ ủ rũ nhìn trận đấu còn lại phía sau. Đội của anh cuối cùng bị thua, 38 - 12. Hai thị trưởng bắt tay sau trận đấu, và thị trưởng Arvada nói, "Tôi thật sự đang mong chờ những quả cà chua." Khi đội Boulder rời sân vận động, vài kẻ hâm mộ không vui đã ném cà chua chín vào họ.

Một tuần sau, thị trưởng Arvada nhận một gói cà chua xắt lát thật đẹp. Ông mang ngay cho heo của ông, chúng ngốn ngay tức khắc. Tối hôm đó thị trưởng Boulder hỏi vợ ông thị trưởng Arvada có gọi lại không. "Không," bà trả lời. "Tại sao?" Vì tôi đã trộn một panh = 0,47 lit nước xốt cay vào cà chua và tôi muốn biết heo của ông ấy có bị làm sao không."

435656 top -
LESSON 209:

WANTED TO KNOW HIS PIG'S DOING -
MẤY CON HEO CỦA HẮN THẾ NÀO RỒI NHỈ -

===========================================================

*Vocabulary:

-----------------------------------------------------------------
• annual: hàng năm,
• bench: ghế băng, ghế dài .
• cheerleader: đội cổ vũ .
• glumly: ủ rủ, rầu rĩ .
• gobble: nuốt trộng, ngốn ngấu .
• mayor: thị trưởng .
• package: bưu kiện, đóng gói .
• pint: đơn vị thể tích hoặc dung tích . 1 pint=0,473 lít .
• ripe: chin .
• salad: rau trộn dầu giấm .
• sandwich: bánh mì xăng-uých .
• sauce: nước xốt , nu7o1c chấm .
• slice: xắt lát mỏng .
• sprain: bong gân .
• stadium: sân vận động .
• unfortunately: thật đáng tiếc, không may .

===========================================================

*Yes/No Questions:
------------------------------------------------------------------
• Did two mayors make a bet?
- Yes, they did.

• Does the Vegetable Bowl contain lettuce and tomatoes?
- No, it doesn’t.

• Does the Vegetable Bowl occur twice a year?
- No, it doesn’t. The Vegetable Bowl occurs annually.

• Are sliced potatoes ready for frying?
- Yes, they ar .

• Are sliced tomatoes ready for planting?
- No, they aren’t . Sliced tomatoes are ready for sandwiches or salads .

• Did the Boulder mayor overhear the Arvada mayor?
- Yes, he di .

• Did the Arvada mayor overhear the Boulder mayor?
- No, he didn’t.

• Was the final score 38 to 12?
- Yes, it wa .

• Did Arvada win the football game?
- Yes, they did.

• Were some fans unhappy?
- Yes, they were.

===========================================================

*Fill in blanks:
------------------------------------------------------------------
Two mayors made a bet on the outcome of the Vegetable Bowl, the annual football game between two high school teams. If Arvada’s team lost, the mayor of Arvada would send the mayor of Boulder ten pounds of sliced potatoes, ready for frying. If Boulder ’s team lost, the mayor would send ten pounds of sliced tomatoes, ready for sandwiches or salads.

Unfortunately, before the game started, the mayor of Boulder overheard the Arvada mayor tell someone: “They grow the worst tomatoes. If they lose and send us their tomatoes, I’m going to give them all to my pig.” The mayor of Boulder was upset to hear this, because he thought Boulder’s tomatoes were the best in the state. So he gave the matter some thought.

The following week, the big game was played. Boulder lost its star quarterback in the first half when he tripped over a cheerleader and sprained his big toe. The quarterback glumly watched the rest of the game from the bench. His team ended up losing, 38 to 12. The two mayors shook hands after the game, and the Arvada mayor said, “I’m really lookingforward to those tomatoes.” As the Boulder team left the stadium, some unhappy fans threw ripe tomatoes atthem.

A week later, the mayor of Arvada received a package of beautifully sliced tomatoes. He took them straight to his pig, which gobbled them right up . That night the mayor of Boulder asked his wife if Arvada’s mayor had called. “No,” she said. “Why ?” “Because I mixed a pint of hot sauce into the tomatoes and I wanted to know how his pig’s doing.”

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
------------------------------------------------------------------
Hai thị trưởng đánh cuộc trên kết quả của giải Vegetable Bowl, là cuộc thi đấu bóng đá thường niên giữa các đội của trường trung học. Nếu đội của Arvada thua, thị trưởng của đội Arvada sẽ gởi cho cho đội của Boulder 10 pounds khoai tây xắt lát mỏng, sẵn sàng cho việc chiên giòn. Nếu đội của Boulder thua, viên thị trưởng sẽ gởi 10 pounds cà chua xắt lát mỏng, sẵn sàng cho món bánh mì kẹp thịt hoặc rau trộn dầu giấm.

Thật không may, trước khi cuộc thi đấu bắt đầu, thị trưởng của Boulder tình cờ nghe thị trưởng Arvada nói với một ai đó: "Họ trồng loại cà chua dở nhất. Nếu họ thua và gởi cà chua cho chúng tôi, Tôi sẽ đem cho mấy con heo nhà tôi ăn hết thôi." Thị trường của Boulder thật buồn bực khi nghe được như thế, bởi vì ông nghĩ rằng cà chua của Boulder là loại ngon nhất trong tiểu bang. Vì thế vấn đề đó đã làm ông suy nghĩ.

Tuần tiếp theo, trận đấu quan trọng đã được tiến hành. Trong nữa hiệp đầu, đội Boulder thiếu mất ngôi sao tiền vệ của mình khi anh vấp chân vào đội cổ vũ và bị bong gân ngón chân cái. Trong thời gian còn lại của trận đấu, cầu thủ tiền vệ rầu rĩ ngồi xem trên băng ghế. Đội của anh kết thúc thất bại, 38-12. Sau trận đấu, hai thị trưởng bắt tay nhau, và thị trưởng Arvada nói, "Tôi thật sự mong chờ những trái cà chua ấy đấy." Khi đội Boulder rời khỏi sân vận động, những người hâm mộ không hài lòng đã ném cà chua chín vào họ.

Một tuần sau, thị trưởng của Arvada nhận được một gói cà chua xắt lát rất đẹp. Ông mang thẳng ra cho lũ heo của ông, chúng ăn ngấu nghiến ngay tức thì. Tối hôm đó thị trưởng của Boulder hỏi vợ ông là thị trưởng Arvada có gọi điện hay không. "Không có," bà nói. "Tại sao thế?" "Vì anh đã trộn một panh xốt cay vào cà chua và anh muốn biết lũ heo của hắn có chuyện gì không."

471819 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.