.
ESL 204: Driver Loses Mabel, Finds Jail


ESL 204: Driver Loses Mabel, Finds Jail


Download


A fifteen-year-old boy was injured in a car accident when the minivan he was traveling in was hit by a pickup truck at an intersection. The boy was taken to a nearby hospital. The paramedics said that it appeared that the boy had nothing more serious than a broken left leg, but that internal injuries were always a possibility. The boy was conscious and alert. His mother, who was driving, was uninjured. She said that the truck appeared out of nowhere, and she thought she was going to die. She turned the steering wheel sharply to the left, and the truck hit her minivan on the passenger side.

The driver of the truck was a 50-year-old man who was unemployed and apparently had been drinking—police found 18 empty beer cans inside the truck. The man denied drinking, but he failed the police test for sobriety. When asked to touch his nose with his arms outstretched and eyes closed, he was unable to touch any part of his head.

The handcuffed man asked the police if they knew where "Mabel" was as he was put into the back seat of the police vehicle. The police asked him if Mabel was his wife. He said, "She's my dog, my dog! Where's my baby?" A dog with a collar, but no identification, was found minutes later, half a block away. The man was taken to the city jail and booked on suspicion of driving while intoxicated and on causing an accident.

376323 top -


*Vocabulary:

• accident:
• alert:
• apparently:
• collar:
• conscious:
• deny:
• hospital:
• identification:
• intersection:
• intoxicate:
• jail:
• passenger:
• possibility:
• serious:
• sharply:
• sobriety:
• suspicion:
• truck:
• vehicle:

===================

*Yes/No Questions:

• Was the boy injured in a car accident?

• Was the car hit by a pickup truck?

• Did the accident happen in a parking lot?

• Was the boy conscious?

• Was the mother injured?

• Was the truck driver young?

• Did the truck driver pass the test for sobriety?

• Was Mabel the driver’s wife?

• Did they find Mabel?

• Did they let the man go home?

=====================

*Fill in blanks:

A fifteen-year-old boy was injured in a car _____ when the minivan he was traveling in was _____ by a pickup truck at an intersection. The _____ was taken to a nearby hospital. The paramedics_____ that it appeared that the boy had nothing _____ serious than a broken left leg, but that _____ injuries were always a possibility. The boy was _____ and alert. His mother, who was driving, was _____ . She said that the truck appeared out of _____ , and she thought she was going to die. _____ turned the steering wheel sharply to the left, _____ the truck hit her minivan on the passenger _____ .

The driver of the truck was a 50-year-old _____ who was unemployed and apparently had been drinking—police _____ 18 empty beer cans inside the truck. The _____ denied drinking, but he failed the police test _____ sobriety. When asked to touch his nose with _____ arms outstretched and eyes closed, he was unable _____ touch any part of his head.

The handcuffed _____ asked the police if they knew where “Mabel” _____ as he was put into the back seat _____ the police vehicle. The police asked him if _____ was his wife. He said, “She’s my dog, _____ dog! Where’s my baby?” A dog with a _____ , but no identification, was found minutes later, half_____ block away. The man was taken to the_____ jail and booked on suspicion of driving while _____ and on causing an accident.

===================

*Translate into Vietnamese:

.........

376327 top -

ESL 204: Driver Loses Mabel, Finds Jail

*Vocabulary:


• accident: tai nạn
• alert: cảnh báo
• apparently: xuất hiện
• collar: tóm cổ
• conscious: lương tâm, lo lắng
• deny: khiếu nại
• hospital: bệnh viện
• identification: xác định
• intersection: giao lộ
• intoxicate: say sưa, hứng khởi
• jail: tù
• passenger: hành khách
• possibility: có thể
• serious: nghiêm trọng
• sharply: nhọn, bén
• sobriety: thổn thức, sự điềm đạm
• suspicion: nghi ngờ
• truck: xe tải
• vehicle: động cơ

===========================================================

*Yes/No Questions:

• Was the boy injured in a car accident? Yes

• Was the car hit by a pickup truck? Yes

• Did the accident happen in a parking lot? No

• Was the boy conscious? Yes

• Was the mother injured? Yes

• Was the truck driver young? No

• Did the truck driver pass the test for sobriety? No

• Was Mabel the driver’s wife? No

• Did they find Mabel? Yes

• Did they let the man go home? No

==========================================================

*Fill in blanks:

A fifteen-year-old boy was injured in a car __accident___ when the minivan he was traveling in was _hit____ by a pickup truck at an intersection. The __boy___ was taken to a nearby hospital. The paramedics__said___ that it appeared that the boy had nothing __more___ serious than a broken left leg, but that __internal___ injuries were always a possibility. The boy was __conscious___ and alert. His mother, who was driving, was ____injured___ . She said that the truck appeared out of ______nowhere__ , and she thought she was going to die. __She___ turned the steering wheel sharply to the left, ___and__ the truck hit her minivan on the passenger __side___ .

The driver of the truck was a 50-year-old __man___ who was unemployed and apparently had been drinking—police ____found___ 18 empty beer cans inside the truck. The ___man__ denied drinking, but he failed the police test ___for__ sobriety. When asked to touch his nose with __his___ arms outstretched and eyes closed, he was unable ___to__ touch any part of his head.

The handcuffed __man___ asked the police if they knew where “Mabel” __was___ as he was put into the back seat __of___ the police vehicle. The police asked him if ____Mabel___ was his wife. He said, “She’s my dog, __my___ dog! Where’s my baby?” A dog with a __collar____ , but no identification, was found minutes later, half___a__ block away. The man was taken to the______city__ jail and booked on suspicion of driving while ____intoxicated___ and on causing an accident.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:


Tài xế mất Mabel, tìm thấy tù

Một bé trai mười lăm tuổi bị thương trong một tai nạn xe hơi khi chiếc xe tải nhỏ mà em đang đi bị đụng bởi một chiếc xe tải ở giao lộ. Bé trai được đưa đến bệnh viện gần đó. Nhân viên y tế nói rằng bé trai không bị gì nghiêm trọng ngoài gẫy chân trái, nhưng cũng có thể có chấn thương bên trong. Bé trai sợ hãi và tỉnh táo. Mẹ của em, người đang lái xe, đã bị thương. Cô nói chiếc xe tải xuất hiện không biết từ đâu, và cô nghĩ cô sẽ chết. Cô quẹo nhanh sang trái, và xe tải đụng chiếc xe tải nhỏ của cô bên phía hành khách ngồi.

Tài xế của chiếc xe tải là một người đàn ông thất nghiệp và có lẽ đã uống - cảnh sát tìm thấy 18 chai bia rỗng trong xe. Người đàn ông chối uống, nhưng ông trượt thử nghiệm say của cảnh sát. Khi được yêu cầu dùng cánh tay chạm mũi khi bịt mắt, ông không chạm được phần nào của đầu.

Người đàn ông bị còng tay hỏi cảnh sát xem họ có biết "Mabel" đang ở đâu không vì ông đã đặt vào ghế sau của xe cảnh sát. Cảnh sát hỏi Mabel có phải vợ ông không. Ông nói, "Đó là con chó của tôi, con chó của tôi! Cưng của tôi đâu?" Con chó có cổ, nhưng không xác định, đã tìm thấy một phút sau đó, cách một nửa khu nhà. Người đàn ông bị bắt vào nhà tù thành phố và nghi ngờ lái xe trong tình trang say và gây tai nạn.

435473 top -
LESSON 204:

DRIVER LOSES MABEL, FINDS JAIL-
BÁC TÀI TÌM KHÔNG THẤY MABEL, CHỈ THẤY NHÀ TÙ.

===========================================================

*Vocabulary:

-----------------------------------------------------------------
• accident: tai nạn, tai biến, sự rủi ro.
• alert: lanh lợi.
• apparently: hình như.
• collar: cổ áo, vòng cổ.
• conscious: tỉnh táo, biết được.
• deny: phủ nhận.
• hospital: bệnh viện.
• identification: giấy chứng minh.
• intersection: ngã tư, giao lộ.
• intoxicate: say, say sưa.
• jail: nhà lao, nhà tù.
• passenger: hành khách.
• possibility: tình trạng có thể, khả năng.
• serious: đứng đắn, nghiêm trang, nghiêm nghị.
• sharply: đột ngột, thình lình, nhanh chóng.
• sobriety: sự không uống rượu.
• suspicion: nghi ngờ.
• truck: xe tải.
• vehicle: xe cộ, phương tiện giao thông.

===========================================================

*Yes/No Questions:
------------------------------------------------------------------
• Was the boy injured in a car accident?
- Yes, he was.

• Was the car hit by a pickup truck?
- Yes, it was.

• Did the accident happen in a parking lot?
- No, it didn't. It happened at an intersection.

• Was the boy conscious?
-Yes, he was.

• Was the mother injured?
- No, she wasn't. She was uninjured.

• Was the truck driver young?
- No, he wasn't.

• Did the truck driver pass the test for sobriety?
- No, he didn't. He failed.

• Was Mabel the driver’s wife?
- No, she wasn't. Mabel was the driver’s dog.

• Did they find Mabel?
- Yes, they did.

• Did they let the man go home?
- No, they didn't. They let him to the city jail.

===========================================================

*Fill in blanks:
------------------------------------------------------------------
A fifteen-year-old boy was injured in a car accident when the minivan he was traveling in was hit by a pickup truck at an intersection. The boy was taken to a nearby hospital. The paramedics said that it appeared that the boy had nothing more serious than a broken left leg, but that internal injuries were always a possibility. The boy was conscious and alert. His mother, who was driving, was uninjured . She said that the truck appeared out of nowhere , and she thought she was going to die. She turned the steering wheel sharply to the left, and the truck hit her minivan on the passenger side .

The driver of the truck was a 50-year-old man who was unemployed and apparently had been drinking—police found 18 empty beer cans inside the truck. The man denied drinking, but he failed the police test for sobriety. When asked to touch his nose with his arms outstretched and eyes closed, he was unable [/b]to[/b] touch any part of his head.

The handcuffed man asked the police if they knew where “Mabel” was as he was put into the back seat of the police vehicle. The police asked him if Mabel was his wife. He said, “She’s my dog, my dog! Where’s my baby?” A dog with a collar , but no identification, was found minutes later, half a block away. The man was taken to the city jail and booked on suspicion of driving while intoxicated and on causing an accident.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
------------------------------------------------------------------

Một cậu bé mười-lăm-tuổi đã bị thương trong một tai nạn xe cộ khi một chiếc xe tải nhỏ bị một chiếc xe tải nhẹ tông vào tại một giao lộ. Cậu được mang vào một bệnh viện ở gần đó. Các nhân viên cứu thương cho biết hoá ra cậu không bị gì trầm trọng hơn ngoài chân trái bị gãy, nhưng các chấn thương bên trong luôn luôn có thể xảy ra. Câu vẫn tỉnh táo và lanh lợi. Mẹ cậu, người lái xe, không bị thương gì. Bà nói chiếc xe tải nhẹ không biết xuất hiện từ nơi nào, và bà nghĩ bà sắp chết. Bà quay vô-lăng mạnh hết cỡ về phía tay trái, và chiếc xe tải nhẹ tông vào chiếc xe tải nhỏ của bà ở phía hành khách ngồi.

Tài xế của chiếc xe tải nhẹ là một người đàn ông 50-tuổi thất nghiệp và trông có vẻ đã uống bia rượu-cảnh sát tìm thấy 18 vỏ lon bia trong chiếc xe tải nhẹ. Người đàn ông phủ nhận việc uống bia rượu, nhưng ông ta đã không qua được xét nghiệm việc không uống rượu của cảnh sát. Khi được yêu cầu chạm tay vào mũi với cánh tay duỗi ra và mắt nhắm lại, ông ta không thể chạm vào bất cứ phần nào của đầu mình.

Lúc buộc phải ngồi vào băng ghế sau chiếc xe của cảnh sát, người đàn ông bị còng tay hỏi cảnh sát họ có trông thấy "Mabel" không. Cảnh sát hỏi ông ta Mabel có phải là vợ ông hay không. Ông ta nói, "Nó là con chó của tôi, con chó của tôi. Em bé của tôi đâu rồi?" Không lâu sau đó, con chó với chiếc vòng cổ, nhưng không có giấy tờ chứng minh đã được tìm thấy, cách một nữa khu nhà. Người đàn ông bị đưa vào nhà tù của thành phố và bị đưa vào sự nghi ngờ lái xe trong tình trạng say xỉn và gây ra tai nạn.

471061 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.