.
ESL 200: The Light Eater (2)


ESL 200: The Light Eater (2)


Download


Oscar examined the pasta box. On the front, in large letters, was "Barilla Penne—Italy's #1 Brand of Pasta." On the side, in small print at the very bottom, was "Product of U.S.A." Oscar shook his head; they tricked me again, he thought. He added two cups of pasta to the boiling water and set the timer. While the pasta was cooking, Oscar took a cucumber out of the fridge. He peeled it, sliced it, salted the slices, and ate them all while he read This Week, a popular weekly news magazine. Finished with the cucumber, he sliced a pear and ate it.

The timer went off. Oscar poured the hot water through a plastic strainer, and then put the pasta into a bowl. He added a heaping tablespoon of butter to the hot pasta and let it melt in. Then he poured the lemon juice onto the pasta. He chopped up part of a red onion and mixed it into the pasta. He drained a can of boneless herring fillets and stirred them into the pasta. He sprinkled garlic powder and grated parmesan cheese onto the pasta. He put a spoon into the bowl, sat down at his dining room table, and dug in.

When Oscar finished the pasta, he washed the dirty dishes and utensils. Then he poured cold nonfat milk into a large glass, sat down, and slowly ate half of a five-ounce bar of Hershey's Special Dark candy. He washed it down with the milk. Now, that was worth waiting for, he thought.

373813 top -


*Vocabulary:

• bottom:
• bowl:
• chop:
• cucumber:
• fillet:
• fridge:
• garlic:
• grate:
• heap:
• herring:
• melt:
• parmesan:
• powder:
• print:
• sprinkle:
• stir:
• strainer:
• utensil:

=====================

*Yes/No Questions:

• Did he examine the pasta?

• Did the pasta box have an Italian name?

• Was the pasta made in Italy?

• Was Oscar tricked again?

• Did he add the pasta to the boiling water?

• Did he take a cucumber out of the refrigerator?

• Did he put salt and pepper on the cucumber slices?

• Did he pour the hot water through a metal strainer?

• Did he put the pasta on a plate?

• Did he add butter to the hot pasta?

=====================

*Fill in blanks:

Oscar examined the pasta box. On the front, ____ large letters, was “Barilla Penne—Italy’s #1 Brand of ____ .” On the side, in small print at the ____ bottom, was “Product of U.S.A.” Oscar shook his ____ ; they tricked me again, he thought. He added ____ cups of pasta to the boiling water and ____ the timer. While the pasta was cooking, Oscar____ a cucumber out of the fridge. He peeled ____ , sliced it, salted the slices, and ate them____ while he read This Week, a popular weekly ____ magazine. Finished with the cucumber, he sliced a ____ and ate it.

The timer went off. Oscar____ the hot water through a plastic strainer, and ____ put the pasta into a bowl. He added ____ heaping tablespoon of butter to the hot pasta ____ let it melt in. Then he poured the ____ juice onto the pasta. He chopped up part____ a red onion and mixed it into the ____ . He drained a can of boneless herring fillets____ stirred them into the pasta. He sprinkled garlic ____ and grated parmesan cheese onto the pasta. He ____ a spoon into the bowl, sat down at ____ dining room table, and dug in.

When Oscar ____ the pasta, he washed the dirty dishes and ____ . Then he poured cold nonfat milk into a ____ glass, sat down, and slowly ate half of ____ five-ounce bar of Hershey’s Special Dark candy. He ____ it down with the milk. Now, that was ____ waiting for, he thought.

=====================

*Translate into Vietnamese:

...........

373814 top -

ESL 200: The Light Eater (2)

*Vocabulary:


• bottom: dưới đáy
• bowl: chén
• chop: chặt
• cucumber: dưa leo
• fillet: miếng thịt, cá
• fridge: tủ lạnh
• garlic: tỏi
• grate: mài, xát thành bột
• heap: đống
• herring: cá trích
• melt: tan chảy
• parmesan: pho mát pacma
• powder:bột
• print: in
• sprinkle: lắc rắc
• stir: khuấy
• strainer: thiết bị lọc
• utensil: đồ dùng trong bếp

==========================================================

*Yes/No Questions:

• Did he examine the pasta? Yes

• Did the pasta box have an Italian name? Yes

• Was the pasta made in Italy? No

• Was Oscar tricked again? Yes

• Did he add the pasta to the boiling water? Yes

• Did he take a cucumber out of the refrigerator? Yes

• Did he put salt and pepper on the cucumber slices? Yes

• Did he pour the hot water through a metal strainer? No

• Did he put the pasta on a plate? No

• Did he add butter to the hot pasta? Yes

===========================================================

*Fill in blanks:

Oscar examined the pasta box. On the front, __in__ large letters, was “Barilla Penne—Italy’s #1 Brand of _Pasta___ .” On the side, in small print at the _very___ bottom, was “Product of U.S.A.” Oscar shook his __head__ ; they tricked me again, he thought. He added __two__ cups of pasta to the boiling water and __set__ the timer. While the pasta was cooking, Oscar__took__ a cucumber out of the fridge. He peeled __it__ , sliced it, salted the slices, and ate them___all_ while he read This Week, a popular weekly __news__ magazine. Finished with the cucumber, he sliced a __pear__ and ate it.

The timer went off. Oscar__poured__ the hot water through a plastic strainer, and __then__ put the pasta into a bowl. He added __a__ heaping tablespoon of butter to the hot pasta __and__ let it melt in. Then he poured the __lemon__ juice onto the pasta. He chopped up part__of__ a red onion and mixed it into the ____pasta__ . He drained a can of boneless herring fillets__and__ stirred them into the pasta. He sprinkled garlic ____powder__ and grated parmesan cheese onto the pasta. He __put__ a spoon into the bowl, sat down at __his__ dining room table, and dug in.

When Oscar ____finish__ the pasta, he washed the dirty dishes and ____utensils__ . Then he poured cold nonfat milk into a ______large_ glass, sat down, and slowly ate half of __a__ five-ounce bar of Hershey’s Special Dark candy. He __washed___ it down with the milk. Now, that was ____worth__ waiting for, he thought.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:


Người ăn ít (2)

Oscar nghiên cứu hộp bột. Phía trước, dòng chữ to, là "Bảila Penne-Nhãn hiệu bột số #1 của Ý." Bên hông, in chữ nhỏ dưới cùng, là "Sản phẩm của Mỹ." Oscar lắc đầu; họ lại gạt tôi, anh nghĩ. Anh cho hai cốc bột vào nước sôi và đặt giờ. Khi bột đang nấu, Oscar lấy trái dưa leo trong tủ lạnh ra. Anh gọt vỏ, cắt lát, quệt muối vào và ăn chúng hết trong khi đọc Tuần này, một tờ báo tin tức hàng tuần. Ăn hết dưa leo, anh cắt một trái lê và ăn.

Hết thời gian. Oscar rót nước nóng qua cái lọc nhựa, và cho bột vào chén. Anh cho một muỗng bơ đầy vào bột nóng và để nó chảy ra. Sau đó anh chan nước cốt chanh lên bột. Anh cắt một phần hành tím và trộn vào bột. Anh cho một hộp cá trích phi lê không xương vào trong bột. Anh rắc bột tỏi và pho mát pacme vào bột. Anh cho cái thìa vào chén, ngồi xuống ở phòng ăn, và xúc ăn.

Khi Oscar ăn xong bột, anh rửa cái dĩa dơ và các đồ dùng nhà bếp. Sau đó anh rót sữa không béo lạnh vào một cái cốc lớn, ngồi xuống và chậm rãi ăn hết nữa thanh kẹo Hershey loại đặc biệt đen. Anh tráng miệng bằng sữa. Bây giờ, đúng là bữa ăn đáng giá để chờ đợi, anh nghĩ.

434978 top -
LESSON 200:

THE LIGHT EATER (2)
- NGƯỜI ĂN ÍT

===========================================================

*Vocabulary:
------------------------------------------------------------------
• bottom: phần dưới cùng, đáy.
• bowl: cái tô.
• chop: Chặt nhỏ, băm nhỏ/nhuyễn.
• cucumber: dưa chuột, dưa leo.
• fillet: thịt phi-lê.
• fridge: tủ lạnh.
• garlic: tỏi.
• grate: mài, nạo.
• heap: đầy, vun đầy, nhiều.
• herring: cá trích.
• melt: tan chảy.
• parmesan: phó mát Parma của Ý.
• powder: bột.
• print: chữ in.
• sprinkle: rắc, rãi.
• stir: khuấy, quấy.
• strainer:đồ lọc.
• utensil: đồ dùng trong nhà bếp.

===========================================================

*Yes/No Questions:
------------------------------------------------------------------

• Did he examine the pasta?
- Yes, he did.

• Did the pasta box have an Italian name?
- Yes, it did.

• Was the pasta made in Italy?
- No, it wasn't.

• Was Oscar tricked again?
- Yes, he was.

• Did he add the pasta to the boiling water?
- Yes, he did.

• Did he take a cucumber out of the refrigerator?
- Yes, he did.

• Did he put salt and pepper on the cucumber slices?
- No, he didn't. He salted the cucumber slices.

• Did he pour the hot water through a metal strainer?
- No, he didn't. He poured the hot water through a plastic strainer.

• Did he put the pasta on a plate?
- No, he didn't. He put the pasta into the bowl.

• Did he add butter to the hot pasta?
- Yes, he did.

===========================================================

*Fill in blanks:
------------------------------------------------------------------
Oscar examined the pasta box. On the front, in large letters, was “Barilla Penne—Italy’s #1 Brand of pasta .” On the side, in small print at the very bottom, was “Product of U.S.A.” Oscar shook his head ; they tricked me again, he thought. He added two cups of pasta to the boiling water and set the timer. While the pasta was cooking, Oscar took a cucumber out of the fridge. He peeled it, sliced it, salted the slices, and ate them all while he read This Week, a popular weekly news magazine. Finished with the cucumber, he sliced a pear and ate it.

The timer went off. Oscar pored the hot water through a plastic strainer, and then put the pasta into a bowl. He added a heaping tablespoon of butter to the hot pasta it let it melt in. Then he poured the lemon juice onto the pasta. He chopped up part of a red onion and mixed it into the pasta . He drained a can of boneless herring fillets and stirred them into the pasta. He sprinkled garlic powder and grated parmesan cheese onto the pasta. He put a spoon into the bowl, sat down at his dining room table, and dug in.

When Oscar finished the pasta, he washed the dirty dishes and utensils. Then he poured cold nonfat milk into a large glass, sat down, and slowly ate half of a five-ounce bar of Hershey’s Special Dark candy. He washed it down with the milk. Now, that was worth waiting for, he thought.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
------------------------------------------------------------------
Oscar kiểm tra hộp mì ống. Ở phía trước, với mẫu chữ lớn, là "Barilla Penney-Nhãn hiệu mì ống số một của Ý." Ở phía bên cạnh, với chữ in nhỏ ở gần sát đáy hộp, là "Sản phẩm của Hoa Kỳ." Oscar lắc đầu; bọn họ lại lừa mình nữa rồi, anh nghĩ. Anh bỏ hai nắm mì ống vào nước sôi và vặn chế độ hẹn giờ. Trong lúc mì ống đang được nấu, Oscar lấy một trái dưa leo ra khỏi tủ lạnh. Anh gọt vỏ, xắt lát mỏng, rắc muối, và ăn hết trong khi đọc tờ The Week, một tạp chí tin tức hàng tuần được nhiều người ưa thích. Ăn trái dưa leo xong, anh xắt mỏng một trái lê và ăn luôn.

Chế độ hẹn giờ đã tắt. Oscar trút nước nóng qua một cái rây lọc bằng nhựa, và kế đó đổ mì ống vào một cái tô. Anh cho vào một muỗng xúp bơ đầy vun vào chỗ mì nóng hổi và để cho bơ tan chảy. Rồi anh đổ nước cốt chanh lên phía trên mì. Anh băm nhuyễn một phần củ hành tím và trộn hành chung với mì. Anh chắt nước một hộp phi-lê cá hồi không xương và khuấy cá chung với mì. Anh rắc bột tỏi và nạo phô-mai Parma lên trên mì ống. Anh để một cái muỗng vào tô, ngồi xuống bàn ăn, và ăn một cách ngon lành.

Lúc Oscar ăn xong món mì ống, anh rửa máy chiếc đĩa bẩn và dụng cụ làm bếp. Rồi anh rót sữa lạnh không béo vào một cái ly lớn, ngồi xuống, và ăn chầm chậm một nữa thanh kẹo năm ounce sô-cô-la Hershey đen loại đặc biệt. Anh ăn kẹo cùng với sữa. Hà, thật không bõ công chờ đợi đấy chứ nhỉ, anh nghĩ thế.

470199 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.