.
ESL 198: Monkeys Cause Man's Death


ESL 198: Monkeys Cause Man's Death


Download


A florist in Delhi, India fell to his death after he was attacked by a gang of monkeys. He was on his balcony watering his plants. Three monkeys, which usually were friendly beggars, sat on his balcony railing and watched. They were hoping that he would offer them some food. When he finished watering the plants, he sat down in a chair to enjoy the sunset.

The monkeys waited a minute. When they realized that he was not going to feed them anything, they leaped on him. They scratched his face and pulled at his hair and his clothes. Bleeding and screaming, he panicked. Instead of going back into his apartment through the sliding glass door, he leapt off his balcony. He lived on the second floor, so it was only ten feet to the pavement below. However, he struck the pavement head first, immediately breaking his neck.

The monkeys jumped to the pavement. They dug through his shirt and pants pockets looking for food. One monkey took off with his keys. As humans destroy the forests in India, monkeys like these are getting hungrier and more aggressive.

"Our monkeys are getting out of control," said a neighbor. He said he had already barricaded his balcony with barbed wire. "It's ugly, I must admit. A balcony shouldn't look like the outside of a prison. My neighbors want me to take it down. They say the barbed wire might injure the monkeys and it's unsightly. But I'll bet that some of my neighbors will be going to the hardware store tomorrow."

373807 top -


*Vocabulary:

• aggressive:
• balcony:
• barb:
• barricade:
• beggar:
• bleed:
• Delhi:
• destroy:
• florist:
• forest:
• gang:
• injure:
• leap:
• monkey:
• neck:
• offer:
• panic:
• pavement:
• plant:
• pocket:
• railing:
• realize:
• scratch:
• slide:
• strike:
• sunset:
• ugly:
• unsightly:

=====================

*Yes/No Questions:

• Did an artist in India jump to his death?

• Was he attacked by a gang of drug dealers?

• Was he in his living room watering his plants?

• Did three monkeys watch him?

• Did he sit down in a chair to enjoy the sunset?

• Did the monkeys leap on him?

• Did they kick him and punch him?

• Did he panic?

• Did he run back into his apartment?

• Did he live on the second floor?

====================

*Fill in blanks:

A florist in Delhi, India fell to his ____ after he was attacked by a gang of ____ . He was on his balcony watering his plants. ____ monkeys, which usually were friendly beggars, sat on ____ balcony railing and watched. They were hoping that ____ would offer them some food. When he finished ____ the plants, he sat down in a chair ____ enjoy the sunset.

The monkeys waited a minute. ____ they realized that he was not going to ____ them anything, they leaped on him. They scratched ____ face and pulled at his hair and his ____ . Bleeding and screaming, he panicked. Instead of going____ into his apartment through the sliding glass door, ____ leapt off his balcony. He lived on the ____ floor, so it was only ten feet to ____ pavement below. However, he struck the pavement head ____ , immediately breaking his neck.

The monkeys jumped to ____ pavement. They dug through his shirt and pants ____ looking for food. One monkey took off with____ keys. As humans destroy the forests in India, ____ like these are getting hungrier and more aggressive.

“____ monkeys are getting out of control,” said a ____ . He said he had already barricaded his balcony ____ barbed wire. “It’s ugly, I must admit. A ____ shouldn’t look like the outside of a prison. ____ neighbors want me to take it down. They____ the barbed wire might injure the monkeys and ____ ’s unsightly. But I’ll bet that some of my ____ will be going to the hardware store tomorrow.”

====================

*Translate into Vietnamese:

........

373809 top -

ESL 198: Monkeys Cause Mans Death

*Vocabulary:


• aggressive: năng nổ
• balcony: ban công
• barb: lời nói châm chọc, chua cay
• barricade: chướng ngại
• beggar: ăn xin
• bleed: chảy máu
• Delhi: Delhi
• destroy: phá huỷ
• florist: người bán hoặc trồng hoa
• forest: rừng
• gang: nhóm
• injure: bị thương
• leap:nhảy vọt lên
• monkey: con khỉ
• neck: cổ
• offer: mời
• panic: bị thương
• pavement: vỉa hè
• plant: cây
• pocket: túi
• railing: phản kháng quyết liệt, nguyền rủa, thành
• realize: nhận ra
• scratch: vết xước
• slide: trượt
• strike: san bằng
• sunset: hoàng hôn
• ugly: xấu xí
• unsightly: không dấu hiệu

==========================================================

*Yes/No Questions:

• Did an artist in India jump to his death? No

• Was he attacked by a gang of drug dealers? No

• Was he in his living room watering his plants? No

• Did three monkeys watch him? Yes

• Did he sit down in a chair to enjoy the sunset? Yes

• Did the monkeys leap on him? Yes

• Did they kick him and punch him? No

• Did he panic? Yes

• Did he run back into his apartment? No

• Did he live on the second floor? Yes

==========================================================

*Fill in blanks:

A florist in Delhi, India fell to his __death__ after he was attacked by a gang of __monkeys__ . He was on his balcony watering his plants. _Three___ monkeys, which usually were friendly beggars, sat on __his__ balcony railing and watched. They were hoping that _he___ would offer them some food. When he finished ____watering__ the plants, he sat down in a chair __to__ enjoy the sunset.

The monkeys waited a minute. __When__ they realized that he was not going to __feed__ them anything, they leaped on him. They scratched __his__ face and pulled at his hair and his ____clothes__ . Bleeding and screaming, he panicked. Instead of going__back__ into his apartment through the sliding glass door, __he__ leapt off his balcony. He lived on the ____second__ floor, so it was only ten feet to __the__ pavement below. However, he struck the pavement head _first___ , immediately breaking his neck.

The monkeys jumped to __the__ pavement. They dug through his shirt and pants ____pockets__ looking for food. One monkey took off with__his__ keys. As humans destroy the forests in India, ____monkeys__ like these are getting hungrier and more aggressive.

“__Our__ monkeys are getting out of control,” said a ____neighbor__ . He said he had already barricaded his balcony __with__ barbed wire. “It’s ugly, I must admit. A ____balcony__ shouldn’t look like the outside of a prison. __My__ neighbors want me to take it down. They__say__ the barbed wire might injure the monkeys and _it___ ’s unsightly. But I’ll bet that some of my __neighbors___ will be going to the hardware store tomorrow.”

===========================================================

*Translate into Vietnamese:

Khỉ gây ra cái chết của người đàn ông

Một người trồng hoa ở Delhi, Ấn độ ngã chết sau khi bị một nhóm khỉ tấn công. Ông đang tưới cây ở ban công. Ba con khỉ, thường xin ăn một các thân thiện, ngồi ở thành lan can và nhìn. Chúng mong ông có thể cho chúng thức ăn. Khi tưới cây xong, ông ngồi xuống ghế ngắm hoàng hôn.

Lũ khỉ chờ một phút. Khi chúng nhận ra ông không cho chúng ăn, chúng nhảy dựng lên người ông. Chúng cào mặt và kéo tóc và quần áo của ông. Chảy máu và hét, ông rất đau. Thay vì trở vào căn hô qua chiếc cửa kính trượt, ông nhảy qua ban công. Ông sống ở tầng hai, chỉ mười bước xuống vỉa hè ở dưới. Tuy nhiên, ông ngã đầu xuống trước, gãy cổ ngay tức khắc.

Lũ khỉ nhảy xuống vỉa hè. Chúng lục túi và quần tìm thức ăn. Một con khỉ lấy chìa khoá. Vì con người phá huỷ rừng ở Ấn độ, khỉ đói hơn và hung tợn hơn.

"Khỉ của chúng tôi đã bị vượt kiểm soát," hàng xóm nói. Ông nói ông đã rào ban công bằng dây thép chằng chịt. "Nó trông xấu xí, tôi phải công nhận. Một cái ban công không nên trông như ngoài nhà tù. Hàng xóm của tôi muốn tôi gỡ đi. Họ nói dây thép làm khỉ bị thương và nhìn không đẹp mắt. Nhưng tôi sẽ cá là vài hàng xóm của tôi sẽ đến kho mua chúng vào ngày mai."

434942 top -
LESSON 198:

MONKEYS CAUSE MAN'S DEATH -
LŨ KHỈ GÂY RA CÁI CHẾT CỦA MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG.

===========================================================

*Vocabulary:

-------------------------------------------------------------------
• aggressive: gây hấn, hung hăng.
• balcony: ban-công, bao-lơn.
• barb: có ngạnh, có gai.
• barricade: chặn, đạt chướng ngại vật.
• beggar: người ăn xin, kẻ hành khất.
• bleed: chảy máu.
• Delhi:
• destroy: tàn phá.
• florist: người trồng hoa.
• forest: rừng.
• gang: lũ, bọn.
• injure: làm tổn thương.
• leap: nhảy qua, nhảy lên, lao vào.
• monkey: con khỉ.
• neck: cổ.
• offer: cho, tặng.
• panic: hoảng sợ, hoang mang, hốt hoảng.
• pavement: vỉa hè.
• plant: trồng cây.
• pocket: túi (áo,quần)
• railing: rào chắn.
• realize: nhận ra.
• scratch: cà, làm xước da.
• slide: trượt, lướt qua.
• strike: đập, đánh.
• sunset: hoàng hôn.
• ugly: xấu xí.
• unsightly: không đẹp mắt.

===========================================================

*Yes/No Questions:
-------------------------------------------------------------------
• Did an artist in India jump to his death?
- No, he didn't. A florist in India fell to his death.

• Was he attacked by a gang of drug dealers?
- No, he wasn't. He was attacked by a gang of monkeys.

• Was he in his living room watering his plants?
- No, he wasn't. He was on his balcony watering his plants.

• Did three monkeys watch him?
- Yes, they did.

• Did he sit down in a chair to enjoy the sunset?
- Yes, he did.

• Did the monkeys leap on him?
- Yes, they did.

• Did they kick him and punch him?
- No, they didn't. Trey scratched his face and pulled at his hair and his clothes.

• Did he panic?
- Yes, he did.

• Did he run back into his apartment?
- No, he didn't. He leapt off his balcony.

• Did he live on the second floor?
- Yes, he did.

===========================================================

*Fill in blanks:
-------------------------------------------------------------------
A florist in Delhi, India fell to his death after he was attacked by a gang of monkeys. He was on his balcony watering his plants. Three monkeys, which usually were friendly beggars, sat on his balcony railing and watched. They were hoping that he would offer them some food. When he finished watering the plants, he sat down in a chair and enjoy the sunset.

The monkeys waited a minute. when they realized that he was not going to feed them anything, they leaped on him. They scratched his face and pulled at his hair and his clothes. Bleeding and screaming, he panicked. Instead of going back into his apartment through the sliding glass door, he leapt off his balcony. He lived on the second floor, so it was only ten feet to the pavement below. However, he struck the pavement head first, immediately breaking his neck.

The monkeys jumped to the pavement. They dug through his shirt and pants pockets looking for food. One monkey took off with his keys. As humans destroy the forests in India, monkeys like these are getting hungrier and more aggressive.

Our monkeys are getting out of control,” said a neighbor. He said he had already barricaded his balcony with barbed wire. “It’s ugly, I must admit. A balcony shouldn’t look like the outside of a prison. My neighbors want me to take it down. They say the barbed wire might injure the monkeys and it ’s unsightly. But I’ll bet that some of my neighbors will be going to the hardware store tomorrow.”

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
-------------------------------------------------------------------
........
Một người trồng hoa ở Dehli, Ấn độ đã ngã xuống chết sau khi bị các con khỉ tấn công. Ông đang tưới cây ở trên ban-công. Ba chú khỉ, vốn là những kẻ ăn xin thân thiện, ngồi trên chấn song bao-lơn nhà ông và quan sát. Chúng đang mong chờ ông sẽ cho chúng một ít thức ăn. Lúc ông tưới cây xong, ông ngồi xuống ghế để thường thức ánh chiều tà.

Lũ khỉ chờ đợi một lúc. Khi chúng nhận ra rằng ông sẽ không cho chúng thứ gì để ăn, chúng lao vào ông. Chúng cấu xé mặt ông, chúng lôi kéo tóc tai và áo quần của ông. Bị chảy máu và và la hét thất thanh, ông hốt hoảng. Thay vì đi trở vào căn hộ qua cửa kiếng đẩy, ông nhảy qua bao-lơn nhà mình. Ông sống ở tầng hai, vì thế chỉ cách có mười feet với vỉa hè bên dưới. Tuy nhiên, ông đập đầu vào vỉa hè trước, ông bị gãy cổ ngay lập tức.

Lũ khỉ nhảy xuống vỉa hè. Chúng lục lọi túi áo và túi quần của ông để tìm kiếm thức ăn. Một con khỉ bỏ đi với chìa khoá của ông. Ở Ấn độ, khi con người tàn phá rừng, những con khỉ như thế này đang trở nên đói ăn hơn và hung hăng hơn.

"Mấy con khỉ của chúng tôi đang vượt khỏi tầm kiểm soát." một người hàng xóm cho biết. Ông nói ông vừa chặn ban-công nhà mình bằng dây kẽm gai. "Nó xấu xí, tôi phải thừa nhận như thế. Một cái ban-công không nên giống như phía bên ngoài một cái nhà tù. Mấy người hàng xóm muốn tôi gỡ dây kẽm gai xuống. Họ bảo dây kẽm gai sẽ làm mấy con khỉ bị thương và trông không đẹp mắt lắm. Nhưng tôi cuộc là trong ngày mai một vài người hàng xóm của tôi sẽ ra tiệm bán dụng cụ và đồ dùng trong nhà ngay thôi."

469706 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.