.
Sắp xếp và nộp hồ sơ
Người bảo lãnh và đương đơn ở Việt Nam có thể tiến hành nộp giấy tờ theo yêu cầu của NVC. Giấy tờ nộp được làm riêng biệt thành hai bộ như sau:

1. Bộ của người bảo trợ bao gồm:
- Document cover sheet.
- I864 và I864A (nếu có) của người bảo trợ và người đồng bảo trợ (nếu có).
- Giấy thuế năm gần nhất của người bảo trợ và người đồng bảo trợ (nếu có). Giấy thuế có thể là Tax Transcript hoặc 1040 và W2/1099. Người bảo lãnh nếu không có thu nhập và lãnh trợ cấp xã hội, có thể viết thư yêu cầu sở An Sinh Xã Hội xác nhận mức trợ cấp hàng tháng để nộp kèm theo với mẫu đơn I-864 này.
- Bản photocopy bằng quốc tịch hoặc thẻ xanh của người bảo trợ và người đồng bảo trợ (nếu có).
- Giấy khai sinh và giấy kết hôn của người bảo lãnh (đối với diện F4)
- Đối với người đồng bảo trợ khai mẫu đơn I864 do sống khác địa chỉ với người bảo lãnh và người này có sử dụng thêm thu nhập từ người vợ/chồng của họ để bảo trợ thì cần có thêm giấy kết hôn của hai người này.
- Có thể nộp thêm paystuff để chứng minh thu nhập của người bảo trợ hay đồng bảo trợ nếu họ làm việc chưa được một năm.

Lưu ý:
- Giấy kết hôn nếu làm tại Mỹ có thể công chứng tại văn phòng luật sư.
- Người nộp giấy tờ nhớ ghi case number lên góc trên bên phải của mẫu đơn I864/I864A cũng như giấy khai sinh và hôn thú.


Toàn bộ giấy tờ trên, đương đơn cho vào phong bì lớn và gửi theo địa chỉ sau:

National Visa Center
Attn. DR
31 Rochester Avenue, Suite 100
Portsmouth, NH 03801-2914


Xem: NVC Contact Information

2. Bộ của đương đơn được bảo lãnh:
- Document cover sheet.
- DS-260 cho tất cả đương đơn có tên trong danh sách bảo lãnh kể cả trẻ sơ sinh.
- Hai (02) ảnh 5x5 của mỗi đương đơn. Phía sau ảnh phải ghi họ, tên, ngày sinh và case number.
- Bản photocopy trang bia và trang có thông tin của passport đương đơn.
- Giấy khai sinh bản chính hoặc bản trích lục/bản sao của đương đơn chính và các đương đơn phụ đi theo.
- Giấy hôn thú hoặc giấy ly dị (nếu có) bản chính hoặc bản sao của đương đơn.
- Lý lịch tư pháp bản chính của tất cả các đương đơn từ 16 tuổi trở lên.
- Giấy xuất ngũ nếu đương đơn từng tham gia quân đội.
- Quyết định của toà án nếu như đương đơn đã từng bị phạm tội, kết án.


Các giấy tờ trên được sắp xếp theo từng bộ riêng của mỗi đương đơn. Mỗi đương đơn nên kẹp một tờ Document Cover Sheet hoặc Barcode Sheeet lên trên.


Lưu ý:
- Các giấy tờ trên phải ghi case number vào góc trên bên phải để tránh bị thất lạc.
- Các giấy tờ bằng tiếng Việt không cần phải dịch sang tiếng Anh khi nộp cho NVC.


Toàn bộ giấy tờ trên, đương đơn cho vào phong bì lớn và gửi theo địa chỉ sau:

National Visa Center
Attn. CMR
31 Rochester Avenue, Suite 100
Portsmouth, NH 03801-2914


Xem: NVC Contact Information

Hiện nay (từ tháng 08/2014), từ lúc nhận được hồ sơ, NVC thông báo họ có 60 ngày để xem xét giải quyết. Đương đơn có thể theo dõi tình trạng hồ sơ bằng cách gọi điện thoại trực tiếp đến NVC hoặc gửi email hỏi về tình trạng hồ sơ. Trong trường hợp hồ sơ cần bổ túc, NVC sẽ gửi misssing/checklist qua email cho đương đơn để nhanh chóng bổ túc. Nếu hồ sơ hoàn tất, một thư thông báo hồ sơ hoàn tất và chờ xếp lịch phỏng vấn sẽ được NVC gửi đến đương đơn qua email.

Mẫu thư hỏi về tình trạng hồ sơ sau khi đã gửi cho NVC có thể tìm trong thư viện mẫu thư của anh HungViet.

Xem thêm: Required Electronic Processing

366586 top -
VietDitru A-Z
quản thủ

VietDitru
Sức Khoẻ
Sử Dụng Điều Hành

Bảo lãnh
  Tổng quát
 Công dân Mỹ
  + Anh chị em
  + Cha/mẹ
  + Con ruột dưới 21
  + Con ghẻ dưới 21
  + Con nuôi dươí 21
  + Con độc thân trên 21
  + Con có gia đình
  + Hôn phu thê
  + Vợ chồng
  + Vợ, con riêng

 Thường trú nhân
 (Green card)
  + Con độc thân dươí 21
  + Con độc thân trên 21
  + Vợ chồng
  + Vợ, con riêng


Bảo trợ tài chánh
. Cách tính income
. Điều kiện
. Giấy khai thuế
. Income tối thiểu
. Lệ phí AOF
. Người đồng bảo trợ
. Ý nghĩa I-864
. Ý nghĩa I-864A


Cẩm nang
. Bảo lãnh, định cư
. Nhập cư

Câu hỏi thường gặp
CSPA
. Khiếu nại
. Tính tuổi


Di trú định cư
. Anh chị em
. Cha mẹ có quốc tịch
. Cha mẹ có thẻ xanh
. Con có quốc tịch
. Định cư
. Hôn phu thê
. Lao động
. Vợ chồng


Di trú không định cư
. Chữa bệnh
. Công tác (B-1)
. Du lịch (B-2)
. Du học (F-1)
. Lao động ngắn hạn (H)
. Phóng viên, Báo chí (I)
. Trao đổi khách (J-1)


Du học Hoa Kỳ
. Việc làm du học sinh I
. Việc làm du học sinh II
. Việc làm du học sinh III
. Visa du học


Du lịch Hoa Kỳ
. Cách điền đơn DS-160
. Du lịch Hoa Kỳ
. Thư mời thân nhân


Khám sức khoẻ
. Bệnh cấm nhập cảnh
. Chích ngừa
. Chợ Rẫy
. IOM
. Kiểm tra sức khoẻ
. Thử đàm

Mẫu đơn
. G-325A
. G-1145
. G-884
. I-90
. I-129F
. I-130
. I-131
. I-134
. I-290B
. I-360
. I-485
. I-601
. I-601A
. I-751
. I-765
. I-797
. I-797C
. I-824
. I-864
. I-864A
. I-864EZ
. I-864W
. I-865
. I-912


Mẫu thư liên hệ
. Mẫu thư/Email


Quốc tịch
. Bài học thi quốc tịch
. Bài tiếng Việt
. N-400
. N-565
. N-600

Sức khoẻ (Khám)


Thường trú nhân
. Green card
. 2 năm
. 10 năm
. Giấy miễn thị thực
. Hồi hương
. Mất thẻ xanh
. Mua nhà tại VN
. Quyền lợi trách nhiệm
. Re-entry permit
. Rời Hoa Kỳ
. Rời Hoa Kỳ hơn 1 năm
. Sanh con ngoài HK
. Thay đổi địa chỉ
. Thẻ xanh hết hạn
. Trở về VN làm việc
. Visa nhập cảnh VN


Tiến trình NVC
. Bổ túc người đi kèm
. Cách điền tên
. Các từ tiếng Anh
. Chuẩn bị hồ sơ
. Con chung hộ chiếu
. Con đang học tại Mỹ
. DS-3032
. DS-230
. DS-260
. DS-261
. DS-2001
. Đóng lệ phí
. Khai sinh, hôn thú
. Làm hộ chiếu VN
. Lý lịch tư pháp
. Police certificate
. Thời hạn hộ chiếu VN

PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Thư viện di trú đang được trùng tu và cần nhiều nhân lực. Các bạn nào có chút thì giờ VietDitru mời các bạn tham gia phụ một tay nhé.
Chairman & CEO: "Người hạnh phúc nhất là người tạo nhiều hạnh phúc cho kẻ khác"- Diderot.
cochin: I work here. :) 
nguoidochanh: I work here. :)
SauHai: Phần nhiệm vụ duy trì và phát triển Thư viện Việt Di Trú.
BaoLaTinhChua: I work here. :)
quangtrung: "Nhân nghĩa không cốt giúp cho nhiều mà chính là giúp cho phải lúc"- La bruyère.
paloma: Hello! Welcome to Library of VietDitru.
quannguyen: Hello! Welcome to Library of VietDitru.
hotheart: Hello!
chitam: "Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time."- Thomas Edison.
miah: I just work here. :)
muoichanh: VietDitru - Một phần tất yếu của cuộc sống.
Hello World!