.
ESL 166: A Hole in Her Ear (1)


ESL 166: A Hole in Her Ear (1)Download


It was Sunday. "Don't blow in my ear!" Cassandra yelled. "I have very fragile skin. If you blow in my ear, it might break my eardrum." Travis laughed. He didn't believe her. He had seen too many movies and read too many books where the guy blew in the girl's ear and the girl ended up marrying the guy.

So he blew in her ear. She cried out in pain. "You're kidding," he said, startled. But the look on her face said that she wasn't kidding. Something's wrong, she told him. He apologized profusely. She put her little finger in her ear; when she pulled it out, there was moisture on her fingertip. She said she could hear a whooshing sound. He felt sick. He couldn't believe that he had just injured her. This had never happened in any movie or any book. Yet it was happening to her.

She felt dizzy. She ran to the bathroom and threw up. "I'm so sorry, honey," he told her. Very quietly, she said it was okay. She wanted to go home. He walked her out to his car. She said the whooshing sound was not going away. When they got to her place, she got into her bed and lay down. She asked him to please leave, as she wanted to try to sleep. He apologized again. He got back into his car and returned to his apartment. What a jerk I am, he said over and over. What a jerk.

357946 top -


*Vocabulary:

• blow:
• dizzy:
• eardrum:
• fingertip:
• fragile:
• injure:
• moisture:
• profusely:
• startle:
• whoosh:

======================

*Yes/No Questions:

• Did she tell him not to blow in her ear?

• Did she have very rough skin?

• Had he seen movies where the guy blew in the girl's ear?

• Did the girl in the movies end up marrying the guy?

• Did she laugh when he blew in her ear?

• Was there moisture on the tip of her little finger?

• Could she hear a ringing sound?

• Could he believe that he had injured her?

• Did she run into the bathroom and throw up?

• Did the whooshing sound go away?

======================

*Fill in blanks:

It was Sunday. “Don’t blow in my ear!” _____ yelled. “I have very fragile skin. If you _____ in my ear, it might break my eardrum.” _____ laughed. He didn’t believe her. He had seen_____ many movies and read too many books where_____ guy blew in the girl's ear and the _____ ended up marrying the guy.

So he blew _____ her ear. She cried out in pain. “You're _____ ,” he said, startled. But the look on her _____ said that she wasn’t kidding. Something’s wrong, she him. He apologized profusely. She put her little _____ in her ear; when she pulled it out, _____ was moisture on her fingertip. She said she _____ hear a whooshing sound. He felt sick. He _____ ’t believe that he had just injured her. This _____ never happened in any movie or any book. _____ it was happening to her.

She felt dizzy. _____ ran to the bathroom and threw up. “I’m _____ sorry, honey,” he told her. Very quietly, she _____ it was okay. She wanted to go home. _____ walked her out to his car. She said _____ whooshing sound was not going away. When they _____ to her place, she got into her bed _____ lay down. She asked him to please leave, _____ she wanted to try to sleep. He apologized _____ . He got back into his car and returned _____ his apartment. What a jerk I am, he _____ over and over. What a jerk.

=====================

*Translate into Vietnamese:
………………

357952 top -

ESL 166: A Hole in Her Ear (1)

*Vocabulary:


• blow: thổi
• dizzy: chóng mặt, choáng váng
• eardrum: màng nhĩ
• fingertip: đầu ngón tay, biết rõ như lòng bàn tay
• fragile: dễ vỡ, mỏng manh
• injure: làm bị thương
• moisture: độ ẩm
• profusely: thừa, có nhiều
• startle: làm giật mình
• whoosh:

======================

*Yes/No Questions:

• Did she tell him not to blow in her ear? Yes

• Did she have very rough skin? No

• Had he seen movies where the guy blew in the girl's ear? Yes

• Did the girl in the movies end up marrying the guy? Yes

• Did she laugh when he blew in her ear? No

• Was there moisture on the tip of her little finger? Yes

• Could she hear a ringing sound? No

• Could he believe that he had injured her? No

• Did she run into the bathroom and throw up? Yes

• Did the whooshing sound go away? No

======================

*Fill in blanks:

It was Sunday. “Don’t blow in my ear!” __Cassandra___ yelled. “I have very fragile skin. If you __blow___ in my ear, it might break my eardrum.” ______Travis__ laughed. He didn’t believe her. He had seen__too___ many movies and read too many books where__the___ guy blew in the girl's ear and the ____girl___ ended up marrying the guy.

So he blew __in___ her ear. She cried out in pain. “You're ____kidding___ ,” he said, startled. But the look on her ______face__ said that she wasn’t kidding. Something’s wrong, she __told__him. He apologized profusely. She put her little __finger___ in her ear; when she pulled it out, __there___ was moisture on her fingertip. She said she __could___ hear a whooshing sound. He felt sick. He ___couldn__ ’t believe that he had just injured her. This ___had__ never happened in any movie or any book. __Yet___ it was happening to her.

She felt dizzy. __She___ ran to the bathroom and threw up. “I’m __so___ sorry, honey,” he told her. Very quietly, she __said___ it was okay. She wanted to go home. __He___ walked her out to his car. She said __the___ whooshing sound was not going away. When they __got___ to her place, she got into her bed __and___ lay down. She asked him to please leave, __as___ she wanted to try to sleep. He apologized ____again___ . He got back into his car and returned __to___ his apartment. What a jerk I am, he __said___ over and over. What a jerk.

=====================

*Translate into Vietnamese:

Thủng lỗ tai (1)

Đó là ngày chủ nhật. "Đừng thổi vào lổ tai em!" Cassandra hét lên. "Da em mỏng lắm. Nếu anh thổi vào, có thể làm thủng màng nhỉ em." Travis cười lớn. Anh không tin cô. Anh đã xem nhiều bộ phim và đọc nhiều sách nói chàng trai thổi vào tai cô gái và cô gái cuối cùng cưới chàng trai.

Nên anh thổi vào tai cô. Cô la khóc đau đớn. "Em đang đùa," anh nói, giật mình. Nhưng nhìn mặt cô không thấy cô đang đùa. Có gì đó không ổn, cô bảo anh. Anh rất xin lỗi cô nhiều. Cô lấy ngón tay nhỏ của mình ngoáy vào lỗ tai; rồi kéo ra, có gì ướt ướt trên đầu ngón tay của cô. Cô nói cô có thể nghe thấy tiếng hú. Anh phát ốm. Anh không thể tin mình vừa mới làm cô bị thương. Chuyện này không bao giờ xảy ra trong phim hay sách vỡ. Vậy mà lại xảy ra với cô.

Cô thấy chóng mặt. Cô chạy vô phòng tắm và muốn nôn. "Anh rất xin lỗi, em cưng," anh bảo cô. Rất yên lặng, cô nói okay. Cô muốn về nhà. Anh đi bộ cùng cô ra xe của anh. Cô nói tiếng hú vẫn không dứt. Khi đến chỗ cô, cô lên giường và nằm. Cô nói anh làm ơn về đi, vì cô muốn ngủ. Anh xin lỗi lần nữa. Anh ra xe và về căn hộ của mình. Tôi là một tên xuẩn ngốc, anh nói đi nói lại, tên ngốc.

433392 top -
LESSON 166:

A HOLE IN HER EAR (1) - THỦNG LỖ TAI (1)

===========================================================

*Vocabulary:

------------------------------------------------------------------

• blow: thổi.
• dizzy: chóng mặt, choáng váng.
• eardrum: màng nhĩ.
• fingertip: đầu ngón tay.
• fragile: dễ vỡ, mỏng manh, yếu ớt.
• injure: làm tổn thương, xúc phạm.
• moisture: hơi ẩm.
• profusely: rối rít, hết lời.
• startle: làm giật mình.
• whoosh: tiếng gió rít.

===========================================================

*Yes/No Questions:
-------------------------------------------------------------------

• Did she tell him not to blow in her ear?
- Yes, she did.

• Did she have very rough skin?
- No, she didn't. She had very fragile skin.

• Had he seen movies where the guy blew in the girl's ear?
- Yes, he had.

• Did the girl in the movies end up marrying the guy?
- Yes, she did.

• Did she laugh when he blew in her ear?
- No, she didn't. She cried out when he blew in her ear.

• Was there moisture on the tip of her little finger?
- Yes, there was.

• Could she hear a ringing sound?
- No, she couldn't. She could hear a whoosing sound.

• Could he believe that he had injured her?
- Yes, he could.

• Did she run into the bathroom and throw up?
- Yes, she did.

• Did the whooshing sound go away?
- No, it didn't.

===========================================================

*Fill in blanks:
-----------------------------------------------------------------
It was Sunday. “Don’t blow in my ear!” Cassandra yelled. “I have very fragile skin. If you blow in my ear, it might break my eardrum.” Travis laughed. He didn’t believe her. He had seen too many movies and read too many books where the guy blew in the girl's ear and the girls ended up marrying the guy.

So he blew in her ear. She cried out in pain. “You're kidding ,” he said, startled. But the look on her face said that she wasn’t kidding. Something’s wrong, she him. He apologized profusely. She put her little finger in her ear; when she pulled it out, there was moisture on her fingertip. She said she could hear a whooshing sound. He felt sick. He couldn't ’t believe that he had just injured her. This had never happened in any movie or any book. Yet it was happening to her.

She felt dizzy. She ran to the bathroom and threw up. “I’m so sorry, honey,” he told her. Very quietly, she said it was okay. She wanted to go home. He walked her out to his car. She said the whooshing sound was not going away. When they got to her place, she got into her bed and lay down. She asked him to please leave, as she wanted to try to sleep. He apologized again . He got back into his car and returned to his apartment. What a jerk I am, he said over and over. What a jerk.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
-------------------------------------------------------------------

Đó là ngày Chủ Nhật. "Đừng thổi vào tai em nữa!" Cassandra hét lên. "Làn da em rất mỏng manh. Nếu anh thổi vào tai em, nó có thể làm thủng màng nhĩ đấy." Travis cười lớn. Anh không không tin lời cô nói. Anh đã từng xem rất nhiều bộ phim và đọc rất nhiều cuốn sách, ở đó chàng thổi vào tai nàng và kết cuộc là nàng cưới chàng.

Vì thế anh thổi vào tai cô. Cô kêu la trong đau đớn. "Em đang đùa chứ gì," lại làm anh giật mình, anh nói. Nhưng vẻ mặt của cô bảo rằng cô không đùa. Có điều gì đó không ổn, cô bảo với anh. Anh xin lỗi cô rối rít. Cô đưa ngón tay út vào trong lỗ tai; khi cô rút ngón tay ra ngoài, có một ít nước âm ẩm đính trên đầu ngón tay của cô. Cô nói cô có thể nghe âm thanh của tiếng gió rít. Anh cảm thấy khổ sở. Anh không thể tin mình vừa làm cô tổn thương. Điều này chưa bao giờ xảy ra trong bất kỳ cuốn phim và bất kỳ cuốn sách nào. Vậy mà nó lại xảy ra với cô.

Cô cảm thấy xây xẩm. Cô chạy vào nhà tắm và nôn ói. "Anh thật tình xin lỗi em, em yêu," anh nói với cô. Rất bình tĩnh, cô bảo mọi chuyện vẫn ổn. Cô muốn đi về nhà. Anh đi với cô ra ngoài xe. Cô nói âm thanh tiếng gió rít vẫn còn. Khi cả hai tới nhà cô, cô đi tới giường và nằm xuống. Cô muốn anh đi về, vì cô cố ngủ một lát. Anh xin lỗi lần nữa. Anh trở ra xe và đi về căn hộ của mình. Sao mình lại ngốc nghếch thế kia chứ, anh cứ lập đi lập lại như thế. Thật là một thằng ngốc mà.

463518 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.