.
ESL 165: Ham and Eggplant


ESL 165: Ham and Eggplant


Download


He arrived home a little bit hungry. First, he had to take a small package of ham out of the freezer. But before he did that, he took the big pot off the stove and put about an inch of water in the bottom. Then he put the steamer basket into the pot. He put the pot on the stove and turned on the gas burner.

He opened the refrigerator and took out an eggplant. He washed the eggplant with soap and water, and then rinsed it. He sliced the eggplant into thin sections, and put them all into the big pot. He put the lid on the pot and set the timer to 20 minutes.

In 20 minutes, the eggplant would be deliciously soft, almost like pudding. He would take half of it out of the pot, and put it into a bowl. Then he would add a little butter, salt, ground pepper, and fresh-squeezed lemon juice. Then, he would chop up some microwaved ham, add it to the eggplant, and enjoy! But first, he needed to take the ham out of the freezer.

Before he did that, he took a lemon out of the fruit bowl on top of the refrigerator. He sliced it in half and looked around for the lemon squeezer. It was supposed to be hanging on a hook above the sink. It wasn't, of course. He dug through the pile of clean dishes in his sink. It wasn't there. He looked through all the stuff on all the countertops. He looked on the stovetop, in the fridge, and in the microwave. He looked in the kitchen drawers. He gave up.

He sat down at the dining table and cursed his lack of organization. I've spent half of my life looking for things I've spent the other half misplacing, he muttered. Just then he spotted the lemon squeezer, sitting on top of his printer. Of course, he thought. Where else would it be?

The timer went off. He turned off the burner. He squeezed the lemon. He took half the eggplant out of the pot, put it into a bowl, added butter, and watched it melt. He shook salt and grinded pepper onto the eggplant, poured the lemon juice on the eggplant, and sat down at the dining table. He took a bite. It was delicious! But, something was missing. What was it? Just before the last bite of eggplant, he remembered.

357944 top -


*Vocabulary:

• bowl:
• burner:
• countertop:
• curse:
• deliciously:
• freezer:
• hook:
• lemon:
• melt:
• mutter:
• pudding:
• rinse:
• slice:
• squeeze:
• steamer:

====================

*Yes/No Questions:

• Was he a little bit hungry when he arrived home?

• Did he have to take a package of ham out of the refrigerator?

• Did he put about an inch of water in the bottom of the big pot?

• Did he put an eggplant into the refrigerator?

• Did he slice the eggplant into thin sections?

• Would the eggplant be crunchy in 20 minutes?

• Was there a fruit bowl on top of the refrigerator?

• Was the lemon squeezer hanging on a hook?

• Was there a pile of dirty dishes in his sink?

• Was the lemon squeezer sitting on top of his printer?

=====================

*Fill in blanks:

He arrived home a little bit hungry. First, _____ had to take a small package of ham _____ of the freezer. But before he did that, _____ took the big pot off the stove and _____ about an inch of water in the bottom. _____ he put the steamer basket into the pot. _____ put the pot on the stove and turned_____ _____ the gas burner.

He opened the refrigerator and _____ out an eggplant. He washed the eggplant with _____ and water, and then rinsed it. He sliced_____ eggplant into thin sections, and put them all _____ the big pot. He put the lid on pot and set the timer to 20 minutes.

_____ 20 minutes, the eggplant would be deliciously soft, _____ like pudding. He would take half of it _____ of the pot, and put it into a _____ . Then he would add a little butter, salt, _____ pepper, and fresh-squeezed lemon juice. Then, he would_____ up some microwaved ham, add it to the _____ , and enjoy! But first, he needed to take _____ ham out of the freezer.

Before he did_____ , he took a lemon out of the fruit _____ on top of the refrigerator. He sliced it _____ half and looked around for the lemon squeezer. _____ was supposed to be hanging on a hook _____ the sink. It wasn’t, of course. He dug _____ the pile of clean dishes in his sink. _____ wasn’t there. He looked through all the stuff _____ all the countertops. He looked on the stovetop, _____ the fridge, and in the microwave. He looked _____ the kitchen drawers. He gave up.

He sat _____ at the dining table and cursed his lack _____ organization. I’ve spent half of my life looking _____ things I’ve spent the other half misplacing, he _____ . Just then he spotted the lemon squeezer, sitting_____ top of his printer. Of course, he thought. _____ else would it be?

The timer went off. _____ turned off the burner. He squeezed the lemon. _____ took half the eggplant out of the pot, _____ it into a bowl, added butter, and watched_____ melt. He shook salt and grinded pepper onto _____ eggplant, poured the lemon juice on the eggplant, _____ sat down at the dining table. He took _____ bite. It was delicious! But, something was missing. _____ was it? Just before the last bite of _____ , he remembered.

===================

*Translate into Vietnamese:
………………

357945 top -

ESL 165: Ham and Eggplant

*Vocabulary:


• bowl: chén
• burner: lò
• countertop: nắp
• curse: lời nguyền rủa
• deliciously: ngon miệng
• freezer: đông lạnh
• hook: máng vào, treo vào
• lemon: chanh
• melt: nóng chảy
• mutter: lầm bầm
• pudding: bánh pudding
• rinse: rửa
• slice: cắt
• squeeze: vắt
• steamer: hấp

====================

*Yes/No Questions:

• Was he a little bit hungry when he arrived home? Yes

• Did he have to take a package of ham out of the refrigerator? Yes

• Did he put about an inch of water in the bottom of the big pot? Yes

• Did he put an eggplant into the refrigerator? No

• Did he slice the eggplant into thin sections? Yes

• Would the eggplant be crunchy in 20 minutes?No

• Was there a fruit bowl on top of the refrigerator? Yes

• Was the lemon squeezer hanging on a hook? No

• Was there a pile of dirty dishes in his sink? No

• Was the lemon squeezer sitting on top of his printer? Yes

=====================

*Fill in blanks:

He arrived home a little bit hungry. First, __he___ had to take a small package of ham __out___ of the freezer. But before he did that, __he___ took the big pot off the stove and __put___ about an inch of water in the bottom. __Then___ he put the steamer basket into the pot. __He___ put the pot on the stove and turned_on__the gas burner.

He opened the refrigerator and ___took__ out an eggplant. He washed the eggplant with __soap___ and water, and then rinsed it. He sliced___the__ eggplant into thin sections, and put them all __into___ the big pot. He put the lid on pot and set the timer to 20 minutes.

__In___ 20 minutes, the eggplant would be deliciously soft, __almost___ like pudding. He would take half of it __out___ of the pot, and put it into a _bowl____ . Then he would add a little butter, salt, __ground___ pepper, and fresh-squeezed lemon juice. Then, he would__chop___ up some microwaved ham, add it to the __eggplant___ , and enjoy! But first, he needed to take ___the__ ham out of the freezer.

Before he did__that___ , he took a lemon out of the fruit __bowl___ on top of the refrigerator. He sliced it __in___ half and looked around for the lemon squeezer. __It___ was supposed to be hanging on a hook ____above___ the sink. It wasn’t, of course. He dug ____through___ the pile of clean dishes in his sink. _It____ wasn’t there. He looked through all the stuff _on____ all the countertops. He looked on the stovetop, _in____ the fridge, and in the microwave. He looked __in___ the kitchen drawers. He gave up.

He sat ____dowwn___ at the dining table and cursed his lack ___of__ organization. I’ve spent half of my life looking __for___ things I’ve spent the other half misplacing, he __muttered____ . Just then he spotted the lemon squeezer, sitting__on___ top of his printer. Of course, he thought. ____Where___ else would it be?

The timer went off. __He___ turned off the burner. He squeezed the lemon. __He___ took half the eggplant out of the pot, __put___ it into a bowl, added butter, and watched___it__ melt. He shook salt and grinded pepper onto ___the__ eggplant, poured the lemon juice on the eggplant, ___and__ sat down at the dining table. He took __a___ bite. It was delicious! But, something was missing. ______What__ was it? Just before the last bite of ____eggplant___ , he remembered.

===================

*Translate into Vietnamese:

Thịt thăn và cà tím

Anh về nhà hơi thấy đói bụng. Đầu tiên, anh phải lấy gói thịt thăn khỏi tủ lạnh. Nhưng trước khi làm vậy, anh lấy một cái nồi lớn khỏi lò và cho vào hoảng một lóng tay nước. Rồi anh bỏ vào giỏ hấp trong nồi. Bỏ nồi vào lò và bật gas lên.

Anh mở tủ lạnh và lấy một quả cà tím ra. Anh rửa cà với xà phòng và nước, rồi rửa lại. Anh cắt cà thành từng phần, và bỏ vào cái nồi to. Anh đậy nắp và cài đặt thời gian 20 phút.

Trong 20 phút, cà sẽ mềm ngon, như bánh pudding. Anh sẽ lấy phân nửa ra khỏi nồi, và cho vào chén. Rồi anh sẽ cho ít bơ, muối, tiêu xay, và nước chanh tươi vắt. Rồi, anh sẽ cắt vài lát thịt thăn đã hâm nóng trong lò vi sóng, cho vào cà, và tận hưởng ! Nhưng trước tiên, anh phải lấy thịt khỏi tủ đông.

Trước khi làm, anh lấy chanh ra khỏi chén trái cây trên đầu tủ lạnh. Anh cắt nửa trái chanh nhìn quanh và tìm đồ vắt chanh. Nó phải ở trên móc treo trên chậu rửa. Nó không có ở đó, dĩ nhiên. Anh lục tìm trong đống dĩa sạch trong chậu rửa. Nó không có ở đó. Anh nhình qua tất cả các thứ trên quầy. Nhìn trên lò, trong tủ lạnh, trong lò vi sóng. Anh nhìn trong ngăn tủ bếp. Anh bỏ cuộc.

Anh ngồi xuống và nguyền rủa tính thiếu tổ chức của mình. Tôi dùng nửa cuộc đời của tôi để tìm đồ. Tôi dùng nửa thời gian còn lại để vứt lung tung, anh lầm bầm. Khi đó anh chợt lần ra dấu vết cái đồ vắt chanh, nằm trên máy in. Dĩ nhiên, anh nghĩ. Nó còn nằm ở đâu được nữa?

Đã hết thời gian. Anh tắt bếp. Anh vắt chanh. Anh lấy phân nửa cà ra khỏi nồi, bỏ vào chén, thêm bơ, và xem bơi tan ra. Anh trộn muối và tiêu xay vào cà, chan nước cốt chanh trên cà, và ngồi vào bàn ăn. Anh ăn một ít. Ngon. Nhưng, có gì thiêu thiếu. Là cái gì nhỉ? Chỉ trước khi miếng cà cuối cùng, anh mới nhớ ra.

Là ham đó anh chàng ơi!, chịu không nổi

433250 top -
LESSON 165:

HAM AND EGGPLANT - THỊT GIĂM-BÔNG VÀ CÀ TÍM.

===========================================================

*Vocabulary:

------------------------------------------------------------------
• bowl: cái tô, cái chén.
• burner: bếp lò.
• countertop: trên mặt quấy.
• curse: nguyền rủa, chửi rủa.
• deliciously: tuyệt vời, tuyệt diệu, ngon.
• freezer: tủ đá.
• hook: móc treo.
• lemon: chanh.
• melt: tan chảy.
• mutter: lầm bầm, càu nhàu.
• pudding: bánh put-đing.
• rinse: dội, rửa, tráng.
• slice: lạng mỏng.
• squeeze: vắt.
• steamer: chõ, nồi hấp.

===========================================================

*Yes/No Questions:
------------------------------------------------------------------

• Was he a little bit hungry when he arrived home?
- Yes, he was.

• Did he have to take a package of ham out of the refrigerator?
- Yes, he did.

• Did he put about an inch of water in the bottom of the big pot?
- Yes, he did.

• Did he put an eggplant into the refrigerator?
- No, he didn't. He put an eggplant out the refrigerator.

• Did he slice the eggplant into thin sections?
- Yes, he did.

• Would the eggplant be crunchy in 20 minutes?
- No, it wouldn't. The eggplant would be deliciously soft in 20 minutes.

• Was there a fruit bowl on top of the refrigerator?
- Yes, there was.

• Was the lemon squeezer hanging on a hook?
- No, it wasn't. It was sitting on top of his printer.

• Was there a pile of dirty dishes in his sink?
- No, there wasn't. There was a pile of clean dishes in his sink.

• Was the lemon squeezer sitting on top of his printer?
- Yes, it was.

===========================================================

*Fill in blanks:
-----------------------------------------------------------------
He arrived home a little bit hungry. First, he had to take a small package of ham out of the freezer. But before he did that, he took the big pot off the stove and put about an inch of water in the bottom. Then he put the steamer basket into the pot. He put the pot on the stove and turned on the gas burner.

He opened the refrigerator and took out an eggplant. He washed the eggplant with soap and water, and then rinsed it. He sliced the eggplant into thin sections, and put them all into the big pot. He put the lid on pot and set the timer to 20 minutes.

In 20 minutes, the eggplant would be deliciously soft, almost like pudding. He would take half of it out of the pot, and put it into a bowl . Then he would add a little butter, salt, ground pepper, and fresh-squeezed lemon juice. Then, he would chop up some microwaved ham, add it to the eggplant , and enjoy! But first, he needed to take the ham out of the freezer.

Before he did that, he took a lemon out of the fruit bowl on top of the refrigerator. He sliced it in half and looked around for the lemon squeezer. It was supposed to be hanging on a hook above the sink. It wasn’t, of course. He dug through the pile of clean dishes in his sink. It wasn’t there. He looked through all the stuff on all the countertops. He looked on the stovetop, in the fridge, and in the microwave. He looked in the kitchen drawers. He gave up.

He sat down at the dining table and cursed his lack of organization. I’ve spent half of my life looking for things. I’ve spent the other half misplacing, he muttered . Just then he spotted the lemon squeezer, sitting on top of his printer. Of course, he thought. Where else would it be?

The timer went off. He turned off the burner. He squeezed the lemon. He took half the eggplant out of the pot, put it into a bowl, added butter, and watched it melt. He shook salt and grinded pepper onto the eggplant, poured the lemon juice on the eggplant, and sat down at the dining table. He took a bite. It was delicious! But, something was missing. What was it? Just before the last bite of eggplant , he remembered.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
------------------------------------------------------------------

Anh hơi đói bụng lúc về đến nhà. Đầu tiên, anh phải lấy hai gói jambon nhỏ ra khỏi tủ đá. Nhưng trước khi anh làm việc đó, anh lấy cái nồi lớn ra khỏi bếp và đổ vào nồi khoảng một inch nước lã. Kế đó anh đặt cái chõ hấp vào nồi. Anh đặt cái nồi lên bếp và vặn bếp ga lên.

Anh mở tủ lạnh và lấy ra một quả cà tím. Anh rửa quả cà tím với xà-phòng và nước, rồi anh dội lại cho sạch. Anh xắt quả cà tím thành những miếng mỏng, và bỏ chúng vào cái nồi lớn. Anh đậy nắp nồi và cài đặt thời gian chờ là 20 phút.

Trong 20 phút, cà tím sẽ mềm mại ngon tuyệt, gần giống như bánh pút-đing vậy. Anh sẽ lấy một nửa ra khỏi nồi, và cho vào một cái tô. Rồi anh sẽ cho vào một ít bơ, muối, tiêu đen, và nướt cốt chanh tươi. Sau đó, anh sẽ băm nhỏ một ít jambon trong lò vi ba, bỏ thêm vào chỗ cà tím, và thưởng thức! Nhưng đầu tiên, anh cần phải lấy jambon ra khỏi tủ đá cái đã.

Trước khi anh làm việc đó, anh lấy một quả chanh trong tô đựng trái cây để trên đầu tủ lạnh. Anh cắt ra làm đôi và nhìn xung quanh để kiếm cái vắt chanh. Lẽ ra nó phải được treo phía trên bồn rửa chén. Nó không có ở đó, chắc chắn là thế rồi. Anh tìm trong chồng đĩa sạch trên bồn rửa chén. Nó không có ở đó. Anh nhìn qua các thứ để trên các kệ. Anh nhìn trên mặt bếp lò, trong tủ lạnh, và trong lò vi-ba. Anh tìm trong các ngăn kéo tủ bếp. Anh không tìm kiếm nữa.

Anh ngồi xuống bàn ăn và nguyền rủa mình vì việc thiếu tính tổ chức. Tôi bỏ một nửa cuộc đời của mình để tìm kiếm đồ đạc. Tôi bỏ một nửa cuộc đời còn lại để tìm kiếm các thứ để không đúng chỗ, anh ca cẩm. Ngay khi đó anh chợt nhận thấy cái vắt chanh đang ở trên chiếc máy in. Dĩ nhiên là thế rồi, anh nghĩ. Nó còn ở đâu được nữa chứ?

Đã hết thời gian chờ đợi. Anh tắt bếp lò. Anh vắt chanh. Anh lấy một nữa cà tím ra khỏi nồi, cho vào một cái tô, thêm bơ, và nhìn nó tan chảy. Anh rắc muối, xay tiêu lên cà tím, rưới nước cốt chanh vào cà tím, và ngồi xuống bàn ăn. Anh cắn một miếng. Cà ngon quá chừng! Nhưng, mình quên rồi thứ gì rồi. Cái gì nhỉ? Ngay trước lúc cắn miếng cà tím cuối cùng, anh đã nhớ ra.

463386 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.