.
ESL 160: JFK Assassination


ESL 160: JFK Assassination


Download


Every November 22, people worldwide remember and ponder the assassination in 1963 of President John F. Kennedy. He was sitting in the back seat of a convertible (the top was down) when bullets fired from a rifle tore into him and a fellow passenger.

The assassination was caught on 8mm film by Abraham Zapruder. Digital enhancement of that famous film shows part of Kennedy's skull getting blown off. JFK was barely alive as the convertible sped to the nearest hospital; he died shortly after arriving there. The damage to his brain was so great that even today's medical techniques couldn't have saved JFK.

Conspiracy theories have persisted since the time of the assassination: the Mafia did it, the Teamsters did it, the CIA/FBI/Secret Service did it, Congress did it, the Federal Reserve did it, LBJ (the vice president) did it, the Communists did it, the Cubans who hated Castro did it, and the two guys behind the grassy knoll did it.

Conspiracy theorists do not believe that a lone gunman did it. The lone gunman was Lee Harvey Oswald. Oswald didn't get to say much in his defense except, "I'm a patsy," implying that he knew who really did it. Two days after Oswald shot Kennedy, Jack Ruby put a fatal bullet into Oswald.

The Warren Commission conducted the federal government's official investigation of JFK's assassination. Its 27-volume report said that Oswald, an ex-Marine, acted alone in shooting JFK from a sixth floor window of a book storage building. But to this day, and probably far into the future, many people dispute this "lone gunman" theory. They believe JFK's death was a result of a conspiracy by one or more groups of people who felt threatened or deserted by JFK. The fact that Oswald was murdered while accompanied by a dozen Dallas policemen only strengthens the suspicions of the conspiracy theorists. The Warren report, they say, is merely a government whitewash of the "true" facts.

355379 top -


*Vocabulary:

• accompany:
• assassination:
• barely:
• brain:
• bullet:
• commission:
• communist:
• conduct:
• congress:
• conspiracy:
• convertible:
• defense:
• desert:
• digital:
• dispute:
• enhancement:
• fatal:
• federal:
• fellow:
• imply:
• knoll:
• lone:
• marine:
• murder:
• passenger:
• patsy:
• persist:
• ponder:
• reserve:
• rifle:
• skull:
• strengthen:
• suspicion:
• Teamster:
• technique:
• theorist:

=====================

*Yes/No Questions:

• Is November 22 the anniversary of JFK's assassination?

• Was JFK sitting in the front seat of a convertible?

• Were bullets fired from a pistol?

• Were two people hit by the bullets?

• Did Abraham Zapruder shoot JFK?

• Was JFK shot through the heart?

• Was JFK still alive as the convertible sped to the hospital?

• Did he die shortly after arriving at the hospital?

• Was there a lot of damage to his brain?

• Could today's modern medical techniques have saved him?

===================

*Fill in blanks:

Every November 22, people worldwide remember and ponder _____ assassination in 1963 of President John F. Kennedy. _____ was sitting in the back seat of a _____ (the top was down) when bullets fired from _____ rifle tore into him and a fellow passenger.

_____ assassination was caught on 8mm film by Abraham _____ . Digital enhancement of that famous film shows part _____ Kennedy’s skull getting blown off. JFK was barely _____ as the convertible sped to the nearest hospital; _____ died shortly after arriving there. The damage to _____ brain was so great that even today’s medical _____ couldn’t have saved JFK.

Conspiracy theories have persisted _____ the time of the assassination: the Mafia did _____ , the Teamsters did it, the CIA/FBI/Secret Service did_____ , Congress did it, the Federal Reserve did it, _____ (the vice president) did it, the Communists did _____ , the Cubans who hated Castro did it, and _____ two guys behind the grassy knoll did it.

_____ theorists do not believe that a lone gunman it. The lone gunman was Lee Harvey Oswald. _____ didn’t get to say much in his defense , “I’m a patsy,” implying that he knew who_____ did it. Two days after Oswald shot Kennedy, _____ Ruby put a fatal bullet into Oswald.

The _____ Commission conducted the federal government’s official investigation of _____ ’s assassination. Its 27-volume report said that Oswald, an _____ -Marine, acted alone in shooting JFK from a sixth_____ window of a book storage building. But to _____ day, and probably far into the future, many _____ dispute this “lone gunman” theory. They believe JFK’s_____ was a result of a conspiracy by one_____ more groups of people who felt threatened or _____ by JFK. The fact that Oswald was murdered_____ accompanied by a dozen Dallas policemen only strengthens _____ suspicions of the conspiracy theorists. The Warren report, _____ say, is merely a government whitewash of the “_____ ” facts.

===================

*Translate into Vietnamese:

………………

355382 top -

ESL 160: JFK Assassination
*Vocabulary:


• accompany: cùng với, đi theo
• assassination: ám sát
• barely: trần trụi
• brain: não, bộ óc
• bullet: viên đạn
• commission: nhiệm vụ, quyết định
• communist: cộng sản
• conduct: tiến hành
• congress: quốc hội
• conspiracy: âm mưu
• convertible: có thể chuyển đổi
• defense: bảo vệ, phòng thủ
• desert: hoang mạc, đào ngũ
• digital: kỹ thuật số
• dispute: tranh cãi
• enhancement: nhấn mạnh, làm tăng
• fatal: gây tử vong, làm chết người
• federal: liên bang, liên đoàn
• fellow: gã
• imply: hàm ý, biểu hiện
• knoll: đồi nhỏ, gò
• lone: cô độc, goá bụa
• marine: biển, hàng hải,
• murder: giết người, sát nhân
• passenger: hành khách
• patsy:
• persist: khăng khăng
• ponder: cân nhắc, mãi mê suy nghĩ
• reserve: để dành chổ, ngân hàng
• rifle: súng trường
• skull: hộp sọ
• strengthen: củng cố
• suspicion: nghi vấn
• Teamster: tài xế xe tải, người đánh xe
• technique: kỹ thuật
• theorist: lý thuyết gia

=====================

*Yes/No Questions:

• Is November 22 the anniversary of JFK's assassination? yes

• Was JFK sitting in the front seat of a convertible? No

• Were bullets fired from a pistol? No

• Were two people hit by the bullets? Yes

• Did Abraham Zapruder shoot JFK? No

• Was JFK shot through the heart? No

• Was JFK still alive as the convertible sped to the hospital? Yes

• Did he die shortly after arriving at the hospital? Yes

• Was there a lot of damage to his brain? Yes

• Could today's modern medical techniques have saved him? No

===================

*Fill in blanks:

Every November 22, people worldwide remember and ponder __the___ assassination in 1963 of President John F. Kennedy. __He___ was sitting in the back seat of a __convertible___ (the top was down) when bullets fired from ___a__ rifle tore into him and a fellow passenger.

___The__ assassination was caught on 8mm film by Abraham __Zapruder___ . Digital enhancement of that famous film shows part __of___ Kennedy’s skull getting blown off. JFK was barely ____alive___ as the convertible sped to the nearest hospital; ____he_ died shortly after arriving there. The damage to __his___ brain was so great that even today’s medical ______techniques__ couldn’t have saved JFK.

Conspiracy theories have persisted ____since___ the time of the assassination: the Mafia did ___it__ , the Teamsters did it, the CIA/FBI/Secret Service did___it__ , Congress did it, the Federal Reserve did it, _LBJ____ (the vice president) did it, the Communists did __it___ , the Cubans who hated Castro did it, and __the___ two guys behind the grassy knoll did it.

____Conspiracy___ theorists do not believe that a lone gunman it. The lone gunman was Lee Harvey Oswald. ____Oswald___ didn’t get to say much in his defense , “I’m a patsy,” implying that he knew who____really___ did it. Two days after Oswald shot Kennedy, __Jack___ Ruby put a fatal bullet into Oswald.

The ______Warren__ Commission conducted the federal government’s official investigation of __JFK___ ’s assassination. Its 27-volume report said that Oswald, an ___ex__ -Marine, acted alone in shooting JFK from a sixth____floor___ window of a book storage building. But to __this___ day, and probably far into the future, many ______people__ dispute this “lone gunman” theory. They believe JFK’s____death___ was a result of a conspiracy by one__or___ more groups of people who felt threatened or ____deserted___ by JFK. The fact that Oswald was murdered___while__ accompanied by a dozen Dallas policemen only strengthens __the___ suspicions of the conspiracy theorists. The Warren report, __they___ say, is merely a government whitewash of the “__true___ ” facts.

===================

*Translate into Vietnamese:

Ám sát JFK

Vào ngày 22 tháng mười một hàng năm, trên thế giới người ta lại nhớ đến và suy nghĩ về việc ám sát Tổng thống John F. Kennedy vào năm 1963. Ông đang ngồi ghế sau chiếc xe có thể chuyển đổi (đang để mui trần) khi những viên đạn súng trường bắn xé gió vào ông và người bên cạnh.

Việc ám sát do Abraham Zapruder quay được trên 8mm phim. Kỹ thuật số tăng cường thêm bộ phim nổi tiếng đó cho thấy phần hộp sọ bị bắn vỡ. JFK vẫn còn sống khi chiếc xe tăng tốc đến bệnh viện gần nhất; ông chết ngay sau khi đến đó. NÃo bị phá huỷ nghiệm trọng ngay cả kỹ thuật y tế ngày nay cũng không thể cứu sống JFK.

Những giả thuyết âm mưu đã được nghi vấn từ lúc ám sát: Mafia đã làm, Tài xế đã làm, CIA/FBI/ Tình báo đã làm, Quốc hội làm, ngân hàng liên bang làm, LBJ (phó Tổng thống) đã làm, Công sản đã làm, những người Cuba ghét Castro đã làm, và hai gã sau đồi cỏ đã làm.

Những người giả thuyết không tin một tay súng đơn độc đã làm. Tay súng đơn độc này là Lee Harvey Oswald. Oswald không nói nhiều trong lời bào chữa của mình, ngoại trừ, "Tôi là người thi hành," hàm ý rằng hắn biết ai thật sự đã bắn. Hai ngày sau khi Oswald bắn Kennedy, Jack Ruby đã cho Oswald một viên đạn chết người.

Hội đồng nhân dân tiến hành một cuộc điều tra về cuộc ám sát JFK. 27 chương báo cáo nói rằng Oswald, một người từ Hải quân, đã hành động một mình bắn JFK từ cửa sổ tầng sáu của một hiệu sách. Nhưng cho đến hôm nay và có thể trong tương lai, nhiều người tranh cãi lý thuyết "tay đơn súng" này. Họ tin rằng cái chết của JFK là âm mưu của một hay nhiều nhóm người cảm thấy bị JFK đe doạ hoặc sa thải. Sư thật là Oswald bị giết trong khi được hộ tống bởi một tá cảnh sát Dallas chỉ làm củng cố thêm nghi ngờ về những giả thuyết của âm mưu. Báo cáo Warren, họ nói rằng, chỉ là một sự phủi trắng của chính quyền về những "sự thật".

433195 top -
LESSON 160:

JFK ASSASSINATION - VỤ ÁM SÁT JOHN FITZGERALD KENNEDY.

===========================================================

*Vocabulary:

-------------------------------------------------------------------
• accompany: hộ tống.
• assassination: cuộC ám sát, cuộc mưu sát.
• barely: chỉ vừa đủ, vừa vặn, cực ít.
• brain: óc, não.
• bullet: đạn (súng trường, súng lục).
• commission: Hộ đồng, Uỷ ban.
• communist: người cộng sản.
• conduct: tiến hành, chỉ đạo, dẫn đường.
• congress: quốc hội.
• conspiracy: âm mưu.
• convertible: xe mui trần.
• defense: lời cãi, lời biện hộ.
• desert: bỏ đi, rời bỏ, bỏ trốn.
• digital: kỹ thuật số.
• dispute: bàn cãi, tranh luận.
• enhancement: sự đề cao, sự làm nổi bật.
• fatal: chết người, tai hoạ, tai hại.
• federal: liên bang.
• fellow: bạn cùng đi đường.
• imply: ngụ ý, hàm ý, nói bóng gió.
• knoll: rung chuông, hồi chuông báo tử ,gò, mô đất.
• lone: bơ vơ, cô độc.
• marine: thuỷ quân lục chiến.
• murder: giết, sát hại.
• passenger: hành khách.
• patsy: thằng khờ.
• persist: khăng khăng, cố chấp.
• ponder: suy nghĩ, cân nhắc, trầm tư.
• reserve: để dành, dự trữ.
• rifle: bắn vào(bằng súng trường).
• skull: sọ, đầu lâu.
• strengthen: củng cố, tăng cường.
• suspicion: nghi ngờ.
• Teamster: người đánh xe, người lái xe.
• technique: kỹ thuật, phương pháp kỹ thuật.
• theorist: nhà lý luận.

===========================================================

*Yes/No Questions:
-----------------------------------------------------------------
• Is November 22 the anniversary of JFK's assassination?
- Yes, it is.

• Was JFK sitting in the front seat of a convertible?
- No, he isn't. JFK was sitting in the back seat of a convertible.

• Were bullets fired from a pistol?
- No, they weren't. Bullets were fired from a rifle.

• Were two people hit by the bullets?
- Yes, they were.

• Did Abraham Zapruder shoot JFK?
- No, he didn't. Lee Harvey Oswald shot JFK.

• Was JFK shot through the heart?
- No, he wasn't.

• Was JFK still alive as the convertible sped to the hospital?
- No, he wasn't. He was barely alive as the convertible sped to the nearest hospital.

• Did he die shortly after arriving at the hospital?
- Yes , he did.

• Was there a lot of damage to his brain?
- Yes, there was.

• Could today's modern medical techniques have saved him?
- No, they couldn't.

===========================================================

*Fill in blanks:
-----------------------------------------------------------------
Every November 22, people worldwide remember and ponder the assassination in 1963 of President John F. Kennedy. He was sitting in the back seat of a convertible (the top was down) when bullets fired from a rifle tore into him and a fellow passenger.

The assassination was caught on 8mm film by Abraham Zapruder . Digital enhancement of that famous film shows part of Kennedy’s skull getting blown off. JFK was barely alive as the convertible sped to the nearest hospital; He died shortly after arriving there. The damage to his brain was so great that even today’s medical techniques couldn’t have saved JFK.

Conspiracy theories have persisted since the time of the assassination: the Mafia did it , the Teamsters did it, the CIA/FBI/Secret Service did it , Congress did it, the Federal Reserve did it, LBJ (the vice president) did it, the Communists did it , the Cubans who hated Castro did it, and the two guys behind the grassy knoll did it.

Conspiracy theorists do not believe that a lone gunman didit. The lone gunman was Lee Harvey Oswald. He didn’t get to say much in his defense except, “I’m a patsy,” implying that he knew who really did it. Two days after Oswald shot Kennedy, Jack Ruby put a fatal bullet into Oswald.

The Warren Commission conducted the federal government’s official investigation of JFK ’s assassination. Its 27-volume report said that Oswald, an ex -Marine, acted alone in shooting JFK from a sixth floor window of a book storage building. But to this day, and probably far into the future, many people dispute this “lone gunman” theory. They believe JFK’s death was a result of a conspiracy by one or more groups of people who felt threatened or desert by JFK. The fact that Oswald was murdered while accompanied by a dozen Dallas policemen only strengthens the suspicions of the conspiracy theorists. The Warren report, they say, is merely a government whitewash of the “true ” facts.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
-----------------------------------------------------------------
Vào ngày 22 tháng Mười Một hàng năm, mọi người trên toàn thế giới đều nhớ lại và suy nghĩ về vụ ám sát Tổng thống John F.Kennedy vào năm 1963. Ông ngồi ở hàng ghế sau của một chiếc xe mui trần(mui xe đã được hạ xuống)khi những viên đạn từ một khẩu súng trường bắn xé vào ông và người ngồi cùng.

Vụ ám sát đã được Abraham Zapruder quay lại trên máy quay phim 8mm. Các xử lý kỹ thuật số nâng cao của đoạn phim nổi tiếng cho thấy một phần hộp sọ của Kennedy đã bị bắn vỡ. JFK vẫn còn thoi thóp khi chiếc xe mui trần tăng tốc chạy đến bệnh viện gần nhất; ông đã chết ngay sau khi đến đó. Bộ não của ông bị tổn thương nặng nề đến mức ngay cả kỹ thuật y khoa ngày nay cũng không thể cứu được JFK.

Thuyết âm mưu vẫn tiếp tục tồn tại kể từ thời điểm của vụ ám sát: Băng đảng tội phạm Mafia thực hiện, người tài xế thực hiện, Cục tình báo Trung ương/Cục điều tra liên bang/Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ thực hiện, Quốc Hội Hoa Kỳ thực hiện, Cục dự trữ Liên bang thực hiện, Lyndon Baines Johnson(Phó Tổng thống)thực hiện, đảng viên Cộng sản thực hiện, Người dân Cuba căm thù Castro thực hiện, và hai chàng trai phía sau đồi cỏ đã thực hiện.

Những người theo chủ thuyết âm mưu không tin một kẻ cầm súng đơn độc làm được điều đó. Kẻ cầm súng đơn độc đó là Lee Harvey Oswald. Oswald không nói nhiều để biện hộ cho hắn ngoài việc nói: "Tôi là một thằng khờ," ngụ ý rắng hắn biết ai đã thực sự làm việc đó. Hai ngày sau khi Oswald bắn Kennedy, Jack Ruby đã đưa một viên đạn tai hoạ cho Oswald.

Ủy ban Warren của văn phòng Chính phủ Liên bang đã tiến hành điều tra chính thức vụ ám sát JFK. Trong 27 cuốn báo cáo của uỷ ban cho rằng Oswald, một cựu thuỷ quân lục chiến, đã hành động một mình khi bắn vào JFK từ cửa sổ tầng sáu của một kho sách. Nhưng cho đến tận ngày nay, và chắc chắn trong tương lai, nhiều người sẽ còn tranh luận về giả thuyết "người cầm súng đơn độc" này. Người ta tin rằng cái chết của JFK là kết quả của một âm mưu do một hoặc nhiều nhóm người bị JFK đe doạ hoặc không còn được trọng dụng nữa. Sự kiện Oswald bị giết hại trong lúc được 12 viên cảnh sát ở Dallas hộ tống chỉ càng làm tăng thêm sự nghi ngờ của những người theo chủ thuyết âm mưu. Báo cáo Warren về việc ám sát Tổng thống Kennedy, những nhà chủ thuyết nói, chỉ đơn thuần là việc che giấu sự thật của chính phủ về một sự kiện "đúng với sự thật" mà thôi .

461228 top -


@HoangThiQuynhNhu

- Conspiracy theories: Thuyết âm mưu

- conspiracy theorist: Người theo chủ thuyết âm mưu

461452 top -
Hi, nguoidochanh,

Nhu vậy chỉ còn 18 ngày nữa là tròn 49 năm ngày TT Kennedy bị ám sát. Hồi nhỏ mình có được xem qua đoạn phim TT bị ám sát và đoạn phim tang lễ của ông. Dù còn nhỏ nhưng tới bây giờ mình vẫn còn nhớ rõ cảm giác xúc động khi thấy hai đứa con bụ bẫm, ngây thơ đi theo quan tài của cha mình. Nhất là khi cậu bé bồng tay chào tiễn biệt cha mình lần cuối. Và bây giờ thì cậu ấy cũng đã đoàn tụ với cha mẹ rồi!

Search Google mình thấy có hai ý kiến về từ:

- Conspiracy theories: Có người dịch là thuyết âm mưu - Có người dịch là Thuyết ngờ vực.

- Conspiracy theorist: Ở đây cũng thế: Người theo chủ thuyết âm mưu hoặc người theo chủ thuyết ngờ vực.

Lúc đầu mình cũng dịch là thuyết âm mưu nhưng thấy ý trong bài, cho đến tận bây giờ người ta vẫn còn hồ nghi động cơ ám sát TT Kennedy của bọn sát nhân. Vì vậy, mình đã dịch là Thuyết ngờ vực.

Mình sẽ chỉnh lại.

Thanks, ndh. Happy weekend!

461533 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.