.
Thường trú nhân - Quyền lợi và trách nhiệm
Các Quyền Và Trách Nhiệm Của Quý Vị

Là một thường trú nhân, những gì quý vị làm bây giờ có thể ảnh hưởng đến khả năng trở thành công dân Mỹ sau này. Quá trình trở thành một công dân Mỹ được gọi là nhập quốc tịch.

Là một thường trú nhân, quý vị có quyền:
• Sống và làm việc vô hạn định ở bất cứ nơi nào trên nước Mỹ.
• Nộp đơn xin nhập quốc tịch Mỹ khi quý vị hội đủ điều kiện.
• Xin thị thực cho chồng hoặc vợ và con cái còn độc thân đến sống ở Hoa Kỳ.
• Xin hưởng tiền An Sinh Xã Hội (Social Security), tiền Phụ Cấp Bệnh Tật SSI (Supplemental Security Income), và tiền trợ cấp chăm sóc Y tế (Medicare), nếu quý vị hội đủ điều kiện.
• Sở hữu bất động sản trên nước Mỹ.
• Xin bằng lái xe trong tiểu bang hoặc trong khu vực quý vị đang sống.
• Xuất nhập cảnh nước Mỹ trong một số điều kiện nhất định.
• Theo học ở những trường phổ thông và trường đại học công lập.
• Gia nhập vào một số binh chủng của Lực Lượng Vũ Trang Hoa Kỳ.
• Mua hoặc sở hữu một khẩu súng, với điều kiện tiểu bang hoặc địa phương của quý vị không có hạn chế nào nói rằng quí vị không được phép.Là một thường trú nhân, trách nhiệm của quý vị là:
• Tuân thủ toàn bộ luật pháp của liên bang, tiểu bang và địa phương.
• Đóng thuế thu nhập cho liên bang, tiểu bang và địa phương.
• Đăng ký với Sở Quân Vụ (Selective Service, thuộc Lực Lượng Vũ Trang Hoa Kỳ), nếu quý vị là nam giới từ 18 đến 26 tuổi.
• Duy trì tình trạng nhập cư của mình.
• Luôn mang theo giấy tờ chứng minh tình trạng thường trú nhân của quý vị.
• Khi chuyển chỗ ở, phải báo địa chỉ mới trên mạng hoặc gởi thơ báo địa chỉ mới tới Bộ An Ninh Quốc Nội (Department of Homeland Security hay DHS) trong vòng 10 ngày mỗi lần chuyển chỗ.


- Thường trú nhân được phát thẻ Thường Trú Nhân hợp lệ (Permanent Resident Card, dùng Mẫu đơn I-551) để chứng minh cho tình trạng hợp pháp của họ ở nước Mỹ. Có người gọi thẻ này là Thẻ Xanh. Nếu quý vị là một thường trú nhân từ 18 tuổi trở lên, quý vị phải mang theo giấy tờ chứng minh tình trạng thường trú nhân của mình. Quý vị phải xuất trình giấy tờ cho nhân viên di trú khi có yêu cầu. Thẻ này có giá trị 2 năm hoặc 10 năm.

- Thẻ Thường Trú Nhân của quý vị cho thấy rằng quý vị được phép sinh sống và làm việc ở nước Mỹ.

- Quý vị cũng có thể sử dụng thẻ Thường Trú Nhân của mình để tái nhập cảnh vào nước Mỹ. Nếu quý vị đi ra ngoài nước Mỹ quá 12 tháng, quý vị cần trình nộp thêm một số giấy tờ để trở lại nước Mỹ với tư cách là một thường trú nhân.


Duy Trì Tình Trạng Thường Trú Nhân
Có một số điều quý vị phải làm để duy trì tình trạng thường trú nhân của mình. Đó cũng là những điều quan trọng nên nhớ nếu quý vị dự định xin nhập quốc tịch Mỹ trong tương lai
• Đừng rời nước Mỹ một thời gian dài hoặc tới sống vĩnh viễn ở một nước khác.
• Phải khai thuế thu nhập liên bang, tiểu bang, và địa phương (nếu áp dụng).
• Phải đăng ký với Sở Quân Vụ (Selective Service) nếu quý vị là nam giới từ 18 đến 26 tuổi.
• Phải thông báo cho DHS biết địa chỉ mới của quý vị.Duy Trì Tình Trạng Nhập Cư Của Quý Vị
Những thường trú nhân rời Hoa Kỳ một thời gian dài hoặc không thể chứng minh được ý định sống lâu dài ở quốc gia này, có thể mất tình trạng thường trú của mình. Nhiều thường trú nhân cho rằng họ có thể sống ở nước ngoài miễn là họ trở về Hoa Kỳ ít nhất mỗi năm một lần. Điều này không đúng. Nếu quý vị dự định đi ra ngoài Hoa Kỳ hơn 12 tháng, quý vị nên xin một giấy phép tái nhập cảnh (re-entry permit) trước khi ra đi. Quý vị phải nộp mẫu đơn I-131, Đơn Xin Giấy Phép Du Lịch (Application for a Travel Document). Giấy phép tái nhập cảnh có giá trị tối đa hai năm. Quý vị có thể xuất trình giấy phép tái nhập cảnh, thay cho hộ chiếu hoặc Thẻ Thường Trú Nhân, tại cảng nhập cảnh. Có giấy phép tái nhập cảnh vẫn không bảo đảm là quý vị sẽ được nhập cảnh khi trở về Hoa Kỳ, nhưng giấy phép này có thể dễ dàng chứng minh rằng quý vị trở về từ một chuyến du lịch tạm thời.Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân
Là một thường trú nhân quý vị phải khai thuế thu nhập và báo cáo thu nhập của mình với Sở Thuế Vụ (Internal Revenue Service hay IRS), cũng như cho cục thuế tiểu bang, cục thuế thành phố hoặc cục thuế địa phương nếu được yêu cầu. Nếu quý vị không nộp giấy khai thuế trong khi đang sống ở ngoài nước Mỹ trong bất cứ một khoảng thời gian nào, hoặc nếu quý vị khai rằng quý vị là người không định cư (non-immigrant) trên giấy khai thuế, chính quyền nước Mỹ có thể quyết định rằng quý vị đã từ bỏ tình trạng thường trú nhân của mình.Đăng Ký với Sở Quân Vụ
Quý vị phải đăng ký với Sở Quân Vụ nếu là nam giới từ 18 đến 26 tuổi. Khi đăng ký, quý vị khẳng định với chính quyền rằng mình sẵn sàng phục vụ trong Quân Lực Hoa Kỳ. Hiện nay Hoa Kỳ không có chính sách bắt quân dịch. Điều này có nghĩa là thường trú nhân và công dân không phải phục vụ trong Quân Lực Hoa Kỳ trừ khi họ muốn.

Quý vị có thể đăng ký tại một bưu điện Hoa Kỳ hoặc trên Internet.

Để đăng ký với Sở Quân Vụ trên Internet, hãy vào trang web của Sở Quân Vụ: http://www.sss.gov. Gọi số 847-688-6888 để nói chuyện với một nhân viên của Sở Quân Vụ. Đây không phải là một số điện thoại miễn phí.Thông Báo Địa Chỉ Mới Của Quý Vị Cho DHS
Mỗi lần chuyển chỗ ở, quý vị cần cho DHS biết địa chỉ mới của mình. Quý vị phải nộp mẫu đơn AR-11, Giấy Báo Đổi Địa Chỉ Của Người Nước Ngoài (Alien’s Change of Address Card). Quý vị phải nộp mẫu đơn này trong vòng 10 ngày kể từ khi dọn nhà. Mẫu đơn này miễn phí. Quý vị có thể đổi địa chỉ trên mạng qua mẫu điện tử AR-11 tại
http://www.uscis.gov. Cũng có thể đổi địa chỉ trên mạng cho các hồ sơ đang được cứu xét.

Gọi USCIS theo số 1-800-375-5283 hoặc vào trang web http://www.uscis.gov để biết thêm thông tin.Nếu Quý Vị Là Thường Trú Nhân Có Điều Kiện (thẻ xanh 2 năm)
Có thể quý vị ở Hoa Kỳ với tư cách là thường trú nhân có điều kiện (Conditional Resident, hay CR).

Quý vị được coi là CR nếu quý vị kết hôn với một công dân hoặc thường trú nhân Hoa Kỳ dưới 2 năm kể từ khi quý vị được chấp thuận tình trạng thường trú nhân. Nếu quý vị có con cái, con cái của quý vị cũng có thể được diện CR. Một số nhà đầu tư nhập cư (immigrant investor) cũng thuộc tình trạng thường trú nhân có điều kiện.


- Thường trú nhân có điều kiện (CR) có quyền lợi và trách nhiệm giống như một thường trú nhân.

- diện vợ chồng: Thường trú nhân có điều kiện phải nộp mẫu đơn I-751, Đơn Xin Loại Bỏ các Điều Kiện về Thường Trú (Petition to Remove the Conditions on Residence) trong vòng 90 ngày trước khi đến thời hạn hai năm kể từ ngày quý vị có tình trạng thường trú nhân có điều kiện.

- Thương Gia: Thường trú nhân có điều kiện phải nộp mẫu đơn I-829, Đơn Xin Loại Bỏ các Điều Kiện Thường Trú của Thương Gia (Petition by Entrepreneur to Remove Conditions) trong vòng 90 ngày trước khi đến thời hạn hai năm kể từ ngày quý vị có tình trạng thường trú nhân có điều kiện. Nếu không làm như vậy, quý vị có thể mất tình trạng nhập cư.

Nộp Mẫu Đơn I-751 cùng với Chồng Hoặc Vợ
- Nếu là thường trú nhân có điều kiện và tình trạng nhập cư của quý vị dựa trên việc kết hôn với một công dân hoặc thường trú nhân, quý vị và người phối ngẫu phải cùng nộp mẫu đơn I-751 để xin loại bỏ các điều kiện áp dụng cho tình trạng thường trú nhân của mình.

- Trong một số trường hợp, quý vị không phải nộp mẫu đơn I-751 cùng với chồng hoặc vợ của mình. Nếu không còn kết hôn với người phối ngẫu nữa, hoặc nếu người phối ngẫu đã ngược đãi quý vị thì quý vị có thể tự mình nộp mẫu đơn I-751. Nếu không đứng đơn chung với người phối ngẫu, quý vị có thể nộp mẫu đơn I-751 bất cứ lúc nào sau khi đã được chấp thuận tình trạng thường trú nhân có điều kiện.

- Nếu quý vị nộp mẫu đơn I-751 hoặc I-829 đúng hạn, USCIS thường sẽ gởi một thông báo gia hạn thêm tình trạng CR của quý vị đến 12 tháng. Trong thời gian này, USCIS sẽ duyệt
xét đơn xin của quý vị.Những Hậu Quả Của Hành Vi Phạm Tội Hình Sự Đối Với
Thường Trú Nhân

Hoa Kỳ là một xã hội tôn trọng pháp luật. Thường trú nhân ở Hoa Kỳ phải tuân thủ mọi luật pháp.

Nếu quý vị là một thường trú nhân đã tham gia vào hoặc bị kết án hình sự ở Hoa Kỳ, quý vị có thể gặp những vấn đề nghiêm trọng. Quý vị có thể bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ hoặc bị cấm tái nhập cảnh nếu rời khỏi Hoa Kỳ, và trong một số hoàn cảnh cụ thể, quý vị có thể bị mất tư cách để nhập quốc tịch Hoa Kỳ.


Những hành động phạm pháp có thể ảnh hưởng đến tình trạng thường trú nhân của quý vị bao gồm:
• Một hình tội được định nghĩa là “tội đại hình có yếu tố gia trọng”, bao gồm những tội bạo lực đại hình
có mức án một năm tù giam.
• Cố sát.
• Những hoạt động khủng bố.
• Hiếp dâm.
• Xâm phạm tình dục trẻ em.
• Buôn bán bất hợp pháp ma túy, vũ khí, hoặc buôn người.
• Một tội “sa đọa về đạo đức”, nói chung là các tội phạm với mục đích trộm cắp hoặc lừa đảo; tội phạm gây thương tích hay hăm dọa gây thương tích; những hành vi phạm pháp liều lĩnh gây ra thương tích nghiêm trọng; hoặc các tội phạm về tình dục.

Cũng có nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với thường trú nhân nếu:
• Gian lận để có lợi cho việc nhập cư của chính mình hoặc cho người khác.
• Tự nhận là công dân Mỹ trong khi không phải là công dân Mỹ.
• Đi bỏ phiếu trong một cuộc tranh cử liên bang hoặc địa phương chỉ dành riêng cho công dân Mỹ.
• Là một “người thường xuyên say xỉn” - những người thường xuyên say rượu hoặc sử dụng ma túy bất hợp pháp.
• Kết hôn cùng một lúc với hơn một người.
• Lẫn tránh trách nhiệm nuôi nấng gia đình hoặc không trả tiền nuôi con hoặc nuôi người hôn phối khi có lệnh của tòa án.
• Bị bắt giữ vì tội hành hung hoặc quấy rối một người thân trong gia đình, bao gồm trường hợp vi phạm lệnh bảo vệ của tòa án. Trường hợp này được gọi là nạn bạo hành trong gia đình.
• Gian lận để hưởng trợ cấp công cộng.
• Không khai thuế khi được yêu cầu.
• Cố tình không đăng ký với Sở Quân Vụ nếu quý vị là nam giới từ 18 đến 26 tuổi.
• Giúp người nào khác không phải là công dân hoặc không có quốc tịch Mỹ nhập cảnh trái phép vào Hoa Kỳ ngay cả khi người đó là thân nhân và giúp miễn phí.

Nếu quý vị đã phạm pháp hoặc bị kết án, trước khi làm đơn xin hưởng một quyền lợi di trú khác, quý vị nên hỏi ý kiến của một luật sư chuyên luật di trú có uy tín hoặc một tổ chức cộng đồng cung cấp dịch vụ pháp lý cho người nhập cư.NHỮNG GIẤY TỜ QUAN TRỌNG KHÁC
Hãy cất giữ ở nơi an toàn tất cả những giấy tờ quan trọng mà quý vị đã mang theo từ quốc gia của mình. Những giấy tờ này bao gồm hộ chiếu, giấy khai sinh, giấy hôn thú, giấy ly dị, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc đại học, và những chứng chỉ cho thấy quý vị đã qua những quá trình huấn luyện hoặc có những kỹ năng đặc biệt.


Hiện nay quý vị đã ở Hoa Kỳ, và có cơ hội nhìn thấy mọi khía cạnh cuộc sống ở đây. Chúng tôi xin chào đón quý vị là thường trú nhân và chúc quý vị thành công tại quốc gia này.

352284 top -
VietDitru A-Z
quản thủ

VietDitru
Sức Khoẻ
Sử Dụng Điều Hành

Bảo lãnh
  Tổng quát
 Công dân Mỹ
  + Anh chị em
  + Cha/mẹ
  + Con ruột dưới 21
  + Con ghẻ dưới 21
  + Con nuôi dươí 21
  + Con độc thân trên 21
  + Con có gia đình
  + Hôn phu thê
  + Vợ chồng
  + Vợ, con riêng

 Thường trú nhân
 (Green card)
  + Con độc thân dươí 21
  + Con độc thân trên 21
  + Vợ chồng
  + Vợ, con riêng


Bảo trợ tài chánh
. Cách tính income
. Điều kiện
. Giấy khai thuế
. Income tối thiểu
. Lệ phí AOF
. Người đồng bảo trợ
. Ý nghĩa I-864
. Ý nghĩa I-864A


Cẩm nang
. Bảo lãnh, định cư
. Nhập cư

Câu hỏi thường gặp
CSPA
. Khiếu nại
. Tính tuổi


Di trú định cư
. Anh chị em
. Cha mẹ có quốc tịch
. Cha mẹ có thẻ xanh
. Con có quốc tịch
. Định cư
. Hôn phu thê
. Lao động
. Vợ chồng


Di trú không định cư
. Chữa bệnh
. Công tác (B-1)
. Du lịch (B-2)
. Du học (F-1)
. Lao động ngắn hạn (H)
. Phóng viên, Báo chí (I)
. Trao đổi khách (J-1)


Du học Hoa Kỳ
. Việc làm du học sinh I
. Việc làm du học sinh II
. Việc làm du học sinh III
. Visa du học


Du lịch Hoa Kỳ
. Cách điền đơn DS-160
. Du lịch Hoa Kỳ
. Thư mời thân nhân


Khám sức khoẻ
. Bệnh cấm nhập cảnh
. Chích ngừa
. Chợ Rẫy
. IOM
. Kiểm tra sức khoẻ
. Thử đàm

Mẫu đơn
. G-325A
. G-1145
. G-884
. I-90
. I-129F
. I-130
. I-131
. I-134
. I-290B
. I-360
. I-485
. I-601
. I-601A
. I-751
. I-765
. I-797
. I-797C
. I-824
. I-864
. I-864A
. I-864EZ
. I-864W
. I-865
. I-912


Mẫu thư liên hệ
. Mẫu thư/Email


Quốc tịch
. Bài học thi quốc tịch
. Bài tiếng Việt
. N-400
. N-565
. N-600

Sức khoẻ (Khám)


Thường trú nhân
. Green card
. 2 năm
. 10 năm
. Giấy miễn thị thực
. Hồi hương
. Mất thẻ xanh
. Mua nhà tại VN
. Quyền lợi trách nhiệm
. Re-entry permit
. Rời Hoa Kỳ
. Rời Hoa Kỳ hơn 1 năm
. Sanh con ngoài HK
. Thay đổi địa chỉ
. Thẻ xanh hết hạn
. Trở về VN làm việc
. Visa nhập cảnh VN


Tiến trình NVC
. Bổ túc người đi kèm
. Cách điền tên
. Các từ tiếng Anh
. Chuẩn bị hồ sơ
. Con chung hộ chiếu
. Con đang học tại Mỹ
. DS-3032
. DS-230
. DS-260
. DS-261
. DS-2001
. Đóng lệ phí
. Khai sinh, hôn thú
. Làm hộ chiếu VN
. Lý lịch tư pháp
. Police certificate
. Thời hạn hộ chiếu VN

PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Thư viện di trú đang được trùng tu và cần nhiều nhân lực. Các bạn nào có chút thì giờ VietDitru mời các bạn tham gia phụ một tay nhé.
Chairman & CEO: "Người hạnh phúc nhất là người tạo nhiều hạnh phúc cho kẻ khác"- Diderot.
cochin: I work here. :) 
nguoidochanh: I work here. :)
SauHai: Phần nhiệm vụ duy trì và phát triển Thư viện Việt Di Trú.
BaoLaTinhChua: I work here. :)
quangtrung: "Nhân nghĩa không cốt giúp cho nhiều mà chính là giúp cho phải lúc"- La bruyère.
paloma: Hello! Welcome to Library of VietDitru.
quannguyen: Hello! Welcome to Library of VietDitru.
hotheart: Hello!
chitam: "Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time."- Thomas Edison.
miah: I just work here. :)
muoichanh: VietDitru - Một phần tất yếu của cuộc sống.
Hello World!