.
Immigrant Visa - Visa định cư
Thị thực di dân - Immigrant Visa, visa định cư
Thường trú nhân Hoa Kỳ, công dân Hoa Kỳ có thể bảo lãnh thân nhân của mình định cư tại Mỹ.

344475 top -
Vợ, chồng của US citizen
. CR-1: Hôn nhân dưới 2 năm.
. IR-1: Hôn nhân đã hơn 2 năm.
. IR-6: Cho các HS chuyển diện vợ chồng từ các loại visa không định cư thành thường trú nhân tại Hoa Kỳ (có nộp đơn I-485) mà hôn nhân đã hơn 2 năm. Sẽ được cấp thẻ xanh 10 năm.

Lưu ý: CR-1:
Sẽ được cấp thẻ xanh có giá trị 2 năm. Trong vòng 90 ngày trước khi thẻ xanh 2 năm hết hạn phải nộp Form I-751, Petition to Remove the Conditions of Residence để được thẻ xanh 10 năm.


345493 top -
Con của US citizen: Cha, mẹ có quốc tịch Mỹ bảo lãnh được:
. CR-2: Con ghẻ, độc thân dưới 18 tuổi.
. IR-2: Con ruột, độc thân dưới 21 tuổi.
. IR-3: Con nuôi độc thân dưới 21 tuổi.
. IR-4: Con nuôi độc thân dưới 21 tuổi ở Mỹ.
. F-1: Con độc thân trên 21 tuổi.
. F-3: Con trên 21 tuổi đã lập gia đình.

Lưu ý:
. CR-2:Sẽ được cấp thẻ xanh có giá trị 2 năm. Trong vòng 90 ngày trước khi thẻ xanh 2 năm hết hạn phải nộp Form I-751, Petition to Remove the Conditions of Residence để được thẻ xanh 10 năm.

. F-3: Nếu đương đơn chính li dị hoặc người vợ/chồng của đương đơn chính qua đời thì sẽ chuyển qua F-1.


345495 top -
Bảo lãnh cha - mẹ:
. IR-5: Người có quốc tịch Mỹ và ít nhất 21 tuổi được bảo lãnh cha hoặc mẹ.


349880 top -
Fiancé(e): Người có quốc tịch bảo lãnh được:
. K-1: Hôn phu, hôn thê.
. K-2: Con ghẻ, độc thân dưới 21 tuổi.
. K-3: Đã nộp I-130 bảo lãnh diện vợ chồng sau đó nộp tiếp I-129F để bảo lãnh theo diện Fiancé(e). Xem chi tiết
. K-4: Con đi theo diện K-3

Lưu ý: Diện K-1 là Non-immigrant Visa nhưng vẫn được xếp vào Immigrant Visa vì:
* Đương đơn phải kết hôn với người bảo lãnh trong vòng 90 ngày kể từ ngày người hôn phu hôn thê đến Hoa Kỳ.

* Người hôn phu hôn thê phải nộp đơn I-485 để chuyển sang tình trạng lưu trú lâu dài ở Hoa Kỳ sau khi kết hôn với người bảo lãnh.


349884 top -
Thường trú nhân: Bảo lãnh được:
. F2A: Hôn phối hoặc con độc thân dưới 21 tuổi.
. F2B: Con độc thân trên 21 tuổi.


Lưu ý: Thường trú nhân không thể bảo lãnh con có gia đình.

349885 top -
Anh, chị, em
F4: Người có quốc tịch, ít nhất 21 tuổi, bảo lãnh cho anh chị em ở nước ngoài. Diện này không phân biệt người được bảo lãnh về mặt tuổi tác và tình trạng hôn nhân.


349886 top -
Diện visa lao động


349887 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image