.
Immigrant Visa - Visa định cư
Thị thực di dân - Immigrant Visa, visa định cư
Thường trú nhân Hoa Kỳ, công dân Hoa Kỳ có thể bảo lãnh thân nhân của mình định cư tại Mỹ.

344475 top -
Vợ, chồng của US citizen
. CR-1: Hôn nhân dưới 2 năm.
. IR-1: Hôn nhân đã hơn 2 năm.
. IR-6: Cho các HS chuyển diện vợ chồng từ các loại visa không định cư thành thường trú nhân tại Hoa Kỳ (có nộp đơn I-485) mà hôn nhân đã hơn 2 năm. Sẽ được cấp thẻ xanh 10 năm.

Lưu ý: CR-1:
Sẽ được cấp thẻ xanh có giá trị 2 năm. Trong vòng 90 ngày trước khi thẻ xanh 2 năm hết hạn phải nộp Form I-751, Petition to Remove the Conditions of Residence để được thẻ xanh 10 năm.


345493 top -
Con của US citizen: Cha, mẹ có quốc tịch Mỹ bảo lãnh được:
. CR-2: Con ghẻ, độc thân dưới 18 tuổi.
. IR-2: Con ruột, độc thân dưới 21 tuổi.
. IR-3: Con nuôi độc thân dưới 21 tuổi.
. IR-4: Con nuôi độc thân dưới 21 tuổi ở Mỹ.
. F-1: Con độc thân trên 21 tuổi.
. F-3: Con trên 21 tuổi đã lập gia đình.

Lưu ý:
. CR-2:Sẽ được cấp thẻ xanh có giá trị 2 năm. Trong vòng 90 ngày trước khi thẻ xanh 2 năm hết hạn phải nộp Form I-751, Petition to Remove the Conditions of Residence để được thẻ xanh 10 năm.

. F-3: Nếu đương đơn chính li dị hoặc người vợ/chồng của đương đơn chính qua đời thì sẽ chuyển qua F-1.


345495 top -
Bảo lãnh cha - mẹ:
. IR-5: Người có quốc tịch Mỹ và ít nhất 21 tuổi được bảo lãnh cha hoặc mẹ.


349880 top -
Fiancé(e): Người có quốc tịch bảo lãnh được:
. K-1: Hôn phu, hôn thê.
. K-2: Con ghẻ, độc thân dưới 21 tuổi.
. K-3: Đã nộp I-130 bảo lãnh diện vợ chồng sau đó nộp tiếp I-129F để bảo lãnh theo diện Fiancé(e). Xem chi tiết
. K-4: Con đi theo diện K-3

Lưu ý: Diện K-1 là Non-immigrant Visa nhưng vẫn được xếp vào Immigrant Visa vì:
* Đương đơn phải kết hôn với người bảo lãnh trong vòng 90 ngày kể từ ngày người hôn phu hôn thê đến Hoa Kỳ.

* Người hôn phu hôn thê phải nộp đơn I-485 để chuyển sang tình trạng lưu trú lâu dài ở Hoa Kỳ sau khi kết hôn với người bảo lãnh.


349884 top -
Thường trú nhân: Bảo lãnh được:
. F2A: Hôn phối hoặc con độc thân dưới 21 tuổi.
. F2B: Con độc thân trên 21 tuổi.


Lưu ý: Thường trú nhân không thể bảo lãnh con có gia đình.

349885 top -
Anh, chị, em
F4: Người có quốc tịch, ít nhất 21 tuổi, bảo lãnh cho anh chị em ở nước ngoài. Diện này không phân biệt người được bảo lãnh về mặt tuổi tác và tình trạng hôn nhân.


349886 top -
Diện visa lao động


349887 top -
VietDitru A-Z
quản thủ

VietDitru
Sức Khoẻ
Sử Dụng Điều Hành

Bảo lãnh
  Tổng quát
 Công dân Mỹ
  + Anh chị em
  + Cha/mẹ
  + Con ruột dưới 21
  + Con ghẻ dưới 21
  + Con nuôi dươí 21
  + Con độc thân trên 21
  + Con có gia đình
  + Hôn phu thê
  + Vợ chồng
  + Vợ, con riêng

 Thường trú nhân
 (Green card)
  + Con độc thân dươí 21
  + Con độc thân trên 21
  + Vợ chồng
  + Vợ, con riêng


Bảo trợ tài chánh
. Cách tính income
. Điều kiện
. Giấy khai thuế
. Income tối thiểu
. Lệ phí AOF
. Người đồng bảo trợ
. Ý nghĩa I-864
. Ý nghĩa I-864A


Cẩm nang
. Bảo lãnh, định cư
. Nhập cư

Câu hỏi thường gặp
CSPA
. Khiếu nại
. Tính tuổi


Di trú định cư
. Anh chị em
. Cha mẹ có quốc tịch
. Cha mẹ có thẻ xanh
. Con có quốc tịch
. Định cư
. Hôn phu thê
. Lao động
. Vợ chồng


Di trú không định cư
. Chữa bệnh
. Công tác (B-1)
. Du lịch (B-2)
. Du học (F-1)
. Lao động ngắn hạn (H)
. Phóng viên, Báo chí (I)
. Trao đổi khách (J-1)


Du học Hoa Kỳ
. Việc làm du học sinh I
. Việc làm du học sinh II
. Việc làm du học sinh III
. Visa du học


Du lịch Hoa Kỳ
. Cách điền đơn DS-160
. Du lịch Hoa Kỳ
. Thư mời thân nhân


Khám sức khoẻ
. Bệnh cấm nhập cảnh
. Chích ngừa
. Chợ Rẫy
. IOM
. Kiểm tra sức khoẻ
. Thử đàm

Mẫu đơn
. G-325A
. G-1145
. G-884
. I-90
. I-129F
. I-130
. I-131
. I-134
. I-290B
. I-360
. I-485
. I-601
. I-601A
. I-751
. I-765
. I-797
. I-797C
. I-824
. I-864
. I-864A
. I-864EZ
. I-864W
. I-865
. I-912


Mẫu thư liên hệ
. Mẫu thư/Email


Quốc tịch
. Bài học thi quốc tịch
. Bài tiếng Việt
. N-400
. N-565
. N-600

Sức khoẻ (Khám)


Thường trú nhân
. Green card
. 2 năm
. 10 năm
. Giấy miễn thị thực
. Hồi hương
. Mất thẻ xanh
. Mua nhà tại VN
. Quyền lợi trách nhiệm
. Re-entry permit
. Rời Hoa Kỳ
. Rời Hoa Kỳ hơn 1 năm
. Sanh con ngoài HK
. Thay đổi địa chỉ
. Thẻ xanh hết hạn
. Trở về VN làm việc
. Visa nhập cảnh VN


Tiến trình NVC
. Bổ túc người đi kèm
. Cách điền tên
. Các từ tiếng Anh
. Chuẩn bị hồ sơ
. Con chung hộ chiếu
. Con đang học tại Mỹ
. DS-3032
. DS-230
. DS-260
. DS-261
. DS-2001
. Đóng lệ phí
. Khai sinh, hôn thú
. Làm hộ chiếu VN
. Lý lịch tư pháp
. Police certificate
. Thời hạn hộ chiếu VN

PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Thư viện di trú đang được trùng tu và cần nhiều nhân lực. Các bạn nào có chút thì giờ VietDitru mời các bạn tham gia phụ một tay nhé.
Chairman & CEO: "Người hạnh phúc nhất là người tạo nhiều hạnh phúc cho kẻ khác"- Diderot.
cochin: I work here. :) 
nguoidochanh: I work here. :)
SauHai: Phần nhiệm vụ duy trì và phát triển Thư viện Việt Di Trú.
BaoLaTinhChua: I work here. :)
quangtrung: "Nhân nghĩa không cốt giúp cho nhiều mà chính là giúp cho phải lúc"- La bruyère.
paloma: Hello! Welcome to Library of VietDitru.
quannguyen: Hello! Welcome to Library of VietDitru.
hotheart: Hello!
chitam: "Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time."- Thomas Edison.
miah: I just work here. :)
muoichanh: VietDitru - Một phần tất yếu của cuộc sống.
Hello World!