.
Immigrant Visa - Visa định cư
Thị thực di dân - Immigrant Visa, visa định cư
Thường trú nhân Hoa Kỳ, công dân Hoa Kỳ có thể bảo lãnh thân nhân của mình định cư tại Mỹ.

344475 top -
Vợ, chồng của US citizen
. CR-1: Hôn nhân dưới 2 năm.
. IR-1: Hôn nhân đã hơn 2 năm.
. IR-6: Cho các HS chuyển diện vợ chồng từ các loại visa không định cư thành thường trú nhân tại Hoa Kỳ (có nộp đơn I-485) mà hôn nhân đã hơn 2 năm. Sẽ được cấp thẻ xanh 10 năm.

Lưu ý: CR-1:
Sẽ được cấp thẻ xanh có giá trị 2 năm. Trong vòng 90 ngày trước khi thẻ xanh 2 năm hết hạn phải nộp Form I-751, Petition to Remove the Conditions of Residence để được thẻ xanh 10 năm.


345493 top -
Con của US citizen: Cha, mẹ có quốc tịch Mỹ bảo lãnh được:
. CR-2: Con ghẻ, độc thân dưới 18 tuổi.
. IR-2: Con ruột, độc thân dưới 21 tuổi.
. IR-3: Con nuôi độc thân dưới 21 tuổi.
. IR-4: Con nuôi độc thân dưới 21 tuổi ở Mỹ.
. F-1: Con độc thân trên 21 tuổi.
. F-3: Con trên 21 tuổi đã lập gia đình.

Lưu ý:
. CR-2:Sẽ được cấp thẻ xanh có giá trị 2 năm. Trong vòng 90 ngày trước khi thẻ xanh 2 năm hết hạn phải nộp Form I-751, Petition to Remove the Conditions of Residence để được thẻ xanh 10 năm.

. F-3: Nếu đương đơn chính li dị hoặc người vợ/chồng của đương đơn chính qua đời thì sẽ chuyển qua F-1.


345495 top -
Bảo lãnh cha - mẹ:
. IR-5: Người có quốc tịch Mỹ và ít nhất 21 tuổi được bảo lãnh cha hoặc mẹ.


349880 top -
Fiancé(e): Người có quốc tịch bảo lãnh được:
. K-1: Hôn phu, hôn thê.
. K-2: Con ghẻ, độc thân dưới 21 tuổi.
. K-3: Đã nộp I-130 bảo lãnh diện vợ chồng sau đó nộp tiếp I-129F để bảo lãnh theo diện Fiancé(e). Xem chi tiết
. K-4: Con đi theo diện K-3

Lưu ý: Diện K-1 là Non-immigrant Visa nhưng vẫn được xếp vào Immigrant Visa vì:
* Đương đơn phải kết hôn với người bảo lãnh trong vòng 90 ngày kể từ ngày người hôn phu hôn thê đến Hoa Kỳ.

* Người hôn phu hôn thê phải nộp đơn I-485 để chuyển sang tình trạng lưu trú lâu dài ở Hoa Kỳ sau khi kết hôn với người bảo lãnh.


349884 top -
Thường trú nhân: Bảo lãnh được:
. F2A: Hôn phối hoặc con độc thân dưới 21 tuổi.
. F2B: Con độc thân trên 21 tuổi.


Lưu ý: Thường trú nhân không thể bảo lãnh con có gia đình.

349885 top -
Anh, chị, em
F4: Người có quốc tịch, ít nhất 21 tuổi, bảo lãnh cho anh chị em ở nước ngoài. Diện này không phân biệt người được bảo lãnh về mặt tuổi tác và tình trạng hôn nhân.


349886 top -
Diện visa lao động


349887 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Hoanh Ton
6879 Amherst St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Thông tin LSQ: Bộ phận Thị thực Định cư giới hạn giờ mở cửa buổi chiều trong tháng 12/2017.

Từ nay đến hết tháng 12, Bộ phận Thị thực Định cư sẽ chỉ mở cửa làm việc buổi chiều các ngày 12, 18, 19, 21, 26 và 28. Các đương đơn đã phỏng vấn và nhận được giấy xanh Lãnh Sự Quán yêu cầu bổ túc hồ sơ có thể đến nộp giấy tờ từ 1:00 đến 2:00 giờ chiều các ngày nêu trên. Chúng tôi thành thật xin lỗi về sự bất tiện này. Bộ phận Thị thực Định cư sẽ trở lại lịch làm việc buổi chiều như thường lệ vào tháng Một, từ 1:00 đến 2:00 giờ chiều các ngày làm việc trong tuần, không kể thứ Tư và ngày lễ, trừ khi chúng tôi có thông báo khác.


Image
Image
Image