.
Thị thực Trao đổi khách (J-1)
Visa trao đổi khách (J-1)
Visa trao đổi khách (J-1): Thích hợp cho những người đến Hoa Kỳ tham gia vào những chương trình có sự bảo trợ của các tổ chức giáo dục hoặc phi chính phủ đã được chính phủ Hoa Kỳ chấp nhận. Những chương trình này bao gồm:
- Sinh viên đi học cao học.

- Sinh viên y khoa đến Hoa Kỳ với tư cách thường trú dân hoặc bác sỹ thực tập nội trú.

- Học giả người nước ngoài được các trường đại học bảo trợ với tư cách là giảng viên tạm thời hoặc một số thực tập sinh.

- Ngoài ra còn có một số chương trình trao đổi khách dành cho những người trẻ tuổi, bao gồm những chương trình lao động hè, chương trình thực tập dành cho các sinh viên đại học và chương trình trông trẻ tại gia.

Những chương trình này do Vụ Giáo dục và Văn hoá thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chỉ định.

Để được cấp visa trao đổi khách, đương đơn cần phải:
. Được nhận bởi một chương trình trao đổi khách đã được chấp thuận, chương trình này sẽ cấp cho đương đơn một mẫu DS-2019 trên đó có mã SEVIS (Hệ thống thông tin Sinh Viên và Khách Trao đổi).

. Mẫu này phải do tổ chức bảo trợ ở Hoa Kỳ hoàn thiện và gửi cho đương đơn. Trên mẫu này phải có “mã số của chương trình”, mã vạch ở bên phía tay phải và phải được điền đầy đủ thông tin. Mẫu này phải nộp khi xin visa nhưng không đảm bảo rằng visa J-1 sẽ được cấp cho đương đơn.

. Viên chức Lãnh sự sẽ xem xét kỹ từng đơn xin visa trước khi quyết định. Mẫu DS-2019 không phải là visa. Nếu bạn đến Hoa Kỳ với mẫu DS-2019 nhưng không có visa trao đổi khách, bạn sẽ không được nhập cảnh vào Hoa Kỳ và sẽ phải quay trở lại Việt Nam.

. Có nguồn tài chính phù hợp để chi trả cho mọi chi phí. Nếu có tổ chức ở Hoa Kỳ hay Việt Nam tài trợ cho những chi phí của bạn, bạn sẽ được yêu cầu phải nộp thư bảo trợ của họ.

. Có khả năng tiếng Anh phù hợp.

. Có ràng buộc chặt chẽ với nước mà mình đang nộp đơn xin visa đi Hoa Kỳ từ đó và có bằng chứng chứng tỏ rằng mình sẽ rời khỏi Hoa Kỳ khi kết thúc chương trình. Những yếu tố này phải làm thoả mãn viên chức lãnh sự khi xét đơn. Mỗi trường hợp xin visa có hoàn cảnh rất khác nhau nên sẽ không có danh sách những hồ sơ cần phải nộp.

Chú ý: Nếu trước đây đương đơn đã từng tham gia chương trình trao đổi khách, có thể đương đơn sẽ không được cấp visa định cư, visa hôn phu (hôn thê), hoặc visa để sang làm việc cho các cơ quan đại diện của nước ngoài tại Hoa Kỳ cho đến khi đương đơn đã rời Hoa Kỳ trở về Việt Nam sinh sống và làm việc được ít nhất là 2 năm sau khi kết thúc chương trình nếu rơi vào một trong những trường hợp sau đây:
. Chương trình mà đương đơn tham gia được sự tài trợ về mặt tài chính của Chính phủ Hoa Kỳ hoặc Chính phủ mà đương đơn là công dân của nước đó hoặc của Chính phủ nơi cư trú gần nhất trước khi tham gia chương trình này.

. Đương đơn là công dân của một nước đã được Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ chỉ định là rất cần đến sự phục vụ của những người có những kiến thức đặc biệt hoặc những kỹ năng mà đương đơn sẽ được đào tạo qua chương trình trao đổi khách này.

. Đương đơn là bác sỹ đến Hoa Kỳ để học thêm về nghành y hoặc đào tạo thêm về y tế (trừ những chương trình chỉ thuần tuý liên quan đến nghiên cứu, giảng dạy hoặc tư vấn).

Các chương trình đào tạo J-1: Trong chương trình đào tạo J-1 có thể có một lượng nhỏ công việc có tạo ra sản phẩm mà thông thường do một nhân viên Hoa Kỳ bình thường đảm nhiệm, nhưng mục đích chính của chương trình phải là đào tạo và phát triển kỹ năng. Người được đào tạo không thể làm thay công việc của một nhân viên bình thường bằng cách thay thế vị trí mà nhân viên đó lẽ ra phải làm. Cung cấp một kế hoạch đào tạo chi tiết sẽ rất có ích trong việc xem xét đơn xin visa của bạn.

Xin hãy lưu ý rằng những đương đơn tham gia vào lĩnh vực đào tạo hoặc bác sỹ nội trú sẽ phải xuất trình Mẫu DS-7002 đã được điền đầy đủ thông tin và có chữ ký của người bảo trợ nếu Mẫu DS-2019 được cấp sau ngày 19/7/2007.

Những người phụ thuộc: Vợ chồng và con dưới 21 tuổi sẽ phải có mẫu DS-2019 riêng khi xin visa đi kèm loại J-2 để tới Hoa Kỳ cư trú cùng với đương đơn. Thủ tục xin loại visa này cũng giống như vậy và mỗi người sẽ phải có mẫu DS-2019 riêng. Nếu mỗi người phụ thuộc đến xin visa riêng lẻ, họ cần phải xuất trình bản sao DS-2019 cùng với bản sao visa mà đương đơn chính đã được cấp, cộng với giấy chứng nhận kết hôn hoặc khai sinh để chứng tỏ mối quan hệ của người phụ thuộc với đương đơn chính. Vợ chồng hoặc con cái của đương đơn chính nếu không muốn sống cùng đương đơn tại Hoa Kỳ mà chỉ sang thăm ngắn hạn thì có thể xin visa du lịch loại B-2.

Vợ chồng của người tham gia chương trình trao đổi khách không được phép làm việc tại Hoa Kỳ bằng visa J-2 trừ khi đã xin được giấy phép của Cơ quan Nhập cư và Quốc tịch Hoa Kỳ (USCIS). Người phụ thuộc chỉ có thể nộp đơn xin giấy phép này sau khi đã tới Hoa Kỳ và sẽ được xem xét theo chính sách hiện hành lúc đó.

Nhập cảnh và thời hạn lưu trú: Người mang visa trao đổi khách J-1 có thể nhập cảnh vào Hoa Kỳ tối đa là 30 ngày trước khi chương trình bắt đầu (giới hạn 30 ngày này không áp dụng với những người quay lại Hoa Kỳ để tiếp tục chương trình của mình) và có thể lưu lại Hoa Kỳ tối đa là 30 ngày sau ngày kết thúc chương trình như đã ghi trong mẫu DS-2019.

Thủ tục nộp đơn xin visa


344797 top -
VietDitru A-Z
quản thủ

VietDitru
Sức Khoẻ
Sử Dụng Điều Hành

Bảo lãnh
  Tổng quát
 Công dân Mỹ
  + Anh chị em
  + Cha/mẹ
  + Con ruột dưới 21
  + Con ghẻ dưới 21
  + Con nuôi dươí 21
  + Con độc thân trên 21
  + Con có gia đình
  + Hôn phu thê
  + Vợ chồng
  + Vợ, con riêng

 Thường trú nhân
 (Green card)
  + Con độc thân dươí 21
  + Con độc thân trên 21
  + Vợ chồng
  + Vợ, con riêng


Bảo trợ tài chánh
. Cách tính income
. Điều kiện
. Giấy khai thuế
. Income tối thiểu
. Lệ phí AOF
. Người đồng bảo trợ
. Ý nghĩa I-864
. Ý nghĩa I-864A


Cẩm nang
. Bảo lãnh, định cư
. Nhập cư

Câu hỏi thường gặp
CSPA
. Khiếu nại
. Tính tuổi


Di trú định cư
. Anh chị em
. Cha mẹ có quốc tịch
. Cha mẹ có thẻ xanh
. Con có quốc tịch
. Định cư
. Hôn phu thê
. Lao động
. Vợ chồng


Di trú không định cư
. Chữa bệnh
. Công tác (B-1)
. Du lịch (B-2)
. Du học (F-1)
. Lao động ngắn hạn (H)
. Phóng viên, Báo chí (I)
. Trao đổi khách (J-1)


Du học Hoa Kỳ
. Việc làm du học sinh I
. Việc làm du học sinh II
. Việc làm du học sinh III
. Visa du học


Du lịch Hoa Kỳ
. Cách điền đơn DS-160
. Du lịch Hoa Kỳ
. Thư mời thân nhân


Khám sức khoẻ
. Bệnh cấm nhập cảnh
. Chích ngừa
. Chợ Rẫy
. IOM
. Kiểm tra sức khoẻ
. Thử đàm

Mẫu đơn
. G-325A
. G-1145
. G-884
. I-90
. I-129F
. I-130
. I-131
. I-134
. I-290B
. I-360
. I-485
. I-601
. I-601A
. I-751
. I-765
. I-797
. I-797C
. I-824
. I-864
. I-864A
. I-864EZ
. I-864W
. I-865
. I-912


Mẫu thư liên hệ
. Mẫu thư/Email


Quốc tịch
. Bài học thi quốc tịch
. Bài tiếng Việt
. N-400
. N-565
. N-600

Sức khoẻ (Khám)


Thường trú nhân
. Green card
. 2 năm
. 10 năm
. Giấy miễn thị thực
. Hồi hương
. Mất thẻ xanh
. Mua nhà tại VN
. Quyền lợi trách nhiệm
. Re-entry permit
. Rời Hoa Kỳ
. Rời Hoa Kỳ hơn 1 năm
. Sanh con ngoài HK
. Thay đổi địa chỉ
. Thẻ xanh hết hạn
. Trở về VN làm việc
. Visa nhập cảnh VN


Tiến trình NVC
. Bổ túc người đi kèm
. Cách điền tên
. Các từ tiếng Anh
. Chuẩn bị hồ sơ
. Con chung hộ chiếu
. Con đang học tại Mỹ
. DS-3032
. DS-230
. DS-260
. DS-261
. DS-2001
. Đóng lệ phí
. Khai sinh, hôn thú
. Làm hộ chiếu VN
. Lý lịch tư pháp
. Police certificate
. Thời hạn hộ chiếu VN

PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Thư viện di trú đang được trùng tu và cần nhiều nhân lực. Các bạn nào có chút thì giờ VietDitru mời các bạn tham gia phụ một tay nhé.
Chairman & CEO: "Người hạnh phúc nhất là người tạo nhiều hạnh phúc cho kẻ khác"- Diderot.
cochin: I work here. :) 
nguoidochanh: I work here. :)
SauHai: Phần nhiệm vụ duy trì và phát triển Thư viện Việt Di Trú.
BaoLaTinhChua: I work here. :)
quangtrung: "Nhân nghĩa không cốt giúp cho nhiều mà chính là giúp cho phải lúc"- La bruyère.
paloma: Hello! Welcome to Library of VietDitru.
quannguyen: Hello! Welcome to Library of VietDitru.
hotheart: Hello!
chitam: "Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time."- Thomas Edison.
miah: I just work here. :)
muoichanh: VietDitru - Một phần tất yếu của cuộc sống.
Hello World!