.
Cách tính income khi bảo trợ tài chính
Cách tính income khi bảo trợ tài chính
1. Để tính mức income bảo trợ tài chính cho hồ sơ bảo lãnh cần phải dựa vào bảng Poverty Guidelines được công bố hàng năm. Mức tính income để bảo trợ bằng 125% poverty lines, trường hợp người bảo lãnh đang phục vụ quân đội và bảo lãnh cho vợ con mức tính income sẽ là 100% poverty lines.
I-864P, Poverty Guidelines

Số người để tính income bảo trợ bao gồm gia đình người được bảo lãnh, gia đình người được bảo trợ trong đó bao gồm vợ/chồng của người được bảo trợ, tất cả những người đang sống phụ thuộc vào người bảo trợ như cha mẹ hay con cái, và cuối cùng là cả những người đã được người bảo trợ làm đơn bảo trợ trước đó.

Ví dụ: Ông Nguyễn văn A làm đơn bảo trợ cho một gia đình ở Việt Nam gồm 4 người. Gia đình ông A có 2 người con sống phụ thuộc và trước đây ông A có làm đơn bảo trợ tài chính cho một gia đình khác ở Việt Nam cũng gồm 4 người. Như vậy tổng số người mà ông A phải ghi trong mẫu đơn I-864 (theo Poverty Guidelines 2010) là:

Gia đình ông A: 04 người (phải tính thêm vợ của ông A vào mẫu đơn)
Gia đình ông A đã bảo trợ trước đây: 04 người.
Gia đình ông A đang bảo trợ hiện này: 04 người.

Tổng cộng: 12 người.

Như vậy mức income cần thiết để bảo trợ là:
46.262$ + (4 x 4.675$) = 64.962$

2. Theo quy định thì khi thiếu income, người bảo trợ có thể sử dụng tài sản cố định như nhà cửa, xe cộ hay tiền gửi tiết kiệm trong ngân hàng để bù đắp vào mức thiếu hụt income. Mức bù đắp ít nhất phải bằng gấp 5 lần mức thiếu hụt income của người bảo trợ.

3. Người được bảo lãnh có thể dùng tài sản của mình ở ngoài US, như nhà cửa đất đai để bảo trợ với những điều kiện:
* Tài sản phải sẵn sàng chuyển thành tiền mặt trong vòng 12 tháng.
* Đương đơn phải chứng minh mình có thể mang số tiền đó hoặc tài sản ra khỏi đất nước mà mình đang sống.
* Tài sản phải tương đương gấp 5 lần số Income còn thiếu so với poverty line.

I-864 Frequently Asked Questions

Lưu ý:
- Trong nhiều trường hợp sử dụng tài sản để bù đắp khoản thiếu hụt income của người bảo trợ, nhân viên phỏng vấn của đại sứ quán/lãnh sự quán có thể từ chối cấp visa cho đương đơn.

- Mức income năm mới nhất của người bảo trợ chỉ xấp xỉ với quy định của bảng poverty guidelines hoặc, mức income của người bảo trợ giảm nhanh trong ba năm gần nhất cũng có thể khiến nhân viên phỏng vấn sẽ đặt nghi vấn về khả năng bảo trợ trong tương lai của người bảo trợ.


344487 top -
Một đơn bảo lãnh có thể có tối đa 2 người đồng bảo trợ (người điền I-864A không tính là người đồng bảo trợ). Như vậy một đơn bảo lãnh có thể:

- I-864: người bảo lãnh
- I-864: người đồng bảo trợ I
- I-864: người đồng bảo trợ II

Thường khi có 2 NDBT thì phải chia số người trong gdd NBDL ra để khớp với income của NDBT.

Ví dụ:
Gia đình NDBL có 5 người.

NBL không có income.

Income của người đồng bảo trợ I (độc thân, chưa bảo trợ ai): 20,000. Đủ bảo trợ cho 1 người thôi.

Income của người đồng bảo trợ II (độc thân, chưa bảo trợ ai): 35,000. Đủ bảo trợ cho 4 người thôi.- I-864: người bảo lãnh
Phải ghi tất cả tên trong gd NDBL

- I-864: người đồng bảo trợ I
PHẦN 1:
e. I am the [X] first [ ] second of two joint joint sponsors. (Check appropriate box).

PHẦN 3
1. I am sponsoring the principal immigrant named in Part 2 above [X] Yes [ ] Nghĩa là chỉ bảo trợ NDBL chính

2. [ ] I am sponsoring the following family members immigrating at the same time or within six months of the principal immigrant named in Part 2 above. Do not include any relative listed on a separate visa petition.

Không đánh dấu. Nghĩa là chỉ bảo trợ NDBL chính không bảo trợ 4 người còn lại, không ghi tên 4 người còn lại trong I-864.


- I-864: người đồng bảo trợ II
PHẦN 1:
e. I am the [ ] first [X] second of two joint joint sponsors. (Check appropriate box).

PHẦN 3
1. I am sponsoring the principal immigrant named in Part 2 above [ ] Yes [X] Nghĩa là không bảo trợ NDBL chính

2. [X] I am sponsoring the following family members immigrating at the same time or within six months of the principal immigrant named in Part 2 above. Do not include any relative listed on a separate visa petition.

Đánh dấu. Nghĩa là không bảo trợ NDBL chịnh chỉ bảo trợ 4 người còn lại, ghi tên 4 người còn lại trong I-864.

551669 top -
VietDitru A-Z
quản thủ

VietDitru
Sức Khoẻ
Sử Dụng Điều Hành

Bảo lãnh
  Tổng quát
 Công dân Mỹ
  + Anh chị em
  + Cha/mẹ
  + Con ruột dưới 21
  + Con ghẻ dưới 21
  + Con nuôi dươí 21
  + Con độc thân trên 21
  + Con có gia đình
  + Hôn phu thê
  + Vợ chồng
  + Vợ, con riêng

 Thường trú nhân
 (Green card)
  + Con độc thân dươí 21
  + Con độc thân trên 21
  + Vợ chồng
  + Vợ, con riêng


Bảo trợ tài chánh
. Cách tính income
. Điều kiện
. Giấy khai thuế
. Income tối thiểu
. Lệ phí AOF
. Người đồng bảo trợ
. Ý nghĩa I-864
. Ý nghĩa I-864A


Cẩm nang
. Bảo lãnh, định cư
. Nhập cư

Câu hỏi thường gặp
CSPA
. Khiếu nại
. Tính tuổi


Di trú định cư
. Anh chị em
. Cha mẹ có quốc tịch
. Cha mẹ có thẻ xanh
. Con có quốc tịch
. Định cư
. Hôn phu thê
. Lao động
. Vợ chồng


Di trú không định cư
. Chữa bệnh
. Công tác (B-1)
. Du lịch (B-2)
. Du học (F-1)
. Lao động ngắn hạn (H)
. Phóng viên, Báo chí (I)
. Trao đổi khách (J-1)


Du học Hoa Kỳ
. Việc làm du học sinh I
. Việc làm du học sinh II
. Việc làm du học sinh III
. Visa du học


Du lịch Hoa Kỳ
. Cách điền đơn DS-160
. Du lịch Hoa Kỳ
. Thư mời thân nhân


Khám sức khoẻ
. Bệnh cấm nhập cảnh
. Chích ngừa
. Chợ Rẫy
. IOM
. Kiểm tra sức khoẻ
. Thử đàm

Mẫu đơn
. G-325A
. G-1145
. G-884
. I-90
. I-129F
. I-130
. I-131
. I-134
. I-290B
. I-360
. I-485
. I-601
. I-601A
. I-751
. I-765
. I-797
. I-797C
. I-824
. I-864
. I-864A
. I-864EZ
. I-864W
. I-865
. I-912


Mẫu thư liên hệ
. Mẫu thư/Email


Quốc tịch
. Bài học thi quốc tịch
. Bài tiếng Việt
. N-400
. N-565
. N-600

Sức khoẻ (Khám)


Thường trú nhân
. Green card
. 2 năm
. 10 năm
. Giấy miễn thị thực
. Hồi hương
. Mất thẻ xanh
. Mua nhà tại VN
. Quyền lợi trách nhiệm
. Re-entry permit
. Rời Hoa Kỳ
. Rời Hoa Kỳ hơn 1 năm
. Sanh con ngoài HK
. Thay đổi địa chỉ
. Thẻ xanh hết hạn
. Trở về VN làm việc
. Visa nhập cảnh VN


Tiến trình NVC
. Bổ túc người đi kèm
. Cách điền tên
. Các từ tiếng Anh
. Chuẩn bị hồ sơ
. Con chung hộ chiếu
. Con đang học tại Mỹ
. DS-3032
. DS-230
. DS-260
. DS-261
. DS-2001
. Đóng lệ phí
. Khai sinh, hôn thú
. Làm hộ chiếu VN
. Lý lịch tư pháp
. Police certificate
. Thời hạn hộ chiếu VN

PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Thư viện di trú đang được trùng tu và cần nhiều nhân lực. Các bạn nào có chút thì giờ VietDitru mời các bạn tham gia phụ một tay nhé.
Chairman & CEO: "Người hạnh phúc nhất là người tạo nhiều hạnh phúc cho kẻ khác"- Diderot.
cochin: I work here. :) 
nguoidochanh: I work here. :)
SauHai: Phần nhiệm vụ duy trì và phát triển Thư viện Việt Di Trú.
BaoLaTinhChua: I work here. :)
quangtrung: "Nhân nghĩa không cốt giúp cho nhiều mà chính là giúp cho phải lúc"- La bruyère.
paloma: Hello! Welcome to Library of VietDitru.
quannguyen: Hello! Welcome to Library of VietDitru.
hotheart: Hello!
chitam: "Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time."- Thomas Edison.
miah: I just work here. :)
muoichanh: VietDitru - Một phần tất yếu của cuộc sống.
Hello World!