.
Visa nhập cảnh VN cho Thường trú nhân/quốc tịch Mỹ
Thường trú nhân hay ngươì có QT Mỹ nếu không sử dụng VN passport khi nhập cảnh VN đều phải xin visa VN để nhập cảnh vào VN.

Người có thẻ xanh khi về Việt Nam có cần xin visa không?
- Nếu đương sự sử dụng VN passport còn hiệu lực để nhập cảnh VN thì không cần xin visa.

- Nếu đương sự không còn VN passport hoặc VN passport đã hết hạn thì có thể renew VN passport để nhập cảnh VN thì không cần xin visa.

- Nếu đương sự không còn VN passport và không muốn renew VN passport thì phải xin visa loại sổ để nhập cảnh VN. Hoặc xin Giấy miễn thị thực cùng với thẻ xanh hoặc US passport.

Vào đây để renew VN passport hoặc xin visa THỦ TỤC LÃNH SỰ CHO NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ TẠI HOA KỲ

- Tại cửa khẩu xuất nhập cảnh (Hoa Kỳ -VietNam) bạn đưa thẻ xanh và VN passport, hoặc US passport và VN passport thì viên chức hải qua sẽ biết rằng bạn có đủ tư cách pháp lý để xuất/nhập cảnh vào HK và VN mà không cần xin visa nhập cảnh.

Chú ý: Người có thẻ Xanh nếu về VN dưới một năm thì không cần Re-Entry Permit.Trường hợp Thường trú nhân chưa nhận được thẻ xanh: Có 2 trường hợp
1. Người vào Mỹ theo diện di dân chưa có thẻ Xanh:
Đương đơn là di dân, ngay khi nhập cảnh vào phi trường đầu tiên của nước Mỹ đã được đóng dấu thị thực nhập cảnh có hình oval. Con dấu này được xem là thẻ xanh có giá trị một năm kể từ ngày nhập cảnh. Do vậy không thể nói là đương đơn chưa có thẻ xanh. Trong trường hợp có việc khẩn cấp, đương đơn lúc này với tư cách là thường trú nhân hợp pháp của Hoa Kỳ có thể sử dụng tạm passport có đóng dấu nhập cảnh như là thẻ xanh 1 năm để về Việt Nam trong thời gian ngắn. Đương đơn có thể quay về Việt Nam trong nhiều lần với điều kiện là thời hạn của thẻ xanh vẫn còn hiệu lực.

Vì đương đơn sử dụng VN passport còn hiệu lực nên không cần xin visa nhập cảnh VN.

2. Người vào Mỹ theo diện Fiancé(e):
Có hai trường hợp

a. Nếu chưa có thẻ xanh thì phải dùng giấy Advance Parole (I-131) để trở lại Mỹ. Vì Passport Việt Nam còn hạn nên không cần xin Visa của VN.

b. Đã có thẻ xanh 10 năm hoặc thẻ Xanh 2 năm (Conditional Resident) thì có thể dùng thẻ Xanh này để trở lại Mỹ nhưng thẻ này phải còn hiệu lực ít sáu tháng. Xin nhớ Conditional Resident chỉ có hai năm hiệu lực. Nếu xin Re-Entry Permit (I-131) thì Re-Entry Permit chỉ có thời hạn hiệu lực bằng thời hạn hiệu lực trên thẻ Xanh. Nếu passport Việt Nam còn hiệu lực thì không cần xin Visa của Việt Nam.

Thường trú nhân du lịch ở các nước khác: Những người có thẻ Xanh muốn đi các nước khác (ngoài nước VN) thì phải xin Visa của nước đó và mỗi nước có một luật lệ khác nhau, có nước đòi phải có Re-Entry của Mỹ thì họ mới cấp visa, có nước chỉ cần có VN passport là họ cấp visa. Dĩ nhiên ở nước nào trở về Mỹ cũng có thể dùng thẻ Xanh để trở lại Mỹ được miễn là thời gian ở ngoài nước Mỹ không quá một năm.

I-131, Application for Travel Document


Gia hạn visa VN khi đang ở VN
Nếu người có QT Mỹ hoặc thường trú nhân đang ở VN mà sắp hết hạn visa nhưng muốn ở VN thêm thì phải xin gia hạn visa. Đương đơn phải đến Phòng quản lý xuất nhập cảnh của tỉnh hoặc thành phố nơi đương đơn đăng ký tạm trú để xin gia hạn visa.

Trong trường hợp sử dụng giâý miễn thị thực thì ngày hết hạn visa dựa vào ngày mà viên chức hải quan VN ghi trong hộ chiếu. Ngươì sử dụng giấy miễn thị thực vẫn phải xin gia hạn visa dù giấy miễn thị thực còn hạn.


344471 top -
VietDitru A-Z
quản thủ

VietDitru
Sức Khoẻ
Sử Dụng Điều Hành

Bảo lãnh
  Tổng quát
 Công dân Mỹ
  + Anh chị em
  + Cha/mẹ
  + Con ruột dưới 21
  + Con ghẻ dưới 21
  + Con nuôi dươí 21
  + Con độc thân trên 21
  + Con có gia đình
  + Hôn phu thê
  + Vợ chồng
  + Vợ, con riêng

 Thường trú nhân
 (Green card)
  + Con độc thân dươí 21
  + Con độc thân trên 21
  + Vợ chồng
  + Vợ, con riêng


Bảo trợ tài chánh
. Cách tính income
. Điều kiện
. Giấy khai thuế
. Income tối thiểu
. Lệ phí AOF
. Người đồng bảo trợ
. Ý nghĩa I-864
. Ý nghĩa I-864A


Cẩm nang
. Bảo lãnh, định cư
. Nhập cư

Câu hỏi thường gặp
CSPA
. Khiếu nại
. Tính tuổi


Di trú định cư
. Anh chị em
. Cha mẹ có quốc tịch
. Cha mẹ có thẻ xanh
. Con có quốc tịch
. Định cư
. Hôn phu thê
. Lao động
. Vợ chồng


Di trú không định cư
. Chữa bệnh
. Công tác (B-1)
. Du lịch (B-2)
. Du học (F-1)
. Lao động ngắn hạn (H)
. Phóng viên, Báo chí (I)
. Trao đổi khách (J-1)


Du học Hoa Kỳ
. Việc làm du học sinh I
. Việc làm du học sinh II
. Việc làm du học sinh III
. Visa du học


Du lịch Hoa Kỳ
. Cách điền đơn DS-160
. Du lịch Hoa Kỳ
. Thư mời thân nhân


Khám sức khoẻ
. Bệnh cấm nhập cảnh
. Chích ngừa
. Chợ Rẫy
. IOM
. Kiểm tra sức khoẻ
. Thử đàm

Mẫu đơn
. G-325A
. G-1145
. G-884
. I-90
. I-129F
. I-130
. I-131
. I-134
. I-290B
. I-360
. I-485
. I-601
. I-601A
. I-751
. I-765
. I-797
. I-797C
. I-824
. I-864
. I-864A
. I-864EZ
. I-864W
. I-865
. I-912


Mẫu thư liên hệ
. Mẫu thư/Email


Quốc tịch
. Bài học thi quốc tịch
. Bài tiếng Việt
. N-400
. N-565
. N-600

Sức khoẻ (Khám)


Thường trú nhân
. Green card
. 2 năm
. 10 năm
. Giấy miễn thị thực
. Hồi hương
. Mất thẻ xanh
. Mua nhà tại VN
. Quyền lợi trách nhiệm
. Re-entry permit
. Rời Hoa Kỳ
. Rời Hoa Kỳ hơn 1 năm
. Sanh con ngoài HK
. Thay đổi địa chỉ
. Thẻ xanh hết hạn
. Trở về VN làm việc
. Visa nhập cảnh VN


Tiến trình NVC
. Bổ túc người đi kèm
. Cách điền tên
. Các từ tiếng Anh
. Chuẩn bị hồ sơ
. Con chung hộ chiếu
. Con đang học tại Mỹ
. DS-3032
. DS-230
. DS-260
. DS-261
. DS-2001
. Đóng lệ phí
. Khai sinh, hôn thú
. Làm hộ chiếu VN
. Lý lịch tư pháp
. Police certificate
. Thời hạn hộ chiếu VN

PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Thư viện di trú đang được trùng tu và cần nhiều nhân lực. Các bạn nào có chút thì giờ VietDitru mời các bạn tham gia phụ một tay nhé.
Chairman & CEO: "Người hạnh phúc nhất là người tạo nhiều hạnh phúc cho kẻ khác"- Diderot.
cochin: I work here. :) 
nguoidochanh: I work here. :)
SauHai: Phần nhiệm vụ duy trì và phát triển Thư viện Việt Di Trú.
BaoLaTinhChua: I work here. :)
quangtrung: "Nhân nghĩa không cốt giúp cho nhiều mà chính là giúp cho phải lúc"- La bruyère.
paloma: Hello! Welcome to Library of VietDitru.
quannguyen: Hello! Welcome to Library of VietDitru.
hotheart: Hello!
chitam: "Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time."- Thomas Edison.
miah: I just work here. :)
muoichanh: VietDitru - Một phần tất yếu của cuộc sống.
Hello World!